stamboomforum

Forum logoMilitairen » Sergeant marinier Jellema. (1937-1946 Indi?)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie weet over welke Jellema volgens onderstaande beschrijving het gaat?

Juli 1946. Voorzichtig sluipt de kleine patrouille langs de oevers van de Kali Mas, onder de veilige dekking van het hoge alang-alang: aan den overkant loert de vijand en de dood. Het is alweer de sectie van sergeant Jellema, die er op uit wordt gestuurd om het terrein, waarlangs straks de opmarsen zal beginnen, te verkennen. ,.Alweer", zeg ik want sergeant Jellema en zijn mannen hebben een beste naam. Hoe kan het ook anders, als je zo'n aanvoerder hebt. In 1937 begon de marinier derde klasse Jellema zijn loopbaan bij het korps Mariniers; toen.de oorlog uitbrak, was hij in de Oost, vocht dapper tegen de Japanners en kon toch net zij het zwaar gewond met de laatste boot uit Tjilitap ontsnappen.

Een jaar later voer hij op een van Hr. Ms. torpedoboten over de wilde baren van de Indischen en later van den Atlantische Oceaan, als commandant van het kleine plukje mariniers dat het luchtdoelgeschut bediende, hoewel hij slechts gewoon marinier eerste klasse was. Door zijn moedig optreden, zijn onverschrokkenheid wanneer de bommenwerpers gierend neerdoken op het kleine schip, — hy bleef doorvuren, zelfs toen een mitrailleurkogel het topje van zijn helm doorboorde en zijn hoofdhuid schampte — was hij alom bekend en iedereen gunde het hem van harte toen hem het Kruis van verdienste werd toegekend. Toen in 1943 midden in den winter, zijn boot werd getorpedeerd was hij een van de weinigen, die aan de verdrinkingsdood in de ijskoude wateren van den Noordelijken Atlantic, wist te ontsnappen. Najaar 1943 zien we hem terug in Amerika in opleiding als lid van de z .g. kern kadergroep, de toekomstige ruggegraat van de nieuwe mariniersbrigade, die in Amerika zal worden opgeleid. Voordat het zover was, hielp hij mee aan de bevrijding van ons land, als sectie-commandant van een infanteriegroep in de Irene-brigade Hij was nu tijdelijk sergeant.

Zijn heldhaftig optreden tijdens de gevechten bij Tilburg maakte hem Ridder der Militaire Willemsorde en bezorgde hem tevens een Engelse onderscheiding. Na zijn terugkeer in Amerika instrueerde hij de jonge mariniers, die in grote getale uit Nederland naar de Unie waren overgebracht en het valt niet te verwonderen dat hij een der geliefdste instructeurs was. Soerabaja 1946! voorzichtig sluipt, de kleine patrouille langs den oever van de Kali Mas. onder de veilige plots snipervuur, een schot Sergeant Jellema valt getroffen neer. Vier weken lat.er: voorzichtig wordt een brancard aan boord van het vliegtuig gehesen — flauwtjes glimlacht de zwaar gewonde tegen zijn achterblijvende jongens — hij mist, een been, doch kan er boven op komen, heeft de dokter gezegd — het is de marinier -eerste klasse Jellema.

Gisteren werden hem zijn strepen afgenomen zo luiden immers de voorschriften: dat een ieder die thuisvaart, voor het vertrek, zijn tijdelijke rang verliest! Marinier eerste klasse Jellema voelt zich als een geslagen hond. Vele malen had hy zich al de blijde thuiskomst voorgesteld — zijn moeder aan de deur met tranen in de oogen van geluk — zijn vader, vol trots op zijn zoon. die na een regenjarige afwezigheid terug komt als sergeant, verscheidene malen onderscheiden — de buren en de feestcommissie — het hele dorp, allen blij en vol trots op hun dorpsgenoot zoo eenvoudig, zo menselijk, zo verdiend. Doch: weg illusie, zwaar gewond zal hij thuis komen — het onvermijdelijk noodlot van den oorlog — daarom is het te dragen; geslagen en achternageschopt — krachtens verouderde reglementen — dat is niet te dragen. Zeker zijn tijdelijken rang zou hij verliezen dat wist hij al lang, doch waarom niet gewacht tot hij weer thuis en gedemobiliseerd was. net als in de Engelse. Amerikaanse en andere geallieerde legers? Of zou de Staat de lasten van zes weken salaris als sergeant niet kunnen dragen? Zijn Nederlanders nog steeds dezelfde kruideniers, als toen hij weg ging. voor den oorlog? Hij pijnigt en pijnigt zijn hersens — voelt zich bedrogen en diep ongelukkig een zieke woelt onrustig onder de dekens. Nederland op z'n smalst!

EM

Volgens het bovenstaande verhaal zou hij in deze lijst moeten staan?

MVG

Hans


Nee, daar staat hij niet bij. Vreemd artikel dan in de krant... http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Voorzichtig+sluipt+de+kleine+patrouille+langs+de+oevers+van+de+Kali+Mas%22&coll=ddd&identifier=ddd%3A010415767%3Ampeg21%3Aa0009&resultsidentifier=ddd%3A010415767%3Ampeg21%3Aa0009

EMPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!