stamboomforum

Forum logoMilitairen » Boekje 'Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1705 en 1815 tot 1940'.


Profiel afbeelding

Wie kan mij wegwijs maken in het boekje ''Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1705 en 1815 tot 1940', van H. Ringoir. (Ik heb het even te leen).

Mijn voorouder Jean Reurings is 10-02-1798 geboren in Maastricht en daar gehuwd 20-10-1834. 
Hij stond als milicien ingeschreven onder nummer 13267.
Jean (Joannes) was  beroepssoldaat: (korporaal)-tambour; bij zijn huwelijk is hij 'in garnizoen te Maastricht' en 'korporaal-tamboer bij de veertiende afdeeling infanterie'.

De militaire staat van (Jean) Joannes zag er als volgt uit:

"In Nederlandsche dienst Bijz Bataillon Nationale no 45 en 14e afdeling Infanterie als tamb voor zes Jaren zonder handgeld den 21 September 1815.
Gereëngageerd voor 2 Jaren met vijf guldens handgeld 14 dec 1821.
met paspoort den 16 Januarij 1824 .Op den 1 Mei 1826 ingedeeld als Milicien voor den tijd van vijf Jaren zijnde plaatsvervanger voor Reintjens, Clement  Xavier Hubert van de Ligting van 1826 uit de provincie Luik  - gemeente Maastricht onder No 223.
Op den 22 Junij 1826 geengageerd voor zes Jaren ingevolge art. 171, der wet van den 8 Jan 1817 en Minist. aut dd 15 dezer nr. 35 
Op den 16 Julij 1826 Korporaal Tambour.
Op den 28 Februarij 1831 de Bronze Medaille ontvangen  met fl. 12 Gratificatie.
Ingevolge ministeriele aanschrijving dd 27 December 1830 no 110.
In Maastricht bij gelegenheid van den Opstand in België in 1830 en 1831 alsmede op het mobiele Leger.
Op den 22 Junij 1832 gereëngageerd voor twee Jaren zonder handgeld.
Metalen Kruis 5 April 1832.
Bij het mobiele leger in 1832 en 1833. In maastricht in 1833.
Op den 1e Februarij 1835 gereëngageerd voor twee Jaren.
Op den 31 Maart 1837 gereëngageerd voor den tijd van twee Jaren.
Op den 9e Mei 1837 de zilveren medaille ontvangen ingevolge autorisatie van het D...(?) dd 18 April 1837 no 12.
Op den 31 Maart gereëngageerd voor den tijd van zes Jaren.
Op den 13e Februarij 1845 gereëngageerd voor zes jaren in te gaan den 1 April 1845. zonder handgeld

Vraag: Waar kan ik meer informatie vinden over: Bijz Bataillon Nationale no 45 
Is dit onder meer te vinden in het boekje van H. Ringoir?

Jean Reurings is 'in garnizoen' in Maastricht, 's-Hertogenbosch, Breda, Groningen, Coevorden Hier zijn diverse kinderen geboren) en tenslotte overlijdt hij op 22-12-1848 in de 'Garnizoen Infermorie' in Gouda.

Hoe kan ik zijn 'verplaatsingen' van het ene garnizoen naar het andere in 'Ringoir' terug vinden?

Bij voorbaat dank.
 

George Reurings

Bataljon Nationale Militie nr. 45

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Maastricht (1815). In december 1818 opgegaan in de 14e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 123-124 voor de periode 1815-1818.

14e Afdeling Infanterie

Zie voor de 14e Afdeling Infanterie 1819-1839 bij het 4e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 120-139.

4e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 4e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

4e Bataljon Infanterie van Linie (Zuid-Nederlands), 26e, 28e en 29e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Hainaut, Henegouwen), opgericht 4 april 1815. Na de opheffing in 1830 zijn de overblijvende manschappen ingedeeld bij de 14e Afdeling Infanterie, welke later heette 4e Afdeling Infanterie (1839). Zie voor de 4e Afdeling Infanterie 1839-1841 bij het 4e Regiment Infanterie Zie stamboeken (120) 139-140.

4e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

14e Afdeling Infanterie (1819),

4e Afdeling Infanterie (1839),

4e Regiment Infanterie (1841). De 14e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

18e Bataljon Jagers, 42e, 43e en 44e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Limburg). Het 18e Bataljon Jagers heette vroeger, vóór 15 januari 1815, 5e Bataljon Jagers. Bij de 14e Afdeling Infanterie zijn ingedeeld militairen, herkomstig van de 3e, 4e en 11e Afdeling Infanterie, die gevangen genomen waren en deel hadden uitgemaakt van het 1e Mars-Bataljon. In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het reserve Bataljon van het in dat jaar opgeheven 10e Regiment Infanterie.

Kijken of je hier iets van in het boekje kunt terug vinden 

Frank Fransz


Bedankt Frank voor de snelle reactie.

Ik ga nu verder in mijn boekje zoeken.

George ReuringsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu