stamboomforum

Forum logoMilitairen » Gosse Gaukes Tittes (leeshulp gevraagd)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

All,

Tittes, Gosse Gaukes Kolderwolde 21.10.1788, wonende te Hemelum, zoon van Gauke Tittes en Antje Jottjes; loteling lichting 1808 mairie Koudum; pokdalig en litteken op het voorhoofd; 24.04.1811 123e reg. inf. inf. onder nr. 3010, 5e bat., 4e comp., 1e ba., 1e comp.; wordt eind 1814 vermist; op 29.06.1825 bewijs van afwezigheid afgegeven; zijn laatste bericht was van 02.1812 uit Boulogne aangenomen niet teruggekeerd; bij aanneming familienaam 18 jaar in dienst 

Bronnen: Tresoar Coll. Visser; nr. 835

Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; Raf Koudum fol. 108v

Ik heb hem hier terug gevonden op pagina 5 van 341.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?fam=10&ref=23&le_id=975

Ik probeer hieronder een screenshot te plaatsen (hoop dat het lukt). Weet iemand wat hier staat?

MVG

Pierre

pierre

Rechtstreekse link naar hierboven genoemde pagina 5 :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052a9c9726349b/52a9c97286f0c
123e régiment d'infanterie de ligne, 1er octobre 1810-24 décembre 1812 (matricules 3 001 à 4 800)

Karen

Re.: " Ik probeer hieronder een screenshot te plaatsen "

Zie :  http://www.stamboomforum.nl/servicedesk/2/45723/0/
          Hoe doe je dat, een foto of andere afbeelding opnemen in je berichten en reacties?

Karen

niet wat je vraagt naamsaanneming 1811

Koudum, deel 1 folio 108 verso
Tittes, Gauke, Hemelum
Kinderen:
Titte 33, Indijk, Jottje 30, Workum, Gosse 23, in dienst, Dieuwke 28, Bakhuizen, Datje 25, Bakhuizen, Eelk 18, Elahuizen, Lijsbert 15
Kindskinderen:
(v. Jottje) Grietje 1  

Renee

Tittes, Gosse Gaukes Kolderwolde 21.10.1788, wonende te

Hemelum, zoon van Gauke Tittes en Antje Jottjes; loteling

lichting 1808 mairie Koudum; pokdalig en litteken op het

voorhoofd; 24.04.1811 123e reg. inf. inf. onder nr. 3010, 5e

bat., 4e comp., 1e ba., 1e comp.; wordt eind 1814 vermist; op

29.06.1825 bewijs van afwezigheid afgegeven; zijn laatste

bericht was van 02.1812 uit Boulogne aangenomen niet

teruggekeerd; bij aanneming familienaam 18 jaar in dienst

Bronnen: Tresoar Coll. Visser; nr. 835 Op de lijst vermisten

toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; Raf Koudum fol. 108v

Renee

ik kom deze naam weer tegen op een latere datum

1823 Koudum, notaris G. Keuchenius Gemeente: Hemelumer Oldeferd Obligatie Betreft een zathe en landen met huis, schuur en poldermolen en een los perceel greidland; een zathe en landen met 2 losse percelen greidland te Hemelum en Warns - Karst Rimmerts Hylkema te Hemelum, schuldenaar - Klaaske Lolles van der Meulen te Warns, weduwe van Rimmer Karstes Hylkema,  borg - Gosse Gaukes Tittes te Workum, schuldeiser

Bron         : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72006 Repertoirenr.: 27 d.d. 14 maart 1823 Laatste update: 13-3-2007

1843 Sneek, notaris C.J. Jorritsma Kwitantie, akte is wel aanwezig Betreft een amortisatie syndicaat - de erven Gosse Goukes Tittes te Koudum; ook wel Kooistra genaamd Bron         : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119037 Repertoirenr.: 250 d.d. 14 november 1843 Laatste update: 28-8-2007

Renee

Hallo Pierre,

Ik neem aan dat je de gegevens in de eerste kolommen wel kunt lezen. Het gaat waarschijnlijk om de laatste kolom. Daar staat: C[ertific]at d'abs[ence] du 29 juin 1825.

Maar dat wist je al uit de collectie Visser in Tresoar. Er staat dus in het stamboek niets over een vermissing. De gegevens daarover komen voor in de lijst van vermiste militairen uit Friesland, ook te raadplegen bij Tresoar.

Mvg

Bas Lems

All,

Ten eerste heel erg bedankt voor het reageren! Bedankt voor de uitleg van C[ertific]at d'abs[ence] du 29 juin 1825! Moet ik dat niet interpreteren als vermissing / afwezigheid / absentie? Zo niet, wat voor termen werden er dan gebruikt voormissing, … "disparu"? De datum van “certificate d’absence” lijkt mij overeen te komen met de datum van de collectie visser en hier wordt gesproken over “bewijs van afwezigheid”. Ik zie het misschien helemaal verkeerd maar mijn interpretatie is dat hij toch is vermist.

 

Ik zie het terug in een aantal stukken:

Hier overlijdt de moeder van Gosse en hij wordt niet meer opgenomen in de lijst van erfgenamen.

Memories kantoor Bolsward, overl. jaar 1820

Overledene  : Anke Jotjes

Overleden op: 5 juni 1820

Wonende te  : Hemelum

Tekst: vrouw van Gauke Tittes, landbouwer; moeder van Titte, te Teroele (tekent met familienaam 'Tittes'), Dieuke, Eelk, Lijsbert, Dotje, te Bakhuizen en wijlen Jotje Gaukes (Tittes) (man van Klaasje Ypkes, te Workum; vader van minderjarige Gosse en Sytske Jotjes). (in akte geen dag van overlijden=05)

Er is nog een stuk van 1829 inzake lastgeving. De broers en zussen van Gosse verwijzen naar hem alszijnde vermist. Zo snel lezende lijkt (ik weet niet hoe dit juridisch zat) dit een overeenkomst waarin de broers en zussen van Gosse (lasthebbers?), namens Gosse (lastgever?) rechtshandelingen kunnen namens hem kunnen plegen.

Is het niet waarschijnlijk dat Gosse een van de vele Nederlanders is die tijdens de veldtocht van 1812 is overleden?

MVG

Pierre

pierre

Inderdaad Pierre, ik zou dat certificaat opvatten als een opgave van vermissing. Helaas is dit stamboek niet erg scheutig met informatie. In andere stamboeken is dat vaak beter, dan lees je iets als Présumé tué = verondersteld te zijn gedood, of Mort ou égaré en Russie = dood of verdwaald in Rusland.

In het eerste stamboek van het 123e Regiment Infanterie de Ligne staat een soort korte geschiedenis van de eenheid: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052a8dfef316b4/52a8dfef5027f

Daarin lezen we dat o.a. het 1e bataillon, waarin Gosse uiteindelijk diende, in zijn geheel krijgsgevangen is genomen (er staat niet waar precies, mogelijk bij Molodetchna op 1 december 1812, dat zou dan zijn na de oversteek van de Berezina).

In het overzicht in het stamboek staat ook dat er een nieuw 1e bataillon is opgericht, dat in de veldslagen van 1813 en 1814 nog heeft gevochten en dat heeft deelgenomen aan de blokkade van Wesel. Er wordt ergens in jouw aantekeningen hierboven ook gesproken van 1814 als vermissingsjaar. Dat hoeft dan niet perse in Rusland te zijn geweest.

Mvg

Bas Lems

Bas,

Verrek, daar heb je helemaal gelijk in.

In de verwerking van de data bij Tresoar staat inderdaad "wordt eind 1814 vermist".

Mag ik dan aannemen dat Gosse Gaukes Tittes nog ergens in een ander stamboek is opgenomen?

En zo ja, in welk stamboek zou dat dan kunnen zijn?

Het lijkt me nu inderdaad sterk dat alleen de vermelding van "C[ertific]at d'abs[ence]" van 29 jun 1825 heeft geresulteerd in "wordt eind 1814 vermist". Echter, ik ben niet echt een expert in deze. Enige suggestie waar ik eventueel verder kan zoeken?

Bedankt voor je hulp.

MVG

Pierre

pierre

Het is ingewikkeld Pierre.

In een van de latere delen van het stamboek van het 123e heeft de raad van administratie van het regiment in 1816, dus na de oorlogen, een uitvoerige aantekening gemaakt over de geschiedenis van de eenheid. Die is hier te vinden:

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052a9c8787f4be/52a9c87c80752

Daarin staat o.a. dat een deel van het 123e in 1814 is gevoegd bij het 28e, dat was n.a.v. de blokkade van Wesel, denk ik.

Normaal gesproken was het niet toegestaan om een zelfde persoon later in het stamboek een nieuw nummer toe te kennen. Toch gebeurde dat wel eens.

In de aantekening die ik net noemde, staat ook dat ze hebben gemerkt dat de registers lancunes bevatten en dat ze een aantal mutaties hebben doorgevoerd, maar dat ze niet beschikken over genoeg informatie en archieven om het geheel compleet te krijgen.

Daar zullen we het mee moeten doen, vrees ik.

Bas Lems


Bas,

Excuses voor de late reactie, maar ik wil je bij deze bedanken voor je reactie(s).

Mocht ik later (wellicht een toevalstreffer) nog iets boven water kunnen halen, dan laat ik het je weten.

MVG

Pierre

pierrePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!