stamboomforum

Forum logoHelpdesk » Suggestie om invoer nieuwe onderwerpen te verbeterenProfiel afbeelding

Betreft Stamboom Forum (via Firefox browser)

Een op de twee nieuwe onderwerpen op StamboomForum krijgt als eerste commentaar dat de indiener méér informatie in de titel moet aangeven.
Vooral nieuwelingen op StamboomForum hebben hier moeite mee. Men zit zo vol met de vraag waarmee men zit dat men niet bedenkt wat een onderzoeker als informatie nodig heeft om een antwoord te kunnen geven.
Ook komt het vaak voor dat men de gegevens in de onderwerptitel niet herhaalt in de eigenlijke vraag, omdat dit voor de vraagsteller blijkbaar overbodig lijkt.

Is het misschien mogelijk om het vrije invoerveld van "Titel van het onderwep" te vervangen door een invulformulier en de gebruiker meer dwingend te sturen welke info in een onderwerp moet worden meegenomen. Het voorkomt irritatie bij de oplossers over ontbrekende info en voorkomt irritatie bij oplossers en meelezers over steeds weer hetzelfde eerste antwoord op een gestelde vraag: "geef meer informatie".

Je kunt denken aan een serie van dropdown lijsten voor benodigde info. Ik zal wat mogelijke voorbeelden geven.

  1. Geef aan in welke periode de vraag speelt: 16e, 17e, 18e, 19e, 20e eeuw, anders.
  2. Geef aan in welke regio de vraag speelt: Lijst met 12 provincies van huidig NL (ik beperk me even tot NL vragen) plus lijst van 10 grootste steden en optie "anders".
  3. Naam van hoofdpersoon of familie, waarover vraag gaat. (Geef als helptekst dat hier niet alle spellingsvarianten hoeven te worden gegeven, maar dit te bewaren voor de hoofdtekst).
  4. Vrije tekst, waarbij van tevoren de maximale lengte van de tekst wordt aangegeven.

Het kiezen uit deze velden moet verplicht gesteld worden, voordat de hoofdtekst van een vraag kan worden ingevoerd.

Door de informatie uit de dropdown lists te combineren met de vrije tekst uit het laatste veld, kan een uniforme onderwerptitel worden samengesteld die precies op één regel past en die alle meezoekers meteen de juiste richting instuurt.

Verder zou ik willen voorstellen dat het vrije invoerveld voor de eigenlijke vraag meer hulp wordt gegeven, waarbij onder andere wordt aangegeven dat informatie uit de onderwerptitel ook in de vraag herhaald moet worden, om te voorkomen dat oplossers op twee plekken moeten lezen waar de vraag eigenlijk over gaat.

Uiteraard kan het ontwikkelteam andere of betere vragen en voorkeurwaarden bedenken. Mijn voorbeelden zijn slechts suggesties.
Het werken met dropdown lists heeft als voordelen dat het uniformiteit in de onderwerptitels bevordert en vraagstellers helpt na te denken over wat ze nu precies moeten vragen.

Er is ook een mogelijk nadeel van mijn suggestie: het moeten invullen van een aantal standaardvelden, voordat je je eigenlijke vraag op het Internet kunt knallen, vormt een drempel voor beginnende gebruikers van het Forum. Het ontwikkelteam zal moeten afwegen of dit nadeel, tezamen met het extra werk dat deze suggestie voor de ontwikkelaars met zich meebrengt opweegt tegen de voordelen van beter bruikbare onderwerptitels.

Michaël

Boers 2 - 2 dec 2022 - 18:40

Uitstekende suggestie.

Ben Wegman - 2 dec 2022 - 18:47

Eerlijk gezegd vind ik het persoonlijk totaal niet belangrijk, of in de titel al zo'n beetje de hele vraag besloten moet liggen.
Ik weet ook niet, wie die regel ooit verzonnen heeft.

Zelfs als er in een titel uitsluitend staat "Ouders gezocht", dan zie je, dat de vaste reageerders op dit forum
er over het algemeen wel in slagen om - misschien na wat duw- en trekwerk met de vraagsteller - de gezochte ouders
boven water te krijgen.

Veel vraagstellers op dit forum zijn vermoedelijk al een dagje ouder, en niet zo heel bekend met internet,
en de drempels die daar voor van alles en nog wat worden opgeworpen.

Laat die mensen gewoon "Ouders gezocht" invullen en stop met het pavloviaanse 
   Gaarne uitbreiding onderwerptitel. Vermeld plaats/regio en jaar/tijdvak ook in de titel.
want in de praktijk komen we er met een beetje goede wil van beide kanten altijd toch wel uit.

Ik begrijp overigens heel goed, dat @Michael een oplossing heeft proberen te zoeken, en heeft getracht
om met bruikbare suggesties te komen.
Ik heb het namelijk zelf ook een tijdje als probleem gezien.

Anderzijds kun je je afvragen of er eigenlijk wel een probleem is.
De vaste reageerders, waaronder ik ook mezelf reken, houden denk ik allemaal wel
van een beetje uitdaging om een puzzel op te lossen met zo weinig mogelijk hints,
in plaats van tergend makkelijke vragen te gaan zitten beantwoorden, waarvoor je alleen maar even WieWasWie hoeft te raadplegen.

 

Ik heb respect, voor de mensen, die dit "titelgevecht" als probleem zien, en nog meer respect voor diegenen, 
die dat probleem daadwerkelijk willen aanpakken, laat dat duidelijk zijn, maar ik wilde toch wel even
de gedachte opperen, dat er misschien helemaal geen probleem is 😃
 

Jan CIavaux - 2 dec 2022 - 19:22 (laatst bijgewerkt 2 dec 2022 — 19:30 door auteur)

Titels zoals “ help ik zit vast”. “Wie is mijn grootvader“ “ Wie kan mij helpen “ is uit den boze.

Zulk soort titels probeer ik zo snel mogelijk te corrigeren, zodat anderen niet gaan kopiëren.

Een duidelijke titel geeft minder ergernis en wat is hier mis mee? 

Het komt regelmatig voor, dat in een bericht geen periode of plaats wordt genoemd en gericht zoeken is nu eenmaal prettiger om behulpzaam te zijn en sneller tot een oplossing te komen.


Ook komt het voor, dat er geen bedankje af kan wanneer een vraag is opgelost en dat er door de poster de vraag gelijk op opgelost wordt gezet.

Ook vaste gasten, die daar lak aan hebben en zelfs op een PB geen reactie geven, hoewel ze reeds jaren ingeschreven onderzoek doen.

Onnodig meerdere keren dezelfde vraag herhalen met een nieuwe topic. Indien er een duidelijke titel is gesteld, wordt door mij sneller herkend dat de vraag reeds eerder is gesteld.

Ook wordt sneller door mij herkend of de vraag in het juiste sub forum is geplaatst.

We hebben een vaste lijn gekozen en hier speciale huisregels voor gemaakt en dat gaan we niet overboord gooien.

Wel heb ik de webmaster gevraagd om een (vaste) sticky te maken op de startpagina, gelijk de sticky o.a. bij “Onderzoek Nederland“, zodat dit eerder opvalt om een goede titel te vermelden.

Er zal altijd titels en berichten blijven komen, die onvoldoende info bevatten, maar dat zal je altijd blijven houden en dan is er niets mis mee om een poster hierop te attenderen en soms doe ik dit met een vriendelijk persoonlijk bericht (PB) .

Zoals gezegd heb ik bij Bob Coret dit reeds aan de orde gesteld.

Zoals vele forumleden vrijwillig en met plezier de leden helpen, zo wil ik ook met plezier en vrijwillig mijn werk blijven doen.

Ik zal Bob attenderen op dit topic.

Vriendelijke groet,

Everardus

Everardus Rollema - 2 dec 2022 - 21:08 (laatst bijgewerkt 2 dec 2022 — 21:13 door auteur)

Dag Jan,

Zoals ik al schreef is dit onderwerp een suggestie. Die dus genegeerd kan worden door het ontwikkelteam. Aan de andere kant heeft een onderwerptitel wel een functie. Als je iedere tekst als onderwerptitel zou accepteren, kun je hem met hetzelfde argument helemaal weglaten.

Zoals, ik het zie is de titel een soort management samenvatting van de gehele tekst van de vraag, die bovendien kan helpen bij het snel zoeken in de lijst van onderwerpen om relevante discussies terug te vinden.

Ik heb erkend in mijn originele suggestie dat het geen kwade wil is, maar eerder onbekendheid met het Internet of over-enthousiasme in de zoektocht naar hulp. Juist daarom kan een invulformulier en aanvullende helpteksten mensen leiden naar een optimaal gebruik van het discussieforum.

Ik geef toe dat dit meer moeite zal kosten van de vraagsteller (want die moet zich laten leiden via deelvragen, waarvan hij/zij misschien het nut niet inziet), maar het levert voor de oplossers van de vraag, en de meelezers -een niet te onderschatten groep gebruikers- minder wrevel op over waar de vraag nu eigenlijk over gaat en of de vraag binnen het interesse- en/of expertisegebied van de lezer ligt.

En, als het zo is dat te algemeen gestelde onderwerptitels "uit den boze" zijn, zoals Everardus stelt, dan is het verstandig om de vraagstellers te begeleiden naar wenselijk gedrag. Verder is het een afweging tussen kosten en baten, die ik niet kan maken.

Michaël

Boers 2 - 2 dec 2022 - 22:01

Dag Michaël,

zoals ik al aangaf, begrijp ik je volkomen.
Dat komt, omdat ik je artikel een paar keer heel goed heb gelezen en er een half uurtje goed over heb nagedacht.
Verder ken ik het probleem al sinds 2008 https://www.stamboomforum.nl/zoek/?q=onderwerptitel
en in de afgelopen 14 jaar heb ik ook zo mijn gedachten er over laten gaan.

Bij een onduidelijke titel en/of vraag is er, naar ik vermoed, vooral sprake van onwennigheid, onzekerheid hoe zo'n
forum nou werkt, en meer van dergelijke oorzaken. 
Om zo iemand goed te kunnen helpen, blijkt het te volstaan, door nog een of meer aanvullende vragen te stellen.
De praktijk wijst uit, dat dat altijd werkt, al kost het misschien wat meer tijd en moeite, maar tijd en moeite horen
nu eenmaal onlosmakelijk bij een hobby als genealogie.
Met een welkomstwoord als Gaarne uitbreiding onderwerptitel. Vermeld plaats/regio en jaar/tijdvak ook in de titel
ontstaat er direct een sfeer, waarin er voor een goede beantwoording extra tijd en moeite geïnvesteerd moet worden
en dat vind ik toch niet wenselijk.

Jouw suggestie om vraagstellers op de een of andere manier vanaf het eerste begin te helpen met het juist formuleren 
van hun vraag snap ik helemaal, maar ik vraag me af of dat zo hard nodig is.
Natuurlijk is het voor Everardus lastig, om "Ouders gezocht" te moeten veranderen in iets begrijpelijkers, maar hoe vaak gebeurt dat nou?
Vandaag ben ik even - met plezier - bezig geweest met het topic Familie Wouterse Schilman (ook wel: Schiltmans)
In de titel staan geen plaatsnamen en jaartallen, maar die staan gewoon keurig in de duidelijke vraag. Kostte me één muisklik.
Het belang van het volproppen van de onderwerptitel met dat soort informatie is er gewoon niet.
Het staat ook niet in de huisregels, die we, als ik Everardus mag citeren overboord gooien.

Om een lang verhaal kort af te sluiten: ik erken de problematiek, dat veel mensen niet capabel genoeg zijn, om een duidelijke vraag 
te stellen en forumleden die daar oplossingen voor willen aandragen hebben mijn volste sympathie.
Zelf ben ik in die 14 jaar tot mijn conclusie gekomen, dat het allemaal wel los loopt, en dat het oplossen van onbeholpen vragen ook zijn charme kan hebben. 

hartelijke groet, Jan.

Jan CIavaux - 2 dec 2022 - 23:28

Als het formulier aangepast wordt, graag rekening houden met het betreffende forum. Michaëls' voorstel blijkt te gelden voor het forum Onderzoek in Nederland. De voorgestelde keuzelijstjes zoals provincies zijn in andere fora volgens mij niet relevant, of zouden aangepast moeten worden aan elk forum.

Ik stel voor om te ruimte te verkleinen tussen titel en discussie, niet tijdens het invoeren van het probleem, maar bij het weergeven van de discussie. Dan hoeft de titel niet herhaald te worden want mensen zien eerder dat titel en inhoud bij elkaar horen. In de volgende schermafdruk heb ik de knop Naar Laatste bericht op Pagina verplaatst naar naast het Nederland-icoon, waardoor titel en discussie meer 1 geheel lijken.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sowieso moet de titel doorzoekbaar gemaakt worden, dat is nu niet zo, is al 'n ander forum-item. 

Pauline Berens EBBI - 3 dec 2022 - 10:03

De startpagina is voor mij als moderator relevant om een topic aan z’ n titel snel te kunnen beoordelen.

Het betreft niet alleen sub forum “ Onderzoek Nederland” , maar ook voor Duitsland, België, Frankrijk en de andere landen.

Groet,

Everardus

Everardus Rollema - 3 dec 2022 - 10:21

Dit is inderdaad een irritatie, en we hebben het hier tijdens het Helpdesk vaker over gehad. We gaan dit volgende week weer doen, dus je hoort hier nog van. Dank voor het meedenken!

Yolanda Lippens - 5 dec 2022 - 14:36

Persoonlijk vind ik het een buitengewoon goed idee van Michaël! Ik weet dat ik - in tegenstelling tot Jan Clavaux die blijkbaar stukken minder gemakzuchtig is dan ik - veel sneller op een onderwerp reageer wanneer ik door de titel enigszins zicht heb op de aard van het probleem. Daardoor kan ik bepalen of ik bij een vraag beschik over enige expertise of juist niet. Ik weet het... daar kan ik ook antwoord op krijgen door verder te lezen, maar zo zit ik in elkaar en ik kan me voorstellen dat ik daar niet alleen in sta.

Daaruit volgt overigens ook dat de extra informatie in de header de indiener van de vraag best eens van een sneller antwoord kan voorzien! Je bent nu eenmaal eerder geneigd om met een probleem aan de slag te gaan wanneer alle (of de meeste) relevante informatie voorhanden is, dan wanneer je nog een aantal keren om toelichting moet gaan vragen (ook hier geldt: ik spreek voor mezelf. De meer altruïstische mens gaat hier blijkbaar anders mee om).

Ergo, ik vermoed dat Michaëls suggestie gaat voorzien in een behoefte!

Wouter

Wouter Kok - 5 dec 2022 - 16:52

Bedankt voor de suggestie. Er is dus behoefte om de titels in de "Onderzoek in ..." fora specifieker te maken. De oplossing van Boers om extra velden op basis van uitklaplijstjes te maken schiet denk ik een beetje door, het wordt al snel te beperkend. Een zoekvraag als 1763 / Wierden / Coret / notariële akten kan al niet, behalve via de keuze anders bij periode en regio...

Ik ga kijken of het tonen van een extra instructie bij het "plaats een nieuw onderwerp" formulier uitkomst kan bieden. Deze zal getoond worden in de "Onderzoek in ..."  groepen, zal een opvallende kleur hebben en duidelijk maken wat de verwachting is van de titel: minimaal de regio/plaats, de periode/jaartal en de familiena(a)m(en) waarop de vraag betrekking heeft,

Bob Coret - 9 dec 2022 - 14:53


Staat nog op de ToDo Lijst. 

Yolanda Lippens - 6 apr 2023 - 15:55 (laatst bijgewerkt 6 apr 2023 — 15:56 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu