stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Duitsland » Ouders van Gertrud Bongaertz (12-05-1911 in Remagen)


Profiel afbeelding

Mijn moeder is Gertrud Bongaertz, geb. op 12 mei 1911 in Remagen. 

Graag meer informatie over haar vader en moeder:

Vader:

Johann Heinrich Bongaertz

Moeder:

Gertrud Josefine Sieben

Johann Boersma

In een adresboek van Remagen van 1899 vind ik geen Bongaertz (en geen Sieben). Zie hier, en klik dan op de afbeelding; klik dan bijv. op het pijltje naast  "front cover" midden boven voor de inhoudsopgave om bij Remagen uit te komen. Is het betreffende archief in Duitsland al benaderd?
Voor andere speurders, zie hier voor nadere informatie.

Peter S

Hallo Peter S,

hartelijk dank voor de genomen moeite. Ik ben bij bevolkingregistratie (archief) in Remagen  geweest. Ik heb daar een kopie meegekregen van de geboorte (12-5-1911) van mijn moeder Gertrud. Echter alleen haar moeder/verwekker is daarop vermeld (Gertrud Josefine Sieben). In de kantlijn staat dat Johann Heinrich Bongaertz in 1913 mijn moeder Gertrud heeft erkend. Dus toen (1913) heeft mijn moeder de naam gekregen van betreffende Bongaertz. Vermoedelijk is mijn moeder van een ongehuwde moeder...... Zij heeft echter nimmer echt in Remagen gewoond. Wel in Duisburg. Mogelijk bevallen in een tehuis voor ongehuwde moeder......Mogelijk is een dergelijke mogelijkheid bekend in Remagen.....!!!!

Ik hoor ontzettend graag of er meer informatie bekend is. 

Met vriendelijke groet,

Johann Boersma

Johann Boersma

Daar zowel Duisburg als Remagen aan de Rijn ligt gaat het misschien om schippers, mogelijk was Remagen alleen maar de dichtsbijgelegen plaats na/tijdens de geboorte. Enfin het blijft gissen. Kunt U aangeven wanneer (en wie) in Duisburg woonde? In het adresboek van 1935 van Duisburg zie ik geen van genoemde personen, zie hier (bladeren middels de scannummer-tab "gehe zu seite" rechts middenboven; Bong* op scan 106, Sieben op scan 380).

Verder, wat staat er precies in die marginale aantekening bij de geboorteakte? Elk snippertje informatie kan van belang zijn bij gebrek aan beter. Zelf zou ik denken dat Bongaertz x Sieben dan wellicht in 1913 getrouwd zijn; het zou van belang zijn te weten waar ze zijn getrouwd en zo te proberen de trouwakte te achterhalen. Ik kan me zelf geen andere reden indenken waarom een officiele erkenning van een tweejarige nodig zou zijn (erkenning gebeurde ook wel eens te tijde van een huwelijk van een kind, dus veel later, maar mogelijk was dit in Duitsland anders geregeld).

Peter S

Hallo Peter S. e.a.,

Allereerst hartelijk dank voor uw informatie en betrokkenheid met mijn vraag. Ik ben daar echt heel blij mee.

Even wat feiten op een rij:

Gertrud (Anna) Sieben (later Bongaertz), geb. op 12 mei 1911 in Remagen. Is mijn moeder waarvan ik hoop haar familie te vinden.........!!!!!

Haar moeder/mijn oma is Gertrud Josefine Sieben, geb. ?? in ?? (verm. Duisburg-Duitsland).

Geboorteakte van mijn moeder (G.Sieben) nr.53, Remagen (Duitsland) 17 mei 1911, in mijn bezit. (slecht leesbaar voor mij...."oud Duits"...)

Mijn moeder en oma hebben gewoond op de Welkenbergstrasse 12 in Duisburg-Beeck. Mijn moeder is aldaar uitgeschreven op 25 juli 1936 en gegaan naar Nederland, Midstraat 152 in Joure (Haskerland).

In eerdergenoemde geboorteakte van mijn moeder staat in de kantlijn dat zij in 1913 als kind erkend is door Johann Heinrich Bogaertz.

Haar moeder/mijn oma (G.J. Sieben) is getrouwd op 25 juli 1913 in Duisburg-Ruhrort (Beeck) met Johann Heinrich Bongaertz, geb. ?? in ??......... (in mijn bezit een huwelijksakte met nr. 171 / slecht leesbaar voor mij...... "oud Duits").

Overigens staat in de kantlijn van de geboorteakte van mijn moeder "Geheiratet zum 1 male......nr.827 / 1936, Duisburg. Ik vermoed dat dit het burgelijk huwelijk betreft van mijn moeder met mijn vader (C.P. Boersma/23-09-1910). Het kerkelijk huwelijk tussen beiden heeft plaatsgevonden op 14 maart 1937 in Joure.

J.H. Bongaertz ("vader"van mijn moeder/mijn "opa") heeft gewoond in Hamborn-Bruckhausen (een woonwijk in Duisburg).

Ik ben dus op zoek naar alle gegevens die mij verder kunnen helpen om de familie van mijn moeders kant (Sieben en Bongaertz) in beeld/kaart te brengen.

Mogelijk dat er ook iemand is die mij helpen kan om zowel de geboorteakte als de huwelijksakte in het Nederlands leesbaar te krijgen.

Mijn e-mailadres is: [e-mailadres verborgen] [e-mailadres verborgen] /  E-mail mij even en ik stuur graag de documenten naar u toe.

Met vriendelijke groet,

Johann Boersma

===============================================================================================

Hallo Peter S. und anderen.

Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Information und Ihre Beteiligung an meiner Frage. Ich bin damit sehr zufrieden.

Einige Fakten auf einen Blick:

Gertrud (Anna) Sieben (später Bongaertz), geb. am 12. Mai 1911 in Remagen. Ist meine Mutter, die ich hoffe, ihre Familie zu finden ......... !!!!!

Ihre Mutter / meine Großmutter ist Gertrud Josefine Sieben, geb. ?? in ?? (Verm.Duisburg-Deutschland). Geburtsurkunde meiner Mutter (G.Sieben) Nr. 53, Remagen (Deutschland) 17. Mai 1911, in meinem Besitz. (schlecht lesbar für mich .... "altdeutsch" ...)

Meine Mutter und Großmutter wohnten zusammen in der Welkenbergstraße 12 in Duisburg-Beeck.

Meine Mutter war am 25. Juli 1936 dort und ging in die Niederlande, Midstraat 152 in Joure (Haskerland). In der vorgenannten Geburtsurkunde meiner Mutter steht am Rande, dass sie 1913 von Johann Heinrich Bogaertz als Kind anerkannt wurde.

Ihre Mutter / meine Großmutter (G. Sieben) wurde am 25. Juli heiratet 1913 in Duisburg-Ruhrort (Beeck) von Johann Heinrich Bongaertz, b ?? in ?? ......... (in meinem Besitz eine Heiratsurkunde mit der Nr. 171 / für mich schlecht lesbar ...... "alter Deutscher"). Im übrigen ist in dem Rande der Geburtsurkunde meiner Mutter „geheiratet zur einem männlichen ...... nr.827 / 1936 Duisburg. Ich vermute, dass dies die bürgerliche Ehe ist von meiner Mutter und meinem Vater (CP Boersma / 23- 09-1910).

Die kirchliche Ehe zwischen beiden fand am 14. März 1937 in Joure statt. J.H. Bongaertz ("Vater" meiner Mutter / mein "Großvater") lebte in Hamborn-Bruckhausen (einem Wohngebiet in Duisburg).

Ich suche also nach allen Informationen, die mir helfen können, die Familie von meiner Mutter Seite (Sieben und Bongaertz) in das Bild / die Karte einzubringen.

Möglicherweise gibt es jemanden, der mir helfen kann, sowohl die Geburtsurkunde als auch die Heiratsurkunde auf Niederländisch lesbar zu machen.

Meine E-Mail-Adresse lautet: [e-mailadres verborgen] / E-Mail an mich und ich werde Ihnen die Unterlagen gerne zusenden.

Mit freundlichen Grüßen Johann Boersma

Johann Boersma

Ik stel voor dat U een nieuw item aanmaakt op het subforum "Leeshulp gevraagd": https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/0/0
met daarin scans van de geboorteakte en huwelijksakte, met het verzoek voor transcripties. Er zijn een paar leden die ontzettend goed zijn in het transcriberen van oud Duits schrift, beslist de moeite waard. Indien U niet weet hoe plaatjes te uploaden op het forum laat dat hier maar weten. Wel graag daarin verwijzen naar deze discussie. NB Zet wel "transcriptie oud Duits schrift" of zoiets in de titel om de aandacht van zo'n expert te trekken.

Peter S

Hallo Peter S.,

Wederom dank voor de verleende medewerking.

Ik heb een bericht geplaatst op het door jou aangegeven forum. Ik ben echter bang dat de documenten niet zijn meegezonden. Ik heb JPEG gemaakt van de documenten echter het bijvoegen lukt mij geloof ik niet. Kan je mij op weg helpen om de documenten te voegen zodat er mogelijk iemand is die mij helpen kan om de inhoud hiervan goed te lezen????

Ik hoor graag van je.

Johan Boersma

Johann Boersma

Ik heb aanwijzingen gegeven voor het plaatsen van afbeeldingen als reactie in de nieuwe discussie. Hoop dat het lukt.

Peter S

Ik heb u reeds een mail gestuurd over de twee akten, er staat onder meer dat Josefine Sieben 'ledig' (=ongehuwd) en 'gewerbslos' was (=ze had geen werk/baan). Ik heb zelf met deze kopie nog meer ontcijferd, ik wil u graag helpen om alles goed te kezen. De heer Johann Heinrich Bongaertz woonde op het moment dat hij in 1913 uw moeder zijn naam gaf, op het adres Schulstraße 52 in Hamborn, sinds 1929 een deel van Duisburg.

Kiki


Kiki,

Ik ben met elke informatie erg goed geholpen. Ik kan gegevens aanvullen, of  wijzigen/verwijderen.

Mocht je nog meer gegevens achterhalen dan heel graag.

Met vriendelijke groet,

Johann

(Ik krijg overigens van meerder mensen fantastische hulp. Ben er heel bij mee)

Johann BoersmaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu