stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Trijntje Schaafsma tr. Batavia 1902 Eugène GastonProfiel afbeelding

Ik zoek Trijntje Schaafsma die getrouwd is geweest met Eugène Gaston en met Alvaris Manusama. Volgens mij is Trijntje Schaafsma een andere vrouw dan die doorgaans aangeduid wordt als deze vrouw. Geboren 5 mei 1849, gehuwd in 1875, overleden 28 april 1925 als weduwe. Zij heeft als huwelijksnaam Bremer die in 1918 is overleden. De twee Indische huwelijken met Gaston is 1902 en de andere met Manusama in 1908. Dit klopt gewoon niet; wie kan mij duidelijkheid geven over deze kwestie? Groetjes, Annelies van der Heide.

AE vd Heide - 11 sep 2021 - 00:58 (laatst bijgewerkt 11 sep 2021 — 12:10 door moderator)

Enig houvast: Eugene Gaston huwde op 17.4.1902 in Batavia met Trijntje Schaafsma - echtscheiding op 9.1.1908 - Trijntje hertrouwde op 14.5.1910 met Alvaris Theodorus Manusama.

G. Karssenberg - 11 sep 2021 - 01:07

Trijntje was in ieder geval in februari 1914 in leven, want dan onderschrijft ze een rouwadvertentie. En zou dit dezelfde A. Th. Manusama zijn in 1928? Zijn vrouw is overleden, maar het is NIET Trijntje

-Bart- - 11 sep 2021 - 10:12

Tot en met 1923 wordt Trijntje Schaafsma in Kleian's 'Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië' vermeld bij A. Th. Manusama:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Vanaf 1924 niet meer:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In het adresboek van 1924 is ze zelfstandig ingeschreven:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Maar dat was in 1920 ook als zo. Ook gezien 'voorheen E. G. Gaston' loopt die inschrijving dus mijlenver achter op de realiteit:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Vanaf 1927 staat ze er zo in:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Die inschrijving is in de editie van 1929 verdwenen.

Ik heb Trijntje Schaafsma nog nergens bij een 'Bremer' aangetroffen, maar ik heb dat niet uitputtend onderzocht. 

Samengevat lijkt het er op dat Alvaris Theodorus Manusama en Trijntje Schaafsma in 1923 zouden kunnen zijn gescheiden, en dat ze daarna tot 1927 zelfstandig te Weltevreden woont. In 1926 heeft namelijk 'iemand' het blijkbaar wél raadzaam gevonden de vermelding 'voorheen E. G. Gaston' uit het adresboek te (laten) poetsen; 2 jaar later is haar inschrijving geheel verdwenen. Ze kan bijvoorbeeld naar Nederland zijn gegaan, maar ze kan ook rond 1928 zijn overleden. De jaartallen 1923 en 1927 zouden ook gemakkelijk iets eerder kunnen zijn omdat de ervaring leert dat de gegevens in deze adresboeken niet zelden achter lopen.

Bij het overlijden van haar zoon François Pierre Gaston in 1947 in Zandvoort staat dat Trijntje is overleden.

N. B. Kleians adresboeken zijn te raadplegen en doorzoeken op https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/ 

-Bart- - 11 sep 2021 - 15:35 (laatst bijgewerkt 11 sep 2021 — 15:56 door auteur)

Het zou kunnen dat Trijntje Schaafsma in october/november 1928 naar Nederkand is vertrokken. Het volgende komt van www.dordtenazoeker.nl 

Passagierslijsten schepen van/naar Oost-Indië (Nederlands-Indië) en West-Indie (Suriname/Curaçao) ca 1889-1940

Naam passagier
 
   mevr. Schaafsma
Bestemming passagier
 
   Genua
Schip
 
   Christiaan Huygens
Herkomst schip
 
   Batavia
Bestemming schip
 
   Amsterdam
Informatie reis
 
   dd. 31 Oct. van Batavia vertrokken en 28 Nov. a.s. te Amsterdam verwacht
Bron
 
   NRC 24-11-1928, ed. 1 , blad 4

-Bart- - 11 sep 2021 - 15:53

Bedankt voor de reacties. Omdat ik op zoek was deze week ging ik informatie researchen en daar stuitte ik telkens op Trijntje Schaafsma met de voornoemde geboorte en overlijdensdata, die waren identiek aan die van mevrouw Bremer-Schaafsma. Dus na een poosje kwam ik op dood spoor terecht. Mevrouw Bremer is overleden in Burum Kollumerland, in Friesland en daar is zij ook geboren. Zo is het gegaan.

AE vd Heide - 11 sep 2021 - 16:08

Jacob Bremer en Trijntje Schaafsma zijn - al - op 15.5.1875 in Kollumerland getrouwd - dat zijn dus heel andere personen.

G. Karssenberg - 11 sep 2021 - 16:13

Hmm, het verhaal zit vermoedelijk toch anders; ze is in 1924 zijn wellicht overleden als 'Vrouwe T. Schaafsma'. Zo stond ze - met zekerheid - ook in Kleian's adresboek. Wat wél zou betekenen dat ze inderdaad van Manusama is gescheiden. Bataviaasch nieuwsblad, 05-12-1924:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 11 sep 2021 - 16:16

G. Karssenberg: Ja, dat zeg ik toch ook dat het niet klopte. En toen liep mijn onderzoek vast. Ik heb dus geen juiste gegevens gekregen. Maar wederom bedankt voor de reacties, Bart en de rest ook bedankt. Nu nog speuren naar de preciese overlijdensdatum en de echtscheidingsdatum met A.T.H. Manusama. Ik speur mee, maar in Nederland kom ik niet ver.

AE vd Heide - 11 sep 2021 - 16:39

Is Petodjo een wijk in Batavia? 

 

Ik weet het nu, het antwoord is dus ja. Ik moet richting echtscheidingen in 1923 en 1924, maar ook overlijden zoeken in Batavia vanaf 1923; alles speelt zich af in Batavia. Ik denk Delpher zou kunnen helpen. Okee, aan de slag. A Th Manusama: Voor 22 mrt 1938 in Batavia. Er staat op die datum een  dankbetuigingsadvertentie in de krant (Het Nieuws van den dag voor Nederlands-Indië).

AE vd Heide - 12 sep 2021 - 14:08 (laatst bijgewerkt 12 sep 2021 — 15:08 door auteur)

misschien dat zijn auteurschap een aanwijzing oplevert, zijn bekende neef(je) Johannes Alvarez (1910) [hier] of andere familie:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

jannave - 12 sep 2021 - 15:01

Re: "A Th Manusama: Voor 22 mrt 1938 in Batavia" = > Hij is overleden op 20 maart 1938, 60 jaar oud. Bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 21-03-1938.

PS: N. Kreisig-Manusama is blijkbaar zijn dochter. Dit huwelijk. Bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 26-11-1937

-Bart- - 21 sep 2021 - 20:20

PS: Alvares Theodorus Manusama is 'gelijkgesteld met Europeanen' d.d. 19/1/1895. Hij zal gezien zijn leeftijd bij overlijden in 1877 of 1878 zijn geboren. Die geboorte is dus vermoedelijk niet in de burgerlijke stand geregistreerd gezien de gelijkstelling.

-Bart- - 21 sep 2021 - 20:29

(bron: Huwelijksregister Batavia 1902, aktenr. 35):

17 april 1902. Eugene Gaston Gaston, geboren te Batavia, oud 23 jaar, handelsgeemployeerde, wonende te Batavia, zoon van Anna Josephina Maulanij, overleden, en erkend door Albert Leopold Eugene Gaston, tekenaar bij het Mijnwezen, wonende te Batavia; met Trijntje Schaafsma, geboren te Penang, oud 17 jaar, wonende te Batavia, dochter van Sjoerd Schaafsma, overleden, en diens echtgenote Geertruida Sophia Meijer, wonende te Batavia. Getuigen: Johan van Mens, oud 52 jaar, oom der bruid, gepensioneerd ambtenaar, wonende te Batavia, en [ongerelateerd].

leo48 - 5 okt 2021 - 20:57

Dank voor het opzoeken Leo. 

Hmm, dat levert behalve een duidelijk antwoord óók vragen op. Trijntje is geboren in Penang, en dat is in het tegenwoordige Maleisie. Met in die tijd een regelmatige bootverbinding met Medan op Sumatra aan de andere kant van de straat van Malakka. Ze zal dus zo tussen april 1884 en april 1885 moeten zijn geboren daar. Geertruida Sophia Meijer was dus in Penang....waarom? Volgens mij was Penang in die tijd een beetje een feest-eiland, maar dat kan ik mis hebben. En dit is daarbij ook een helder gegeven:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Haar ouders zijn getrouwd, per volmacht (hoezo per volmacht?), én minstens een jaar na de geboorte van Trijntje. Ook dat levert weer vragen op. Is Trijntje al eerder erkend (bij de geboorte) of is ze bij dat huwelijk 'geëcht' (en heette ze bij de geboorte dus Meijer)? Omdat ze in Penang is geboren is de aangifte niet in Indië gedaan. Om deze vragen te beantwoorden zal de huwelijksakte van haar ouders misschien uitsluitsel geven?

De huwelijksakten van Batavia van 1886 zijn door de LDS verfilmd en na te zien op één van de Family Centers. Het juiste filmnummer is hier te vinden

 1886 hoofdregister * 1208808   (item 27)
    id. bijregister 1357944   (item 19)

Sjoerd Schaafsma is al heel snel na haar geboorte, en na zijn huwelijk overleden (vandaar de oom als getuige bij het huwelijk?):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En dit is ook nogal indrukwekkend; 3 huwelijken en een echtscheiding binnen 15 jaar. En wat te denken van de overlijdensdatum van Sjoerd en de huwelijksdatum van Geertruida Sophia daarop volgend?

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hmm, d'r zijn nogal wat feiten en omstandigheden die véél vragen oproepen. 

-Bart- - 5 okt 2021 - 23:36 (laatst bijgewerkt 5 okt 2021 — 23:47 door auteur)

de overlijdensdatum Sjoerd Schaafsma op roosjeroos klopt niet, dat moet zijn juni 1886:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

er zijn vele scheepsberichten te vinden op delpher, om te volgen waar hij zich bewoog

jannave - 5 okt 2021 - 23:46 (laatst bijgewerkt 6 okt 2021 — 09:58 door auteur)

van zijn moeder in Harlingen: 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

jannave - 5 okt 2021 - 23:50 (laatst bijgewerkt 6 okt 2021 — 00:06 door auteur)

Schaafsma had 2 kinderen bij G.S.Meijer (waarschijnlijk voer zij als passagier mee), Trijntje in 1885 en in 1881:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

jannave - 5 okt 2021 - 23:55 (laatst bijgewerkt 5 okt 2021 — 23:57 door auteur)

Dank Jannave, dat verklaart in ieder geval de veel te korte tijd tussen zijn overlijden en haar hertrouwen. Dat kán natuurlijk niet binnen 3 dagen. Wat mij opvalt in het stukje in de Java bode: "De overledene was te Penang zeer gezien."

-Bart- - 6 okt 2021 - 00:03 (laatst bijgewerkt 6 okt 2021 — 16:11 door auteur)


maar dat is niet alles (schema van FS):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sjoerd had een gezin in Harlingen, zijn 1e vrouw overleed in 1877 (heb niet gekeken naar waar hun 5 nog levende kinderen zijn gegaan)

Hij voer al op de Oost vanaf 1868, eerst op barkschip G.H.Betz

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

zijn vrouw moet wel eens meegegaan zijn -> zoon Engelina Marius werd in 1874 geboren op zee, bron: [hier

ook zijn vader Tetse Sjoerds overleed jong:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

vraag me af of Sjoerd nog wel terug in Nederland geweest is na +/- 1878

jannave - 6 okt 2021 - 00:05 (laatst bijgewerkt 6 okt 2021 — 09:42 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu