stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » Suggestie bij niet unieke plaatsnamen in uw genealogische publicatieProfiel afbeelding

Als er genealogische gegevens worden gepubliceerd op Genealogie Online dan worden de plaatsnamen speciaal behandeld. Genealogie Online probeert elke plaatsnaam te identificeren. Hiertoe worden de plaatsnamen tegen een geografische database aan gehouden, Geonames genaamd.

In dit proces worden niet altijd alle plaatsnamen altijd herkend. Sommige plaatsnamen worden niet gevonden, andere plaatsnamen komen meerdere keren voor. Als u voorouders heeft die in Heikant zijn geboren, dan is het van groot belang om aan te geven welke van de 27 plaatsen in Nederland met de naam Heikant u bedoeld. Niet alleen voor Genealogie Online, maar ook voor de lezers van uw publicatie en niet in het laatste plaats u zelf. Wat in dit soort gevallen helpt in om de plaatsnaam te voorzien van gemeente, provincie en land.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In die gevallen dat Genealogie Online plaatsnamen niet uniek kan identificeren dan krijgt u hiervan op de beheer-pagina van uw publicatie een melding van. Genealogie Online geeft nu ook suggesties voor de complete schrijfwijze van een plaatsnaam. U krijgt deze suggesties als u bij een plaatsnaam op de knop 'toon suggesties' klikt. Hieronder ziet u twee voorbeelden van plaatsen die niet uniek herkent zijn en wat de complete naam is die de plaats wel uniek maakt. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Let wel, het is aan u om de juiste plaatsnaam te bepalen en om deze naam dan zo in uw stamboomprogramma te plaatsen.

 

De suggesties zijn niet beperkt tot plaatsen in Nederland, ook daarbuiten worden de suggesties gegeven (toegegeven, hier val het veel moeilijker zijn te bepalen welke plaats de correcte is).

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Genealogie Online probeert zo goed mogelijke suggesties te geven waarbij geldt liever te veel dan te weinig. Per plaats wordt de getracht de plaatsnaam en de landland te onderscheiden. Gemeente en provincie worden bijvoorbeeld niet meegenomen in de zoekactie. Dit ziet u mooi gebeuren bij onderstaande suggesties, waar vele Zevenhuizens worden gevonden, ook buiten de provincie Zuid-Holland.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Als u op een op een plaats klikt dan wordt u gebracht naar Geonames, waar u de plaats op de kaart kunt bekijken.

 

Als er geen landnaam in de plaatsnaam zit dan worden de suggesties niet beperkt tot één land. Daar ziet u hieronder een leuk voorbeeld van (zoals alle voorbeelden uit mijn eigen genealogische publicatie). Aan mij de taak om te onderzoeken wat de juiste Weert is bij de gebeurtenis van de betreffende persoon.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Als u de juiste plaats heeft bepaald, dan kunt u het beste de gehele plaatsnaam kopiëren en opnemen in uw stamboomprogramma.

Tenslotte, het is niet verplicht om de suggesties op te volgen. Maar besef u dan wel dat er dan plaatsen in uw genealogisch onderzoek blijven waarvan onduidelijk is, voor u en anderen, welke plaats het precies is.

Bob Coret - 3 sep 2021 - 11:26

Dag Bob,

Is het een idee om, in plaats van de plaatsen bij te werken in het stamboomprogramma, een keuze te maken welke plaats de juiste is? Dan hoef ik niet duizenden records na te gaan en bij te werken. Verder houd ik er een eigen systematiek op na. De meeste plaatsen liggen in Twente. Die voorzie ik niet van provincie- of landcode. Dat vind ik veel netter staan. Evenals plaatsen in de buurt (Duitsland, Achterhoek). Verder weg gelegen plaatsen wel. Ik krijg hier nooit vragen, laat staan klachten over. Als mensen meer informatie willen hebben, kunnen ze altijd contact met mij opnemen.

Verder wordt bij de suggesties niet altijd de juiste plaats getoond. De eerste inconsistente plaats in mijn bestand is Berghuizen. De opties zijn:

Echter, geen van alle is juist. De Berghuizen in mijn bestand bestaat vandaag de dag niet meer als zodanig. Het verwijst naar de marke Berghuizen voor 1811 of het westelijk deel van de gemeente Losser t/m 1955 (ook bekend als Noord-Berghuizen en Zuid-Berghuizen). Toen is Berghuizen geannexeerd door Oldenzaal en tegenwoordig is het praktisch helemaal volgebouwd. Geonames blijkt nog wel Zuid-Berghuizen te kennen, aangezien dit de naam is van een wijk van Oldenzaal.

Een ander punt is dat bij een plaats die wel zogenaamd eenduidig zou moeten zijn niet altijd de juiste plaats wordt geselecteerd. Zie bijv. hier (https://www.genealogieonline.nl/franks-genealogische-gegevens/tellingen.php):

  • Met "Rossum" wordt Rossum, Overijssel bedoeld. Daarnaast is er ook Rossum, Gelderland. Ik zou hier op zijn minst een inconsistentie-melding verwacht hebben. Maar wat me het meest verbaast, is dat de "Rossum" die gekozen is een klein gehuchtje bij Herentals in België is, dat meestal als "Rossem" wordt gespeld.
  • Met "Nordhorn" wordt Nordhorn in Graafschap Bentheim bedoeld, over de grens bij Denekamp. Dat is een vrij grote stad (ca. 50.000 inwoners). De plaats "Nordhorn" die hier gekozen is, is een dorp / wijk bij Gütersloh, NRW.

Overigens gaan de meeste matches wel goed.

Verder vind ik het vreemd om gemeentenamen zoals "Dinkelland" of "Hof van Twente" te moeten gebruiken. Dat zijn namen die pas begin deze eeuw zijn bedacht en dat doet mijns inziens geen recht aan het historische karakter van genealogisch onderzoek. Eigenlijk zou het mogelijk moeten zijn om veel meer recht te doen aan de historische situatie. Betreft een plaatsnaam een stad, dorp, wijk, gehucht, buurtschap, parochie, marke, gemeente of iets anders? Een plaatsnaam is niet zomaar een naam, maar heeft meerdere functies in de loop van de tijd en vaak ook meerdere functies op hetzelfde tijdstip. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat een plaats niet een "puntlocatie" is, maar meestal een gebied bestrijkt, waarbij het gebied in de loop van de tijd vaak ook aan verandering onderhevig is...

Het liefst zou ik zelf in Genealogie Online kunnen bijhouden wat de locaties van de door mij ingevoerde plaatsen zijn. Ik houd zelf een klein databaseje bij met coördinaten. Eventueel kun jij de plaatsen verrijken (voorzien van provincie/land) met informatie uit Geonames of andere bronnen, zoals OpenStreetMap. Bijv. voor Nederland zou ook de Locatieserver van het Kadaster goed gebruikt kunnen worden. Daarmee kunnen ook straten gezocht worden. Alleen bevat Locatieserver geen historische data.

Uiteraard realiseer ik me dat dit niet "morgen" gereed is. ;) Dat hoeft ook niet, maar ik wil wel graag met je (en andere bezoekers van het Stamboomforum) delen hoe ik er over denk, want met de werkwijze die jij voorstelt kan en wil ik absoluut niet uit de voeten. Ik bepaal zelf wel op wat voor manier ik plaatsen beheer. Ik zie je bericht dan ook als een aanleiding om een discussie op te starten naar een werkwijze die veel beter aansluit op de historische situatie.

Frank Steggink - 4 sep 2021 - 15:33 (laatst bijgewerkt 4 sep 2021 — 15:36 door auteur)

Hallo Bob,

ik wil me voor een deel (waar ik mee te maken heb) aansluiten bij Frank. Geonames heeft geen historisch besef ofwel de door ons ingevoerde plaatsnaam wordt beschouwd als een plaats zoals die nu bestaat of wat een vrijwilliger dacht dat het zou moeten zijn.
Voorbeeld:
De gemeente Aalst in Gelderland heeft tot 1-1-1818 bestaan, toch geven de suggesties, bij een geboorte in 1814, aan dat ik moet kiezen, in Gelderland, tussen de huidige gemeente Buren of Zaltbommel. Op 1-1-1818 is Aalst opgegaan in Poederoijen waartoe het nu nog steeds behoort. Die keus is voor een geboorte in 1854 niet beschikbaar.
Het dorp Bloemendaal in de gemeente Broek (1-4-1817 tot 1-7-1870) in Zuid-Holland bij een geboorte in 1837 heb ik alleen de keus tussen Bloemendaal gemeente Gouda of Bloemendaal gemeente Waddinxveen de gemeente waar Broek respectievelijk voor 1817 en na 1870 toe behoorde.
Als ik "Gracht, Kerkrade, Limburg, Nederland" invoer wordt dit niet herkend als "Gracht, gemeente Kerkrade, Limburg, Nederland". Mijn inziens heet de gemeente "Kerkrade" en niet "gemeente Kerkrade".
Iets dergelijks doet zich ook voor bij de gemeente Beek in Limburg. Hier zou ik moeten invoeren "Beek, gemeente Beek, etc".
Gemeenten kennen we pas vanaf globaal 1811, aan alle plaatsnamen wil Geonames dus perse een gemeente aankoppelen. Historisch gezien is dit onjuist.

Ik begrijp dat het vanaf de zijlijn makkelijk commentaar leveren is, zeker als ik het buitenland in ogenschouw neem met zijn eigen variatie per land. Voor Nederland zou ik willen pleiten voor de mogelijkheid om het Repertorium Nederlandse gemeenten vanaf 1812 (https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:121998/tab/2) als uitgangspunt voor gemeenten te nemen. In deze bron worden de jaartallen van het bestaan van de gemeente aan de gemeente gekoppeld zodat gebeurtenissen op hun beurt gekoppeld kunnen worden (de dataset is vast in andere vorm dan pdf van de auteurs te verkrijgen voor dit doel).

Het is maar een idee,

Vriendelijke groeten,

Reinoud

Reinoud van Wijk - 7 sep 2021 - 14:14

De mogelijkheidom suggestie op te roepen juich ik toe.! 

Meteen maar even geprobeerd met de eerste ‘niet eenduidige plaatsnaam’ in mijn genealogie: Adrian, Lenawee County, Michigan, USA

17 suggesties, waarvan één in Michigan; Adrian, City of Adrian,Marengo, Michigan, VS

Er is geen Marengo County in Michigan, wel een dorp van  circa 2400 inwoners in de Calhoun County van Michigan. Adrian heeft circa 21.000 inwoners en is de hoofdplaats van de Lenawee Counyty in Michigan.

De volgende dan maar: 

Alameda, Alamada County, Califonia, USA

34 suggesties, waarvan één in California: Alameda, Arkansas, California, VS

Er is geen Arkansas County in California. Alameda is een stad van circa 78.500 inwoners in de Alameda County in California.

Driemaal is scheepsrecht:

Altenburg, Thueringen, Germany

13 suggesties, waarvan NUL in Thueringen. Altenburg is een Kreisstadt van circa 36.000 inwoners in Bundesland Thueringen.

Kortom beste Bob Coret uw bron Geonames is geen succes, integendeel nogal onwetend, maar dat komt vaker voor onder Amerikanen.

Henri Bik - 13 sep 2021 - 17:38

Inderdaad heeft Geonames helaas geen historisch besef. 

De plaats Alphen, Noord Brabant bijvoorbeeld, is begonnen als zelfstandige plaats, is vervolgens samengevoegd tot Alphen en Riel (tot 1997) en nu inmiddels weer gesplitst. Alphen naar gemeente Alphen - Chaam (Bavel, Strijbeek, Ulvenhout (deels)), Riel is samengevoegd met Goirle. Goirle vormde tot 1804 een heerlijkheid samen met Tilburg... etc. 

Zo heb ik bij de familie "~Beljaers" de plaatsnaam 'Swaluwe' vermeldt in een akte. Ongetwijfeld was dit of Hooge danwel Lage Zwaluwe, maar welke van de twee is niet duidelijk.... 
En zo zijn er tal van voorbeelden, waarin Geonames ons voor problemen stelt.

Daan Eras - 14 sep 2021 - 19:55

Interessante discussie, speciaal waar het gaat om plaatsnamen die, door samenvoegingen, fusies e.d., inmiddels niet meer bestaan.

Het initiatief van Bob vind ik geweldig want het maakt het ons gemakkelijk om de juiste plaats aan te geven waar er, dikwijls zonder dat je het weet, meerdere plaatsen met dezelfde naam zijn.

Maar vind maar eens een manier om ook de inmiddels verdwenen namen in een database te vangen. Wanneer ontstond de plaatsnaam en waaruit? Wanneer verdween die weer en wat kwam ervoor in de plaats? Een haast onmogelijke opgave.

 

Peter de Jong

Peter de Jong - 16 sep 2021 - 11:15

Beste Daan Eras,

Met Swaluwe wordt in aktes bedoeld de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe.

Stefan Lambregts - 17 sep 2021 - 15:57 (laatst bijgewerkt 17 sep 2021 — 15:58 door auteur)

Wat betreft plaatsnamen: Ik zoek al een hele tijd naar de juiste schrijfwijze voor het "Kampereiland" bij Kampen. Op dit moment schrijf ik het als  "Kampereiland, Overijssel, Nederland", maar krijg dan geen aanduiding op de kaart te zien. Hoe kan ik dat het best corrigeren? 

Arie Keijzer - 17 sep 2021 - 16:05

Peter de Jong Daarvoor is een (Duits) initiatief, waarin wereldwijd plaatsnamen kunnen worden geregistreerd: GOV (Genealogisches Orts Verzeichnis). Het is niet helemaal foutloos of compleet (maar daar kun je - na aanmelding - zelf iets aan doen). Mijn stamboomprogramma (Webtrees) heeft zelfs een module die samenwerkt met GOV.

 

http://gov.genealogy.net/search/index

Manja Schledorn - 19 sep 2021 - 12:02 (laatst bijgewerkt 19 sep 2021 — 12:02 door auteur)

De door @Manja Schledorn genoemde module kan ik aanbevelen.

Ik voer zelf veel gegevens in in de GOV-database en ben daarnaast dus druk bezig de plaatsen te voorzien van het juiste GOV-kenmerk.

In de GOV-database zitten niet alleen plaatsnamen, maar ook (kerk)gebouwen, kerkgenootschappen, etc. etc.

Marianne van Harten - 28 sep 2021 - 19:32

Dank je wel @Manja Schledorn, dit is een mooie tool. Nog niet voor inmiddels verdwenen of gefuseerde gemeenten (wanneer gefuseerd en waarmee), maar zeker een stap voorwaarts.

Peter de Jong - 28 sep 2021 - 21:03

@Peter J de Jong, als dat nog niet in de database staat, mag je het natuurlijk zelf invoeren :D of je zoekt een vrijwilliger die je daarbij wil helpen.

Bij gefuseerde of verdwenen plaatsen geef je een datum (of jaartal) aan wanneer dit (ongeveer) geweest is.

Als het GOV-kenmerk in je stamboom wordt gebruikt, wordt gekeken naar de datum om op die manier aan te geven hoe het precies heette en in welke provincie het lag/ligt.

Marianne van Harten - 28 sep 2021 - 23:21

@Peter J de Jong Wanneer bekend is dat een gemeente is verdwenen kun je dat ook aangeven, zie dit voorbeeld:

 http://gov.genealogy.net/item/show/KOTTENJO22PA

 

Informatie over fusies en opheffingen kun je o.m. vinden via deze links:

https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:121998 (zie ook het tabblad Data files)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar

https://www.plaatsengids.nl/ 

Manja Schledorn - 29 sep 2021 - 09:42 (laatst bijgewerkt 29 sep 2021 — 09:44 door auteur)

Hallo Bob,

Allereerst dank voor deze tool bij het zoeken naar de juiste gebeurtenisplaats. Je schrijft dat op de beheer-pagina van mijn publicatie een melding komt. Als ik die aanklik lees ik dat er een tweetal rapporten met meldingen zouden moeten zijn. Het eerste rapport bevat plaatsnamen die niet gevonden zijn en het tweede rapport betreft plaatsnamen die niet eenduidig zijn. In dit tweede rapport vind ik de genoemde suggesties.

Het eerste rapport (Niet gevonden) kan ik echter niet aanklikken. Is daar een reden voor? Mag ik er dan vanuit gaan dat alle plaatsnamen gevonden zijn?

Martien Mantel - 3 okt 2021 - 14:34

Nederland telt 352 gemeenten. In 1812 waren er meer dan 1100. In twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland bijna 1700 gemeenten gekend. Gemeentegeschiedenis maakt deze en andere historische gegevens per gemeente toegankelijk:

https://www.gemeentegeschiedenis.nl/ 

Stefan Lambregts - 14 nov 2021 - 23:57

Dat er meerdere plaatsen met de naam Zevenhuizen bestonden, was mij bekend,. We moeten er echter voor waken om straatnamen of namen van een wijk tot plaatsnamen te verheffen. Zevenhuizen, tegenwoordig in de gemeente Waadhoeke (Friesland), komt zelfs bij de vorige gemeente Franeker niet in de lijst met dorpen, gehuchten of buurtschappen voor (zie Wikipedia). Ook wordt de naam niet genoemd in de lijst Verdwenen plaatsen en dorpen in Friesland. Het kan hooguit als een afgesloten wijk van Franeker worden gezien, mede omdat het gebied vrijwel rondom in het water ligt, waar vroeger 7 boerderijen hebben gestaan. Er is ook nog een straat met 5 boerderijen: Vijfhuizen genaamd!

Joeke de Jong - 27 nov 2021 - 13:28

Vermelden van plaatsnamen bij de juiste of vroegere gemeente(n).

Een aantal neven en nichten zijn geboren in Roodeschool, gem.Uithuizermeeden. Genoemde gemeente is met Uithuizen en een gedeelte van 't Zandt en Bierum in 1979 opgegaan in Hefshuizen. In 1990 werden Kantens, Usquert en Warffum toegevoegd. De naam Hefshuizen is in 1992 gewijzigd in Eemsmond. Laatstgenoemde gemeente is  op 01-01-2019 samen met de Marne, Bedum en Winsum gefuseerd tot de gemeente Het Hogeland. Al die familie is geboren tussen 1925 en 1940. Nu zijn er genealogen die er een potje van maken. Bv. mij neef Arend is en blijft geboren in Roodeschool, gem. Uithuizermeeden en niet in Het Hogeland. Je kunt je aan de data vasthouden, maar om zoeken welke gemeente het NU is, kun je eenvoudig  vermelden >. Roodeschool (Uithuizermeeden) th. Het Hogeland (Gr.).Jaap Schelhaas, ABS i.r.

jaap schelhaas - 11 dec 2021 - 14:44

In mijn genealogie worden 381 plaatsnamen door Geonames als niet eenduidig aangeduid. Daaronder de volgende voorbeelden van plaatsen van minstens 20.000 inwoners:

Belleville, Essex County, New Jersey, USA: 

suggestie: Belleville, Bas-Sassandra, Ivoorkust;

Bogor, Jawa Barat, Indonesia: 

suggestie: Bogor, Jawa Timur, Indonesië;

Brighton, Monroe County, New York, USA : 

suggestie: Brighton, East Berbice-Corentine, Guyana;

Charlottetown, Queens County, Prince Edward Island, Canada : 

suggestie: Charlottetown, Queens County, Prince Edward Island, Canada;

Eschweiler, Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany : 

suggestie: Eschweiler, Kreis Euskirchen, Cologne District, Noordrijn-Westfalen, Duitsland;

Gainsborough, Lincolnshire, England, UK :

suggestie: Gainsborough, Baw Baw, Victoria, Australië;

Heusden, Noord-Brabant, Netherlands : 

suggestie: Heusden, Gemeente Asten, Noord-Brabant, Nederland;

Moskva, Russia :

suggestie:  Moskva, Toshkent Viloyati, Oezbekistan;

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Mexico : 

suggestie:  Saltillo, Jackson, Tennessee, VS;

Salvador, Bahia, Brazil :

suggestie:  Salvador, Gaza, Mozambique.

Naar mijn smaak is er bij Geonames ruimte voor verbetering van de gebruikte software en de geografische kennis.

Henri Bik - 11 dec 2021 - 16:58

De eerder door Manja Schledorn en mij genoemde GOV-database, noemt bij elke plaats de gemeente waartoe een plaats behoort/behoorde op het moment van de gebeurtenis. Dus je familieleden die zijn geboren in Roodeschool, gem.Uithuizermeeden kunnen gewoon geregistreerd worden als geboren in Roodeschool. Aan de hand van geboortedatum wordt gezien dat Roodeschool in die periode tot de gemeente Uithuizermeeden behoorde. Bij jongere familieleden die in Roodeschool werden geboren komt automatisch Hefshuizen of Het Hogeland te staan, ook weer op basis van hun geboortedatum.

Marianne van Harten - 11 dec 2021 - 17:59


Dat weet ik allemaal wel, maar ik heb diverse keren gezien dat het in gebieden met fusies van gemeenten helemaal fout ging bij genealogen. DUS let altijd op de geb.datum en dan is Uw conclusie de enige juiste !!!!

jaap schelhaas - 12 dec 2021 - 16:19Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu