stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht Maria Jacobs van der Heijden, get. Jacob Dircksz van Ruvele, Delft/Leiden RK 1655Profiel afbeelding
Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Geachte forumleden,

 

Ik zoek het voorgeslacht van Maria Jacobs van der Heijden. Ze trouwt op 24-4-1655 te Delft met Jacob Dircksz van Ruvele. 

Uit getuigen bij de doop van kinderen van de zoon van het stel wordt duidelijk dat er ook een Veronica van der Heijden en een Willem van der Heijden is.

De enige dopen die ik kan vinden van het stel, zijn in Leiden:

02-01-1664: Joannes, get. Anna van Rijn

14-06-1668 Petrus, get. Catharina Bertholomeus voor Anna van der Heijden

22-11-1677: Joannes, get. Jan Pietersz, Trijntie Ariens

 

Verder is bekend dat er de kinderen Dirk (Theodorus), Jacob en Arent/Adrianus zijn. Mogelijk zijn die in Delft geboren.

 

Ik ben dus benieuwd wie de ouders van Maria zijn. De vader heet tenminste Jacob, maar verder is er niets te vinden. Wie heeft de sleutel tot de oplossing? Alvast bedankt!

B Volger - 17 sep 2023 - 11:58

Even een kleine correctie: ze trouwden op 9-5-1655

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 12 - 17 sep 2023 - 12:54

Ik had stadstrouw, volgens mij is dit trouwen voor de kerk

B Volger - 17 sep 2023 - 12:58

Jouw gegeven komt uit: Register van aangifte van ondertrouw met marginale aantekening van de kerk waar het huwelijk werd voltrokken of de plaats waarop attestatie werd gegeven [....]

Mijn gegeven komt uit: Trouwboek, register van personen die ten overstaan van de burgemeesters zijn getrouwd [...]

Anneke 12 - 17 sep 2023 - 13:17

De naam Jacob van der Heijde(n) komt in Delft in de goede periode niet vaak voor:

Een Jacob van der Heijden is in 1657 doopgetuige te Delft [hier]

Een Jacob Jansz van der Heijde, coopman tot Sevenberge, komt voor in een notariële akte in Delft in 1630 [hier]

Anneke 12 - 17 sep 2023 - 13:24

Aha, die haal ik vaak door elkaar, sorry. 

 

Veronica duidt op een Vlaamse oorsprong wellicht? Haar kom ik nergens tegen. De koopman in Zevenbergen biedt misschien wel nieuwe gegevens

B Volger - 17 sep 2023 - 13:27

Re: "[...] kinderen Dirk (Theodorus), Jacob en Arent/Adrianus zijn. Mogelijk zijn die in Delft geboren."

=> Huwelijk van Jacob te Leiden (X Lijsbeth de Ruijter):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"Jacobus van Ruvle Drooghscheerder jongm: van Delft". Hij was minstens uit Delft afkomstig.

=> Huwelijk van Arent van Ruvele (X Anna Michiels)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

"Arent van Ruvele [...] jongman van Leijden [...]". Uit Leijden afkomstig dus. En hoogst vermoedelijk is dit zijn doop d.d. 07-05-1666. Getuigen Jacob Dirxse en Catharyn Craex:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In een testament van Eefje Dircxdr d.d. 21/1/1662 te Delft is ene Jacob Dircks Ruwen? een van de exeduteurs. Lang verhaal wat ik niet doorgelezen heb; ik weet dus niet hoe het precies zit. Eefje zou z'n zus kunnen zijn. In Delft vooralsnog geen relevante dopen gevonden.

-Bart- - 17 sep 2023 - 19:46

In de collectie losse aanwinsten van GA Delft vond k deze Jacob van der Heijden: 

100 Schepenakte waarbij Matthijs de Roo, schoolmeester, transporteert aan
Jacobus van der Heijde, wijnkoper, een huis en erf aan de westzijde
van de Oude Delft, ten zuiden van de Sint Jeronimus poort,
1669. 1 charter

 

Voor wat het waard is........

Annemarie57 - 18 sep 2023 - 10:25 (laatst bijgewerkt 18 sep 2023 — 18:42 door auteur)

V.w.b. dopen in Delft: alle gevonden relevante dopen in Leiden van dit paar zijn RK. En als je kijkt naar de RK doopregisters van Delft, dan beginnen die op z'n vroegst in 1671, en toen waren ze al een tijdje in Leiden. Van de vermoedelijk in Delft RK gedoopte kinderen die tussen 1655 en 1664 zijn geboren (Dirck, Jacob voor zover nu duidelijk) zal daarom vrijwel zeker geen doopinschrijving te vinden zijn.

Uitgezonderd: "Losse stukken uit diverse doopregisters van alle gezindten, 1654-1811" waar misschien nog wat RK tussen zit. Deze stukken zijn zo te zien nog niet gedigitaliseerd en/of geindexeerd. Archief Delft, archief 14, Inv.nr. 178.

=====================================================================

De akte van 1662 (testament van Eefje Dirks) is wel degelijk relevant. Een paar uitsneden:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hier staat (doorgehaald) "Jacob Dircksz Ruvele"

(ter vervanging van het doorgehaalde, in de marge):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"Jacob Dircksz Ruvele, Jacob Dircksz Buys messemaker ende Jacob Willems van [den] Hage herbergier in[de] Ketelstraet"

Deze mannen worden voor zover ik het goed transcribeer én begrijp benoemd en aangesteld "[...] tot executeurs van de testamenten ende voogden over haere minderjarige ende toesight behouvende erfgenamen ende desselfs goederen".

Ik heb niet aangetroffen dat er ergens familierelaties van de bewuste executeurs uit de doeken worden gedaan, maar omdat ze - in dezen - ook voogdij over de minderjarige erfgenamen hebben, lijkt het mij voor de hand te liggen dat Eefje Dirksdr. een zus zou kunnen zijn van óf Jacob Dirksz Ruvele, óf Jacob Dirksz Buys.

De transcriptie van de achternaam die in de index is opgenomen ('Ruwen?') kan mijns inziens wel met zekerheid door 'Ruvele' worden vervangen. M.a.w. we hebben hier - toch vrijwel zeker - wél de juiste persoon te pakken.

Mocht iemand nog iets anders ontdekken in deze akte dat van belang is, of het niet eens zijn met mijn transcripties en/of interpretaties dan hou ik me zeer aanbevolen voor aanvullingen en/of correcties. Ik heb nog steeds niet de gehele akte doorgeploegd, maar slechts de (tot nu toe gevonden) relevante passages.

Vooralsnog concludeer ik dat Jacob Dirksz en zijn gezin in 1662 (nog) in Delft woonden, en in vanaf 1664 in Leiden. M.a.w. ze zijn ca. 1663 verhuist. Zoons Dirk en Jacob zullen beiden tussen 1655 en 1664 zijn geboren; de oudste 2 zoons, en daarmee volkomen in lijn met te verwachten vernoemingen van de oudste zoons van Jacob Dircksz Ruvele en Maria Jacobs van der Heijde. Naar verwachting is Dirk de oudste, en omdat we weten dat Jacob 'van Delft' was zal dat dus ook wel voor Dirk gelden.

-Bart- - 18 sep 2023 - 14:36

 

Doop op 14 november 1681 te Leiden

=  

Vader

Jacobus van Rubelle

Moeder

Elisabeth de Ruijter

Kind

Getuigen


 

Opmerking

later toegevoegd: Rubelle = Ruvelée

 

Dit echtpaar krijgt ook in 1686,  1690 en 1695 kinderen. Bij twee daarvan is Maria vanderheijde getuige. Het betreft hier dus kennelijk een zoon van Maria en Jacob. Mogeljk hoort zelfs een kind uit 1704 nog bij dit echtpaar. Vader heet daar Jacobus Ruijssele.

Liesbeth Niepoort - 23 sep 2023 - 14:33 (laatst bijgewerkt 23 sep 2023 — 14:45 door auteur)

Jacobus dus kennelijk geboren in Delft:

Trouwen op 7 april 1681 te Leiden

=  

Bruidegom

Jacobus van Ruvle, geboren te Delft, wonende te Uijtterstegraft, droogscheerder van beroep

Bruid

Lijsbeth de Ruijter, geboren te Leyden, wonende te Uijtterstegraft

Getuigen

  • Dirck van Ruvle, getuige van de bruidegom, relatie tot de bruidegom: broer, adres: Uijtterstegraft
  • Susanna Frans, getuige van de bruid, relatie tot de bruid: moeder, adres: Uijtterstegraft

 

Sorry, ik zie dat dit huwelijk al eerder gevonden was!

Liesbeth Niepoort - 23 sep 2023 - 14:48 (laatst bijgewerkt 23 sep 2023 — 14:49 door auteur)

Zoon Arent/Adrianus is kennelijk toch in Leiden gedoopt:

 

Trouwen op 2 mei 1693 te Leiden

=  

Bruidegom

Arent van Ruvele, geboren te Leyden, wonende te Kerckpleyn, lakenwr van beroep

Bruid

Anna Michiels, geboren te Leyden, wonende te Kerckpleyn

Getuigen

  • Johannes van Ruvele, getuige van de bruidegom, relatie tot de bruidegom: broer, adres: Kerckpleyn
  • Margriet Antonis, getuige van de bruid, relatie tot de bruid: moeder, adres: Kerckpleyn

Liesbeth Niepoort - 23 sep 2023 - 14:58


Dank voor alle info!

Volgens mij is er enige verwarring over de generaties, Jacobus die getrouwd was met De Ruijter is Junior.

B Volger - 29 sep 2023 - 14:26Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu