stamboomforum

Forum logoHelpdesk » _WITN op herhaling - een voorstelProfiel afbeelding

Betreft Genealogie Online (via Edge browser)

Het item _WITN is als opgelost gemarkeerd omdat bij meerdere getuigen niet langer alleen de laatste getoond wordt. Dat is winst. Ook wordt de naam als link uitgevoerd, zodat je kunt doorklikken naar de desbetreffende getuige.
De huidige verwerking van _WITN door GOnline is echter onvolledig en de potentie wordt niet volledig benut. Ook wordt de verkeerde naam gebruikt. Ik heb geprobeerd hiervoor al te waarschuwen in bovengenoemd item, maar dat heeft geen effect gehad.

In zijn laatste reactie van dat item schreef Bob Coret:
--
De custom tag _WITN heeft dus ook een onderliggende informatie, het ID van de getuigen. Deze stamboomprogramma specifieke keuze (niet standaard) heeft Genealogie Online nu ook geïmplementeerd.
Overigens gebruiken andere programma's veelal een constructie als (de naam is immers overbodig als je ook een ID nummer hebt):
2 _WITN @I11515@
2 _WITN @I11516@
--
Ik reageerde daarop als volgt:
--
@Bob Ik ben het niet eens met het feit dat de naam overbodig is. Het betreft hier n.l. de specifieke schrijfwijze of alias zoals die in de betreffende acte/registratie gebruikt is en die kan afwijken van de uiteindelijk gekozen naam.
--
Hierop heb ik helaas tot nu toe geen reactie gehad.

Bij de definitie van _WITN zoals die kennelijk door andere stamboom programma's gebruikt wordt kun je inderdaad niet anders dan de persoonsnaam uit de identiteit halen.
Bij de GensDataPro (GDP) variant wordt de te gebruiken naam meegegeven achter _WITN. GenealogieOnline mag die naam niet negeren met als argument "de naam is immers overbodig als je ook een ID nummer hebt".
Die namen zijn wel degelijk verschillend, zeker als GOnline daar ook nog eens de roepnaam bij betrekt. Gedcom wordt wel eens verweten een gebrekkig transfer medium te zijn, maar als GOnline andere namen gaat gebruiken dan gedefinieerd achter de tag wordt het onnodig gebrekkig.
Ik ben zelf overigens erg positief over Gedcom. GOnline is het levende bewijs dat via Gedcom bijna alles goed overgebracht kan worden.

Ik wil hier de potentie van _WITN zoals gedefinieerd door GDP toelichten. Het is daarbij mijn bedoeling zo dicht mogelijk bij de getuigen beschrijving van de betreffende akte te blijven. Dat is wat ik b.v. bij een doop of overlijden wil zien. Dat vergemakkelijkt ook een eventuele discussie met GOnline bezoekers, die nu bij een doopgetuigenis soms andere namen zien dan in de betreffende akte.

_WITN zoals gedefinieerd door GDP ziet er uit als volgt:

2 _WITN Johannes/Linnenkamp/         
3 REFN @I572@                                 
3 NOTE veldwachter *, 28 jaar            

De getuige is: "veldwachter Johannes Linnenkamp, 28 jaar" en de naam bevat een link naar persoon @I572@.

Mijn voorstel voor implementatie door GOnline:

- De REFN en NOTE regels zijn beide optioneel.
De getuigen lijst kan n.l. bestaan uit personen waarvan de bekend is en personen waarbij dat niet het geval is. Op dit moment worden deze twee categorieën langs verschillende wegen doorgegeven. Die met via _WITN en die zonder via het opmerkingen veld.
Het resultaat daarvan zien we b.v. hier en hier (laatste 2 voorbeelden hier beneden). Dat is toch minder mooi, terwijl je er een nette lijst van kunt maken op één regel als de personen zonder identiteit ook via _WITN doorgegeven kunnen worden.

Het ontbreken van een houdt voor GOnline alleen in dat de logischerwijs niet als link uitgevoerd kan worden en je dus niet door kunt klikken.

- Met de kunnen andere gegevens van de getuigen, zoals die in de betreffende akte staan ook meegegeven worden, zoals een leeftijd, beroep, etc.
Als een * bevat, komt de naam met eventuele link op de plaats van het *. Is er geen *, dan komt de achter de naam met een spatie er tussen.

Voor alle duidelijkheid wil ik even vermelden dat dit niet geheel volgens de huidige implementatie van GDP is, met name wat betreft het feit dat de een optie is en wat er precies in staat. Daar wordt op dit moment over nagedacht. Mijn voorstel staat los van de uitkomst daarvan en levert een robuuste implementatie op. Het dekt ook volledig het huidige gebruik door GDP af.
Verder is het voor de puriteinen onder ons ook mogelijk de Gedcom die door GDP geproduceerd wordt met de hand aan te passen, hetgeen - met de juiste tools - niet zo moeilijk is. Dat is iets dat je natuurlijk eigenlijk niet wilt.

Een paar voorbeelden uit mijn eigen Gedcom, met rechts een link naar het resultaat zoals dat nu door GOnline getoond wordt. Hierbij heb ik getuigen zonder nog via het opmerkingen veld doorgegeven omdat  _WITN zonder REFN nu mogelijk nog problemen geeft bij het uploaden.

1 DEAT                                                                                         1) overlijden persoon @I288@
2 _WITN Berent/Roozen/
3 REFN @I254@
3 NOTE haar schoonzoon *
2 _WITN Derk/Roozen/
3 REFN @I448@

De getuigen zijn:   1. haar schoonzoon Berent Roozen               - GOnline nu alleen: Berent Roozen 
                              2. Derk Roozen
==

1 CHR                                                                                           2) doop persoon @I2076@
2 _WITN David/Kleijne Lenderink/
3 REFN @I1913@
2 _WITN Henders/Waerle/
3 REFN @I1978@

getuigen:  1. David Kleijne Lenderink            - GOnline nu: David Jacobzen Klein Lenderink
                 2. Henders Waerle                        - GOnline nu: Henders Lamberts Lenderink

Voor getuige 2 wordt de achternaam alias "Waerle" gebruikt in de doopregistratie.

==

1 BIRT                                                                                            3) geboorte persoon @I548@
2 NOTE getuigen: Frans Lodewijk Lindner, 28 jr, huisschilder
2 _WITN Gerrit Jan/Scholl/
3 REFN @I3@
3 NOTE *, 23 jr, fabrieksarbeider

De getuigen zijn: 1. Frans Lodewijk Lindner, 28 jr, huisschilder
                            2. Gerrit Jan Scholl, 23 jr, fabrieksarbeider         - GOnline nu alleen: Gerrit Jan Scholl

Getuige 1 wordt als opmerking doorgegeven en bevat dus geen link.
Als mijn voorstel wordt geïmplementeerd wordt getuige 1:
2 _WITN Frans Lodewijk/Lindner/
3 NOTE *, 28 jr, huisschilder
==

1 CHR                                                                                             4) doop persoon @I1652@
2 NOTE getuige: Cornelia Bax
2 _WITN Wilhelmus/Cuijten/
3 REFN @I1438@

De getuigen zijn: 1. Cornelia Bax
                            2. Wilhelmus Cuijten                   - GOnline nu: Wilhelmus "Willem" Kuijten

Ik hoop dat ik een nuttige bijdrage lever met dit voorstel.
 

Gerrit Scholl - 25 nov 2022 - 15:22 (laatst bijgewerkt 25 nov 2022 — 15:25 door auteur)

Toevallig is het Helpdeskoverleg net afgesloten. 

We pakken je vraag op over 2 weken. Ik zal je mail al wel vast doorsturen naar Bob. 

Yolanda Lippens - 25 nov 2022 - 16:52

Gerrit,

Eerst nog een even wat discussie over je voorstel:

1 DEAT                                                                                         1) overlijden persoon @I288@
2 _WITN Berent/Roozen/
3 REFN @I254@
3 NOTE haar schoonzoon *
2 _WITN Derk/Roozen/
3 REFN @I448@

De getuigen zijn:   1. haar schoonzoon Berent Roozen               - GOnline nu alleen: Berent Roozen 
                              2. Derk Roozen

 

Je geeft nu een andere betekenis aan het NOTE veld. Het is, zeker zoals je het presenteert (voor de naam), een kwalificatie van de persoon. Op Genealogie Online worden notities op een bepaalde, consistente wijze getoond, als losse blokken.

1 CHR                                                                                           2) doop persoon @I2076@
2 _WITN David/Kleijne Lenderink/
3 REFN @I1913@
2 _WITN Henders/Waerle/
3 REFN @I1978@

getuigen:  1. David Kleijne Lenderink            - GOnline nu: David Jacobzen Klein Lenderink
                 2. Henders Waerle                        - GOnline nu: Henders Lamberts Lenderink

Voor getuige 2 wordt de achternaam alias "Waerle" gebruikt in de doopregistratie.

 

Op zich vind ik het wel fraai dat de naam die in de bron staat wordt getoond. Wel vraag ik mij af of gebruikers het snappen dat als ze op Henders Waerle klikken uitkomen bij Henders Lamberts Lenderink. ("Is dat dezelfde persoon?").

1 BIRT                                                                                            3) geboorte persoon @I548@
2 NOTE getuigen: Frans Lodewijk Lindner, 28 jr, huisschilder
2 _WITN Gerrit Jan/Scholl/
3 REFN @I3@
3 NOTE *, 23 jr, fabrieksarbeider

De getuigen zijn: 1. Frans Lodewijk Lindner, 28 jr, huisschilder
                            2. Gerrit Jan Scholl, 23 jr, fabrieksarbeider         - GOnline nu alleen: Gerrit Jan Scholl

 

Zoals hierboven beschreven, zijn notities stukken tekst die op een bepaalde wijze worden gepresenteerd. Ook omdat er niet daar de betekenis van de inhoud wordt gekeken. In bovenstaand voorbeeld (2 NOTE) zal Frans Lodewijk dus geen getuige zijn (en zo gepresenteerd worden), er is alleen een notitie waar staat (de vrije tekst) getuigen: Frans Lodewijk...  Ook voor de 3 NOTE geldt dit, dit wordt een generieke notitie bij de getuige (waar dan staat "*, 23jr, fabrieksarbeider", waarbij de * voor velen denk ik verwarrend zal zijn).

1 CHR                                                                                             4) doop persoon @I1652@
2 NOTE getuige: Cornelia Bax
2 _WITN Wilhelmus/Cuijten/
3 REFN @I1438@

 

Wat ik me nog afvraag: hoe voer je dit in GDP op? Als 2 getuigen, of een notitie en een getuige?

Bob Coret - 9 dec 2022 - 15:20

Bob, dank voor je reactie

Je geeft nu een andere betekenis aan het NOTE veld. Het is, zeker zoals je het presenteert (voor de naam), een kwalificatie van de persoon. Op Genealogie Online worden notities op een bepaalde, consistente wijze getoond, als losse blokken.

Dit is niet hoe ik het heb bedacht, maar hoe GDP het nu implementeert. Het is een getuige activiteit die aan een persoon gekoppeld wordt. Het sterretje heeft een bepaalde betekenis. Ook in de GDP rapporten zoals kwartierstaat, etc. wordt de naam op de plaats van het sterretje ingevuld.

Op zich vind ik het wel fraai dat de naam die in de bron staat wordt getoond. Wel vraag ik mij af of gebruikers het snappen dat als ze op Henders Waerle klikken uitkomen bij Henders Lamberts Lenderink. ("Is dat dezelfde persoon?").

Als ze bij mij doorklikken zien ze Henders Waerle als alternatieve naam met een verwijzing naar de betreffende doop bron. Ik denk dat de gebruikers juist verward zijn als ze met de desbetreffende akte in de hand zien dat er hier in het getuigen veld een heel andere naam staat dan in de akte.

Het gaat mij echter vooral ook om het principiële punt dat GOnline de naam die aan _WITN meegegeven wordt negeert en er iets anders voor in de plaats zet.

In bovenstaand voorbeeld (2 NOTE) zal Frans Lodewijk dus geen getuige zijn (en zo gepresenteerd worden), er is alleen een notitie waar staat (de vrije tekst) getuigen: Frans Lodewijk... 

Natuurlijk, wat ik laat zien is de huidige situatie. Als een getuige zonder identiteit door GOnline geïmplementeerd wordt verandert deze 2 NOTE in:

2 _WITN  Frans Lodewijk/Lindner/
3 NOTE *, 28 jr, huisschilder

Dan wordt deze getuige netjes opgenomen in het getuigen lijstje, ook al is zijn identiteit niet bekend.

Ook voor de 3 NOTE geldt dit, dit wordt een generieke notitie bij de getuige (waar dan staat "*, 23jr, fabrieksarbeider", waarbij de * voor velen denk ik verwarrend zal zijn).

Kennelijk is het moeilijk of niet mogelijk de naam, gecombineerd met de 3 NOTE als onderdeel van een getuigen lijst op te nemen.

Wat ik me nog afvraag: hoe voer je dit in GDP op? Als 2 getuigen, of een notitie en een getuige?

De huidige implementatie is dat alleen getuigen waarvan de identiteit bekend is via een activiteit gedefinieerd wordt omdat je die getuigenis doorkoppelt naar die getuige zelf. Een getuige waarvan de identiteit niet bekend is wordt doorgegeven via het opmerkingen veld. Dat opmerkingenveld heeft nog wel een extra 'getuigen' vinkje. Dat maakt het mogelijk dat GDP voor de interne rapportage deze twee categorieën getuigen naadloos als één lijstje kan presenteren. Via de Gedcom lukt dat echter (nog) niet. Natuurlijk kun je voor een getuige zonder identiteit ook een extra persoon in je stamboom creëren. Dat heeft niet mijn voorkeur, omdat je dan heel veel extra personen in je stamboom krijgt waarvan je geen idee hebt wie het zijn en als je doorklikt naar zo'n persoon wordt je niets wijzer.

Het ziet er overigens niet naar uit dat er iets veranderd aan de huidige GDP implementatie op dit punt.

Ik hoop dat ik hiermee de nodige antwoorden verschaft heb.

Gerrit Scholl - 9 dec 2022 - 17:28

Ik ga kijken wat ik hiervan kan realiseren, zonder heel specifiek GDP te worden en dat de GEDCOM's van andere programma's in de weg zit.

> Het gaat mij echter vooral ook om het principiële punt dat GOnline de naam die aan _WITN meegegeven wordt negeert en er iets anders voor in de plaats zet.

Dit punt zal ik met name naar kijken.

Bob Coret - 23 dec 2022 - 16:39


Daar ben ik blij mee.

Dan komt de beslissing welke naam precies gebruikt wordt weer bij GDP te liggen en blijft het voor de gebruiker zinvol de Gedcom daarop eventueel aan te passen.

Gerrit Scholl - 23 dec 2022 - 18:21Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu