stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Hernieuwd onderzoek naar familie de Graaff GuilloudProfiel afbeelding

@ Bart, goede vondst!

1993INN: 64 

05.05.1888 te Koeningan; Antoinetta Charlotta de Graaff, oud 53 jaar, geb. te Tegal, wed. van Godefridus Laurentius Gortmans, dr. van Adamis Josephus de Graaff en van Johanna Charlotta Drijsen, beiden overleden.

2002INN:168

Tjaringin (Bantam) 24 dec. 1853 Pieter de Graaff, geb. Tegal 26 nov. 1820, klerk op het residentiekantoor te Serang, agent der Bataviasche wees- en boedelkamer in de residentie Bantam, zoon van Adamus Josephus de Graaff en Johanna Charlotta Drijsen; met Johanna Maria Elisabeth de Nijs, geb. Kedoe 21 juni 1832, dochter van Alexander Adriaan de Nijs, assistent-resident van Tjaringin, en Susanna Christina Bloem, beiden wonende te Tjaringin. [RA 1855, 436]

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 jan 2022 - 16:09

Adamus Josephus is in 1848 in Tegal overleden:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 9 jan 2022 - 16:16

Annatje Driesen (= Johanna Charlotta Drijsen) is overleden te Tegal in 1835:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 9 jan 2022 - 16:24 (laatst bijgewerkt 9 jan 2022 — 16:53 door auteur)

Volkstelling Java 1819: (van: http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php )

"Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv.nos 3106-3125, Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, 
alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819. "

"Tegal 3112 Drijsen John 34 Tegal klerk "

-Bart- - 9 jan 2022 - 16:28

Bataviasche courant, 14-08-1819:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Javasche courant, 15-07-1840:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In 1840 16 of 17 jaar (geboren 1823), van Tagal, 'jonge heer'. Het begint op z'n minst aannemelijk te worden

-Bart- - 9 jan 2022 - 16:45

Ambtenarenstamboek van Andries Joseph de Graaff.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ambtenarenstamboek van Adamus Josephus de Graaff

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Let op: de indexering van de scans van het Nationaal Archief hapert (weer). Zelf even naar de juiste folio bladeren voor alle informatie als dat lukt (vaak wel)

-Bart- - 9 jan 2022 - 17:20 (laatst bijgewerkt 9 jan 2022 — 17:28 door auteur)

Misschien de vader van Adamus? Helaas ontbreekt de pagina van het stamboek, volgens mij. 

Voornaam Josephus Benedictus

Tussenvoegsel de

Achternaam Graaf

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 396, folionummer: 143

Ben Wegman - 9 jan 2022 - 18:41

Helaas, geboren Juni 1836 Samarang. Met een beetje prutsen krijg ik em wel boven water, de indexen zijn weer brak inderdaad:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 9 jan 2022 - 19:14

Het is af en toe hopeloos. 

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 jan 2022 - 19:35

Opnieuw, Volkstelling Java 1819: (van: http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php )

"Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv.nos 3106-3125, Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, 
alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819. "

Residentie Naam Voornamen                    Leeftijd Geboorteplaats Beroep            Sinds wanneer hier woonachtig 
Tegal 3112 Graaf  Adrianus Josephus de  43         Semarang         ambtenaar      1824 

Lijkt een 'alias' (of vergissing?) voor Adamus. Of onduidelijk geschreven/slecht gelezen? Moet dus zo rond 1776 te Semarang zijn geboren.

Zoeken naar een VOC opvarende 'de Graaf' of 'de Graaff' die rond 1770 naar Indië kwam en in Semarang is blijven hangen is vrij ondoenlijk. De achternaam is heel vaak voorkomend

-Bart- - 9 jan 2022 - 19:37

Beste Bart, zo onmogelijk moet dat toch niet zijn?

Het gouvernement Java’s noordoostkust telde 2042 koppen in 1776, waarvan 570 in Semarang. Daar is alleen geen De Graaf bij. In Sourakarta, Salatiga, Oenarang, Djokjakarta en Rembang zie ik evenmin een De Graaf..

In Japara de matroos Johannes de Graaff van Amsterdam, die in 1772 arriveerde met het schip Tempel. Mogelijk deed hij in Japara dienst onder constabel Abraham Toorop, die daar ook vermeld wordt. 5224/157

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/5224/file/NL-HaNA_1.04.02_5224_0972

Johannes de Graaf voer uit in 1770 met het schip Bartha Petronella en belandde in het hospitaal aan de Kaap, vanwaar hij in 1771 met het schip Tempel naar Batavia voer. Hij werd volgens het scheepsboek in 1772 overgeplaatst van Batavia naar Semarang en overleed 15.12.1777 in Japara, zonder iets na te laten, 14489/91 en 14257/87.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/14489/file/NL-HaNA_1.04.02_14489_0107

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/14257/file/NL-HaNA_1.04.02_14257_0598

Zou er nog een andere kandidaat zijn? 

Tegal niets, Joana niets, Pekalongan niets, Sourabaja niets, Grisse niets, Sumanap niets, Banjoewangi niets, Adirogo niets, Batoe Oelo niets, Lamadjang niets, Malang niets, Caliboentoe niets, Panaroekan niets… Het blijft bij deze ene kandidaat in 1776 aan Java’s noordoostkust.

Martijn Maarleveld - 28 jan 2022 - 20:31

Hmm, petje af.... !

Dat moet nogal een bladeractie geweest zijn in de monsterrollen. Tenzij jij een methode kent die ik niet ken. Gelukkig was er een om-en-nabij jaartal om mee te beginnen.

Deze Johannes de Graaff uit Amsterdam die in 1770 als matroos inscheept zou heel goed de stamvader in Indië van deze familie de Graaff kunnen zijn. Nu op zoek naar een Jan of Johan de Gra*f in Amsterdam gedoopt zo ~1740-~1750 met als vader iets van Adam, Joseph of misschien wel Adriaan. Ik heb al even in de indexen van het archief van Amsterdam zitten zoeken, d'r zijn wel een aantal Jannen en Johans de Graaf rond die tijd gedoopt maar nog geen een gevonden met een vader wiens naam opvalt. 'Adam' zou ook heel goed een zelfgekozen naam kunnen zijn trouwens voor een in Indië 'eerstgeborene' mannelijke de Graaf. Als-ie een zusje had zou ze 'Eva' heten. 

-Bart- - 29 jan 2022 - 09:35

Bart en Martijn Maarleveld,

Hartelijk dank voor jullie informatie. Hier was ikzelf nooit achtergekomen. 

Ik ben blij met jullie info!

Groet,

Charles

Charles Spaan - 29 jan 2022 - 10:25

Graag gedaan Charles.

En Bart, het is wel 40 a 45 minuten werk op deze manier. 

Daarbij, wie zijn contract heeft uitgediend en zich als vrijburger vestigt, wordt niet opgenomen in de monsterrol. Je kunt dus een uitgediende dienaar missen, die wel in een bepaalde plaats woonachtig was, maar daar in dat jaar niet geregistreerd werd.

Martijn Maarleveld - 31 jan 2022 - 12:41


@ Martijn: die 40 à 45 minuten valt mij nogal mee, ik zat toch zeker aan uren bladeren te denken. En ik begrijp je voorbehoud v.w.b. 'uitgediend'; bij een veel voorkomende naam zoals deze kun je dus heel moeilijk bij wijze van uitsluiting alleen enige vorm van 'zekerheid' krijgen. In dit soort gevallen is aanvullend 'bewijs' zeer gewenst. Maar ook daarbij zal een naam als 'Jan de Graaf' een beetje een obstakel zijn.

-Bart- - 31 jan 2022 - 13:09Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu