stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Testament(en) van Franciscus Henricus de Roy en Maria Anna Hovius?


Profiel afbeelding

Testament van Theodore de Rooij (vader van Maria Odilia) gevonden: begint hier:   https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#A32881000540

 • zijn vouw: Anna Maria van Wonsel
 • respectievelijke kinderen
  • Maria Odilia de Roij, huisvrouwe van Albertus Hovius
  • Jacobus Josephus de Roij
  • Franciscus de Roij

Geen andere personen vermeld.

A van Egmond (oud)

Is nog de datum te vinden van het transport van de losrente?

Leo Hendriks

Het document is een machtiging tot transporteren van de losrentebrief en is opgesteld 29 juni 1735

genoemde partijen en data:

- Maria Odilia de Roij weduwe van Albertus Hovius, mede erfgename van vader Theodore de Roij

- op 23 mei 1732 via akte van melding in eigendom verkregen en door Hoge Raad bevestigd in akte gepasseerd op 31 mei 1732

- Jacob van Meteren, makelaar in Haarlem, gemachtigd tot verkoop van de losrentebrief

- losrentebrief groot fl. 4000 ten name van Hester de Vogelaer gedateerd 23 juni 1664

A van Egmond (oud)

In de boedelscheiding 23-5-1732 van nagelaten boedel van Theodore de Roij en Anna Marie van Woensel nog wat meer namen van partijen en familierelaties: link

 • Maria Odilia de Roij, voor zichzelf alsmede als enige erfgename van eerder in 1728 gestorven broer Francisco de Roij
 • Francisco Henrico de Roij heeft procuratie van Beatris Jacome Gruson {geen nadere toelichting op een familierelatie met FH de Roij}
 • Beatris Jacome Gruson is weduwe van Diego de Roij wonende in Cadiz (in testament bekend als Jacobus Josephus) {dus de broer van Maria Odilia}
 • Beatris Jacome Gruson is voogdesse en curatrice voor haar kinderen met Diego de Roij, zijnde
  • Anna
  • Maria
  • Theodore
  • Michaela
  • Vicente
  • Manuela

   de Roij

A van Egmond (oud)

Qua datering zou de procuratie van Francisco Henrico de Roij verkregen van Beatris Jacome Gruson in dit archief moeten staan, maar dat is nog niet beschikbaar gemaakt op familysearch:

Protocolos notariales, Juan Luis de Vergara (1696-1746), 1002, aprox. 1729–1730

Granite Mountain Record Vault

International Digital

 

 105276776

A van Egmond (oud)

De identiteit van Francisco Henrico de Roy blijft ongewis. Hij vermeldt bij zijn huwelijk met Maria Anna Hovius dat hij in Cadiz is geboren, maar wie zijn zijn ouders, dat is tot dit moment niet bewezen.

Ik denk dat de oplossing moet komen via zijn oom Johannes de Roij.

Wie was Johannes de Roij die in 1729 Francisco Henrico assisteerde bij het huwelijk?

Hij moet op leeftijd zijn geweest, want een generatie eerder dan FH en die was al 39. En een broer van deze Johannes zou in Cadiz gewoond hebben en al voor 1729 zijn overleden.

A van Egmond (oud)

FH de Roij woont bij zijn huwelijk op de Herengracht.

In de transportakten zie ik dat een Johannes de Roij in 1722 een pand koopt op de Herengracht. Grote kans dat dit de Johannes de Roij is die FH de Roij assisteert bij het huwelijk.

A van Egmond (oud)

Gevonden!!!! Juichend

Francisco Henrico de Roij is zoon van Jacob de Roij.

Jacob de Roij is broer van Johannes de Roij (apotheker) en Maria Elisabeth de Roij

Deze bevinding komt uit het gezamenlijk testament van Johannes de Roij en Maria Elisabeth de Roij. link

Gevonden via de transportakte van het huis aan de Herengracht.

A van Egmond (oud)

Johannes de Roij en Maria Elisabeth de Roij en dus ook hun broer Jacob de Roij, zijn neven en nicht van hun oom Theodore de Roij. Dus van welke broer van Theodore de Roij zijn zij dan kinderen?

A van Egmond (oud)

Johannes de Roij, Maria Elisabeth de Roij en Jacob de Roij, moeten volgens mij de kinderen zijn van Johannes/Jan Jacobs de Roy en Catharina Dommers (aka Trijntje Jans).

Franscisco Henrico de Roij dan weer zoon van genoemde Jacob de Roij.

Uit eerdere vragen op dit forum:

 

doop van Maria Elisabeth, dochter van Jan de Roi en Catharina Dommers op 25.12.1667

 

Jacob

doopdatum: 01-04-1663

kerk: Westerkerk

godsdienst: Hervormd

vader: Jacobsz, Jan

moeder: Jans, Trijntje

 

[de] Rooij, Jacob Janse

datum begrafenis: 15-09-1695

begraafplaats: Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof

bronverwijzing: DTB 1230, p.78 en p.79

A van Egmond (oud)

De genoemde Jo(h)annes de Roij is inderdaad zoon van Catharina Dommers en Jan Jacobsz de Roij, want  in zijn testament wordt Johannes genoemd als executeur van het testament van zijn moeij (tante) Petronella Dommers weduwe van notaris Joan Volkertsz Olij.

 

Nu is voor mij nog de vraag: met wie was Jacob de Roij, vader van Francisco Henrico de Roij, nu getrouwd, maw wie was FH de Roij's moeder?

A van Egmond (oud)

Dus hiermee is het bewijs geleverd van de relaties die je zelf al had gelegd in Parenteel van Dirk Jacobszn. de Roy in je bericht van 18 februari 2019:

link

De spaanse vrouw van Jan Jacobsz de Roij is alleen ook bij jou nog niet bekend?!

A van Egmond (oud)

Op 22.12.1620 ondertrouwen in Amsterdam: Henrik Jansen Dommer en Diewertje Crijnen.

Hendrick Jansz Dommer koopt op 1.1.1631 Geldersekade, Huis en erf, bij het Waterpoortbruggetje. 

G. Karssenberg

Uit testament van Petronella Dommer blijkt dat haar zuster Catharina Dommer in 1697 4 kinderen had:

 • Joan de Roij
 • Maria de Roij (= Maria Elisabeth de Roij)
 • Debora de Roij
 • Hendrik de Roij

Uit een aanvulling op het testament uit 1699 blijkt Hendrik inmiddels overleden (of althans niet meer genoemd).

In 1697 blijkt Hendrik de Roij in Spanje te verblijven.

Update:

Henrico de Roij, broer van Johannes de Roij wordt nog in testament van de laatste in 1704 genoemd als erfgenaam. Dus nog wel in leven geweest in 1699.

A van Egmond (oud)


Uit akte van scheiding tussen Hendrik (tekent met Henriqué), Johannes, Debora en Maria Elisabeth de Roij (1706) blijkt nog het volgende:

 • ouders van Catharina Dommer zijn: Hendrik Jan Dommer en Dieuwertje Krijnen Klijn
   
 • Francisco Hendrico de Roij was het enige kind van overleden broer Jacobus

A van Egmond (oud)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu