stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht ouders Bernardina Maria Herkelings get. Hendrick Meijers, Zutphen 1697 NGProfiel afbeelding

"Tijdens de reformatie ging de kerk over in protestantse handen. Tijdens de Franse overheersing gaf koning Lodewijk Napoleon Bonaparte de kerk weer aan de katholieke gemeenschap, die hem in 1816 wijdde aan Johannes de Doper." bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwstadskerk 

B Volger - 20 jan 2023 - 16:06 (laatst bijgewerkt 20 jan 2023 — 16:06 door auteur)

Ah, OK. De vraag is dan: zijn de dtb-registers uit de NG periode bewaard gebleven. Ik heb sterk de indruk van niet.

JP Ouweltjes - 20 jan 2023 - 16:29

Ze zijn wel te vinden. Ik kan haar doop alleen niet vinden.

B Volger - 20 jan 2023 - 16:30

Ik lees het nu nog een keer door

B Volger - 20 jan 2023 - 16:39

Ze zijn wel te vinden. Ik kan haar doop alleen niet vinden.

Weet je zeker dat dit de NSK is?

JP Ouweltjes - 20 jan 2023 - 16:51

Ik heb tot image 439 gekeken. Dat is 1673. Er staat "ned. herv. gem. Zutphen", ik neem dus aan van wel.

B Volger - 20 jan 2023 - 16:53

In het jaar 1695 te Zutphen het huwelijk van Arnoldus te Harckel met Geertruijt Ackervelt: link

We komen het stel voorts tegen in het jaar 1704, waarbij in het weesboek wordt vermeld dat Arnold dan is overleden en dat hij twee kinderen geheten Maria, oud 8 1/2 jaar, en Gerrit, oud 7 jaar, achterlaat: link

JP Ouweltjes - 20 jan 2023 - 18:27

Klopt deels qua vernoemingen! Komt hij niet voor in het lidmatenboek? (getranscribeerd)

B Volger - 20 jan 2023 - 18:57

Geen idee. Jij? 

JP Ouweltjes - 20 jan 2023 - 20:46

Ik ben nu thuis, heb gekeken. Helaas, hij komt niet voor in de lidmatenboeken.

B Volger - 20 jan 2023 - 20:52 (laatst bijgewerkt 20 jan 2023 — 20:52 door auteur)

Op 24.10.1664 wordt in het historisch kadaster no.1 Tonnis Gerrits genoemd, daar waar later Gerrit Tonisz toe Harckel woont. Dat kan natuurlijk heel goed zijn vader zijn.

Hier een link naar de originele akte in de protocollen van kentenissen inv.524, link, waaruit voorts blijkt dat de Trijntgen Gerrits de vrouw was van Tonnis.

Inventaris 526 fol.215v spreekt voorts van Joost Tonnissen gehuwd met Geesken Jansen en Gerrit Tonnissen gehuwd met Nieltien Jansen, als mannen en momboren van hun echtgenoten, en Hendrick Overuit? als momber van Jan Jansen Langenbarchs kinderen bij Magdalena Hendricks, Ariaen en Willem Langenbarch, om cessie te doen van het zesde deel van het erf genaamd den havercamp onder de heerlijkheid Lichtenvoorde gelegen.

JP Ouweltjes - 20 jan 2023 - 21:36 (laatst bijgewerkt 21 jan 2023 — 10:11 door auteur)

En hier het bewijs dat Gerrit inderdaad de vader is van Bernardina, Catharina, Arnoldus en Jan: link

Edit:

Compareerden de gevolmachtigden van de diaconie van Zutphen en die als het recht hebben van Garrit thoe Harckel, voorts Daniel Haech als volmachthebber van Jan Schelte nomine uxoris Catharina thoe Harckel, dan nog Barrenarda thoe Harckel weduwe wijlen Hendrick Meijer in dezen met de twee eerste comparanten geassisteerd als rechters, mede namens de kinderen van wijlen hun broeder Jan toe Harckel en hun overleden broer Arnoldus dochter Maria, tezamen respectieve kinderen en kindskinderen van wijlen Garrit Teunissen thoe Harckel en Neeltien Jansen van Delden off Langenbargh, in leven echtelieden, te kennen dat Garrit en Neeltie in eigendom hebben bezeten zeker huis en where, met hof, schuur en achterhuis, op de Nieuwstadt tussen de huizen van de erfgenamen van Jan Eversz Rijkt en W. Cornelissen staande, en hetzelve op 19.3.1677 en 26.10.1680 bezwaard gehad met 100 en 200 gulden, ten behoeve van Willem Schoonhaeve en Adriaen Langenbargh dat ofwel de comparanten van ter zijden onderricht zijn geworden dat op den 29.4.1699 dezelve moeder Aeltien [sic] Jansen als weduwe en boedelhoudster van Garrit Teunissen thoe Harckel dat voorschreven huizen en where buiten enig rechtelijk decreet nader aan voornoemde Adriaen Langenbargh en zijn vrouw Trijntien Jolinks hebben trachten te verbinden voor een somma van 300 gulden [...] en dezelve als erfgenamen van meergemelde ? Teunis thoe Harckel daarin nooit hebben geconsenteerd, en tegen de handelingen van meergemelde Neltien Jansen protesteren [...]

Hier de link naar de akte d.d. 19.3.1677: link. Dat levert niet veel meer op dan de schuldbekentenis, al lijkt Neeltien daar Dreetien te heten...

Hier de link naar de akte d.d. 26.10.1680: link. Opnieuw weinig nieuws.

Hier de link naar de betwiste akte d.d. 29.4.1699: link.

JP Ouweltjes - 21 jan 2023 - 10:19 (laatst bijgewerkt 21 jan 2023 — 17:10 door auteur)

Wauw! Geweldig! Ik kan het meeste niet lezen, maar ik maak er inderdaad op uit dat Gerrit en Neeltje de ouders zijn. Ze wordt Van Delden genoemd?

B Volger - 21 jan 2023 - 10:54

Als ouders genoemd: Garrit Teunissen thoe Harckel en Neeltie Janssen van Delden oft Langenbargh (zie ook de verpondingskohieren JP Ouweltjes - gisteren - 14:17). De zonen Jan en Arnoldus zijn al overleden.

Anneke 2 - 21 jan 2023 - 11:10

Wellicht zijn ze katholiek? 

B Volger - 21 jan 2023 - 11:15

Arnoldus en Bernardina Maria zijn allebei Latijn, toch? Anders was het Arent en Berentje. 

B Volger - 21 jan 2023 - 11:18

dag,

 

broer van Neeltje Jans ?

 

huwelijk 28-4-1671 ondertrouw 31-3 - 1671 te Zutphen

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-PG5W?i=334&wc=SMHS-Y49%3A1292637101%2C346633001%2C347722301&cc=2038506

 

hij van Deventer?

 

vriendelijke groet Anne

vries - 21 jan 2023 - 11:52

Bedankt, die had ik al geplaats. Dat is inderdaad een broer. 

B Volger - 21 jan 2023 - 11:56

Wellicht trouwt Gerrit in Deventer?

B Volger - 21 jan 2023 - 12:57


Hiermee is deze zoekvraag beantwoord. Ik sluit dit af. 

JP Ouweltjes - 21 jan 2023 - 17:25Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu