stamboomforum

Forum logoGenealogische software » Plaatsnamen nu en vroeger


Profiel afbeelding

Door gemeentelijke en provinciale herindelingen, maar ook door landverschuivingen is het m.i. niet mogelijk om een eenduidige manier door te voeren om plaatsnamen weer te geven.

Een paar voorbeelden:

* Iemand die lang geleden geboren is in Woerden, heeft als geboorteplaats "Woerden, Zuid-Holland, Nederland". Maar nu ligt Woerden in de provincie Utrecht.

* Hoogland was tot en met 1973 een aparte gemeente. Vroeger heette het dus "Hoogland, Utrecht, Nederland", maar nu is het een dorp in de gemeente Amersfoort, dus "Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland"

* Tsjechoslowakije was tot en met 1992 een land, maar door de oorlogen zijn het nu 2 landen...

Als je het goed wilt doen zul je dus per feit moeten kijken hoe je een land, provincie, stad, wijk of gehucht omschrijft. Hoe doen jullie dat?

Vriendelijke groet,

Guido van Harten

Guido van Harten

Best Guido,

ik houd de benaming aan zoals die op het feitelijk moment zoals geboorte, doop, huwelijk of overlijden,is vastgelegd in de bron. Het zelf veranderen naar de benaming van een ander tijdstip (1812 of 1840 of 1920 of 2000 of 2040?) zal veel onduidelijkheden oproepen.

Dit betekent wel dat ik bij raadplegen van een bron moet bedenken dat de huidige situatie een geheel andere kan zijn en over 20 jaar dus weer anders.

Vrg. Reinoud

Reinoud van Wijk

Reinoud, dankjewel voor je reactie.

Mijn vraag werd ingegeven door een melding op genealogieonline.nl na het uploaden van mijn stamboom:

Uw publicatie bevat plaatsnamen, die Genealogie Online niet of niet eenduidig kon identificeren. De vraag "Welke plaats wordt er bedoeld?" dient zo eenduidig mogelijk te beantwoorden zijn, dit is in ieders belang. Het volgende kan het geval zijn:

De plaatsnaam bevat een spellingsfout waardoor deze niet herkend wordt (bijvoorbeeld Rijswik in plaats van Rijswijk) Corrigeer deze plaatsnamen in uw stamboomprogramma.
De plaatsnaam kon niet eenduidig worden vastgesteld (bijvoorbeeld Rijswijk in Zuid-Holland, Gelderland of Noord-Brabant?). Het is aan te raden om bij de plaatsnamen ook de provincie en het land op te nemen.
De tekst bevat meer informatie dan alleen de plaatsnaam (bijvoorbeeld in de Grote Kerk in Rijswijk). Voer alleen de plaatsnaam in (inclusief provincie en land), de rest kan in een notitie opgenomen worden.

Er is een tweetal rapporten met meldingen omtrent plaatsnamen. Met behulp van deze rapporten, kunt u de plaatsnamen waar nodig verbeteren in uw stamboomprogramma (vergeet niet daarna weer uw GEDCOM op Genealogie Online bij te werken).

Ik ben dus benieuwd hoe andere genealogen dit doen.

Guido van Harten

Dag Guido,

Ik gebruik de oorspronkelijke vermelding van de plaatsnaam (uit de akte), ook als de schrijfwijze anders is, en als het nodig
is aangevuld met de term "thans" gevolgd door de huidige plaatsnaam en de huidige provincie en, of het huidige land.
We onderzoeken toch het verleden en doen toch ook verslag van het verleden ?
Dus dan komen daar ook de namen bij te staan uit dat verleden.
Dat een programma dat niet verwerken kan is natuurlijk jammer, maar ik werk niet voor een programma.
Voorbeeld: Albert van Koningsbergen kwam in de 17e eeuw met kerkelijke attestatie van Koningsbergen naar het Hoogeveen.
Dan ga ik toch niet opschrijven dat hij attestatie kreeg van de kerk uit Kaliningrad.

Soms is er helemaal geen plaatsnaam te bepalen:
-De stuurman Jacob Kwint van het Kofschip Reena slaat over boord en verdrinkt, onderweg van Londen naar Groningen.
De plaats van het ongeluk is volgens het scheepsjournaal op de hoogte van Texel, naar gissing op 10 mijlen.
Wat zou je dan als plaats moeten opgeven ?
-De gezagvoerder van de Bark George overlijdt aan boord, varende op de Atlantische Oceaan van Mobile a/d Golf van Mexico naar Huelva
a/d. Golf van Cádiz. In zo'n geval staat in het scheepsjournaal de plaats aangegeven in graden en minuten Noorderbreedte en Oosterlengte. 

henk elsinga

Dit lijkt me trouwens geen onderwerp dat in dit subforum thuishoort, maar dat terzijde.

Ik gebruik zoveel mogelijk de plaatsnaam die destijds werd opgegeven, tenzij fout gespeld toen. Als de plaatsnaam of land nu niet meer bestaat, of er meerdere van in omloop zijn, zet ik er zoveel mogelijk informatie bij ter duiding naar de huidige situatie. Plaatsnamen als Hoogland of Hoogvliet mogen dan wel geen zelfstandige gemeenten meer zijn; ze zijn natuurlijk nog wel een plaats of wijk, dus vindbaar en bruikbaar als je er bij vermeldt waar het nu ligt.

In de notities zet ik dan de informatie die ik nog extra heb, zoals bijvoorbeeld graden en Noorderbreedte en Oosterlengte.

Bijvoorbeeld:

  • Hoogland, Amersfoort
  • Hoogvliet, Rotterdam
  • Hasselt, Overijssel
  • Noordzee, bij Texel.
  • Pruisen, Duitsland

Ron

Persoonlijk vul ik alleen de plaatsnaam in en nooit provincies of gemeenten. Uitzonderlingen zijn bijvoorbeeld Laren (nh en gld), Hengelo (ov en gld). Gemeenten vermeld ik niet, juist vanwege de nog steeds gepleegde gemeentelijke herindelingen. Plaatsen in het buitenland daar zet ik tussen haakjes de internationale afkorting achter dus (B)(USA)(CND)(D)(F) etc. V.w.b. Nederlands-Indië vermeld ik, voor zover van toepassing, de 'oude' en tussen haakjes de huidige naam. Is de Indonesische naam niet veranderd, dan hanteer ik de moderne spelling. Van plaatsnamen in Oost-Europa vermeld ik de oorspronkelijke naam en tussen haakjes de moderne naam en land.

Arie Bos

'Koningsbergen' is een mooi voorbeeld. Ik zou dan vermelden 'Königsberg' want dat was tot 1946 de naam (Koningsbergen bestond en bestaat niet) en tussen haakjes (=Kaliningrad, RU).

Arie Bos

Dag Guido,

Tsjechië en Slowakije zijn in 1992 zonder oorlog uit elkaar gegaan.

Vriendelijke groet, Tiong Koen

Tiong Koen OEI

Dag Arie, 

Koningsbergen bestaat. In het Nederlands. Het is zelfs een Nederlandse familienaam en vanouds onze naam voor Königsberg/Kaliningrad.

Hetzelfde geldt voor Danzig, Luik, Krakau en Parijs. En, als we afzien van het familienamenargument, welke Nederlander noemt Padua Padova, Kopenhagen Københamn, Neurenberg Nürnberg of Turijn Torino?

Vriendelijke groet , Tiong Koen

Tiong Koen OEI

Hoi Tiong,

Zal wel aan mij liggen dan. Maar ik gebruik uitsluitend de originele buitenlandse namen.

Arie Bos

Hallo,

ik ben het ermee eens dat je altijd de oorspronkelijke naam moet gebruiken. Bij mensen in mijn stamboom die in het huidige Indonesië geboren zijn schrijf ik ook steeds: Nederlands Indië.

Harry Nolles

H. Nolles

Goedenavond Heer Arie Bos,

Daar zult u ongetwijfeld goede redenen voor hebben, die mij niet aangaan. Mijn beleid in dezen is ontstaan na twee nare ervaringen. Eén: een ambtenaar die mij wilde dwingen om als geboorteplaats Jakarta op het paspoort te zetten. Ik ben echter geboren in Batavia, enkele maanden voor de soevereiniteitsoverdracht, dus op Nederlands grondgebied. Twee: een collega die mij wegens mijn mooie goudgele huidskleur wilde inlijven in haar 'werkgroep tegen discriminatie op de werkvloer'. Zij verweet mij ook dat ik Peking zei i.p.v. Beijing. Ik heb haar gezegd dat ik niet blank ben en niet zwart, ik kom uit het Rijk van het Midden. En in Nederland ben ik nog nooit gediscrimineerd. Ik wens me met deze discussie dus niet in te leten.

Ik mag dan in genetisch opzicht 100% Chinees zijn, ik ben ook Nederlander. Dat is mijn familie al sinds mijn overgrootvader in 1891 in de kolonie 'gelijkstelling met Europeanen' vroeg en verkreeg. Wij spreken bovendien sinds ± 1860 Nederlands. In Indonesië werd me meerdere malen verweten dat ik 'nog Nederlands sprak'. U begrijpt dat ik zeer aan mijn moedertaal gehecht ben.

Ik ben bovendien principieel een individualist en pas me nooit aan heersende modes. Noch laat ik me door ambtenaren de les lezen. Ik heb een gloeiende hekel aan groepsdwang en politieke correctheid. En ik zie niet in waarom een buitenlandse overheid invloed zou kunnen hebben op hoe of ik, in mijn eigen taal, haar hoofdstad noem.

Overigens heeft dit natuurlijk weinig met het onderwerp van doen. Ik sluit hier dan ook mee af.

Zodoende, met vriendelijke groet, OEI Tiong Koen

Tiong Koen OEI

Ik registreer bij een gebeurtenis (zoals geb/huw/ovl):

- stad, provincie en land en de datum van de gebeurtenis en

- gemeente, provincie, land en datum van de registratie van de gebeurtenis (dus van de akte)

Aangezien meestal niet duidelijk is tot in welke provincie een stad/gemeente ten tijde van de registratie lag heb ik een bestand+programma onder dBase (MS-DOS) gemaakt waarmee ik door ingeven van gemeentenaam plus aktedatum automatisch provincienaam+landsnaam geleverd krijg.

E.e.a. is verkregen uit de gemeentelijke herindelingen in Nederland zoals die op internet zijn vermeld.

Cor Bekker


Guido,

Zo voer ik dat zelf in; de schrijfwijze (kolom 2) van dat moment en verder opgedeeld in 3 overige informatie kolommen.

Kolom 1 is wat de mijn software automatisch nummert.

Mogelijk zijn er ook meerdere kolommen in de database van andere software, maar belangrijk is om op het persoonsdocument de juiste schrijfwijze uit b.v. de akte aan te houden en geen conclusies (die later toch weer anders blijken) op te schrijven.

Mogelijk is dit ook te markeren met tussenliggende komma's in één kolom (veld)

Conclusies horen in de software in sub velden (kolommen) thuis.

Software kan daar de link in leggen (als geprogrammeert) wat "hetzelfde is" of wat bij elkaar hoort.

Hieronder hoe ik dat doe:

0000001 Woerden  Ut  NL3440 M(52.085601364253534,4.883353114128113)

0000002 Woerden  Zh  NL3440 M(52.085601364253534,4.883353114128113)

Stel Woerden schreef men ook als Woorden, maar je weet niet in welke provincie dat destijds lag, dan wordt het:

0000003 Woorden        NL3440 M(52.085601364253534,4.883353114128113)

of hedendaags:

0000004 Hoogland Ut  NL3440 M(52.085601364253534,4.883353114128113)

Deze info staat bij mij allemaal in een aparte toponiemen database

De 7 cijferige nummers staan in de persoons-database bij het betreffende feit.

Ik hoor u al denken, maar ook het van de naamgeving van het jaar indien bekend en mogelijke andere info staan in nog meer andere kolommen.

Groet Herman

H.SchilderPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu