stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Verbetering akte BS (1966) geslotenProfiel afbeelding

Beste mede-genealogen,

Op advies van mw. Lippens plaats ik in dit forum de volgende vraag:
Recent kreeg ik de huwelijksakte van mijn ouders (25/10/1966) voor het eerst sinds ruim 40 jaar weer eens onder ogen. Bij goed doorlezen (dat had ik als kind van 12 jaar helaas nagelaten) viel mij op dat in de akte een merkwaardige toevoeging in de kantlijn stond:
Het woordje "beiden" was toegevoegd achter de namen van mijn grootouders van mijn moederszijde, net vóór het woordje "overleden". Deze toevoeging was ook voor akkoord getekend door de beide getuigen en mijn ouders. Komisch hierbij is echter dat mijn grootvader op de bruiloft aanwezig was en pas in 1986 is overleden. Hiervan heb ik ook de overlijdensakte overigens. Deze merkwaardige fout heb ik doorgegeven aan de gemeente (Nijmegen), doch na enig tijd hoorde ik, vorige week, dat men het e.e.a. niet wil herstellen (hetgeen de ambtenaar van de BS kan doen, op grond van art. 1:24a BW). Je kunt het ook op door een verzoek via de rechtbank (Civiele rechter) doen (art. 1:24 BW) of een voor beroep vatbare beslissing vragen (via de Bestuursrechter). De gemeente weigert dus mijn verzoek om dit op informele wijze op te lossen. Mijn belang is, uiteraard dat ik 1) wil voorkomen dat een dergelijke akte over een aantal jaren met zo'n fout gedigitaliseerd wordt en 2) ik het laatst overgebleven kind uit dit huwelijk ben en dus (toch?) belanghebbende? 
Mijn vraag is: heeft iemand iets dergelijks wel eens bij de hand gehad en hoe is dit opgelost? Ik hoor het graag!

Jean vd Wielen - 24 mar 2021 - 19:59

Dag meneer van de(r) wielen,

U heeft ontegenzeggelijk aangetoond dat er een fout staat in de huwelijksakte. Maar de fout zit hem in een toevoeging die verder geen rechtsgeldigheid heeft. Alleen de overlijdensaktes van uw grootouders bepalen waar en wanneer zij zijn overleden.
De fout in de huwelijksakte verandert de strekking van de akte zelf niet en ik kan me voorstellen dat de gemeente Nijmegen om die reden het hele proces voor het wijzigen van een akte van de Burgerlijke Stand niet willen optuigen.

U heeft gelijk dat anderen die de huwelijksakte nu of later onder ogen zullen krijgen (fysiek, of digitaal) in verwarring gebracht kunnen worden door de foutieve toevoeging van het woord overleden. Maar, iedere serieuze genealoog zal doorzoeken naar de originele overlijdenakten van uw grootouders en zelf de discrepantie in de huwelijksakte kunnen vaststellen.

Ik kan dus met de gemeente Nijmegen meevoelen, dat zij het middel van wijzigen van een akte te zwaar vinden voor het oplossen van een relatief klein probleem. Ik ben geen jurist, en slechts amateur genealoog, dus mijn mening in deze heeft slechts weinig waarde. Maar zo kijk ik er tegenaan.

Michaël Boers

Boers 2 - 24 mar 2021 - 22:47

Geachte heer Boers,

Sowieso: het is goed om te horen hoe u er over denkt. Het is - inderdaad - misschien een "achterhoedegevecht", maar aan de andere kant: ik heb de gemeente Nijmegen de mogelijkheid gegeven om de eenvoudige weg te volgen: een ambtshalve verbetering. Dat zou in zo'n situatie toch eigenlijk wel het beste zijn (en er komt geen ingewikkelde procedure bij kijken, slechts een simpele administratieve handeling), maar helaas. Men heeft die uitgestoken hand niet aangenomen.

Jean van der Wielen

Jean vd Wielen - 24 mar 2021 - 23:45


De vraag of je als (klein)kind belanghebbende bent is alleen van belang als u bezwaar wilt aantekenen (en daarna eventueel in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter). De weigering om de akte aan te passen moet voor die mogelijkheid als een besluit worden aangemerkt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat is het geval. Maar alleen een belanghebbende kan bezwaar aantekenen. Ik betwijfel of u als zodanig zal worden aangemerkt. Een belanghebbende is hij wiens (eigen) belang actueel is, objectief is vast te stellen en dat bovendien rechtstreeks bij (in dit geval) de verzochte wijziging is betrokken. U heeft echter geen rechtstreeks en actueel belang bij een wijziging en zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in uw bezwaar.

In artikel 1:24a BW staat bovendien: "Kennelijke schrijf- of spelfouten en kennelijke misslagen kunnen ambtshalve door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden verbeterd." Het woord 'kennelijk' in deze zin slaat op fouten die rechtstreeks uit de stukken kenbaar zijn. Dat is bij deze akte, zoals ik het begrijp, niet het geval: je kunt niet uit de inhoud van de akte opmaken dat de grootvader op dat moment nog in leven was. De ambtenaar van de burgerlijke stand is daarom niet bevoegd om de akte ambtshalve aan te passen, waarmee bezwaar sowieso zinloos is.

Wellicht de correctie zelf ergens publiceren? Dit onderwerp is goed vindbaar via zoekmachines en lijkt me dan ook een goed begin.

Robin Rutten - 24 mar 2021 - 23:55 (laatst bijgewerkt 25 mar 2021 — 00:16 door auteur)
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.