stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Duitsland » Berlin-Charlottenburg , Johannes Wolfgang Frank Hörder * 1917

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

LS , Johannes Wolfgang Frank Hörder , geboren 19 Jul 1917 te Berlin-Charlottenburg , Overleden 16 Feb 1944 te Beljajevka ,Oeral (USSR) Hij was 1ste Luitenant in het Duitse leger.

Getrouwd te Berlin-Charlottenburg op 28 aug 1943 met Greta Berendina HUIZING. Wat ik graag zou willen weten is het volgende :

 1. Wie zijn de ouders van Johannes Wolfgang Frank Hörder

 2. Heeft Johannes nog broers en/of zusters?

Greta Berendina HUIZING was een volle nicht van mijn moeder.

Bij voorbaat dank ,

Mvg Frans Kok.

Frans Albert Kok

Beste heer Kok,

- Kennelijk ("was") is mevrouw Huizing al overleden. Heeft u van haar ook al een persoonskaart-uittreksel aangevraagd bij het CBG? Er is immers goede kans dat daarop de ouders van haar partner staan vermeld. Zorgt u liefst dat u ook de andere collecties van het CBG (mogelijk o.a. "Duitse Akten" ?) compleet en uitputtend hebt geraadpleegd, en gezien de lotgevallen van mevrouw Huizing is mogelijk ook een navraag bij het Vestigingsregister interessant.

- Net als in Nederland geldt: akten van de burgerlijke stand worden bewaard bij het bureau van de burgerlijke stand waar zij zijn opgemaakt, tot het moment dat zij -na verloop van een wettelijk bepaalde termijn- worden overgedragen aan een archiefinstelling, waar zij in principe openbaar toegankelijk zijn. U kunt ook bij bureaus van de burgerlijke stand en archiefinstellingen in Duitsland daadwerkelijk een aanvraag op afstand doen voor informatie en afschriften/uittreksels van akten, maar weest u wel bedacht op wettelijke regels die bepalen of u daar rècht op heeft (dus een onzekere uitkomst!) en (vrij hoge) kosten; bovendien is het aan u om (zelf, spontaan, ongevraagd, op eigen initiatief) vrij veel informatie aan te dragen, ter ondersteuning van uw verzoek. Trefwoorden hiervoor op websites zijn bijvoorbeeld Anforderung einer Auskunft, Urkunden-Anforderung, Anfrageformular.

Akten van de burgerlijke stand hebben in Duitsland, net zoals in Nederland, eigen regels voor het "volledig in openbaarheid komen". Daar geldt: geboorteregisters na verloop van 110 jaar, huwelijksregisters na 80 jaar, overlijdensregisters na 30 jaar. De geboorteakte van Hörder (1917) en de huwelijksakte van hem en mevrouw Huizing (1943) zijn dus nog niet voor het publiek algemeen toegankelijk (mogelijk levert wel zijn overlijdensakte, indien die bestaat, voor u nuttige informatie op). - Wilt u desondanks een afschrift van die akte, dan zult u schriftelijk moeten proberen, een zgn. "gerechtvaardigd belang" of "juridisch belang" (berechtigtes Interesse, rechtliches Interesse) geloofwaardig te maken, aan te tonen; dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een familierelatie, maar omgekeerd: een familierelatie op zich geeft u nog géén zekerheid daarop. Zie het Personenstandsgesetz, de wet op de burgerlijke stand: wetstekst, artikel 5, artikel 62.

- Volgens de website van het Landesarchiv Berlin worden jaarlijks, overeenkomstig de afloop van de bovenstaande 110/80/30-termijn, alle (nog bewaard gebleven) akten van de burgerlijke stand, opgesteld bij de Berlijnse districtsbureaus van de burgerlijke stand (Standesamt) sinds de invoering van de Pruisische bureaus van de burgerlijke stand in 1874, aan het Landesarchiv overgedragen - en worden zij daarna centraal daar bewaard; akten van vóór die aflooptermijn berusten nog bij de desbetreffende Standesämter. De overgedragen akten zijn vanaf het 3de kwartaal raadpleegbaar voor het publiek. Een overzicht van de beschikbare archiefcollecties "burgerlijke stand" vindt u hier (pdf-bestand) : http://landesarchiv-berlin.de/wp-content/uploads/2013/12/StandesaemterReposituren.pdf . Het overzicht is kennelijk maar bijgewerkt tot april 2013, dus u kunt het beste even informeren naar de nieuwste stand van zaken. Onderaan de pagina vindt u de contactgegevens van het Landesarchiv. Uiteindelijk is er dan voor u mogelijk infomatie uit een ouder Familienbuch, over het gezin van herkomst van Hörder. De geboorteakte van Hörder (1917) en de huwelijksakte van hem en mevrouw Huizing (1943) zijn nog niet daar.

- Leest u dus vooral ook deze pagina, met een doorverwijzing naar een overzichtspagina voor de Berlijnse districtsbureaus van de burgerlijke stand (Standesämter); gezien de overdrachtstermijn van 110/80/30 zou u kennelijk voor de geboorteakte van Hörder en de huwelijksakte Hörder-Huizing terecht moeten bij het desbetreffende Standesamt waar die akten (nog) berusten, in afwachting van hun toekomstige overdracht aan het Landesarchiv. U ziet verscheidene bureaus in Charlottenburg, als u inzoomt op de kaart. Vragen staat vrij: zie de contactgegevens. Online-aanvragen mogelijk: zie hier.

- Voor informatie over de militaire loopbaan en lotgevallen (c.q. de omstandigheden van het sneuvelen) van de luitenant Hörder kunt u het beste terecht bij de Deutsche Dienststelle WASt (de voormalige WehrmachtsAuskunftsStelle, WASt) : zie de rubriek Anfrage nach einer Person.

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas


Hörder in de Oeral is overleden. Daar is hij dus niet gesneuveld.
​De Duitsers zijn nu eenmaal niet zo ver gekomen.

Is hij in krijgsgevangenschap overleden?

G.Karssenberg
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!