stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Duitsland » De Familie Kromm uit Schotten (Hessen)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

We zijn op zoek naar een slagersfamilie Kromm uit Schotten (Hessen Dld).

Johan Ludwig Kromm arriveert rond 1796-1797 vanuit Schotten in Amsterdam. Vermoedelijk is hij een zoon van een welgestelde slagersfamilie uit deze plaats. De afstammelingen naar het heden zijn zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Johan Ludwig Kromm geb. 28 mei 1758 te Schotten/Oberhessen, overl. 23 dec 1830 te Amsterdam. Huwde 1e te Amsterdam op 19 mei 1799 met Anna Maria Christina Malgus (Malgoes) geb. ca 1767 te Paderborn Dld, over. 4 okt 1808 te Amsterdam.  Op 2 nov 1810 huwde Johan Kromm 2e met Catharina Elisabet Nieuwenhuije(n), geb. in maart 1781 te Amsterdam. Elisabet is dan weduwe van Johan Diederich Wilke. Haar moeders naam was Jurriana Hartemink. In 1799 koopt Johan Ludwig een pand met daarin een tapperij op de Anjeliersgracht hoek Violettenstraat te Amsterdam. Jaren is tevergeefs gezocht naar de broer van zijn vader of mogelijk nog andere familieleden Kromm , met moedernaams kant Göbel (Goebel), Roeff of Grom die wellicht al langer rond Amsterdam woonden. 

Mocht u een familierelatie met die namen uit deze tijd hebben, of komt u deze naam bij uw onderzoekingen tegen?  Neem u dan svp contact op met Piet Hein Krom, e-mailadres:  kromph@planet.nl

Gerrit van den Berg

Geachte heer Van den Berg,

1.  Vooraf allereerst het volgende: een privé-e-mailadres zomaar in uw bericht op het Stamboomforum plaatsen (100% inzichtelijk via Google!) is iets wat u anno 2017, in onze tijd van identiteitsfraude/spam-overlast, beter níet kunt doen. Men loopt een persoonlijk risico ermee, èn het gebruik van privé-e-mail-adressen lokt een hele hoop internetverkeer van spam-robots en allerlei crimineel tuig (oplichting, fraude, valsheid in geschrifte e.d.) naar het Stamboomforum. -- Beter zou bijvoorbeeld zijn, dat deze heer P.H. Krom zelf gratis even een account op het Stamboomforum zou aanmaken; of dat mensen hierover dan toch gewoon met ù via het Stamboomforum contact opnemen, en dat u die correspondentie doorstuurt naar de heer P.H. Krom. -- Als mensen met u contact willen opnemen, doen zij dat door links onderaan uw bericht te klikken op uw gebruikersnaam ('Gerrit van den Berg'), waarna zij op uw profielpagina terechtkomen, en klikken op 'Neem contact op'. U hoeft dus nergens een privé-e-mailadres te noemen. Klaar.

2.  Nog een kleine tip, hoewel ongelooflijk belangrijk: als u te maken heeft met voorouders die vanuit Duits gebied naar Nederland zijn gekomen, en u begint uw onderzoek naar "de Duitse fase", dus de Duitse voorgeschiedenis, dan moet u liefst alles wat herkenbaar is als een puur Hollandse "verbastering" (in familienamen, voornamen, plaatsnamen) direct en radicaal overboord gooien, d.w.z. als zoekterm niet meer gebruiken: want daarmee kunt u geen onderzoek doen in Duitsland. In uw geval gaat het maar om kleine "vervormingen" (Johan is geen Duitse naam; wel Johann of Johannes; dus dàt moet u aanhouden) maar het was prima voorstelbaar geweest dat Hollandse functionarissen die namen eens hadden verbasterd tot "Johan Lodewijk". Leuk en aardig voor Nederland, maar niet voor uw Duitse onderzoek. U moet zich dus liefst altijd voorstellen: welke oorspronkelijke Duitse naam zal er bedoeld zijn, waarmee ik verder kan?

3.  Staart u zich vooral niet blind op één plaats die u bij uw onderzoek tegenkomt (Schotten). Een goede genealoog zal ook altijd de omliggende plaatsen en de streek bij zijn onderzoek betrekken. Verhuizen van Duits gebied naar Nederland was natuurlijk een grote stap, maar dan heb je het over die éne migratie; gewone verhuizingen gebeurden meestal over een veel kleiner gebied, want de mobiliteit was vroeger veel kleiner - en mensen waren meer "honkvast". U moet zich bij Duits onderzoek dus àltijd verdiepen in die plaatsen, hun ligging en geschiedenis. Daarbij komt vanzèlf boven water waar zij vroeger en nu precies bij horen, en welke plaatsen eromheen liggen; want dit vindt u meteen al als u onderzoek doet: qua bestuurlijk toebehoren (gemeente, Kreis, hertogdom, graafschap, Provinz, Bundesland, enz.) is dit belangrijk omdat dit bepaalt wáár u uw bronnen onder moet zoeken (archiefinstellingen, websites, literatuur) en qua landschap o.a. omdat veel heemkundeverenigingen, historische verenigingen, Heimatvereine e.d. georganiseerd zijn rond een plaats of streek, niet rond een bestuurlijk gebied (bijv. Veluwe, niet Gelderland).

Dit "u verdiepen" kan prima met bijv. Wikipedia (Duitse versie https://de.wikipedia.org/wiki/Schotten_(Stadt) ; Nederlandse versie, met minder informatie uiteraard, https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotten_(Duitsland) ) en specifiek voor genealogische informatie met de rubriek Regional Research bij de website GenealogieNetz (http://wiki-de.genealogy.net/Schotten_(Hessen) ).

En vergeet u liefst niet: veel plaatsnamen komen in Duitsland meerdere keren voor. U moet dus àltijd voor uzelf noteren in uw genealogische programma / aantekeningen, en ook duidelijk maken aan ànderen met wie u hierover communiceert (bijv. op dit forum), welke plaats u precies bedoelt: in uw vondst, of in uw vraag. Bijvoorbeeld: plaats Schotten; 2017: gemeente Stadt Schotten; district Vogelsbergkreis ; regeringsdistrict Regierungsbezirk Giessen ; deelstaat Land Hessen ; Duitsland.

Dat betekent dus ook, dat voor u als genealoog bij Duits onderzoek een goede online-kaart onmisbaar is; dat is geen "handigheidje", geen extraatje, geen luxe, maar een nóódzaak. Die moet u dus altijd en continu bij de hand houden (bv. Google Maps, Bing Maps, Open Street Map, Via Michelin). Wordt uw onderzoek wat gedetailleerder, bijvoorbeeld tot op dorps-, buurtschaps- of boerderijniveau, dan is ook een topografische kaart onmisbaar; die zijn per deelstaat gratis te raadplegen en te vinden met trefwoorden als "Geoportal" of "Geo-Viewer". In Hessen: deze website. - Oudere topografische kaarten vindt u bijvoorbeeld bij de website Deutsche Fotothek. - Speciaal voor Hessen is dan tenslotte nog de historische-bronnen-website Lagis interessant.

Als u nog een beetje in de orientatiefase zit met uw Duitse onderzoek, dus nog niet héél precies naar namen, jaartallen en plaatsen onderzoek doet, is het ook altijd aardig om te zien waar de naam in moderne tijden (hier: 2008) vaak voorkomt in Duitsland: de familienaam-frequentie, absoluut en relatief gezien. U kunt zich immers voorstellen (afgezien van gedwongen migratie door de Tweede Wereldoorlog), nu Duitsland qua volksaard een vrij tradioneel-conservatief en 'particularistisch' (op de eigen regio / leefomgeving gericht) ingesteld land is, de gezinnen in vroegere tijden véél groter waren, en er meestal maar een klein gedeelte van alle gezinsleden verhuisde vanaf de plaats van opgroeien, dat "per saldo" ook na honderden jaren nog vaak familienamen in ongeveer dezelfde regio's vaak zullen voorkomen (honkvastheid!). Voor wat het waard is, geeft een kijkje op de website "Karten - Verwandt.de" daarbij altijd een leuke globale indruk; u ziet daar, als u met de muis over de kaart gaat, dat anno 2008 nog steeds de familienaam Kromm vrij veel voorkomt in de twee "aanpalende" districten Wetteraukreis en Vogelsbergkreis :

4.  U schrijft: "Vermoedelijk is hij een zoon van een welgestelde slagersfamilie uit deze plaats. (....) Jaren is tevergeefs gezocht naar de broer van zijn vader of mogelijk nog andere familieleden Kromm."  Niemand zal zeggen dat genealogie makkelijk is, maar hier heeft u zich -denk ik- toch wat tevéél zorgen gemaakt. Het kan u helpen als u, bij het eerste "orienteren", even niet vanuit Nederlandse begrippen denkt, maar zich die familie voorstelt in Duitsland, en hoe je die zou omschrijven, ook als Duitse of Nederlandse of Amerikaanse stamboom-onderzoeker (miljoenen Amerikanen doen aan genealogie!).

Zo kun je natuurlijk door creatief zoeken met Google proberen, onderzoek van andere mensen over uw gezochte familie "op te sporen". U heeft een familienaam Kromm en een plaatsnaam Schotten. U heeft ook een beroep, slager, en u kent daarvoor ook de termen in het Duits en Engels:  Metzger, Fleischer (slagerij: Metzgerei, Fleischerei), butcher. Waarom zou u niet eens wat proberen in Google met een combinatie van die zoektermen? https://www.google.nl/#q=Kromm+%2B+Schotten+%2B+(Metzger+OR+Metzgerei+OR+Fleischer+OR+Fleischerei+OR+butcher+OR+slager)

...waaronder een grappige treffer over een familie Kromm in die buurt die nog steeds slager is (althans bij een jubileum in 2009) :

- Zie ook de interessante passage bij RootsWeb over deze specifieke familie Kromm in Schotten, al in 1650 bekend als slagers daar:

- Met een andere simpele, maar creatieve Google-zoekopdracht, Kromm + Schotten + Metzger (https://www.google.nl/#q=Kromm+%2B+Schotten+%2B+Metzger ) vindt u bijvoorbeeld tussen allerlei treffers een artikel in het dagblad "Allgemeiner Anzeiger der Deutschen" van vrijdag 20 februari 1807, met daarin een oproep van het plaatselijk bestuur in Schotten ("Grossherzoglich-Hessisches Amt") aan Johann Heinrich Kromm, dan al 60 jaar afwezig (dus sinds ca. 1747!), zoon van wijlen de in Schotten wonende burger en meester-slager Johann Georg Kromm, om zich daar te melden, in verband met (zo lijkt het) een nalatenschap: 

5.  Als u vervolgens verdergaat met wat preciezer onderzoek, namelijk naar combinaties van familienaam, plaatsnaam en perioden, zult u merken dat de allerbelangrijkste bronnen voor het "zoeken op naam" bij Duits onderzoek de volgende 3 websites zijn:

a)   FamilySearch  (op wereldniveau)

b)   GeneaNet  (een voornamelijk Europese website) (bij registratie, gratis, zijn vaak meer gegevens beschikbaar)

c)   MetaSuche (overkoepelend, en soms voor verdere zoekresultaten u nog doorverwijzend naar andere databanken, als bijv. FoKo en GedBas), bij de voor uw onderzoek ongelooflijk belangrijke portaalsite GenealogieNetz  (speciaal voor Duitsland en (ex-) Duitstalig Midden-Europa)

En wat dit betreft, ziet u dat er mogelijkheden genoeg zijn voor uw onderzoek. Wel moet u liefst een beetje leren "spelen" met zoektermen, verruimen en beperken: als u de databank laat zoeken op een heel precieze naam, plaats of periode, zoals Ludwig Kromm, in Schotten in Hessen, Germany, 1700-1800, bepèrkt u zichzelf; u zou dan ook eens kunnen verruimen naar Hessen of heel Germany, of "zonder periode", of "zonder voornaam". - Bovendien zijn er vaak van familienamen vrij veel (onbekende) naamsvarianten, en zijn plaatsnamen vaak in dezelfde spelling gehandhaafd; het is dus ook vaak wijs om alleen op plaatsnaam te zoeken, zònder familienaam, en gewoon te kijken of de door u gezochte naam(svariant) opduikt. Weest u bij websites (b) en (c) ook alert op een evt. mooie extra-mogelijkheid: contactgegevens van andere genealogen, zodat u contact kunt opnemen, en met elkaar gegevens kunt uitwisselen.

 ad a) 

ad b)

ad c)

U ziet dat de naam Kromm in Schotten zelfs al in 1609 blijkt voor te komen. Dat is een positieve uitschieter, want in het algemeen komt u meestal niet veel verder dan ca. 1650, houdt het in Duitsland zo rond 1650 met genealogisch onderzoek wel zo'n beetje op: doordat veel bronnen pas laat in de tijd zijn ontstaan, of ueberhaupt niet bewaard zijn gebleven, of zijn verwoest in allerlei oorlogen (zoals bv. in veel gevallen gebeurde met het Kirchenbuch THS, Trauung-Heirat-Sterben, zoals bij ons de Kerkboeken DTB, Doop-Trouw-Begraven) zijn er van vóór die tijd geen voor heel Duitsland beschikbare, 'algemene' bronnen meer aanwezig, die de bevolking grotendeels omvatten; u bent dan afhankelijk van toevallig bewaard gebleven individuele gevallen, pure toevalstreffers, waarop natuurlijk speciaal voor de door ú gezochte families niet noodzakelijk veel kans bestaat.

6.  Als ik u nog een tip mag geven: zorg dat u voor uw onderzoek de vele mogelijkheden en bronnen van die portaal-website GenealogieNetz echt he-le-maal "uitput", dus compleet gebruikmaakt van àlles wat daar te vinden is voor genealogen. Dit is echt een goudmijn en schatkamer voor uw stamboom.

Vooral ook het fenomeen Mailingliste / Mailing-Liste ("mailinglijst", een prikbord via de e-mail, waardoor u met andere genealogen voor die regio stamboomgegevens kunt uitwisselen) is heel belangrijk voor Duits onderzoek. - U vindt uitleg over de mailinglijsten hier, en u ziet hen hier per regio opgesomd. Aanmelden (met e-mailadres en zelfverzonnen wachtwoord) is gratis. In uw geval lijkt mij mailinglijst nr. 16, de Hessen-Liste, wel interessant. Vragen stellen aan specialisten voor de regio kan heel veel moois opleveren, en u kunt ook anderen weer helpen met uw eigen gegevens!

7.  En sowieso van grote waarde bij uw genealogische research in Duitsland is, zoals genoemd, de grote hoeveelheid genealogische verenigingen (zie hiervoor GenealogieNetz en bijvoorbeeld deze website), (cultuur)historische verenigingen: Kultur- und Geschichtsvereine, heemkundeverenigingen, traditieclubs, Heimatvereine, e.d.  Dit zijn echte specialisten in de geschiedenis en tradities van de streek of de plaats, die u vaak ook bij vraagstukken op genealogisch gebied goed en vriendelijk behulpzaam zullen zijn. U vindt hen, bij Google of bijvoorbeeld op gemeentelijke websites, vaak met de naam van de plaats of streek + trefwoorden als Geschichte, Brauchtum ('traditie'), Heimatverein, enz. enz. - Speciaal voor de plaats Schotten ziet u hier een voorbeeld:

Veel succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

Johan Hendrik Krom uit Schotten trouwt op 28-9-1798 in Amsterdam. Hij woont in de Anjelierstraat..........
Zijn vader is Johann Christoph.

Ene Johann Christoph is getuige bij de doop van de zoon van Johan Lodewijk.

Frank Fransz


@Vlas,

wat betreft de eerste alinea van deze brochure: klik hier

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!