stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » ik ben op zoek naar de ouders / boers/zussen/kind van JOSEPH NICOLAAS SMITH (militair) 1832-1859


Profiel afbeelding

Suggestie/mogelijkheid?? vader Fredrik Bartholomeus SMITH ???

 

Zoon van Caspar Joseph SMITH en Anna Albertina COENRAAD is 

JOSEPH NICOLAAS SMITH (militair) x inlandse vrouw Hatie  geb. 28-5-1817 Soerakarta

overleden 2 of 27-8-1859 begraven in pasar kliwon/Surakarta ( 42 jaar oud)

 

Zoon van Joseph Nicolaas SMITH:

Casper Joseph Smith jr 18-3-1837 Soerakarta       en 

FREDRIK BARTHOLOMEUS SMITH  geb geb 06-05-1832 te Soerakarta ,

hij zou vernoemd kunnen zijn  naar neef Frederik Bartholomeus Coenraad   1828-1829. 

Ik heb echter geen bewijs kunnen vinden dat hij een zoon is van Joseph Nicolaas Smith. 

dewi

Da's precies wat ik al eerder heb uitgesloten omdat JOSEPH NICOLAAS SMITH dan op z'n 15vader zou zijn geworden, en daar geloof ik geen eigenlijk geen snars van. Bovendien (b)lijkt JOSEPH NICOLAAS SMITH in een goed gedocumenteerde stamboom een kleinzoon van Caspar Joseph SMITH, dus ook dan : achterneven

-> Hoe weet je dat JOSEPH NICOLAAS SMITH de zoon is van Caspar Joseph SMITH?

Bart

correctie:

Joseph Nicolaas Smith is de vader van Casper Joseph Smith  18-3-1837  volgens stamkaart Nationaal archief. 

Het had kunnen passen maar idd 15 jaar en vader zijn is wel erg jong.  

dewi

  • Kinderen Casper Joseph Smith :

  • Maria Frederika Stavers-SMITH 25-4-1798- Djojakarta – 10-2-1860 Soerakarta,

  • Johan Christoffel Smith jr 31-5-1800 Djojakarta – 16-5-1862 Soerakarta

  •  

  • Maria Frederica Smith geb 25-4-1798 , overleden 10-02-1860  (MARIA STAVERS-SMITH)

    WilliamStavers is geboren op 24-08-1789 in Eversham,

Gezinsleden MARIA FREDERIKA STAVERS – geboren SMITH

Echtgenoot

Sir William Stavers

1789 - 1862

Kinderen

 

Francis Dawson Stavers

1823 - 1864

Casper Pieter Stavers

1817 - 1863

 

 

CASPER PIETER STAVERS: : Gezinsleden

Ouders

 

Sir William Stavers

1789 - 1862

Maria Frederika Stavers (born Smith)

 

 

Echtgenote

Charlotte Caroline Stavers (born Groeneveld)

1831 - 1891

Broer

 

Francis Dawson Stavers

1823 - 1864

 

 

Dochter

 

Maria Margaretha Coenraad (born Stavers)

1843 - 1910

 

 

MARIA MARGARETHA COENRAAD - geboren STAVERS

gb. 23-10-1843 Solo 27-5-1910 Madioen overleden. Gezinsleden :

Ouders

 

Casper Pieter Stavers

1817 - 1863

Charlotte Caroline Stavers (born Groeneveld)

1831 - 1891

 

 

Echtgenoot

 

Johannes Barthelomeus Coenraad echtgenoot
14 mrt 1835 – 11 jan 1891 Soerakarta

 

 

Kinderen

 

Maria Cecilia Eschweiler (born Coenraad)

Joseph Casper Victor Coenraad

16 dec 1865 Soerakarta

Eugenie Clothilde Coenraad (born Deux)

1862 - ? ex-echtgenote

 

 

 

Kan de moeder van Fredrik Bartholomeus SMITH  Maria Frederica Smith geb 25-4-1798 , overleden 10-02-1860  (MARIA STAVERS-SMITH) zijn????  Haar huwelijk stond op het punt om ontbonden te worden 1837). Maria Stansina Smith geboren rondom 1830 is niet geheel zeker de dochter van William Stavers.  2 Dochters geboren tussen 1830-1832 ??, deze zijn niet geregistreerd, jong overleden. 

zoon van William Stavers is Casper Pieter Stavers 1817 - 1863 (vernoemd naar Casper Joseph Smith??)

Of te ver gezocht ??

 


 

dewi

Beetje off-topic, maar Johanna Jeanette Portier (echtg, FB Smith) en Victorine Portier stammen vermoedelijk af van deze Michiel:

Michiel Portier                                                                                 1
Zou omstreeks 1775 bij Bodegraven moeten zijn geboren,doop aldaar (RK)en in de naaste omgeving niet gevonden.
Samenwonend met KRONDO  en SIPIE.
Kanonnier bij de VOC ,trompetter in dienst van de  ,,SOESOEHOENAN  van Soerakarta, overleden Solo 4-4-1833.

http://blog.seniorennet.be/portier/

Mogelijk?> C8.8   Johanna Portier  8-2-1848  Solo

Bart

In de stamboom die ik als basis heb gebruikt voor mijn uitsluiting krijgt Maria Frederika in 1832 een kind met de naam Stavers. Ik heb toen deze uitsluiting gemaakt:

C4) F Maria Frederica Smith 1798-1860 Uitgesloten: gehuwd met William Stavers, kinderen Stavers voor, tijdens en na 1832.

Ik zou als ik jou was die stamboom er op na slaan, en die gegevens vergelijken met die van jou.

Bart

Melding dhr B. Rietkerk, Stamboom forum

Johan Albertus Smith ca 1789-1859 Mogelijk:

Partner en nakomelingen onbekend. Zou betekenen zoon op 42/43 jarige leeftijd

 

Vlg dhr Intveld IGV zou er middels handschrift genealogie bewijs zijn dat Johan Albertus Smith

de vader is van Frederik Bartholomeus Smith (helaas geen bronvermelding aanwezig)

 

Johan Albertus Smith gehuwd met Anna Wilhelmina Ertzinger. Ouders Anna: Leonard Ertzinger en

moeder Johanna Frederika von Stralendorff.

Ik vind in de familie von Stralendorff namen terug van mijn stamboom Smith.

De mogelijkheid dat Johan Albertus Smith de vader is van FB Smith komt een stapje dichterbij. 

Ik kan helaas niet veel vinden over familie Ertzinger.

 

Wat mij overigens erg intrigeert is het feit dat de familienaam Smith  ook een aantal malen aangehaald wordt als  een Duitse naam : Schmith :  Frederik Bartholomeus SMITH //Schmith, geb 06-05-1832 te Soerakarta en dochter : Jansje Hermine Schmith  overleden 28-12-1955 in open archieven.  Casper Joseph Smith wordt een Duitse militair genoemd

De Duitse naam zou in de periode dat de Engelsen  op Java  verbleven zijn gewijzigd in SMITH . 

Maar wanneer ik op de eigenlijke naam " Schmith"  terug in het verleden probeer te gaan kan ik niets vinden. 

Kan iemand mij hier helpen?  Behalve mijn stamboom is het  buitengewoon interessant om de geschiedenis 

te kennen van Java/nederlands-indie /VOC/ de wereld waarin onze stamouders leefden/ de wereldgeschiedenis. 

Ik probeer zoveel mogelijk verhalen te verzamelen.  sorry voor mijn lang verhaal, maar ik vind nou eenmaal erg leuk en waardeer heel erg de inbreng van iedereen op dit forum. 

Ik blijf verder zoeken en hoop graag op jullie ondersteuning.  hartelijke groetjes Dewi Smith

dewi

Hmmm,

Johan Albertus Smith gehuwd met Anna Wilhelmina Ertzinger. Dat huwelijk is makkelijk terug te vinden in Roosjeroos: 18-01-1830 Soerakarta. En dan zou heel goed kunnen passen dat ze een zoon FB Smith kregen, geb 06-05-1832 te Soerakarta

"Vlg dhr Intveld IGV zou er middels handschrift genealogie bewijs zijn dat Johan Albertus Smith de vader is van Frederik Bartholomeus Smith (helaas geen bronvermelding aanwezig)" -> komt deze informatie wellicht uit de collectie de Bloys van Treslong Prins? Dat zijn o.a. fiches in handschrift als ik mij niet vergis...

Overigens: overlijden Anna Wilhelmina Ertzinger d.d. 02-05-1877 Soerakarta

De naam 'Smith' kan aantoonbaar uit Duitsland afkomstig zijn. Op kaap Comorin (zuid-west punt van India) is het volgende graf te vinden: " 914    13th Mar 1763    Casper Conrad Smith    Hier onder legt begraven D.'Heer Casper Coenraad Smith van Hamburg in syn E.^. leven boekhouder en eerste Resident over's Comp. Handel alhier, en in dit Jammerdal geleeft 53 iaaren 2 maanden en 16 daagen ; syn Es. Silvere Bruyloft gehouden op den 16de Jannuary en in de Heere ontslapen den 13de Maart Ao 1763."

Bron: https://archive.org/details/ListOfInscriptionsOnTombsMonumentsMadrasVol1Cotton/page/n195

Leonard Ertzinger komt voor in de Index van persoonsnamen van Deel 13: (1756-1761) van de generale missieven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII...(op Pg 99), hier: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/generalemissiven/#page=110&accessor=toc&view=&source=13

"Militaire mutaties: Cornet Leonard Ertzinger tot onderluitenant (31 dec 1756)"

============================================================

De naam 'Schmith' komt voor in Janssens repertorium: Schmith : BRP/7 [69];   BRP/25 [172];   GHG/4 [13];   INN/10 [156];

BRP/7: Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 7 : Het Evangelisch- Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1996.

BRP/25: Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 25 : De Burgerlijke Stand van Soerabaja IV. Huwelijksregisters 1894, 1895, 1897-1900, door R. Melger en L.M. Janssen, 's-Gravenhage 2016.

GHG/1 - GHG/4: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, dl. 1 - dl. 4, Batavia 1934-1939.

INN/10: De Indische Navorscher (nieuwe serie), uitgegeven door de Indische Genealogische Vereniging, jrg. 10

Bart

T.a.v. De naam 'Smith' kan aantoonbaar uit Duitsland afkomstig zijn. 

Casper Coenraad Smith van Hamburg, zou familie kunnen zijn van Casper Joseph Smith ?  (geb.  7-3-1756 Soerakarta).

Het verhaal dat de naam Schmith in de tijd van de Engelsen op Java zou zijn aangepast  naar Smith klopt dus niet.  Apart toch een Engelse naam voor een Duitse familie? 

Ik heb begrepen dat er veel Duitsers in dienst van de VOC naar Indie vertrokken. Een Duitser met een Engelse naam is bijzonder , toch ? 

dewi

Trouwens, volgens https://gw.geneanet.org/mmeisenbacher?lang=en&iz=466&p=casper+joseph&n=smith    is Johann Christoffel SMITH de vader van Casper Joseph SMITH. Johann Christoffel zou geboren zijn zijn in Breitenbrunn. Dat zou deze soldaat kunnen zijn: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444/d42d5e6c-c864-11e6-9d8b-00505693001d

Dit zou verder goed bestudeerd moeten worden, maar de link met Soerakarta lijkt zonneklaar uit deze VOC papieren.

Leonard Ertsingh: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444/d0e95f44-c864-11e6-9d8b-00505693001d

Ook bij hem is de link naar Soerakarta goed terug te vinden. Ik vermoed dat het hier de grootvader zou kunnen zijn van de vader van Anna Wilhelmina.

Bart

Heel erg bedankt!  Zouden er gegevens terug te vinden zijn van Johan Christoffel SMITH in Breitenbron?

dewi

Zo op het eerste gezicht goed gedocumenteerde genealogie 'Stralendorff': http://daktari.antenna.nl/stralend.htm

Bij het CBG is nog te vinden: "Stukken betreffende de nalatenschap van Leonard Ertsinger, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Philip Zwalm, Joseph Thomas Coenraad en Jan Andries Schultz." Bron: Deelbibliotheek: Bloys van Treslong Prins. (helaas zo geen aanduiding van een jaartal. Vermoedelijk is dit de 'oude' Leonard Ersinger; Johan Andries Schultz is z'n schoonzoon)

Leonard Ersinger: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-de-paula-lopes/I3981.php

Familieverbanden Ertsinger (niet duidelijk van wie de 'jonge' Leonard Erzinger een zoon is) : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwiOp56uxYPmAhUBUlAKHRDZD3YQFjAQegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.de-paula-lopes.nl%2Fdownloads%2Ffamilieverbandenboode.pdf&usg=AOvVaw0ZoHoWQoJ3VuwapDGbq02I

Bart

Even snel gezocht op informatie over Johan Christoffel Smith. Rond 1832 wordt in de almanak enige jaren een Johan Christoffel Smith sr vermeld; in 1832 wonende in Soerakarta. Een jaar later staat er ook een Johan Christoffel Smith jr wonend in Soerakarta. Beide heren kunnen niet degene zijn waarnaar jullie referreren, te laat in de tijd. Ik kwam nog 2 stukken tegen waarin een Johan Christoffel Smith wordt vermeld:

Uit de Indische Navorscher: 1995:8 pagina 155 

Johan Caesar von Wikkerman civiel en militair gezaghebber van Makasser 1809-1812 geb. Erfurt omstr. jan. 1760, is ultimo juni 1789 trompetter te Soerakarta’23), sergeant te Japara 19 sept. 1794, vaandrig 1796, commandant te Banjoewangi 1800-1808, kapitein-luitenant 1805, luitenant-kolonel 6 aug. 1808, lid der administratie over de houtbossen op Java 28 mei 1808, civiel en militair gezaghebber van Makasser 1809-1812, resident van Banjoewangi 18171X), overl. Soemenep (Madoera) 3 maart 1825125), tr. le -- 1783 Rosina Dorothea Smith, geb. -- 1764, overl. Banjoewangi 9 jan. 1820, dr. van een inlandse vrouw en geadopteerd door Johan Christoffel Smith

Uit de Indische Navorscher:1991: 4 pagina 12

1. Anna Albertina Coenraad, geb. Soerabaja (berekend:) 18 dec. 1759, overl. Soerakarta 12 nov. 1838 (BVTP 1, 360), tr. omstr. 1776 Casper Joseph Smith, geb. Soerakarta (berekend:) 7 maart 1756, sous-luitenant cav. O.I.C. 10 okt. 1788, vermeld als zodanig te Semarang (Naamboekje 1791), verzoekt 29 mei 1815 vergunning tot verblijf te Soerakarta, vermeld in 1818 als luitenant-kolonel legioen van prins Prangwedana te Soerakarta, 1 aug. 1823: oud 67 jaar, overl. ald. 9 mei 1825, geadopt. zn. van Johan Christoffel Smith.

mvg- Ben

Ben Wegman

1) Het verhaal dat de naam Schmith in de tijd van de Engelsen op Java zou zijn aangepast  naar Smith klopt dus niet -> daar lijkt het wel op idd. Er zijn meerdere documenten van voor die tijd te vinden waarbij deze naam in de spelling 'Smith' ondubbelzinnig afkomstig is uit gebieden die in het huidige Duitsland liggen, of beter: in Duits-talige gebieden

2) Een Duitser met een Engelse naam is bijzonder....-> de vraag is of dat idd zo is. Voor ons is 'Smith' een typisch Engelse naam, of iig een naam op z'n Engels gespeld. Maar ik durf niet voor zeker aan te nemen dat dit 250 jaar geleden ook zo was.

3) Casper Coenraad Smith van Hamburg, zou familie kunnen zijn van Casper Joseph Smith -> Da's wel een heel voorbarige veronderstelling. Voor zover we nu weten was de vader van Casper Joseph Smith afkomsting uit 'Breitenbrunn'. Ik kan meerdere plaatsen met die naam vinden: b.v. een in de buurt van Wenen, een in Saksen bij Leipzig. Echter, elders in de VOC papieren staat 'van Meklenburg' en dat suggereert een gebied dat in het Noord-Oosten van het huidige Duitsland ligt. Ik kan daar zo geen plaats vinden waarvan de naam lijkt op 'Breitenbrunn'.

Bart


Een zoektocht naar de (voor)ouders van Johan Christoffel Smith geb ca 1730 in Breitenbrunn  moet dus gewoon onder de naam Smith.  Is er een site waarin geboorte/huwelijk/overlijdensaktes  te vinden zijn van Duitsland ca 1730 ??

 

Ik heb de volgende kinderen kunnen vinden van Johan Christoffel Smith, 1730

Caspar Joseph Smith 7-3-1756-1825

Johan Frederik Smith 1760-1839

Rosina Dorothea Smith 1764-1820 

Johan Hendrik Smith Sr ca 1764-1833

geadopteerde kinderen van een inlandse vrouw ??

dewiPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu