stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Maria Magdalena Bach, Solo, Semarang en Soerabaja ca 1800.(echtgenote van Willem Gerrit Wetters)Profiel afbeelding

Een van de voorouders van mijn kinderen is Willem Gerrit Wetters, gedoopt Amsterdam 22-8-1764, overleden Soerabaja vóór 17-12-1805 
Hij trad op 28-10-1780 in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.) als "jongen" aan boord van de "Hof ter Linden". Hij vertrok daarmee naar Nederlandsch Indie, deed "allerlei karweitjes aan boord" en ging daar op 30-6-1801 uit dienst van de V.O.C. Hij vertrok op 28-10-1780 vanaf Texel naar Kaap de Goede Hoop en vanaf daar naar Batavia.
In 1801 is hij luitenant der artillerie te Semarang, waar hij op 23 augustus 1803 testeert met zijn huisvrouw Maria Magdalena Bach.
Hij was een zoon van David Wetters (afkomstig uit Lippstadt in Duitsland) en Neeltje van de Oudeweetering.
Hij was gehuwd met Maria Magdalena Bach en een van hun kinderen was Johan David Wetters, geboren Solo ca 1791, overl. Soerabaja 10-5-1819, gehuwd Soerabaja 1-10-1814 met Johanna Arnoldina Brouwer (geb ca 1794).

Ik zoek meer informatie over Willems echtgenote, Maria Magdalena Bach.
Haar naam komt uit het hierboven genoemde testament van 23-8-1803, maar verder heb ik over haar geen informatie over geboorte, herkomst, ouders enz. 

Wie kan mij verder helpen?
 

Andre Sijnesael - 10 aug 2021 - 07:22 (laatst bijgewerkt 10 aug 2021 — 07:22 door auteur)

Maria Magdalena Bach. Als zij rond 1791 met Willem Wetters kinderen kreeg zal ze niet later dan ~1775 zijn geboren, vermoedelijk zelfs iets vroeger. Als zij in Indië is geboren als dochter van een meneer Bach, dan moet hij dus vóór 1775 in Indië zijn aangekomen, en daar zijn gebleven.

Probleem is dat er nogal wat mannen met de achternaam Bach in aanmerking komen; VOC opvarenden:

Achternaam Voornaam Patroniem Plaats Datum Documenttype 
Bach Benedickt Amsterdam 01-01-1722 VOC Opvarenden 
Bach Joannes Adam Amsterdam 01-01-1723 VOC Opvarenden 
Bach Michiel Rotterdam 01-01-1725 VOC Opvarenden 
Bach Elisabeth Rotterdam 01-01-1725 VOC Opvarenden 
Bach Andries Pietersz Amsterdam 01-01-1746 VOC Opvarenden 
Bach Jacob Mendesz Delft 01-01-1749 VOC Opvarenden 
Bach Nicolaas Amsterdam 01-01-1752 VOC Opvarenden 
Bach Johan Amsterdam 01-01-1753 VOC Opvarenden 
Bach Adam Amsterdam 01-01-1757 VOC Opvarenden 
Bach Rijnard Amsterdam 01-01-1758 VOC Opvarenden 
Bach Johan Samuel Amsterdam 01-01-1766 VOC Opvarenden 
Bach Pieter Enkhuizen 01-01-1768 VOC Opvarenden 
Bach Fredrik Melgior Amsterdam 01-01-1769 VOC Opvarenden 
Bach Casper Gotfriet Amsterdam 01-01-1770 VOC Opvarenden 
Bach George Paulus Amsterdam 01-01-1771 VOC Opvarenden 
Bach Augustus Cristoff Amsterdam 01-01-1771 VOC Opvarenden 
Bach Jan Enkhuizen 01-01-1772 VOC Opvarenden 

Gezien de voornamen van hun zoon Johan David zou mijn eerste belangstelling naar een Jan of Johan uit gaan. Waarbij Joannes Adam die in 1723 naar Indië gaat wat mij betreft af valt, omdat dat te vroeg is. Maar wellicht zijn er meer namen van kinderen bekend?

Jan Bach, kamer Enkhuizen, afkomstig uit Aalburg komt in Indië aan in 1773, en is in 1774 te Batavia in het hospitaal overleden. Valt dus af.

Johan Samuel Bach, kamer Amsterdam, afkomstig uit Woltenbag komt in Indië aan in 1767. Hij is in 1787 uit dienst gegaan omdat hij vrijburger geworden is. Op zijn scheepssoldijstaat is te zien dat hij vanaf 1767 tot 1787 te Soerabaja dient, met uitstapjes naar Samarang. Hij is tot 1793 nog in Soerabaja te plaatsen. M.a.w. de geografie komt overeen met het gebied waar Maria Magdalena Bach leefde. Hij zou heel goed de vader van Maria Magdalena kunnen zijn geweest. Maar meer dan een plausibele optie is dit dus niet

Let op, zijn scheepssoldijstaat bestaat uit 3 delen van elk 2 bladzijden:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/6476/file/NL-HaNA_1.04.02_6476_0610 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/6476/file/NL-HaNA_1.04.02_6476_0612 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/6476/file/NL-HaNA_1.04.02_6476_0790 

-Bart- - 10 aug 2021 - 11:45 (laatst bijgewerkt 10 aug 2021 — 12:52 door auteur)

@Bart dank voor deze lijst! Ik weet wel dat de kleinzoon van Maria Magdalena Bach Willem Samuel Wetters heet (geboren Soerabaja 25-10-1815). 
Johan David had bovendien een broer Jacobus Samuel Wetters, geboren 18-12-1793 te Solo. 

Andre Sijnesael - 10 aug 2021 - 12:26 (laatst bijgewerkt 10 aug 2021 — 12:28 door auteur)

Hmm, dat is mooi. Het lijkt er dus inmiddels wel op dat we een serieuze kandidaat te pakken hebben.

[Edit:] Ik had deze nog over het hoofd gezien:

Bach Johan Amsterdam 01-01-1753 VOC Opvarenden 

Echter, hij is al in 1765 overleden. Hij verbleef van 1754 tot 1756 zo te zien op het garnizoen te Batavia. In 1756 naar Ternate, en als ik het wel heb en de soldijstaat goed lees/interpreteer is hij daar tot zijn dood gebleven.

-Bart- - 10 aug 2021 - 12:44 (laatst bijgewerkt 10 aug 2021 — 13:00 door auteur)

Johan Samuel Bach zou dus een kandidaat kunnen zijn. Intussen vraag ik me af waar Woltenbag ligt. Ik kan alleen Woltenbach vinden, maar dat is een rivier in Oostenrijk. 

Andre Sijnesael - 10 aug 2021 - 17:28

Wellicht bekend. Uit: De Indo-Europeesche Families in Nederlandsch-Indië door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. Vanaf Bataviaasch nieuwsblad 24-05-1930 . 2e reeks 1933.

Aflevering 17: 18-10-1930

"Willem Wetters, geb. te Amsterdam; was in 1789 bombardier te Solo en in 1801 luitenant artillerie te Semarang, waar hij 2J Aug. 1803 met zijn huisvrouw Maria Magdalena Bach testeerde. Kort voor 17 Dec. 1805 overleed hij te Soerabaja, twee zoons nalatende, beiden geboren te Solo, nl. Johan David, oud 14 jaar, en Jacobus Samuel, oud 12 jaar. Eerstgenoemde was 1 Oct. 1814 te Soerabaja gehuwd met Johanna Arnoldina Brouwer, van Pekalongan, oud 20 jaar en overleed Soerabaja 10 Mei 1819 als klerk op het wisselkantoor. Laatstgenoemde was gehuwd met Maria Frederica van Charlet en in 1830 majoor der artillerie en directeur van de constructiewinkel te Soerabaja. Zij hadden nakomelingen."

-Bart- - 10 aug 2021 - 18:36

Dat is inderdaad bekend. Mijn kinderen stammen van Johan David Wetters (1791-1819) en Johanna Arnoldina Brouwer.

Andre Sijnesael - 10 aug 2021 - 18:54

Uit: DE OUDSTE SOERABAIASCHE NAAMLIJST (1813). https://indischgenealogischerfgoed.nl/bronnen/ 

Wetters, J. D.

Uit: The Java Half-Yearly Almanac and Directory for 1815. https://sites.google.com/site/sumatraswestkust/java-almanac-1/java-almanac-3 

Sourabaya
--------------

Wetters, Jacobus Samuel
Wetters, Johan David

Uit: Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819. http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php 

Residentie          Naam    Voornamen Leeftijd Geboorteplaats Beroep Aankomstjaar Java OVLdag OVLmnd OVLjaar OVLplts 
Soerabaija 3117 Wetters Jan David    27         Sourakarta        kommies                             10          5             1819       Sourabaija

Sinds wanneer hier woonachtig
1799

Uit: Tanah Abang Online. https://igv.nl/databronnen/tanah-abang-online/ https://igv.nl/databronnen/tanah-abang-index/ 

Wetters J. S. Wetters Document link Blok B West 35

Viewer (pg 36, viewer werkt nogal belabberd in mijn browser)

Transcription J. S. WETTERS Gep. L. Kolonel Oud directeur der Artillerie Geboren te Soeracarta den 18 December 1792 Overleden te Batavia den 18 July 1852.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 11 aug 2021 - 11:34


Beste Andre Sijnesael,

De vraag die je stelt is een uitdaging voor de Indische genealoog. Van Maria Magdalena Bach weten we alleen haar naam door de mededeling van Bloys van Treslong Prins over de familie Wetters in het Bataviaasch Nieuwsblad van 18-10-1930. Verder wordt zij als moeder genoemd in de stamboekinschrijving van haar zoon Jacobus Samuel Wetters, die werd geboren te Solo op 18-12-1792 (niet 1793!). Zijn broer Johan David was 2 jaar ouder en zal zijn geboren in 1790, zoals Bart al liet zien eveneens te Solo. Van Maria Magdalena Bach weten we niet waar en wanneer zij is getrouwd en/of overleden. Haar overlijden is niet te vinden via www.roosjeroos.nl of www.delpher.nl.

Wat weten we wel? Haar echtgenoot Willem Wetters vertrok 28-10-1780 a/b van het VOC-schip "Hof ter Linden" naar Indië en kwam ultimo mei 1781 op de rede van Batavia. Uit het grootboek en journaal van genoemd schip (VOC, 1.04.02, inv.nr. 6700, fol. 256 en 268) is bekend dat hij gage ontving tot ultimo aug. 1781 voor dienst op dat schip; tot ultimo dec. 1787 voor dienst te Semarang; tot ultimo aug. 1795 voor dienst te Solo; en tot ultimo juni 1800 voor dienst te Semarang. M.a.w.: hij verbleef van sept. 1781 t/m dec. 1787 te Semarang en van jan. 1788 t/m  aug. 1795 te Solo. Hij zal vermoedelijk dus in in een van beide plaatsen zijn getrouwd met Maria Magdalena Bach en de plaats waar zij trouwden zal waarschijnlijk ook de plaats zijn waar de bruid woonde en mogelijk ook werd geboren. Haar vader - ongetwijfeld ook in dienst van de VOC - zal mogelijk dus in de VOC-landmonsterrollen in een van deze plaatsen te vinden zijn. De door Bart opgegeven lijst kan een handig hulpmiddel zijn en de door hem genoemde Johan Samuel Bach kan i.d.d. de vader van Maria Magdalena zijn geweest. Blijkens het grootboek en journaal van het schip "Hertog van Brunswijk" (VOC, inv.nr. 6476, fol. 280-281 en 367) ontving hij namelijk t/m ultimo aug. 1784 gage voor dienst doen te Soerabaja en van sept. 1784 t/m 29-12-1787 voor dienst doen te Semarang. Daarna verkreeg hij burgervrijdom. Het blijft zoals je weet echter altijd uitkijken met het veronderstellen van verwantschap op basis van naamovereenkomst. Volgens mij kan het daarom nuttig zijn de VOC-landmonsterrollen voor de periode 1780-1790 te raadplegen om uit te vissen of er en hoeveel VOC-dienaren met de familienaam Bach toen in Semarang en Solo verbleven. Verder kan de collectie Bloys van Treslong Prins (bij de Mormonen te Leeuwarden) misschien antwoorden geven.

Succes  met je eventuele verdere onderzoek,

Roel de Neve, secretaris Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed (SIGE).

r.g. (roel) de Neve - 22 aug 2021 - 15:31Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu