stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Duitsland » Paulus de Graaf * Bentheim 1670, graag meer informatie over hem.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Paulus de Graaf Hij is geboren in het jaar 1670 in Bentheim, Hij is getrouwd met Catharina. Kind(eren): Coert Jurgen(s) de Graaf 1720-1788 Wie heeft er meer gegevens betreffende Paulus?

H. De Graaf

Enige achtergrondinformatie:

Zijn naam en die van zijn vrouw Catharina worden genoemd in de bijlage bij de huwelijksakte van kleindochter Femmigje Koerts de Graaf. Daar wordt ook vermeld dat Paulus en Catharina Ehelieden te Meppel waren (mogelijk wordt Meppen (D) bedoeld.

Onder voorbehoud, dat dit correct is:  http://www.stamboomonderzoek.com/enieuwlaar/getperson.php?personID=I903

Jan Clavaux

Het bestaan van Paulus zou blijken uit de huwelijksbijlagen van hun kleindochter Femmigje (Hoogeveen 9-1-1833) Femmigje is dan 69 jaar oud.
Dat is het enige, wat er over Paulus bekend is. Het geboortejaar 1670 slaat dus echt helemaal nergens op, sorry, dat ik het zeggen moet..

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-Y99Y-4Z

Ik denk, dat het verstandig is, om eerst het huwelijk van Koert Jurgen de Graaf en Geesje Jans Smits, rond 1745, eens op te zoeken.

Jan Clavaux

Hartelijk dank

H. De Graaf

Hallo H. de Graaf, waarom het Trouwen rond 1745 (volgens Jan C.) nu omdat ik, en misschien Jan ook, het vermoedelijke eerste doop van hun kind in 1746 heb(ben) gevonden. En wel ene: Annegien, ged. op 23-10-1746 te Hoogeveen Image nr.110 (278), 2de kind was Catrijna, 3de kind Jan, 4de kind en 5de kind in 1752 Grietjen en Aaltien (tweeling), en nog een mogelijke 6de kind: Paulus, ged. 16-12-1759, Image nr. 141 (278) Alle ged., Ned. HerV. te Hoogeveen.

En Koert (Coert) Jurgen(s)  Jurjens de Graaf was inderdaad op 23-09-1788 te Hoogeveen begraven. Maar zijn doop nog niet kunnen traceren.

DHv. E.

Hartelijk dank

H. De Graaf

Info van H. de Graaf, vermoedelijk van de Duitse site:  genealogynet.de   overgenomen. (geplaatst door D.D. uit Zwolle)

Volgens de hierboven genoemde site, hadden zij 9 kids. En de ca. genoemde doop data van 1720 !!!

DHv. E.

http://www.mijn-genea.nl/genea/member/de-graaf/jan-de-graaf/3674947

H. De Graaf

Ik zie al wat het probleem is.
Het gereformeerde trouwboek van Hoogeveen over de periode 1709-1772 is verloren gegaan.
Dat betekent dus, dat het huwelijk van Koert Jurgen de Graaf (circa 1745) niet is te vinden, en dat ook niet bekend is, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.

Wat betreft de bewering, dat zijn vader Paulus heette en in Meppen(?) woonde, is het een kwestie van geduldig wachten tot de DTB van Meppen online komt, om dat te controleren.
Zie http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/

Jan Clavaux

Meer dan 10 jaar geleden had ik een website met enkele honderden stambomen.
Op deze website stond ook een genealogie van Koert Jurgen de Graaf en Geesjen Jans.
Die heb ik destijds zelf gemaakt, want die bestond niet. 

Van dit echtpaar had ik destijds negen kinderen gevonden, waaronder een Paulus de Graaf en een Catrijna Coerts.

De 2e voornaam Jurgen had ik gevonden door reconstructie, omdat Koert in het doopboek 4 x met
het patroniem Jurjens wordt genoemd, terwijl er nergens een zoon Jurjen komt opdagen.
De naam Smit had ik ook gevonden door reconstructie, want Geesje wordt in het doopboek nergens Smit
genoemd (zie N.B. van mijn voormalige site).

N.B. De namen der ouders van Koert Jurgen de Graaf blijken uit de huwelijksakte van dochter
Femmegjen de Graaf; Dit vormt tevens het bewijs, dat Jurgen geen patroniem was, maar een tweede
voornaam of zogenaamde middelnaam, zoals gebruikelijk was in Duitsland.

Op 14 april 1777 wordt Coert de Graaf tot medemomber benoemd over de 6 kinderen van wijlen
Stoffer Harms Schonewille, wegens het hertrouwen van diens weduwe Aaltje Jans Smit met
Hendrik Alberts Timpe. Aaltje Jans Smit is zijn schoonzuster en dus zuster van Geesjen Jans Smit.

Tenslotte had ik destijds vermeld dat Koert Jurgen de Graaf waarschijnlijk afkomstig was uit Duitsland.


Alles wat men er later bij heeft verzonnen en toegevoegd aan data en plaatsen zijn m.i. slagen in de lucht.
-Bentheim zou eventueel kunnen omdat de naam De Graaf op meerdere plaatsen in het Graafschap 
 voorkomt, maar Koert de Graaf heb ik daar niet gevonden.
-Meppel acht ik niet waarschijnlijk (is te controleren in het archief, middels het Haardstederegister)
-Meppen is een slag in de lucht. Er zijn zelfs twee plaatsen met de naam Meppen.
-Smits is een s teveel.

Tenslotte zij vermeld dat Koert Jurgen de Graaf ook uitbater was van een tapneringe.
Men offerde veel aan Lucas Bols in die dagen.

Mvrgr,
 

henk elsinga

Bedankt

H. De Graaf

http://www.historischekringhoogeveen.nl/genealogie/g-graaf.html: Koert Jurgen de Graaf, afkomst niet bekend, waarschijnlijk uit de Grafschaft (Bentheim); blijkens huwelijksakte van dochter Femmigje waren haar grootouders Paulus de Graaf en Catharina N.N., waaruit blijkt dat Koert Jurgens een dubbele voornaam is; begraven 23 september 1788; vermeld in de haardstedenregisters als "tapneringe" in het Noordsche Rot in 1755 (nr 50), 1765 (nr 62), 1774 (nr 86) en 1784 (nr 53); hij betaalt steeds de normale bijdrage; hij wordt in 1777 tot medemomber benoemd over de 6 kinderen van wijlen Stoffer Harms Schonewille, bij het hertrouwen van diens weduwe Aaltje Jans Smit met Hendrik Alberts Timpe.

H. De Graaf


Iemand van de historische kring heeft destijds, zonder mij daarin te kennen, mijn gegevens gebruikt
en die zonder kennis van zaken wat gewijzigd. Daardoor verviel bijvoorbeeld mijn onderbouwing en conclusie
m.b.t. de vervanging van vaders twee voornamen in het doopboek door een voornaam en een patroniem.

Hetzelfde geldt voor de vermelding van het momberprotocol, met weglating van de daaruit voortvloeiende
conclusie en onderbouwing van de naam Smit voor Geesje Jans, terwijl dat juist mijn enige reden was van de
vermelding van het momberprotocol.

Ik herken mij eigen teksten altijd wel, ook al is er mee geknoeid door anderen.
Dit is tot mijn misnoegen met meerdere stamboomgegevens van mij gebeurd. 
Ze hebben het niet willen begrijpen, dat je als historische vereniging niet zomaar iemands teksten kunt pikken en
daarin naar hartenlust kunt knippen en plakken en onder een andere naam weer publiceren, terwijl ze zelf nota bene
in hun verenigingsblad verbieden dat anderen zonder hun toestemming iets van de publicaties in dat blad overnemen
om weer openbaar te maken. 

Dit is voor mij de reden geweest, dat ik destijds mijn website uit de lucht heb gehaald. 
  

henk elsinga
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!