stamboomforum

Forum logoMilitairen » Soldaat onder Napoleon Cornelis van Eck 88 Cohorte


Profiel afbeelding

Zelf ben ik helemaal niet thuis in t militaire.. heb op de franse site Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs rondgespit naar de akte .. taal ben ik niet machtig ..dus hoop dat iemand mij meer kan vertellen over mijn voorouder zijn militaire tijd onder Napoleon .. Cornelis is geboren 27 maart 1788 te Ingen - overleden 1 oktober 1864 te Ingen, zoon van Johannes van Eck en Johanna van Soest bij Cornelis zijn huwelijksbijlagen in 1821 zat de volgende akte: wie kan mij hier meer over vertellen ??? vijfde militair arrondissement De commanderende generaal van het vijfde arrondissement Ontslaat bij deze uit 's lands dienst, den persoon Simon van Eck laatstelijk gediend hebbende als Soldaat, onder het gelicentieerd Rusch-Duitsche Legioen, en zulks, krachtens zijne Koninklijke Hoogheid, besluit van den 16 juli 1814, en nadere autorisatie van Zijne Excellentie de Commissaris Generaal voor het departement van oorlog in dato 25 juli 1814 Wordende alle Civiele en Militaire autoriteiten mits dien geinventeerd, denzelven te laten psseren, en repasseren, en desnoods alle hulp en bijstand te verlenen. Gegeven in het hoofdkwartier te Breda 26 julie 1814 de generaal voornoemd van der Plaat (is de naam die ik lees) *** vreemd is de voornaam Simon ** vervolgens vind ik mijn voorouder met juiste naam: Inschrijving van Cornelis van Eck, 88e Cohorte, stamboeknr. 307 Eenheid: 88e Cohorte Geregistreerde: Cornelis van Eck Geboortedatum: 27-03-1788 Geboorteplaats: Ingen Kanton: Tiel Stamboeknummer: 307 Vader: Johannes van Eck Moeder: Johanna van Soest Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH) Inv.nr. SHD: 23Yc156 ** geprobeert de akte op franse site op te zoeken ..lukt mij niet ook kon ik op de franse site geen andere informatie over corbelis vinden ..misschien dat iem mij hierbij kan helpen groetjes Greetje

Greetje Peterse

Ter aanvulling de vermelding in de database hier. Het gaat dus om een 23YC nummer, en die zijn klaarblijkelijk niet online, zie ook hier. (Daarentegen zijn 20YC en 21YC wel online.)

Peter S2

Helaas Niet blij

Het 88e Cohorte werd overgeheveld naar de Grande Armée, waar het met het 3e, 76e en 77e Cohorte werd samengevoegd tot het 146e Regiment Infanterie van Linie. Het stamboek van dit regiment is verloren gegaan.

Identifiant de l'unité documentaire
SHD/GR 21 YC

Intitulé de l'unité documentaire
146e régiment d'infanterie de ligne.

Présentation du contenu
Créé par décret du 12 janvier 1813 et formé le 1er février 1813 à partir des 3e, 76e, 77e et 88e cohortes du premier ban de la garde nationale. Ses effectifs sont incorporés entre septembre et novembre 1813 dans le 153e de ligne. Registres perdus.

Hij is nog wel in Nederlandse dienst geweest tégen Napoleon.

Frank Fransz

Dag Greetje Peterse, hier is nog wat nadere duiding:

De Cohortes vormden tezamen de Nationale Garde, ingesteld door Napoleon per decreet van 14 maart 1812.
Dat waren soldaten die niet waren ingeloot, maar vrijwillig dienden en uitsluitend bestemd waren voor de
beveiliging van hun eigen Départementen (volgens de beloftes van Napoleon).
Die beloftes werden gebroken, toen Napoleon zijn Grande Armée opnieuw wilde optuigen na het débacle
van de Russische Veldtocht. Per decreet van 11 januari 1813 werd de Nationale Garde ingelijfd bij het
reguliere leger. De 88e Cohorte werd een Bataljon van het 146e RIL.
Zo kwam het, dat Cornelis van Eck terecht kwam bij het 146e Régiment d'Infanterie de Ligne.

Het 146e RIL hoorde tezamen met het 147e RIL en 148e RIL tot de 17e Division d'Infanterie van Général Puthod.
Deze 17e Division behoorde organiek tot het Ve Corps van Maréchal Lauriston.
De 17e Division werd tijdens de gevechten in Silezië gedetacheerd bij het XIe Corps van Maréchal MacDonald.

MacDonald trok met een leger van 100.000 man Silezië in om het gevecht aan te gaan met het Silezische
leger van 90.000 man onder de Pruisische Maarschalk Blücher. De strijdmacht van de verbonden mogendheden
bestond uit een Pruisisch Korps en twee Russische Korpsen. De Russen stonden onder bevel van de Generaal 
Graaf de Langeron, een Franse edelman in Russische dienst.
In de bovengenoemde huwelijksbijlage wordt gesproken van het Russisch-Duitsche Legioen, dus dat is de link
die we zochten, want de vraag rijst: Hoe kwam Soldaat van Eck, een Nederlandse Soldaat in Franse Dienst, bij 
het Russisch-Duitsche Legioen terecht ?

Dat ging als volgt: MacDonald verloor de "Bataille de Katzbach""op 23 aug. 1813. De Franse verliezen bedroegen
12.000 doden en 18.000 gevangenen, alsmede een groot aantal kanonnen en ander materieel.
MacDonald trok zich terug, maar liet een hele Divisie achter. Dat was de 17e Divisie van Generaal Puthod en
daar zat het 146e Régiment bij. Puthod zat met zijn Division niet meer aan de Katzbach, maar aan de Bober.
Dat was een rivier te ver. Ze waren volledig geïsoleerd, het land stond onder water door overstroming,
de soldaten moesten op sommige stukken tot aan de borstriem door het water waden. Het kruit en de lonten
voor de geweren waren nat door de hevige slagregen. De kanonnen zakten weg in de modder en ze hadden
al dagen niets meer te eten. Toen werden ze aangevallen door de Russen. De 4 regimenten, of wat er van
over was, konden nog slechts vechten met het "koude staal" (bajonet en sabel). Een groep van circa 650
mannen probeerde te ontkomen door in de rivier de Bober te springen. Slechts 254 mannen slaagden er in
om de overkant levend te bereiken, de rest is verdronken. De Fransen smeten twee Eagles in de Bober,
zodat de Russen ze niet als krijgsbuit zouden nemen. In deze chaos verkeerde Soldaat van Eck.

Generaal Puthod gaf zich op 29/8 noodgedwongen over aan de Russen met het overschot van zijn officieren en
manschappen. Krijgsgevangenen werden vaak niet zo prettig behandeld, maar vernederd en volledig gestript.
Dan hadden ze nog geluk, want de Pruisen namen soms geen gevangenen, maar doodden degenen die
zich overgaven met de bajonet. Krijgsgevangenen waren soms het beste af als ze overliepen en dienst namen
bij de tegenpartij. Dat kwam in de 6e Coalitieoorlog regelmatig voor, soms verwisselde een heel land van
vriend naar vijand. We kunnen er dus wel van uit gaan dat Soldaat van Eck is ingegaan op een aanbod van
de vijand om dienst te nemen bij het Silezische leger van Maarschalk Blücher.

Nadat Napoleon in mei 1814 had gecapituleerd, konden de soldaten uit Nederland, die het hadden overleefd,
terug naar hun land. Dat waren dus niet alleen krijgsgevangenen, maar ook degenen die nog ergens dienden
hetzij in Franse dienst of bij de Coalitietroepen. Ze kregen bij aangewezen verzamelpunten een paspoort
uitgereikt om ongehinderd te mogen passeren. Soms waren het groepen die onder militair geleide werden
"opgezonden" en soms waren het eenlingen. En zo kwam Soldaat van Eck ook terug naar zijn woonplaats.
 

Mvrgr,

henk elsinga


Mooi! Daar kan geen stamboek tegenop.

Frank FranszPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu