stamboomforum

Zoekplaatjes

Voor degenen die onderzoek doen in Groningen, ik kwam deze kaart tegen gemaakt door Pieter Geerdts in 1634. Deze kaart was voor mij van bijzondere betekenis omdat op deze kaart de Breedster Kooi voorkomt, verband houdend met het onderzoek dat ik al jaren doe ondermeer naar de familie van der Kooi. <a class="extern" rel="ugc" href="https://oosterhof-genealogie.nl/">https://oosterhof-genealogie.nl/</a> Wellicht dat deze kaar ook voor anderen van belang kan zijn. De kaart is gratis te downloaden van de beeldbank Groningen.
Op dit moment spitst het onderzoek zich toe naar Jannes Meertens, die in 1718 trouwt met Martjen Douwes. Er bestaan vers


Meer over dit zoekplaatje

Ik zoek nu de datum van een foto die volgens mij is genomen Rond 1980, genomen vanaf de meelfabriek in Leiden, je ziet de zijlpoort.
De datum van deze opname


Meer over dit zoekplaatje

Deze foto is gemaakt omstreeks 1930. Waarschijnlijk in een kustplaats Zuid- of Noord-Holland.Typisch een straatfotografie. Op het gebouw op de achtergrond staat Clysma, dit betreft een sigarettenmerk populair in de twintiger jaren. Mogelijk is dat gebouw een restaurant, casino oid. Betrokken familienamen mogelijk 'de Ridder', 'Kempen' of 'Petersen'. De dames kunnen grootmoeder, moeder of tante van de kinderen zijn. Als de gebouwen in de buurt van een boulevard lagen, bijv. Zandvoort, dan zijn ze mogelijk in de oorlogsjaren gesloopt voor de kustverdediging.
Wie herkent de personen of weet waar de foto is gemaakt?


Meer over dit zoekplaatje

Reinardus Dirk van Kooij, geboren 1838.
Reinardus, op de foto, was rijksbakenmeester. Hij was rijksbakenmeester vanaf 1886, dus ik denk dat de foto rond 1886 is


Meer over dit zoekplaatje

Een foto van omstreeks 1900. Was in het bezit van de familie den Boer in Alblasserdam. Of mogelijk van de familie Vermeulen Alblasserdam. Mijn moeder Jeanne den Boer (1921-2016), een van de 7 dochters van bakker Arnoldus den Boer, heeft Antje nog gekend in haar jonge jaren. Waarschijnlijk woonde deze familie in Alblasserdam. Arnoldus was bakker op dam 46, hoek Cortgene. Getrouwd met Anna Klazina Vermeulen. Haar vader was Nicolaas Vermeulen (geb.1824 Reeuwijk-ovl.1898 Alblasserdam) en deze familie woonde op de Haven-Alblasserdam; vroeger heette dat Het Stoep. Hij had een scheepswerf.
Van welke familie Stade waren deze kinderen? Zijn er nog familieleden in leven? Het zou leuk zijn, als ik deze foto aan


Meer over dit zoekplaatje

Mijn moeder vond deze foto toen ze aan het opruimen was in het huis van mijn oma en besloot hem mee naar huis te nemen. Er is alleen niemand die weet wie dit is en of hij familie was van mijn oma of mijn opa. De achternaam van mijn opa was Potappel en die van mijn oma was Wesdorp. Beide families wonen al eeuwenlang in of rond Stavenisse, dus vermoed ik dat deze persoon daar ook vandaan komt.
Weet iemand wie dit is, of uit welk jaar de foto komt?


Meer over dit zoekplaatje

Op een veiling in Alkmaar zagen we een ovale lijst die we graag wilden gebruiken voor een spiegel. We kochten de lijst met daarin de tekening van deze vrouw. Omdat in mijn familie mijn moeder eens twee foto's van mijn betovergrootouders had gered van een hoop afval na een begrafenis en ik die foto's van haar kreeg, was ik daar dolgelukkig mee. Maar altijd is me bijgebleven waarom er iemand was die 'hen' zo op de afvalhoop had gegooid en de mooie antieke lijst had meegenomen. Zo erg! Dus deze foto hebben we sindsdien altijd bewaard met het idee dat er misschien wel een mogelijkheid zou komen hem ergens te plaatsen zodat misschien familie de tekening terug zou kunnen krijgen. 'n Heel verhaal, maar dit is alles wat we er van weten. Op het veilingpapier destijds stond niets over de afkomst vermeld. Het lijkt een tekening, gezien de stijl, uit het begin van 1900 ergens.
ik hoop van harte dat iemand de vrouw herkent en blij zal zijn met de vondst. Dan sta ik de tekening graag aan haar/hem


Meer over dit zoekplaatje

Heden den 24 augustus 1864, compareerden in het raadhuis voor ons Everardus Bonifatius Pijen Witterd van?????? Ambtenaar van den Burgerlijk kunnen Stand der Gemeente ‘s-Gravenhage: Johannes Petrus Muyselaar, oud 24 jaren, koetsier, en ???? Wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Muyselaar, kleermaker, en Margaretha Barbier, bij de wonende alhier, de ??? alhier tegenwoordig en consenterende, verklaarden dat van de moeder de toestemming is gevraagd geworden. En Immetje Taal, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Scheveningen minderjarige dochter van Leenderd Taal, Viskoper, en Aagje de Niet, beiden wonende aldaar, de vader thans alhier tegenwoordig en consenterende, verklarende ook dat aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden. Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaatsgehad op den vierden maand en twintigsten dezer. De Comparanten hebben overlegd hun geboorte-akten en het Certificaat van des Comparants voldoening aan de nationale melitie. De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat Johannes Petrus Muyselaar en Annetje Taal door het huwelijk zijn verbonden. Alhetwelk heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Pieter Goudard oud vier en twintig jaren, koetsier, en van Bernardus Kempers, oud een en zestig jaren, koetsier, en Franciscus Johannes Morks oud acht en dertig jaren, metselaar, allen wonende alhier ?? ?? Arie Verheij????, oud drie en vijftig jaren Visscher wonende te Scheveningen. Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na Voorlezing ondertekend met de Comparanten, zijne vader in de deze ??? ???? ??? ???.de Comparante hare vader ??? laatst ge???? verklaart ??? ??? ??? te kunnen verkrijgen. Ondertekend: J. P. Muyselaar J. Muyselaar P. Goudard A. Kempers A.S.J. Verheij Gecommiteerde van Hoogland
De actie bevat een aantal voor mij niet te lezen woorden. Wie kan mij helpen deze te ontcijferen? Ik heb met rood en met


Meer over dit zoekplaatje

B i Tenberge waarschijnlijk woonde hij in of rond Winterswijk Datum op het blaadje 16-5-1856 J. D. Hilbelink is Hoogstwaarschijnlijk: Jan Derk Hilbelink geboren: 23 - 11- 1815 te Winterswijk overleden: 24-5-1874 te Winterswijk. beroep : landbouwer.
Ik zou graag willen weten wie die B i Tenberge is


Meer over dit zoekplaatje

Foto uit Haastrecht. Rond 1940?
Herkent u iemand?


Meer over dit zoekplaatje

Rotterdam eind jaren 60 <br/><br/><br/>Friendship Tours
Wie weet de naam van deze vrouwen?


Meer over dit zoekplaatje

foto genomen in Utrecht 19e eeuw. De mevrouw kan eventueel ook van Vlissingen zijn. Mijn overgrootmoeder Schumaker was dienstmeid bij deze familie en beviel in 1873 van een kind van de zoon des huizes, kind dat niet erkend werd door de vader maar die wel enkele jaren financiële support zou doen voor het kind, of support door de mevrouw op foto die zijn moeder was. Dit tot mijn overgrootmoeder trouwde met de Meij. De foto werd nagelaten voor het kind maar er werd mysterieus over gedaan. Volgens de overlevering zou de vader een admiraal geweest zijn, maar wij denken eerder richting van iemand die een hoge functie had bij de zeemacht en misschien een superieur van de vader van mijn overgrootmoeder, die loods was bij het zeewezen in Vlissingen. Meer gegevens zijn niet bekend. Dus via deze foto zoeken wij wie dat kan geweest zijn.
Misschien dat iemand de vrouw herkent? Alvast dank bij voorbaat.


Meer over dit zoekplaatje

Echtpaar uit de buurt van Uithuizen, Uithuizermeeden, Roodeschool. Of elders van het Hogeland (prov. Groningen) <br/>Vermoedelijk verbonden met de landbouw.
Wie is dit, waarschijnlijk, boerenechtpaar. Rond 1920-1950


Meer over dit zoekplaatje

Familie Beemer-Kronenburg rond de eeuwwisseling 1900
Wie zijn dit nu allemaal


Meer over dit zoekplaatje

Foto van Harley Davidson motor met kenteken L-1410. Het kind is van de familie Sloof. Het kenteken is uitgegeven op 7/8/1913 aan een adellijke dame, is geen familie van mij. In het Utrechts archief heb ik alle jaren van uitgiften nummerbewijzen door zocht, echter deze gaan tot het jaar 1921.
Mijn vraag is waar ik de nummer (kenteken) bewijzen kan vinden vanaf 1921. Ik vermoed dat de foto uit de periode 1924-19


Meer over dit zoekplaatje

Ik vermoed dat dit mijn overgrootvader Pieter Josef Jan Franken is, geb 1860, als ca. 20-jarige (militair?) rond 1880. Wie heeft meer informatie?
Wie is dit? Hoe oud? Welke functie heeft hij gezien zijn kleding?


Meer over dit zoekplaatje

Deze foto is genomen tijdens het huwelijk van een zus van mijn overgrootoma, Josepha Angelina (Angelina) Smeets, bruid, geb. Schurenberg gem. Hoensbroek 28 sept. 1887, overl. Geleen 14 sept. 1979 met Hendrik Jozef (Henri/Harry) Nelissen, bruidegom, geb. Schandelen gem. Heerlen 1 mrt. 1884, landbouwer, overl. Geleen 11 mrt. 1951. <br/><br/><br/>Hun huwelijk was op 2-6-1915 te Meerssen. In de tweede rij, rechtsachter Angelina Smeets staat mijn overgrootoma Maria Sophia Smeets en links naast haar echtgenoot Jan Willem Collaris. Het jaar na hun huwelijk is het echtpaar gaan wonen in Geleen. <br/><br/>Linksonder zit Ernest Hubert Smeets, vader van de bruid. Rechtsonder zit Anna Maria Antonetta (Antonia) Ritzen, moeder van de bruid.
Update: Er zijn nog drie personen op de foto die mij onbekend zijn:
Het gaat om de 1e en 3e dame van links in de t


Meer over dit zoekplaatje

Op de achterkant van deze foto staan de namen: Tante Nie Manintveld, Oom Bart Schoofs en het meisje heet Catoo. Waarschijnlijk gemaakt rond 1914/1915.Gevonden op een zolder van een oud huis aan het Dorpsplein in Oostvoorne; samen met nog 100 portretfoto's maar daar staan geen namen op.
Wie waren deze mensen? en is er nog familie om eventueel de foto aan te geven.


Meer over dit zoekplaatje

Coevorden, jaren 20? . Uit de familie Koops of Bitter. Ik vermoed zelf Jansje Koops, ook kijkend naar de andere foto's. Dochter? Zoon?
Wie weet wie dit zijn?


Meer over dit zoekplaatje

Coevorden, rond WO1 (?).
Ik ben benieuwd of dit Jansje Koops (1898 Coevorden) en Teunis Winkelman (1894 Borger) zijn. Of anders? Teunis was commi


Meer over dit zoekplaatje