stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Duitsland » herkomst Coenraad van der Velden uit Miehlen

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

ik ben op zoek naar het voorgeslacht van Coenraad van der Velden (ca. 1768-1813). Hij trouwde als 'jongman geboren Milen in 't Nassauw weilburgsche' op 25-03-1794 met Hendrina of Henderijntje Jans Dekker te Barendrecht, waaruit 9 kinderen geboren te Barendrecht, Heerjansdam en Maasdam. 

Milen is waarschijnlijk identiek met het ambt Miehlen, een plaatsje gelegen aan de rechter Rijnoever van het vorstendom Nassau-Weilburg. Bij de dopen ben ik geen familieleden van Coenraad tegengekomen. In zijn overlijdensakte wordt hij vermeld als zoon van Jacob van der Velden. Ik heb op enkele sites als moeder wel eens een Maria de Kraak tegengekomen, echter zonder bronverwijzing.

Edwin van Voskuilen

Hallo Edwin, alleen in enkele stukken, ook een H.B.. (uit Nederland) gelezen dat inderdaad, de Vader van Coenraad, Jacob van der Velden was en de Moeder N.N. En Coenraad had in Nederland een beroep als: Bakker. En een aangifte van het lijk van Hendrina Dekker op 28-01-1809 te Maasdam (37 jr.) Coenraad was bij zijn overl. op 30-10-1813, akte nr.36, 45 jrn. oud. (Image nr.37 (381) te Maasdam.En bij hun trouwen te Barendrecht (1794) was de bruid ziek te bed. Beijde waren wonende te Oost-Barendrecht. Hendrina (Henderijntje/Hendrijntje) Jansze Dekker was geb. te Puttershoek. En ged. op 21-01-1770 te Puttershoek (Ned. Herv.) De vader was: Jan Dekker en de moeder: Cornelia Droogendijk en de get. Pieterje Dekker. Image nr.173 (277) Verder in Duitsland nog niets kunnen traceren.

DHv. E.

Hallo en dank voor je vlotte reactie, zowel datum en plaats van overlijden van Hendrina Dekker als beroep van Coenraad waren nog nieuw voor me. Ik ben benieuwd wat je bron is voor het beroep van bakker?

Edwin van Voskuilen

Hallo Edwin, hierbij wat informatie wat mogelijk bij jou, wel of niet helemaal bekend is. Bij het overl. van Hendrina Dekker (28-01-1809 te Maasdam) / was zij koopvrouw, stond tevens vermeld, dat zij vier kinderen naliet. Dus ben ik naar die vier kinderen gaan zoeken. Dit zijn ze, ik heb er vijf gevonden, mogelijk ééntje voor of op 1809 overleden (begraven) !  (klopt dus, zie Cornelia) Die kinderen waren:

1. Maria van der Velden,     geb.05-05-1795, ged.07-06-1795 te gem. Heerjansdam, huwde 28-08-1816 te Putterhoek met ene: Jan Ouwens

2. Cornelia van der velden, geb.19-08-1796, ged.21-08-1796 te gem. Heerjansdam. Op 24-07-1801 aangifte v/h lijk van Cornelia, Prodeo, Heerjansdam.

3. Jacob van der Velde(n),  ged.11-02-1798, te gem. Heerjansdam.

4. Janna van der Velden,    geb.23-04-1799, ged.28-04-1799 te gem. Heerjansdam, overl. op 28-12-1819 te Heerjansdam.

5. Jan van der Velden,        geb.27-02-1806 te Maasdam, huwde 08-01-1840 te Klaaswaal met ene: Christina Lormier.

 

En de bron, m.b.t. het beroep van Coenraad (Bakker) stond vermeld in de H.B. van Maria van der Velden, Image nr.67/73 (981) en wel nr.72. En in de H.B. van Jacob van der velde(n) geh. met Cornelia Blankenaar van 07-03-1822 te Puttershoek stond ook vermeld dat Coenraad , Bakker was.

Bron te bereiken via Zoekakten -  FS

DHv. E.

Hallo ik had de kinderen in principe compleet dank je wel voor de toevoeging en voor je waardevolle bron. De meeste kinderen zijn in Maasdam geboren, ik stam af van Coenraad en Hendrina's jongste zoon, Jan. 

 1. Jacob van der Velden, ged. Barendrecht 30 mrt. 1794 (get. Cornelia Drogendijk)
 2. Maria van der Velden, geb./ged. Heerjansdam/ Barendrecht 5 mei/7 juni 1795 (get de vader), tr. Puttershoek 28 aug. 1819 Jan Adrianus Ouwens
 3. Cornelia van der Velden, geb./ged. Heerjansdam 19/21 aug. 1796 (get de vader)
 4. Jacob van der Velden, geb./ged. Heerjansdam 5/11 febr. 1798 (get de vader), tr. Puttershoek 7 mrt. 1822 Cornelia Lucasdr Blankenaar
 5. Janna van der Velden, geb./ged. Heerjansdam 23/28 apr. 1801 (get de vader), overl. op 28-12-1819 te Heerjansdam
 6. Cornelia van der Velden, geb./ged. Maasdam 22/31 mei 1801 (get. Jaapje Knecht)
 7. Cornelia van der Velden, geb./ged. Maasdam 28 febr./6 mrt. 1803
 8. Willempje van der Velden, geb./ged. Maasdam 23/29 apr. 1804
 9. Jan van der Velden, geb./ged. Maasdam 27 febr./9 mrt. 1806, smidsknecht won. Numansdorp 1840/42, ontving geld wegens leverantie van een fornuisraam voor het Armhuis van Numansdorp. Ook vermeld als smid (1844, 1851) en arbeider (1849,  1853). Later afwisselend wonende te Klaaswaal, Zuid-Beijerland, Maasdam, Rotterdam en Strijen (1858), overl. Strijen 23 apr. 1858, tr. Klaaswaal 8 jan. 1840 Christina Lormier, geb. Numansdorp 10 okt. 1817, belijdenis Hervormde Kerk Klaaswaal 31 apr. 1838, dienstbode te Klaaswaal (1840), overl. (in het kraambed na de geboorte van haar negende kind) Strijen 20 febr. 1858 (oud 40 jaar), dochter van Klaas Lormier, smid te Numansdorp, en Adriana Kraak

   

Edwin van Voskuilen


Beste Edwin,

Naar aanleiding van wat u schreef, "het voorgeslacht van Coenraad van der Velden (ca. 1768-1813). Hij trouwde als 'jongman geboren Milen in 't Nassauw-weilburgsche' .... als zoon van Jacob van der Velden" even kort het volgende.

Natuurlijk moet u zich bij genealogisch onderzoek in Duitsland wel ervan bewust zijn, dat bij emigratie naar Nederland en aangifte bij een Nederlandse functionaris van overheid of kerk (burgerlijke stand/bevolkingsregistratie/DTB-kerkboeken) van enige levensgebeurtenis (woonplaats/vestiging, doop/geboorte, trouw/huwelijk, overlijden/begraven) vaak sprake is geweest van analfabetisme aan de kant van de aangevers (die óók niet altijd precies wisten hoe zij hun namen of hun herkomstplaatsen precies moesten schrijven) en onwetendheid aan de kant van de functionaris (die er, als notabele in de plaats maar ook niet alleswetende, óók vaak maar een slag naar sloeg). Er was geen wereld zoals nu, waarin iedereen in principe toegang heeft tot veel informatie, en goed onderwijs heeft kunnen genieten; er was alleen een lappendeken van honderden vorstendommetjes waarin alleen een rijke elite kennis had van de wereld voorbij de voordeur, en het grootste deel van het volk straatarm was, weinig of geen opleiding had genoten, en daar ook niet aan toe kwam door de voortdurende oorlogen en godsdienstconflicten; u kunt dus uitgaan van "algemene stompzinnigheid" overal. Er is dus vrij vaak sprake van verhaspeling en verbastering van namen, die dus ook "fout" (onjuist), in allerlei (naams)varianten, terechtkwamen in diverse boeken en registers (uw bronnen). 

Wees er dus op bedacht, dat u dus vrij vaak met fouten te maken krijgt, en dat het aan ú is, op zoek te gaan naar de werkelijke situatie; dus: zoveel als mogelijk door die verbasteringen/verhaspelingen heen te kijken, omgekeerd te gaan denken, en u af te vragen waarvàn nu een verbastering heeft plaatsgevonden. Dus: wat kunnen nu ooit de werkelijke namen en plaatsen zijn geweest, toen, in Duitsland, in de 18de eeuw.

Een genealoog kan dus niet klagen "ik vind bij onderzoek in Nassau-Weilburg niets op "Van der Velden"; nee, allicht niet; in Duitse bronnen gaan zoeken met verhollandste, dus verbasterde namen is zinloos (verspilling van tijd, energie en moeite). Zulke Nederlands-aandoende familienamen zult u, uitzonderingen daargelaten, waarschijnlijk alleen vinden in grensgebieden met Nederland; meestal niet zo diep landinwaarts als dáár. U ziet ook meteen dat dit geen Duitse familienaam is, en Coenraad geen Duitse voornaam. Ook voorvoegsels als het bij ons zo gewone "van, van de, van den, van der, in 't, op 't" (enz.) komen in Duitsland maar zéér zelden voor, niet bij "gewone mensen"; een Duitser zal anno 2017 bij een naam met "von" direct denken aan iemand van adel (maatschappelijke "elite"). Verbasteringen, dus. U moet dus zoeken naar wat de echte naam kan zijn geweest, oorspronkelijk, in 18de-eeuws Duitsland; en pas dáármee kunt u echt daadwerkelijk gaan zoeken in Duitse bronnen. In uw geval zal er dus van oorsprong sprake zijn geweest van een familienaam als bijv. Felden, Feldenz, Felder, Feldner, Fellner, Velden, Veldenz, Velten, Veltens, Velder, Veldern, Vellner, e.d. ; en van een voornaam als Konrad of Conrad.

De beste bronnen voor Duits onderzoek zijn -in het algemeen- GenealogieNetz.de (als portaalsite vol informatie en tips, een schatkamer en goudmijn die u liefst he-le-maal moet uitputten!) en -voor onderzoek op naam- het wereldwijde FamilySearch, het op Europa geconcentreerde GeneaNet, en het op Duitsland en ex-Duitstalig Midden-Europa gerichte MetaSuche (van GenealogieNetz). - Sowieso is het, als u over de daadwerkelijke spelling van een familienaam onzeker bent, veel verstandiger om -waar dat mogelijk is- met "wildcards" te gaan zoeken (Vel* of Fel*, en *onrad); en ueberhaupt is het beter om eerst niet een naam in te vullen, maar alleen een pláátsnaam, in de hoop dat u vanzelf allerlei mogelijke familienamen tegenkomt die van toepassing kunnen zijn. Voorbeeld: https://www.familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bbirth_place%3A%22Miehlen%2C%20Germany%22%20%2Bbirth_year%3A1000-1813~&offset=40 en https://nl.geneanet.org/fonds/individus/?nom=&ignore_each_patronyme=&prenom=&prenom_operateur=or&ignore_each_prenom=&place__0__=Miehlen&zonegeo__0__=Rheinland+Pfalz%2C+Duitsland&country__0__=DEU®ion__0__=RPF&subregion__0__=&place__1__=&zonegeo__1__=&country__1__=®ion__1__=&subregion__1__=&place__2__=&zonegeo__2__=&country__2__=®ion__2__=&subregion__2__=&place__3__=&zonegeo__3__=&country__3__=®ion__3__=&subregion__3__=&place__4__=&zonegeo__4__=&country__4__=®ion__4__=&subregion__4__=&type_periode=between&from=&to=&exact_day=&exact_month=&exact_year=&go=1 . U komt dan uit op diverse mogelijke "aanknopingspunten", zoals bijvoorbeeld een familie Velden in Rengsdorf bij Neuwied (boven Koblenz) : http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=altwied&ID=I1357 , waarvan u meer voorbeelden bij GeneaNet vindt: https://nl.geneanet.org/fonds/individus/?nom=velden&ignore_each_patronyme=&prenom=&prenom_operateur=or&ignore_each_prenom=&place__0__=&zonegeo__0__=Rheinland+Pfalz%2C+Duitsland&country__0__=DEU®ion__0__=RPF&subregion__0__=&place__1__=&zonegeo__1__=&country__1__=®ion__1__=&subregion__1__=&place__2__=&zonegeo__2__=&country__2__=®ion__2__=&subregion__2__=&place__3__=&zonegeo__3__=&country__3__=®ion__3__=&subregion__3__=&place__4__=&zonegeo__4__=&country__4__=®ion__4__=&subregion__4__=&type_periode=between&from=&to=&exact_day=&exact_month=&exact_year=&go=1 . En bijvoorbeeld de familienaam Veldenz komt vaak voor in Bremberg, vlakbij Miehlen: http://gedbas.genealogy.net/search/simple?firstname=&lastname=velden&timelimit=none&placename=&offset=200&max=50 . Probeert u vooral alle databanken, en alle naamsvarianten, uit.

Orientatie op genealogische informatie per plaats, ligging, geschiedenis en "bestuurlijk toebehoren" (denk eraan: zoek op verschillende niveaus naar informatie, dus plaats - gemeente - Kreis - deelstaat/ vorstendom, enz.) kan bijvoorbeeld via het zoekvenster links bovenin bij Regional (bij GenealogieNetz) en via Wikipedia, waarvan de Duitse versie meestal veel meer informatie oplevert (vergelijk: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nassau-Weilburg en https://de.wikipedia.org/wiki/Nassau-Weilburg). - En één van de allerbelangrijkste adviezen bij Duits onderzoek is: mist u vooral geen samenhangen en verbanden, dus houdt u altijd en continu (dus tijdens het hele onderzoek, voortdurend, terwijl u aan de computer met uw stamboom-software of uw genealogische aantekeningen bezig bent: gewoon in een extra-tabblad/scherm van uw internetbrowser) een goede online-kaart (Google Maps, OpenStreetMap, ViaMichelin, Bing Maps, enz.) bij de hand!

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri VlasPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!