stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Wie waren de (voor)ouders van Annitgen Jansdr. van der Valck (ca. 1615- voor 1676)Profiel afbeelding

Een puzzel waar ik mij diverse jaren af en toe aan waag is Annitge Jansdr. (van der) Valck die trouwde met Jan Reijersz. Overschie op 26-01-1640 te Delft. Zij is dan weduwe van Harman Willem Rochuse) tot Schipluij bruid Annetge Jans; dochter van Jan Cornelisz Valck in de Lier. Hun huwelijk was op 1 juni 1636 De Lier. 

Bij haar 2e huwelijk: Jan Reyerss Overschie, jg., won. int Suijteynde van Delffgaeu,& Annitgen Jansdr, weduwe van Harman Wmss, wonende in de Lier.

Nr. 86 folio 37v. d.d. 02-06-1663. Annitgen Jansdr. van der Valck weduwe en boedelhoudster van Jan Reijersz. d’Overschije wint gifte door het overlijden van haar man, van ¼ part van 3 morgen 3 hond land in Abtsrecht in het Zuideinde van Delfgauw.

In De Lier kom ik een Jan Cornelisz. (van der) Vack tegen als onder andere Schepen van De Lier. Ik weet niet of dit haar vader is.

Wellicht is er een bekende die mij hier meer kan vertellen of in de juiste richting kan sturen.

Bij voorbaat dank.

MvG

Alex

Alex Dragon 2 - 8 feb 2024 - 08:50

Misschien in het archief van Delft? D'r is o.a. een notariele akte te vinden uit 1629 waarin het gaat over de onmondige kinderen van Jan Cornelisz van der Valck; locatie zo te zien o.a. de Poeldijkse weg in Monster. Da's nou niet direct het zelfde als de Lier, maar wel vlak in de buurt:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

't Is nogal een lange akte - 7 kantjes zo te zien - met een hele riedel aan ondertekeningen, o.a. van ene Jacob Cornelisz (van der) Valck, idd een broer van:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En d'r is wellicht nog meer interessants te vinden:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

't Is natuurlijk niet gezegd dat dit de juiste Jan Cornelisz is. Maar e.e.a. lijkt mij minstens de moeite van enig nader onderzoek waard.

-Bart- - 8 feb 2024 - 09:53

Over Jan Cornelisz van der Valck is ooit iets gepubliceerd in OV, daar wordt geen dochter Annetje vermeld, maar wellicht toch aanknopingspunten met de andere kinderen?

II. Jan Cornelisz. van der Valk, schepen in De Lier, tr. 1e Maartje Cornelisdr., overl. De Lier
13-6-1649, tr. 2e Leentje Claasdr.
Kinderen uit het eerste huwelijk, allen in leven op 7-6-1656
1. Neeltje Jansdr. van der Valk, tr. De Lier 18-11-1646 Teunis Pietersz. Overgaeg, wonende
Honselersdijk.
2. Cornelis Jansz. van der Valk, wonende Wateringen.
3. Jan Jansz. van der Valk, wonende Delft.
4. Willem Jansz. van der Valk, wonende Berkel.
5. Maertgen Jansdr. van der Valk, tr. Dirck Jansz. Verhoorn, wonende De Lier.
6. Frans Jansz. van der Valk, onmondig in 1656.

 

Aangezien Annetje nog voortkomt in 1663 als weduwe en zij niet voorkomt als dochter van Jan Cornelisz zou de conclusie kunnen zijn dat we op het verkeerde spoor zitten.....

Annemarie57 - 8 feb 2024 - 10:15

Dank je Bart,

Eens kijken of Annitgen wordt vermeld om meer duidelijkheid te krijgen.

Alex Dragon 2 - 8 feb 2024 - 10:21

Beste Annemarie,

Wellicht heeft u gelijk, het kan zijn dat zij een onwettige dochter kan zijn?

Het echtpaar Overschie en van der Vack zijn de volgende kinderen bekend: (Annitge Jansdr van der Valck (????-1676) » voorouders van der Ploeg-Mosterman » Genealogy Online (genealogieonline.nl))

1. Reijer Jans Overschie, geb. ca. 1642, overl. Wateringen 9-2-1720.

2. Pieter Jans Overschie, overl. ca. 1683.

3. Magtelt Jans Overschie, overl. 5-3-1720

4. Maertje Jans Overschie, geb. ca. 1644 (Jan Reijersz OVERSCHIE (± 1618-1663) » Genealogie Meeldijk » Genealogie Online) Wellicht is zij vernoemd naar Maartje Cornelisdr. de vrouw van Jan Cornelisz. van der Vack, schepen van de Lier?

 

Wellicht waren er meer kinderen?

De naam Maertje komt niet voor in het voorgeslacht van de familie Overschie

Alex Dragon 2 - 8 feb 2024 - 10:39 (laatst bijgewerkt 8 feb 2024 — 10:42 door auteur)

Als ze een onwettige dochter was zou ze geen dochter zijn van Maertje Conelisdr toch?

Annemarie57 - 8 feb 2024 - 12:30

<<Als ze een onwettige dochter was zou ze geen dochter zijn van Maertje Conelisdr toch?>>

Dat denk ik van niet. Ik vermoed dat de naam van Maartje als 1 van haar kinderen een aanknoping punt kan zijn.

Alex Dragon 2 - 8 feb 2024 - 12:37

Maartje (Maria/Marijtje) is zo ongeveer de meest voorkomende meisjesnaam in die tijd hoor

Annemarie57 - 8 feb 2024 - 12:47

Handtekening van (een) Jan Cornelisz Valck uit de 'ambachte ende dorpe van de Lier' uit een akte 1623:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

De akte lijkt te gaan over een conflict met de voormalige ambachtsheer, dus of je daar verder wat mee op schiet?

Akte van 1628, quote: "[...] wijlen Maritgen Jansdr die te voren weduwe was van wijlen Cornelis Jacobsz van der Valck ter eenre,
Jacob Cornelisz van der Valck wonende opte hofstad van Joos Brasser tott Wateringen voor hem selven,
ende hem selven mede sterckmakende voor de twee onmondige weeskinderen van Jan Cornelisz van der Valck zijn broeder
overleden, voorde versz Maritjen Jans zijn moeder inden ambachte van Lijer, voor twee der [...]"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

=> het lijkt er sterk op dat deze Jan Cornelisz van der Valck in 1628 (al) overleden was. Het is dus een andere persoon dan de bovenstaande schepen; beiden zullen deels gelijktijdig hebben geleefd, en van deze (toch vrijwel zeker een zoon van Cornelis Jacobsz van der Valck en Maritjen Jans) Jan Cornelis is dus bekend dát hij in 1628 2 onmondige kinderen had. Als een van de 2 een dochter Annitje zou blijken kan ze in ieder geval v.w.b. leeftijd gemakkelijk in 1636 en 1640 kunnen zijn gehuwd.

=> Bij iedere Jan Cornelis van der Valck uit De Lier begin 17e eeuw moet onmiddelijk worden bedacht dat er 2 personen met diezelfde naam, toenaam en patroniem waren. Deze Jan was in 1628 reeds overleden, had 2 onmondige kinderen in 1628, had een broer Jacob en z'n ouders waren Cornelis Jacobsz van der Valck en Maritje Jans. Tenminste, dat zijn de conclusies die ik hier denk te kunnen trekken.

-Bart- - 8 feb 2024 - 13:50

Een waarschuwing in dit verband.

Een zekere Claes Jacobsz uit Monster kreeg in 1549 een wapenbrief van koning Karel V. Zijn nageslacht noemde zich (Van der) Valck, naar de afbeelding in het wapen. Deze naam sprak zo tot de verbeelding, dat hij ook via de moeder op de kinderen werd doorgegeven, onder meer via Niesge, dochter van Claes Jacobz, in een tijd, dat het gebruik van achternamen voorzichtig in opkomst was.

Veel mensen, die (nog) geen achternaam hadden, noemden zich Van der Valck, omdat hun moeder of oma zo heette.
In korte tijd wemelde het ervan in het Westland

Dat zou ook voor Annitge Jans (aanvankelijk zonder achternaam) kunnen gelden.

Jan CIavaux - 8 feb 2024 - 14:15

Kan het zijn, dat we hier te maken hebben met 2 Jan Cornelisz. van der Vack die mogelijk broers van elkaar waren, de Jan de oude en Jan de Jonge? En dat beide dezelfde vader en wellicht dezelfde moeder hadden?

Alex Dragon 2 - 8 feb 2024 - 14:25

Re: "Jan de oude en Jan de Jonge?" => Zou kunnen, zoiets zie je wel vaker. Maar ik heb daarvoor nog geen enkele aanwijzing gezien. En in het archief van Delft kom ik vóór 1640 vermeldingen tegen van:

Cornelis Jacobsz van der Valck
Cornelis Jansz van der Valck
Cornelis Pietersz Valck
Cornelis Huijgensz Valck

M.a.w. ik zie geen enkele aanleiding om in die richting te denken. In tegendeel.

-Bart- - 8 feb 2024 - 14:33

Deze publicatie geeft als moeder voor de 2 onmondige weeskinderen 'Jaepgen Willemsdr'. FWIW. Geen bronvermelding voor dit gegeven gevonden, maar de namen van de ouders van Jan Cornelis van der Valck kloppen met bovenstaande, net als een broer Jacob.

[Edit:] Andere publicatie geeft meer voorgeslacht. Met wat bronnen.

Nog geen Annitje gevonden

-Bart- - 8 feb 2024 - 15:14 (laatst bijgewerkt 8 feb 2024 — 15:24 door auteur)

Bron Jaepgen Willems mogelijk Parochieschreven de Lier (OV 1982 blz 460) daarin vermeld: 

Jan Cornelisz. den jongen boer
zijn wed. Jaepge Willerns
. . . . -1624
163.5-ca. 1650

Annemarie57 - 8 feb 2024 - 17:26

ORA 's Gravenzande:

f. 390 d.d. 11-6-1616: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Dirck Lenaertsz.
Boegaert wonende tot Monster als de actie hebbende van Cornelis Willemsz. Oudendijck,
Dirick Cornelisz. van Velden als man en voogd van Machtelt Willemsdr. wonende tot
Naaldwijk, Jan Cornelisz. Valck als getrouwd hebbende Jaepge Willemsdr., de voorn. Dirck
Lenaertsz. Boegaert mede voor hem zelf met Cornelis Willemsz. Oudendijck als bestorven
bloedvoogden beneffens Pieter Gielisz. en Joris Cornelisz. weesmannen van Monster van de
vier onmondige nagelaten weeskinderen bij hem Dirck Lenaertsz. in de echt geprocreerd bij
Annitge Willemsdr., te samen voor vier vijfde parten, en bekenden verkocht te hebben aan
Joris Willemsz. Oudendijck haar broeder en zwager respectievelijk, inwonende poorter van
de stad ’s Gravenzande, de voorsz. vier vijfde parten alzo het vijfde vijfde part hem koper
was competerende, als volgt. Eerst in de woning als huis, schuur, bargen, erf of grond daar
dezelve op staan binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat omtrent het stadhuis
aldaar. Idem nog in een boomgaartje en in een groot aantal percelen land […]. Verwijst naar
oude opdrachtbrieven d.d. 21-10-1548, 27-7-1566, 4-6-1464(!), 24-2-1551, 5-3-1526, 13-10-
1566. Vermeld (f. 392) Jan Dircksz. Storm als schoonvader van de comparanten.

 

Nu nog bewijzen dat dit echtpaar een dochter Annetje had. 
[

Annemarie57 - 8 feb 2024 - 17:30 (laatst bijgewerkt 8 feb 2024 — 17:35 door auteur)

Beste Annemarie, Bart en Jan,

Heel veel dank voor de gegevens.

 

Even alles laten inwerken.

 

MvG

 

Alex

Alex Dragon 2 - 8 feb 2024 - 19:38

<<Jan Cornelisz. Valck als getrouwd hebbende Jaepge Willemsdr.>>

 

Als dit echtpaar hypothetisch de ouders waren van Annitge Jansdr. van der Vack, zou je op zijn minst haar kinderen uit het huwelijk met Jan Reijersz. Overschie de namen van Jaepge (Jacob, Jaap e.d.), Willem en Cornelis mogen verwachten in de vernoeming van hun kinderen.

 

Uit het huwelijk van Overschie - Van der Valck kan ik alleen de namen Pieter, (vernoemd naar overgrootvader van vaderszijde), Jan, (vernoemd naar beide grootvaderszijde) Reijer, (vernoemd naar grootvader vaderszijde), Magtelt (vernoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde), Maertje vinden. Wellicht waren er meer kinderen.

Alex Dragon 2 - 9 feb 2024 - 08:27 (laatst bijgewerkt 9 feb 2024 — 08:32 door auteur)

Zijn er meer kinderen bekend van Annitge Jansdr. van der Vack met Jan Reijersz. Overschie?

Alex Dragon 2 - 11 feb 2024 - 13:44

Jij noemt de volgende kinderen:

1. Reijer Jans Overschie, geb. ca. 1642, overl. Wateringen 9-2-1720.

2. Pieter Jans Overschie, overl. ca. 1683.

3. Magtelt Jans Overschie, overl. 5-3-1720

4. Maertje Jans Overschie, geb. ca. 1644

D'r is een akte van 1696 uit Delft waarin - onder zeer veel anderen - voorkomen:

van Overschie Reijersz Pieter
Overschie Jansz  Reijer
Overschie Jans  Magteld
Overschie Jansz  Pieter
Overschie Jansz  Jan

Ik heb de overeenkomsten in vet aangeduid. De suggestie die hier van uit zou kunnen gaan is dat Jan Reijersz Overschie en Annitge Jansdr. (van der) Valck óók nog een zoon Jan gehad zouden kunnen hebben. Maar daarvoor zal de akte zelf moeten worden onderzocht; het lijkt nogal een lap te zijn, en begint met een boedelinventaris. Overigens ligt een zoon Jan natuurlijk nogal voor de hand gezien het patroniem van Annitge Jansdr. Dus of dit veel winst oplevert?

-Bart- - 11 feb 2024 - 20:03


Dank je Bart,

 

De link is een akte over de boedel van wijlen Abraham vanden Velde en zijn 4 kinderen. Dit is volgens mij niet de akte over van Overschie, tenzij worden vermeld in deze akte, Het is idd een lange akte.

 

Jan die je bedoelde in je post heb ik in deze topic al 2 keer vernoemd. Er zijn bij mij maar 4 kinderen bekend van Overschie en van der Valck. ik denk dat het echtpaar Jan Cornelisz. Valck als getrouwd hebbende Jaepge Willemsdr. niet de ouders kunnen zijn van Annitge Jans.omdat er geen Jaepje, Jaepge en Cornelis worden genoemd.

Alex Dragon 2 - 12 feb 2024 - 04:45Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu