stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Duitsland » Gezocht afkomst Lambertus van Marwijk uit Grieth


Profiel afbeelding

Hartelijk bedankt voor het bericht!

Dus de peter van Merwick die op 21-09-1654 gedoopt is als zoon van Lambertus van Merwick en Ida Jansen, is een broer van Theodorus van Merwijk (geboren rond 1648) die naar Nederland trok en op 25-10-1700 in Voorburg overleed?

Van hem hebben we dus geen exacte doopdatum?

mvg, Hans

Hans

Beste Nico,

 

De cluster van Marwijk'en  uit de achterhoek is nieuw voor mij 

 

Er is ook nog een groep van  Marwijk'en die in de boeken van Amsterdam voorkomt, maar die kan ik ook niet plaatsen...

De vroegste namen die ik heb gevonden zijn een Mathias van Marwijk, een Mattijs en een Joannes.

Heb het idee dat deze groep wellicht verwandt is met de Teunis Janszoon uit Ochten...….

meen namelijk ooit ergens gelezen te hebben dat een van Marwijk uit de omgeving van Ochten zich in Amsterdam gevestigd had???

 

Hans

Hans

Hans,

Van  Peter zijn alleen maar doopgegevens gevonden; nl 21 sept 1654. Van Dirck/Theodorus zijn die er niet, want de doopregistratie in Grieth is pas begonnen na 1648. Het jaartal 1648 is in feite een schattingen betekent waarschijnlijk < of =. Dirck is 16-10-1678 gehuwd met Jannetje va Coppel en had zich al in Voorburg gevestigd als Meester Kleermaker. Dit houdt in dat hij al een vrij lange scholing als ambachtsman had voor hij zich daar vestigde. Waarschijnlijk was hij de 30 al gepasseerd. Hij overleed in 1700.

Bron in te zien via Matricula-online - Dopen Grieth St Peter u Paul :  Taufen Grieth KB001_1 pag T_003 (bovenaan).

M vr gr, Nico

N P A van Marrewijk

Hans,

De oudste die ik heb is een Hendrikus van Marwijk, de vader van de Jacobus die op 30-03-1786 in ondertrouw is gegaan met Jannetje Planter in Amsterdam. De naam Planter vond ik ook in de doopboeken van Elten in die periode. In de volgende generatie vond ik ook 'Planter Sepp'.

Verder ben ik daar nog niet ingedoken.

Groet, Nico

N P A van Marrewijk

Hans,

Bij nadere bestudering van de overlijdensgegevens van Grieth vond ik ik voor de datum zaterdag 7 juni 1962 vermelding: [No 134]  '- 7 Juni die Sabbathi obyt in Xto Lambertus Merwick Puer Hii cum Deo e ? et fruitur deliiqes eius' Het eerste deel luidt: Op zaterdag 7 juni (1692) is gestorven Lambertus Merwick zoon/jongen...? (Wie kan mij helpen dit verdere Latijn te vertalen????) Bron: Grieth Sterbefalle KB002_1 S_009 (pg 9).

Dit zou de Lambertus gedoopt in Grieth op 7-02-1692 kunnen betreffen. In dat geval kan de Lambertus van Marwijk/(Merwick) die in 1715 trouwd niet een nakomeling van Johannes van Merwick  en Trinneke Hoet zijn. Dan blijft alleen de Lambertus van Henricus en Anna ter Vorst nog over.

Helaas kan ik een deel van de Latijnse tekst niet duiden. Wie kan dat wel?

Wellicht komen we dan verder.

M vr gr, Nico van Marrewijk

N P A van Marrewijk

Nico,

De Latijnse zin kan ik helaas ook niet vertalen, maar denk niet dat die ons verder brengt helaas......

Maar deze vondst veranderd de zaak inderdaad aanzienlijk, maar het is natuurlijk wel mogelijk dat onze Lambertus van Marwijk dan inderdaad een zoon is van Henricus van Marwijk en Anna te Vorst.

Jammer dat bij de trouwinschrijving van Lambertus uit 1715 alleen maar staat ''Jongeman van Grieth''

Zijn overlijden en dat van zijn vrouw Maria Hermensdochter van Erp is helaas ook nergens te vinden......

Maar als ik de namen van 2 van hun kinderen bekijk dan lijkt het mogelijk dat dochter Joanna van Marwijk (1716-1756) vernoemd is naar haar grootmoeder Anna ter Vorst en dochter Henrica (1723-1789) is vernoemd naar haar vader Henricus van Marwijk

 

Mvg, Hans

Hans

Beste Hans, Nico, en alle andere speurders naar Lambertus van Merwick uit Grieth,

Mijn naam is Theo Janssen, mijn moeder is/was Katharina van Marwijk, en ik onderzoek (ondermeer) de van Marwijk voorouders.
Mijn van Marwijk voorouders stammen uit de Over Betuwe, denk aan: Bemmel, Elst, Eijmeren, Indoornik, Zetten, Andelst, etcetera.

​Een uitzondering is mijn overgrootvader Willem van Marwijk (1840-1918) die vanuit Bemmel naar Stompwijk verhuisde en daar van 1865-1915 werkzaam was  als machinist op het gemaal van de Geer- en kleine Blankaartpolder .Na hem nog drie generaties van Marwijk.

Vòòr hem, zoals gezegd, alle van Marwijks uit de Over Betuwe, tot dat we stuiten op:
Lammert van Marwijk, waarvan we een huwelijksinschrijving vinden in het doop- trouw en lidmakenboek van Oosterhout:

"1715 den 13 april inscripti Lammert van Marwijk i:m van Griet (?) en Marij Hermsen i:d van Hervelt met bewilging van des jongman vaders volgens blijk van attestatie, en Consent van des dogters oom, waarvan Frederik Aarts aangetroude oom getuigen is.
in een ander handschrift bijgeschreven: "Copuliti te Nimegen  testi: d: Bushof".

Met de huwelijksakte in Nijmegen niet gevonden, is dit het dunne lijntje naar Grieth, het dorp aan de Rijn bij Kalkar in Duitsland.

Voordat ik in ga op het onderzoek naar Lambertus van Merwick uit Grieth, het volgende:
In het begin van 2019 ben ik begonnen met bronnen onderzoek naar (ons aller?) voorouder: Lambertus.
Op het spoor gezet door de website van Eva Verhohlen en van daaruit verder gezocht in Matricula.
Het is mooi om te zien dat Nico (van Polanen) ook archief onderzoek heeft gedaan in Matricula, en het is jammer dat ik daar pas onlangs van heb kennisgenomen, anders was een eerdere reactie zeker gevolgd.

De kern van het onderzoek is simpelweg het doorspitten van alle Taufen-Heiraten-en Sterbefälle boeken uit Grieth, en het rubriceren van alle gebeurtenissen waar een van Merwick bij betrokken was, dus hetzelfde spoor dat Nico heeft gevolgd.

Mijn bevindingen heb ik gedeeld met mijn Canadese broer Gerard, die met mij Genealogisch onderzoek doet naar onze voorouders:

Mijn e-mailuitwisseling met hem vind je hieronder weergegeven. Voor een goed begrip geef ik daarna de gezinssamenstellingen van de kandidaats gezinnen, zoals ik denk dat ze 

Heel benieuwd naar jullie reacties, en hopelijk komen we met z'n allen vele stappen verder.

Vriendelijke groeten,
Theo Janssen
Veldhoven
====================================================================
DE E-MAILUITWISSELING:
====================================================================
Hoi Gerard,

Hierbij mijn gegevens over het onderzoek naar Lambertus van Marwijk (Merwick), nr 192 in onze kwartierstaat.
Omdat mijn Aldfaer bestand zowel de gegevens van Carin als van mij bevat,  hebben mijn kwartierstaat records de prefix 'T'; het zal duidelijk zijn.

Waar ben ik begonnen met zoeken?
Niet in Matricula maar in de database van Eva Verhohlen: http://home.kpn.nl/ferwerd/verhohlen/

Ga naar: > Files/Dateien >Grieth >Geburt/Birth >Name S..Z (van Merwick staat onder 'V', niet onder 'M')
Deze pagina is getiteld: 'Grieth-Wissel Geburten 1800 -1904 / Birth : Name S..Z'
Zoek hier via <ctrl>F op: Merwick,
Je vindt 27 matches en vanaf match 10 vind je gegevens van onze kandidaat T192

Vanaf dit punt ben ik verder gaan zoeken in Matricula:
En er blijkt meer te vinden, veel meer!

Drie kandidaten voor T192, respectievelijk:
T192_Lambert_van_Merwick_Doop_16-12-1685,   ouders: Johan_van_Merwick en Trinneke Hoet
T192_Lambert_van_Merwick_Doop_21-06-1689,   ouders: Henricus van Merwick en Anna ter Vorst
T192_Lambert_van_Merwick_Doop_07-02-1692,   ouders: Johan_van_Merwick en Trinneke Hoet 

en kunnen we iets zeggen over wie de door ons gezochte T192 is?
Opmerkelijk is dat in het gezin van Johan van Merwick en Trinneke Hoet twee keer een Lambert wordt geboren.
Dubbelnaamgeving duidt vaak op een overlijden van de eerstgeborene.
En inderdaad, er is een overlijden van een Lambertus van Merwick, en wel op 28-09-1687:
'28 7bris die Solis obijt infans Lambertus à Merwick filius Jois à Merwicks'
Het gaat hier dus om een kind van Joannes (Jois) van Merwick en het gaat om een 'infans'.
Dit 'moet' dus Lambertus van 16-12-1685 betreffen en daarmee valt hij af als kandidaat T192.

Verder zoeken naar misschien nog een overlijden van een Lambertus van Merwick.
Er blijkt nog een overlijden van een Lambertus te zijn, en wel op 07-06-1692:
'7 Junij di Sabbathi obijt in Xto Lambertus Merwick Puer Hie cum Deo est fruitur deliquiseius'
Geen vermelding van de ouders, geen vermelding van getuigen.
Het kan hier dus gaan om de 4 maanden oude zoon van Johan van Merwick en Trinneke Hoet,
of de 3 jaar oude zoon van Henricus van Merwick en Anna ter Vorst, of misschien zelfs geen van beiden, want laten we niet te snel conclusies trekken.
Voor mijzelf heb ik de (onzekere) keuze gemaakt, dat het hier gaat om de 3 jaar oude Lambertus, met als enige reden:
In de omschrijving wordt gesproken van een 'puer', een jongen, een knaapje.
Als het om de 4 maanden oude Lambertus gaat, dan zou er gestaan hebben: 'infans' , een kind, baby zuigeling.
Misschien niet het sterkste bewijs/aanname, maar bij gebrek aan beter is voor mij de meest kansrijke kandidaat:

T192_Lambert_van_Merwick_Doop_07-02-1692,   ouders: Johan_van_Merwick en Trinneke Hoet 

Op dit punt gekomen,  ben ik begonnen met het doorspitten van alle Matricula records uit deze periode, zowel Taufen als Heiraten en Sterbefälle.
Daar waar ik een record tegenkwam met een vermelding van een 'Merwick' heb ik die opgenomen in  tekstbestandjes:
respectievelijk: Grieth_Taufen....txt, Grieth_Heiraten....txt, Grieth....Sterbefälle....txt.

Hieruit kun je een aantal Merwick gezinnen destilleren, vaak met geboorte en huwelijks data.
Kijk je daarbij naar de optredende getuigen dan lijken er veel kruisverbanden te bestaan.
Zo is Anna ter Vorst meermaals getuige (peettante?) bij  geboorten uit het gezin van Johan van Merwick en Trinneke Hoet.
Is Anna ter Vorst een echte Tante van de borelingen? Zijn Johan van Merwick en Henricus van Merwick broers?
Daar heb ik geen  bevestiging van kunnen vinden, integendeel:

Johan van Merwick is mogelijk terug te voeren op een geboortevermelding op 18-04-1658.
'1658 18 Aprilus   Joannes
Parent. Lambert ende Stin Merwicks
Suscep:  Jan verweien, Derrick Grefer, Jenneken Wesselcamp'

Henricus van Merwick is mogelijk terug te voeren op een geboortevermelding op 18-08-1658:
'1658 18 Augusti  Henricus
Parent. Gerrit Merwick en Joa Wesselcamp
Suscep:  Derrick de Fischer, Steven van Egeren, Henricus van Verharen, Weduwe H Berns'

Als beide geboortevermeldingen kloppen, dan kunnen Johan van Merwick en Henricus van Merwick geen broers zijn.

Er blijft nog genoeg te puzzelen over.

Opmerkelijk is de geboortevermelding van Henrica van Merwick op 28-01-1674:
'1674 28 Januarij die Solis est Baptizata Filia nomini Henrica
dis Kint ist onecht geboren und die Elters von desselbigen seint gewesen
Henrick van Merwick und Anna ter Vorst
Henrica Jam(?) est legitima matrimonia (in een ander handschrift bijgeschreven)
Patri:  Bernt ter Vorst,  Enneken van Tuil,  Elisabeth Laekers'

Negen jaar later op 21-01-1683 trouwen Henrick van Merwick en Anna ter Vorst
Als we nu de geboorte van Henricus plaatsen op 18-08-1658, dan was hij 25 jaar bij zijn trouwen, maar nog geen 16 jaar bij de geboorte van zijn 'onechte' dochter Henrica.
Zou het kunnen dat het trouwen van Henrick en Anna als  doel had om de geboorte van Henrica, negen jaar eerder, te legitimeren?

Dit is het voor nu;
Zeer benieuwd naar jouw mening en bevindingen.

Vriendelijke groeten,
Theo
====================================================================

DE GEZINSSAMENSTELLINGEN:

====================================================================
Gezinsblad van Henricus van Merwick

Henricus van Merwick, ged. Grieth (Dld) 18 aug. 1658, † ald. 1 febr. 1722, zn. van Gerret en Jenneken Wesselcamp, tr. Grieth (Dld) 21 jan. 1683 Anna ter Vorst, † Grieth (Dld) 23 jan. 1720.Uit dit huwelijk:

1. Henrica van Merwick, ged. Grieth (Dld) 28 jan. 1674.

2. Lambertus van Merwick, ged. Grieth (Dld) 21 juni 1689, † ald. 7 juni 1692. 
====================================================================
Gezinsblad van Johannes van Merwick

Johannes van Merwick, ged. Grieth (Dld) 18 april 1658, zn. van Lambertus en Stin, tr. Grieth (Dld) 30 mei 1683 Catharina Hoet, † Grieth (Dld) 1725, wed. van Derick Sellecum.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus van Merwick, ged. Grieth (Dld) 16 dec. 1685, † ald. 28 sept. 1687.

2. Christina van Merwick, ged. Grieth (Dld) 12 sept. 1687.

3. Christina van Merwick, ged. Grieth (Dld) 1 aug. 1689.

4. Lambertus van Merwick, ged. Grieth (Dld) 7 febr. 1692, tr. Nijmegen 1715 Marij Hermsen.

5. Ida van Merwick, ged. Grieth (Dld) 21 febr. 1694, † ald. 3 dec. 1696.

6. Gerardus van Merwick, ged. Grieth (Dld) 22 aug. 1696.

7. Ida van Merwick, ged. Grieth (Dld) 25 okt. 1698.

8. Joanna van Merwick, ged. Grieth (Dld) 16 sept. 1703. 
====================================================================


 

Theo J

Dag Theo,

Ben in het verleden ook wel een met deze tak bezig geweest, helaas ook niet verder dan Joannes vam Merwick en Trinneke Hoet.

Heb vier kinderen kunnen koppelen aan Lambertus van Merwick en Maria Hermsen, zal hieronder de gegevens plaatsen, misschien heb je er nog wat aan.

Gr. Harry

==============================================================================================================

Gezinsblad van Lambertus van Marwijk

Lambertus van Marwijk, ged. Grieth (D) 7 febr. 1692, zn. van Joannes van Merwick en Catharina (Trinneke) Hoet, tr. Slijk Ewijk en Oosterhout 13 april 1715 Maria (Marij) Hermensdr. van Erp, geb. Herveld.

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus (Hermen) van Marwijk, geb. Slijk Ewijk, tr. Indoornik 1 maart 1745 Johanna (Maria) Goosens, geb. Andelst.

2. Joanna (Jenneke) van Merwijck, ged. Slijk Ewijk en Oosterhout 9 febr. 1716, tr. Slijk Ewijk en Oosterhout 30 april 1738 Gerardus (Gradus) van Gendt; hij hertr. Indoornik 9 aug. 1756 Catharina Janssen Dibbets.

3. Theodorus (Dierck) van Merwijk, ged. Eijmeren 1 mei 1720, tr. Eijmeren 23 febr. 1756 Anna Catharina Hermsen, ged. Eijmeren 23 maart 1735, dr. van Casparis en Judith Diercksen.

4. Hendrina van Marwijk, ged. Eijmeren 27 juni 1723, † Herveld 20 maart 1789, tr. Eijmeren 12 mei 1748 Arnoldus Goosens, ged. Eijmeren 9 juni 1709, zn. van Goossen Hermsen en Niesken (Angenisken) Teunissen.

 

Notitie bij de geboorte van Theodorus (Dierck): Doopgetuigen: Stephanus Hermse, Eijtie van Merwijck (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Anna Catharina: Doopgetuigen: Gerrit Hendrickse, Maria van Linden (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Hendrina: Doopgetuigen: Jan van Merwijck, Erntie Hendrickse (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Doopgetuigen: Wilbert Teunisse, Derske Hermense (Eijmeren)

 

==============================================================================================================

Gezinsblad van Hermannus (Hermen) van Marwijk

Hermannus (Hermen) van Marwijk, geb. Slijk Ewijk, zn. van Lambertus en Maria (Marij) Hermensdr. van Erp, tr. Indoornik 1 maart 1745 Johanna (Maria) Goosens, geb. Andelst.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina van Merwijck, ged. Eijmeren 29 nov. 1745.

2. Wendelina van Merwijk, ged. Eijmeren 11 maart 1747, tr. 1e Millingen 19 april 1778 Joannes Jansen, geb. Nijmegen; tr. 2e Beek en Ubbergen 16 juni 1783 Paulus (Paul) Wilmsen (Roeloffs), geb. Mook, ged. Mook 15 okt. 1737, zn. van Wilhelmus (Willem) Roeloffs en Sijbilla Janssen en wedr. van Maria Schilten (Hendriks).

3. Catharina van Meerwijck, ged. Eijmeren 27 juli 1748.

4. Lambertus (Lamert) van Merwijk, geb. Herveld, ged. Eijmeren 15 nov. 1750, † Dodewaard 13 juni 1816, tr. Herveld 23 april 1786 Elisabetha (Sijbilla) Thijssen, ged. Overasselt 11 juli 1757, † Dodewaard 20 juli 1826, dr. van Matthaus (Thijs, This, Ties) Hermens en Joannna (Jenniken) Hermens.

5. Goossen van Merwijk, geb. Herveld, ged. Eijmeren 8 febr. 1753, † Bemmel 1 juni 1814, tr. Bemmel 6 jan. (kerkelijk Huissen 7 febr.) 1780 Gerarda (Maria) Evers, ged. Eijmeren 18 jan. 1760, dr. van Roelof (Roelf) Evers (Peters, Weening) en Grada Geurtsen.

6. Maria van Marwijk, ged. Eijmeren 3 febr. 1755, † Zetten 21 april 1807, tr. 1e Indoornik 10 maart 1788 Alexander Jacobus Verwaaijen, geb. Zetten, ged. Indoornik 25 juli 1753, † Zetten 2 okt. 1804, zn. van Gijsbert en Catharina (Elisabeth) Verwaaijen; tr. 2e Indoornik 28 april 1806 Matthias Peters, geb. Angeren, ged. Huissen 9 dec. 1777, † ald. 9 april 1858, zn. van Petrus en Anna Holmans; hij hertr. Huissen 31 mei 1821 Dora de Greef.

7. Joannes (Jan) van Marwijk, geb. Slijk Ewijk, ged. Eijmeren 14 juli 1759, † Driel 12 sept. 1815, tr. Eijmeren 5 nov. 1792 Aleijdis (Aaltje) Verborgt, geb. Malburgen (Huissen), ged. Huissen 2 april 1758, † Driel (Heteren) 22 jan. 1839, dr. van Dirck (Derk) Verburgh en Theodora (Dora) Florissen en wed. van Gerardus van Elferen.

8. Barbara (Elisabeth Barbara, Bertje, Berber) van Marrewijk, geb. Slijk Ewijk, ged. Eijmeren 26 sept. 1762, tr. Elst (Nederduits Gereformeerd) 4 mei 1788 Petrus Sanders, geb. Driel, ged. Indoornik 17 sept. 1735, zn. van Goossen en Johanna van Baal en wedr. van Anna (Joanna) Reijnders.

 

Notitie bij de geboorte van Catharina: Doopgetuigen: Arnoldus Goosens, Maria Hermse (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Wendelina: Doopgetuigen: Derick van Meerwijck, Barber Jansen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Paulus (Paul): Doopgetuigen: Matthijs Thijssen, Petronella Boom (Mook)

Notitie bij de geboorte van Catharina: Doopgetuigen: Joannes van den Torn, Handrin van Meerwijck (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Lambertus (Lamert): Doopgetuigen: Gerardus van Gent, Maria Hermsen van Eerp (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Elisabetha (Sijbilla): Doopgetuigen: Jan Peters, Maria Jansen (Overasselt)

Notitie bij de geboorte van Goossen: Doopgetuigen: Arnoldus Gossens, Wendelina Jansens (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Gerarda (Maria): Doopgetuigen: Martinus Stuaert, Theodora Sceperix

Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Theodorus van Meerwijck, Henrica Franscisse (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Alexander Jacobus: Doopgetuigen: Joannes Schrijver, Wilhelma Verwaijen (Indoornik)

Notitie bij de geboorte van Matthias: Doopgetuigen: Gisbertus Holmans; Cornelia van Winsen

Notitie bij de geboorte van Joannes (Jan): Doopgetuigen: Arnt Gossens (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Aleijdis (Aaltje): Doopgetuigen: Gerardus Verbörght, Weindel Daniëls (Huissen)

Notitie bij de geboorte van Barbara (Elisabeth Barbara, Bertje, Berber): Doopgetuigen: Arnt Goosens, Wendelina Jansen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Petrus: Doopgetuigen: Everardus Sanders, Aleida Berns (Vidua Peter Sanders)

==============================================================================================================

Gezinsblad van Joanna (Jenneke) van Merwijck

Joanna (Jenneke) van Merwijck, ged. Slijk Ewijk en Oosterhout 9 febr. 1716, dr. van Lambertus van Marwijk en Maria (Marij) Hermensdr. van Erp, tr. Slijk Ewijk en Oosterhout 30 april 1738 Gerardus (Gradus) van Gendt; hij hertr. Indoornik 9 aug. 1756 Catharina Janssen Dibbets.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna van Gendt, ged. Indoornik 5 sept. 1740.

2. Joanna van Gendt, ged. Indoornik 6 nov. 1741.

3. Antonius van Gendt, ged. Indoornik 13 mei 1744.

4. Joannes van Gendt, ged. Indoornik 23 sept. 1746.

5. Lambertus van Gent, ged. Indoornik 2 juni 1749, † Andelst (Hemmen) 13 juni 1814, tr. Zetten en Andelst 30 maart 1793 Harmina (Hermina, Wilhelmina) Jansen (Hermsen), geb. Homoet, ged. Eijmeren 12 mei 1767, † Andelst 25 mei 1842, dr. van Joannes (Joes) Hermssen en Hendrica (Henrica) Janssen.

6. Henricus van Gent, ged. Indoornik 5 sept. 1752, † Homoet 10 april 1829, tr. Gerarda Derksen, geb. Westervoort, ged. Duiven 30 jan. 1777, † Homoet 26 april 1861, dr. van Gerardus (Gerrit) en Johanna (Anna) Jansen.

 

Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuige: Wilhelmus van Gend

Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuige: Wilhelmus van Gend

Notitie bij de geboorte van Antonius: Doopgetuigen: Gerardus van Haeg, Maria van Gendt

Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuigen: Wessel van Haer, Helena van Kerckhof

Notitie bij de geboorte van Lambertus: Doopgetuigen: Antonius van Bael, Hermannus van Merwick, Gerarda Rijcken

Notitie bij de geboorte van Harmina (Hermina, Wilhelmina): Doopgetuigen: Hermannus van Kesteren, Gertrudis Phlipssen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Henricus: Doopgetuigen: Theodorus Holman, Theodora van Eijmeren (Indoornik)

Notitie bij de geboorte van Gerarda: Doopgetuigen: Willem Lippers, Doortje Jansen (Duiven)

==============================================================================================================

Gezinsblad van Theodorus (Dierck) van Merwijk

Theodorus (Dierck) van Merwijk, ged. Eijmeren 1 mei 1720, zn. van Lambertus van Marwijk en Maria (Marij) Hermensdr. van Erp, tr. Eijmeren 23 febr. 1756 Anna Catharina Hermsen, ged. Eijmeren 23 maart 1735, dr. van Casparis en Judith Diercksen.

Uit dit huwelijk:

1. Judith Hermsen (van Meerwijk), geb. Herveld, ged. Eijmeren 31 maart 1756, tr. Eijmeren 26 april 1786 Werenfridus (Weer) Krijnen, ged. Eijmeren 19 juni 1754, zn. van Joannes (Jan) Krijnen (Crijne) en Helena (Magdalena) van Sas.

2. Lambertus (Lamert) van Merwijk, geb. Slijk Ewijk, ged. Eijmeren 6 april 1758, tr. Elst (Nederduits Gereformeerd) (kerkelijk Eijmeren en Valburg en Homoet) 6 juni 1790 Henrica (Hendrina, Hentje, Heintje) Smits (Smith), geb. Slijk Ewijk, ged. Eijmeren en Herveld 16 mei 1771, dr. van Wilhelmus (Willem) Smith en Henrica (Hendrin) Jansen.

3. Joannes van Merwijk, ged. Eijmeren 29 juli 1760.

4. Maria van Meerwijk, geb. Herveld, ged. Eijmeren 14 dec. 1761, tr. Eijmeren 16 april 1787 Jacobus Mathijsen, ged. Eijmeren 8 nov. 1751, zn. van Petrus (Peter) Mathijssen en Aeltien Engelen (Peters).

5. Joannes van Merwijk, geb. Slijk Ewijk, ged. Eijmeren 9 juli 1764, † Bemmel 19 april 1838, tr. Elst (Nederduits Gereformeerd) (kerkelijk Eijmeren) 12 mei 1793 Jacoba (Koba) Hendriks (ook Gerritsen), geb. Angeren, ged. Angeren 7 juni 1772, † Bemmel 20 maart 1846, dr. van Gerrith Hendriks en Hendrina Janssen.

6. Caspar van Merwijk, ged. Eijmeren en Herveld 9 maart 1767.

7. Wilhelma van Merwijk, ged. Eijmeren en Herveld 20 maart 1771.

 

Notitie bij de geboorte van Theodorus (Dierck): Doopgetuigen: Stephanus Hermse, Eijtie van Merwijck (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Anna Catharina: Doopgetuigen: Gerrit Hendrickse, Maria van Linden (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Judith: Doopgetuigen: Jan Hermse, Hermin Hermse

Notitie bij de geboorte van Werenfridus (Weer): Doopgetuigen: Jacobus van den Bos, Margareta Mathijsen

Notitie bij de geboorte van Lambertus (Lamert): Doopgetuigen: Thomas Peters, Henrica van Meerwijck

Notitie bij de geboorte van Henrica (Hendrina, Hentje, Heintje): Doopgetuigen: Derck Smith, Maria Smith (Eijmeren)
Doopgetuigen: Derk Smits, Maria Smits (Herveld)

Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuigen: Arnt Goosens, Judith Hermse (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Arnt Goosens, Judith Hermse (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Jacobus: Doopgetuigen: Joannes Jansen, Catharina Arns (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuigen: Henricus Caspers, Gertrudis Arts (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Caspar: Doopgetuige: Judith Caspers (Eijmeren)
Doopgetuige: Judit Kaspers (Herveld)

Notitie bij de geboorte van Wilhelma: Doopgetuigen: Theodorus Caspers, Jenneke Deckers (Eijmeren)
Doopgetuigen: Derk Kaspers, Jenneke Dekkers (Herveld)

==============================================================================================================

Gezinsblad van Hendrina van Marwijk

Hendrina van Marwijk, ged. Eijmeren 27 juni 1723, † Herveld 20 maart 1789, dr. van Lambertus en Maria (Marij) Hermensdr. van Erp, tr. Eijmeren 12 mei 1748 Arnoldus Goosens, ged. Eijmeren 9 juni 1709, zn. van Goossen Hermsen en Niesken (Angenisken) Teunissen.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Goosens, ged. Eijmeren 18 april 1749.

2. Wendelina Goosens, ged. Eijmeren 12 juni 1750.

3. Goswinus (Goosen) Goossens, ged. Eijmeren 1 febr. 1752, † Herveld 14 nov. 1823, tr. Willemijna Freriks, geb. Huissen, ged. Huissen 23 jan. 1766, † Herveld 19 nov. 1849, dr. van Fredericus (Frederik) Frederiks en Johanna (Anna) Toonen (Antonissen).

4. Maria Goossens, geb. Herveld, ged. Eijmeren 7 nov. 1753, † Elden 31 dec. 1792, tr. 1e Herveld 1 mei 1783 Joannes (Jan) van Workum, ged. Huissen 10 febr. 1746, zn. van Hendrik en Heindrin Janssen (Berndsen); tr. 2e Huissen 16 nov. 1790 Theodorus Mintjes, geb. Angeren, ged. Huissen 12 juni 1765, zn. van Joannes (Johannes) en Wilhelmina Tunnissen (Tonissen); hij hertr. Elden 23 (kerkelijk Huissen 25) april 1793 Hendrina Aleijda Bouman.

5. Lambertus Goosens, ged. Eijmeren 13 jan. 1756, † Andelst 21 april 1820, tr. Petronella Leenders, ged. Eijmeren en Herveld 24 jan. 1770, dr. van Rijk en Johanna Teunissen (Claassen).

6. Johanna Catharina Goosens, ged. Eijmeren 25 nov. 1757, † Andelst 14 febr. 1836, tr. Eijmeren (Elst) 5 juni 1786 Frederik van Workum, ged. Huissen 29 juni 1754, zn. van Hendrik en Heindrin Janssen (Berndsen).

7. Barbera Goosens, ged. Eijmeren 3 jan. 1760, † Andelst (Hemmen) 11 jan. 1817, tr. Zetten en Andelst 11 sept. 1795 Marten Meussen, † Zetten en Andelst 19 okt. 1809.

8. Wilhelma (Willemijn) Goosens, ged. Eijmeren 1 juli 1762, † Herveld 19 april 1821, tr. Zetten (Andelst) 17 juli 1795 Jacob van Loon, geb. Andelst, ged. Indoornik 20 aug. 1764, † Herveld 9 dec. 1843, zn. van Andreas (Andries) Jacobs en Aldegundis (Aeltje, Alijda) Gepkens en wedr. van Joanna Verhaaf; hij hertr. Valburg 5 sept. 1822 Maria Arnoldussen Gijsberts Hoogenweert.

9. Fredericus Goosens, ged. Eijmeren 10 maart 1765, † Loenen 10 febr. 1839, tr. Herveld 12 jan. (kerkelijk Eijmeren 2 febr.) 1805 Ida Roest, geb. Herveld, ged. Eijmeren 23 febr. 1761, † Loenen 22 jan. 1829, dr. van Gerardus en Wilhelma (Willemina) Lippits en wed. van Herman Janssen.

10. Henricus (Hent) Goosens, ged. Eijmeren en Herveld 5 maart 1767, † Herveld 30 jan. 1826, tr. Johanna Tomerius, geb. omstr. 1766, † Herveld 5 juli 1836.

 

Notitie bij de geboorte van Hendrina: Doopgetuigen: Jan van Merwijck, Erntie Hendrickse (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Doopgetuigen: Wilbert Teunisse, Derske Hermense (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Lambertus: Doopgetuigen: Derick van Merwijck, Maria Henrix (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Wendelina: Doopgetuigen: Derick van Meerwijk, Wendel Janssen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Goswinus (Goosen): Doopgetuigen: Joannes Jansen, Joanna Gossens (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Willemijna: Doopgetuigen: Jan Peters, Toontje Frericks (Huissen)

Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Gerdt van Gent, Berber Jansen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Lambertus: Doopgetuigen: Steven Hermse, Fijke de Haart (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Petronella: Doopgetuigen: Gijs Leenders, Gertruij Klaassen (Herveld)

Notitie bij de geboorte van Johanna Catharina: Doopgetuigen: Stephanus Jacobs, Catharina Debets (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Barbera: Doopgetuigen: Petrus de Haart, Anna Jansen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Wilhelma (Willemijn): Doopgetuigen: Gerardus Jansen, Wendel Jansen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Jacob: Doopgetuigen: Nicolaus Gepkens, Elisabet Andriessen

Notitie bij de geboorte van Fredericus: Doopgetuigen: Joannes van Gent, Wilhelma Janssen (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Ida: Doopgetuigen: Joes Lippens, Anna Catharina Albers (Eijmeren)

Notitie bij de geboorte van Henricus (Hent): Doopgetuigen: Gosens Jansen, Judith van Bael (Eijmeren)
Doopgetuigen: Goosen Janssen, Judit van Baal (Herveld)

Harry Peters

Beste Harry,

Bedankt voor de reactie.
Het helpt mij zeker verder, met name de gezinsbladen van de kinderen van Lambertus van Merwick en Catharina (Trinneke) Hoet.

Verder maak ik uit jouw gezinsblad van Lambertus en Trinneke op, dat ook jij de keuze hebt gemaakt voor Lambertus gedoopt op 07-02-1692.

Graag zou ik willen weten of iemand een akte heeft gevonden van het huwelijk in 1715 te Nijmegen.

Intussen speuren we verder.

Vriendelijke groeten,
Theo 

Theo J

Beste Theo,

 

Lees net  jou uitgebreide bevindingen, welke ik later even rustig verder ga bekijken.

 

Een vraag welke ik al lang mee worstel komt gelijk in me op en hoop dat jij mij definitief uitsluitsel kunt geven:

Het gaat om het gezinsblad van: Gezinsblad van Theodorus (Dierck) van Merwijk, en wel om de 2 zonen die Joannes heten.

Jij laat de oudste Joannes (1760) onze voorouder zijn, maar in diverse genealogieën wordt de tweede Joannes (1764) als voorouder aangemerkt.

Zelf ben ik hier nog steeds niet aan uit, maar in de overlijdensakte te Bemmel uit 1838 van een Joannes staat vermeld ouderdom 80 jaren, welke geen van bovenstaande Joannes-en waren , maar de Joannes (1760) komt er het dichts in de buurt.

Heb jij Joannes (1760) gekozen om deze leeftijd of is er een definitieve conclusie?

 

Spreek graag later verder over de familie!

 

Met vriendelijke groet,

Hans

Hans

Beste Hans,

Niet Theo heeft dat gezinsblad geplaatst maar ik, en dat ik de Joannes van 1760 heb genomen komt inderdaad door zijn leeftijd van 80 jaar in zijn overlijdens akte.

Maar bij nader inzien denk ik dat de Joannes van 1764 beter past.

Bij aangifte dochter Wilhelmina op 11-3-1812 geeft hij aan 43 jaar te zijn, de Joannes van 1760 zou werkelijk 51 jaar zijn, en de Joannes van 1764 zou werkelijk 47 jaar zijn.

Bij aangifte zoon Casparus op 26-9-1814 geeft hij aan 48 jaar te zijn, de Joannes van 1760 zou werkelijk 54 jaar zijn, en de Joannes van 1764 zou werkelijk 50 jaar zijn.

Bij overlijden 19-04-1838 zou de Joannes van 1760 werkelijk 77 jaar zijn, en de Joannes van 1764 zou werkelijk 73 jaar zijn.

Aangezien Joannes bij de aangifte van de geboortes zelf zijn leeftijd opgeeft, en bij zijn overlijden dit door anderen wordt gedaan, ga ik er van uit dat de Joannes van 1764 de betere optie is.

Gr. Harry

Harry Peters

Beste Hans,

In "mijn" gezinsblad laat ik Joannes van 1764 "onze" voorouder zijn.
Met het argument dat een tweede geboorte onder dezelfde naam in een gezin, er op kan wijzen dat de eerstgeborenen is overleden.

Daar heb ik evenwel geen aanwijzing laat staan bewijs van. Mij zijn geen overlijdensboeken bekend van deze plaats in deze periode.

Met de argumenten die Harry gebruikt om de geboorte van voorouder Joannes in 1764 te plaatsen ga ik mee. Het komt het dichtst in de buurt.
Maar het blijft vreemd dat Joannes in de akte van 1812 met leeftijd 43 wordt vermeld en in 1814 met leeftijd 48.

Vriendelijke groeten,
Theo

======================================================================================================

Gezinsblad van Theodorus van Marwijk

Theodorus van Marwijk, ged. Eijmeren 1 mei 1720, † vóór 1780, zn. van Lambertus van Merwick en Marij Harmsen, tr. Slijk-Ewijk (kerkelijk Slijk Ewijk) 15 febr. 1756 Anna (Johanna) Catrijn (Catharina) Caspersdr Hermsen, ged. Eijmeren 23 maart 1735, dr. van Casparus Hermse en Judith Dierckse; zij hertr. Valburg 6 jan. 1780 Johannes Roeters.

Uit dit huwelijk:

1. Judith van Marwijk, ged. Eijmeren 31 maart 1756, tr. Eijmeren 26 april 1786 Werenfridus Krijnen, ged. Eijmeren 19 juni 1754, zn. van Joannis Krinen en Helene van Sas.

2. Lambertus van Marwijk, geb. Eimeren 6 april 1758, † Dodewaard 13 juni 1816, tr. Herveld 23 april 1786 Sibilla Thijssen, ged. Overasselt.

3. Johannes van Marwijk, ged. Eijmeren 29 juli 1760.

4. Maria van Marwijk, ged. Eijmeren 14 dec. 1761, tr. Eijmeren 16 april 1787 Jacobus Mathijssen.

5. Johannes van Marwijk, ged. Eijmeren 9 juli 1764, Dagloner, † Bemmel 19 april 1838, tr. Elst 12 mei 1793 Jacoba Hendriks (Gerritsen), geb. Angeren 2 juni 1772, † Bemmel 20 maart 1846.

6. Casper van Marwijk, geb. Ewijk, ged. Ewijk 4 maart 1767.

7. Wilhelma van Marwijk, ged. Ewijk 20 maart 1771. 

========================================================================================================

Theo J

Beste Harry en Theo,

 

Hartelijk dank voor jullie reacties!

Zelf was ik er vanuit gegaan dat de Joannes 1764 onze voorouder betreft aangezien hij de tweede zoon is die Joannes wordt genoemd in het gezin van Theodorus van Marwijk 1720.

 

Met vriendelijke groet,

Hans

Hans


Beste Harry, Theo en Hans,

Ten aanzien van de aanname dat Lambertus van Marwijk-1692 de stamvader zou zijn van de tak, die afstamt van Lambertus van Marwijk x Marijtje Hermensdr van Erp wil ik de volgende kanttekeningen plaatsen:

 

 - Bij het doorzoeken van de beschikbare Duitse bronnen is mij opgevallen dat de naam Lambertus zeer algemeen voorkomt, ook in andere families.

 - Zelf stam ik af van de voorouders Lambertus-1620 x Ida Jans(s)en en wel via hun zoon Theodorus/Dirck<1648, die zich rond 1673 in Voorburg vestigde als meesterkleermaker.

 - Naast deze Dirk staat alleen van een Petrus/Peter-1654 vast dat hij ook een zoon is van Lambertus en en Ida (vermeld in doopboek Grieth).

 - Gezien de namen van de nazaten van Johannes en Trinneke Hoet (tweemaal Lambertus en tweemaal Ida) lijkt het waarschijnlijk dat ook Johannes/Joes een nazaat is van Lambertus en Ida. Zekerheid omtrent deze afstamming is echter niet te ontlenen aan de doopboeken van Grieth. Wel is duidelijk dat Johannes en Trinneke met hun gezin in Grieth of de directe omgeving hebben gewoond, vanwege de 8 of 9 doopvermeldingen in de doopboeken van Grieth. Een geboortejaar van Johannes is niet beschikbaar, evenmin als doopgegevens.

 - In de overlijdensvermeldingen van de parochie in Grieth is tweemaal sprake van het overlijden van een  Lambertus van Merwick; een maal in 1687en een maal in 1692. Alleen de eerst overleden Lambertus is expliciet gekoppeld aan Johannes en Trinneke Hoet; bij de tweede overleden Lambertus staan geen ouders vermeld.

 - De Henricus/Henrick van Merwick die in 1683 trouwde met Anna ter Vorst, stamt mogelijk af van Gerret van Merwick en Joa/Jenneken Wesselcamp. Hun zoon Lambertus werd in 1689 geboren/gedoopt. Van deze Lambertus is verder niets bekend en/of gevonden, tenzij hij de Lambertus is die met Marijtje Hermensdr van Erp trouwde.

 - De familierelatie tussen Johannes/Joes en Henrick (beide gehuwd in Grieth in 1683) is niet duidelijk. Wel is er gezien de getuigenvermeldingen bij dopen en huwen in Grieth duidelijk onderling contact tussen de families/gezinnen.

 - In de nakomelingschap van deze Dirk-<1648 komen (althans in de eerste generaties) regelmatig de namen Ida en Lambertus voor.

 - Mij valt op dat onder de nazaten van Lambertus x Marijtje Hermensdr van Erp nooit de naam Ida wordt gebruikt. Zou dat erop kunnen wijzen dat deze Lambertus wellicht een nazaat is van Henrick en Anna ??????

Bestaan er nog bronnen,die ons verder zouden kunnen helpen ??

M vr gr, Nico v Marrewijk

N P A van MarrewijkPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu