stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Op zoek naar begraafinschrijving Johanna de Haes en Hermannus Ruijtenburgh 18e eeuw Amsterdam of elders



Profiel afbeelding

Alida is gedoopt op 10-06-1736. Daarna worden (m.i. levenloze) kinderen begraven op 22-06-1735, 07-05-1738, 26-03-1739 en op 25-04-1741.

Zeker 3 van de 4 begraven kinderen hebben namen en zijn dus niet levenloos geboren.
Zie mijn bijdrage van 14 maart 2024 15.25 uur

Anje B. - 5 mei 2024 - 17:22

Dag Anje,

Bij geen van jouw 8 linken staat een aanwijzing dat het een kind met een naam is. Of lees ik het toch verkeerd?

Olav - 5 mei 2024 - 20:30

Bij de linken steeds achteraan staat ook geen naam van een vader.

Olav - 5 mei 2024 - 20:31

Dag Olav,

Je bent wel heel stellig in je meningen zonder enige opgaaf van bronnen. Iets meer twijfel aan je eigen kunnen, maakt de discussie wat prettiger leesbaar. Hieronder de gezinssamenstelling, zoals ik die heb. Als je daar nog tekortkomingen in ziet, hoor ik dat graag van je. Voorzien van argumenten en bronvermeldingen.

Bernardus Simmerinck,1 ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 27 sept. 1714,2 vermeld Barent Simerink, weduwnaar van Maria Poortenaer verklaart voor de Weeskamer Amsterdam dat hij geen middelen heeft om zijn onmondige kind het moeders erfdeel te kunnen bewijzen. Dit wordt bevestigd door Trijntje Jans, de moeij maternel. 6 nov. 1742,3 †,4 begr. vóór 13 maart 1759,5 zn. van Wijnand Siemering en Clasina Pieters Blom, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 19 aug.) 1734 (get. Wijnand Siemering en Albert de Haas)1 Anna Maria Poortenaer, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 16 april 1709 (get. Ferdinandus Henen en Anna Maria Poortenaar),6 vermeld De Voc betaalt 176 gulden 16 stuivers aan Maria Poortenaer, echtgenote van Barent Simmerincqs, zuster van Fredrik Poortenaer en zijn geïnstitueerde erfgenaam. 31 jan. 1738,7 † Amsterdam omstr. 30 juni 1742,8 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 1 juli 1742,9 dr. van Fredrik Poortenaar en Joanna de Haes; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 9 nov.) 1742 (get. Barent Ottemeijer)10 Diderica Johanna Stokkenkreeft,10 ged. Sint Michaël Kerk, Zwolle 22 jan. 1713,11 vermeld Diderica Johanna Stokkenkreeft, weduwe Barend Simering legt met acht anderen een verklaring af voor notaris Hendrik Daniel van Hoorn te Amsterdam op verzoek van hoofdofficier Evert Rooseboom, dat er op 25-02-1759 ’s nachts om 12 uur voor hun deur op straat in de Waleweespoort een vreselijk tumult was tussen Hendrik Nolswijk, die op de grond lag, en een soldaat die op hem in sloeg en hakte met een ontbloot sabel. 13 maart 1759,4 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 15 aug. 1788,5 dr. van Diderik en Geertruijd Henderiks.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Sumering, † Amsterdam omstr. 22 juni 1735,12 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 22 juni 1735.13
2. Alida Clasina Simeringh, ged. R. K. Kerk bijgenaamd ’’t Boompje’, Amsterdam 10 juni 1736 (get. Alida Brouwer en Petrus van der Sele),14 † Amsterdam 6 juli 1811,15 begr. Oude Luthersche Kerk 10 juli 1811,15 tr. (ondertr. Amsterdam 13 april) 1770 (get. Johanna Swiepe en Catharina van der Sele)16 Jan Philip Wenser, geb. Lingen, Nedersaksen Duitsland omstr. 1732, † vóór 6 juli 1811.15
3. N. N. Simmerinck, begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 7 mei 1738.17
4. Fredrik Siemeunk, † Amsterdam omstr. 26 maart 1739,18 begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, Amsterdam 26 maart 1739.19
5. Kaatie Siemering, † Amsterdam omstr. 25 april 1741,20 begr. Heiligeweg kerkhof Amsterdam 25 april 1741.21

Uit het tweede huwelijk:
6. Giertjen Simmerinck, ged. ’s-Graveland 1 jan. 1747 (get. Barend Kramps en Maria Oortwijn).22
7. Klaasina Siemering, ged. ’s-Gravenland 7 jan. 1748 (get. Barend Kramps en Maria Oortwijn),23 † ’s-Graveland omstr. 21 maart 1748.24
8. Klasina Siemering, ged. ’s-Graveland 26 jan. 1749 (get. Kornelia Luiten).25
9. Johanna Siemering, ged. ’s-Graveland 27 april 1750 (get. Hendrik Hesseling en Jannetje de Ronde),26 † ald. omstr. 17 sept. 1750.27
10. Johanna Simering, ged. ’s-Graveland 16 jan. 1752 (get. Jannetje de Ronde).28

Notitie bij Bernardus: Achternaam ook: Siemering, Sumeringh.
Notitie bij het overlijden van Anna Maria: Maria laat bij haar overlijden 10 kinderen na.
Notitie bij Diderica Johanna: Achternaam ook: Stokkenkreft, Stokkenbreeft, Stokking-Kreeft.
Diderika is de nicht van Barent Ottemeijer.
Notitie bij het overlijden van Diderica Johanna: Geen inschrijving voor de impost op begraven kunnen vinden.
Notitie bij het overlijden van Alida Clasina: Alida heeft een leeftijd bij overlijden van 75 jaar en laat geen kinderen na.
Notitie bij Jan Philip: Achternaam ook: Wentzen.
Notitie bij het overlijden van N. N.: Geen inschrijving gevonden voor de impost op begraven.

Bronnen
1. SAA: Huwelijksintekeningen van de PUI; Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 720, blad p.388
2. SAA: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 318, blad p.176(folio 88v), nr.6, aktenummer DTB 318
3. SAA: Toegang 5004; Inv. nr. 86; Archief van de Weeskamer begraafregisters; Leidse Kerkhof, 1736-1745; Scan 178/235
4. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 14257; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Hendrik Daniël van Hoorn; Minuten 1759; #28; Scan 99-102/686; 13-03-1759 Attestatie door Diderica Johanna Stokkenkreev
5. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1245, blad p.150 en p.151, aktenummer DTB 1245
6. SAA: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 318, blad p.64(folio 32v), nr.15, aktenummer DTB 318
7. NA: Toegang 1.04.02; Inv. Nr. 5789; Archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC); Scheepssoldijboeken; Kamer Amsterdam; Het schip Elisabeth Grootboek en journaal, 1722; Fo. 153; Scan 162/351
8. SAA: Toegang 5005; Inv. nr. 86; Archief van de Stadssecretaris: Registers van declaratie van het middel op begraven, 1742 april-september; Scan 37/58
9. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1238, blad p.92vo en p.93, aktenummer DTB 1238
10. SAA: Huwelijksintekeningen van de KERK; Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 586, blad p.40
11. HCO: Toegang 0709; Inv. Nr. 703; DTB Zwolle en Zwollekerspel; Nederduits Gereformeerd; Doopboeken Sint Michaël of Grote Kerk; 1709-1722; fo. 88; Scan 48/181
12. SAA: Toegang 5005; Inv. nr. 72; Archief van de Stadssecretaris: Registers van declaratie van het middel op begraven, 1735 april-september; Scan 32/55
13. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1260, blad p.128vo en p.129, aktenummer DTB 1260
14. SAA: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 320, blad p.72(folio 36v), nr.6, aktenummer DTB 320
15. DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1138, blad p.57vo en p.58, aktenummer DTB 1138
16. SAA: Huwelijksintekeningen van de PUI; Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 745, blad p.260
17. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1260, blad p.204vo en p.205, aktenummer DTB 1260
18. SAA: Toegang 5005; Inv. nr. 79; Archief van de Stadssecretaris: Registers van declaratie van het middel op begraven, oktober 1738-maart 1739; Scan 48/51
19. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1260, blad p.221vo en p.222, aktenummer DTB 1260
20. SAA: Toegang 5005; Inv. nr. 84; Archief van de Stadssecretaris: Registers van declaratie van het middel op begraven, 1741 april-september; Scan 24/74
21. SAA: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1261, blad p.42vo en p.43, aktenummer DTB 1261
22. FamilySeach: Film # 005864856; DTB ’s-Graveland; NGG Dopen-Trouwen 1725-1792; Inv. Nr. 200A; Fo. 30; Scan 205/450; archiefgooienvechtstreek; IND0028626
23. FamilySeach: Film # 005864856; DTB ’s-Graveland; NGG Dopen-Trouwen 1725-1792; Inv. Nr. 200A; Fo. 31; Scan 206/450; archiefgooienvechtstreek; IND0028655
24. FamilySeach: Film # 005864381; Item 18; DTB ’s-Graveland; Impost op trouwen en begraven 1741-1749; Inv. Nr. 21; Fo. 31; Scan 1531/2305
25. FamilySeach: Film # 005864856; DTB ’s-Graveland; NGG Dopen-Trouwen 1725-1792; Inv. Nr. 200A; Scan 208/450; archiefgooienvechtstreek; IND0028683
26. FamilySeach: Film # 005864856; DTB ’s-Graveland; NGG Dopen-Trouwen 1725-1792; Inv. Nr. 200A; Scan 209/450; archiefgooienvechtstreek; IND0028715
27. FamilySeach: Film # 005864381; Item 19; DTB ’s-Graveland; Impost op trouwen en begraven 1749-1757; Inv. Nr. 22; Fo. 31; Scan 1562/2305
28. FamilySeach: Film # 005864856; DTB ’s-Graveland; NGG Dopen-Trouwen 1725-1792; Inv. Nr. 200A; Scan 211/450; archiefgooienvechtstreek; IND0028755

Michaël

Boers 2 - 5 mei 2024 - 22:06 (laatst bijgewerkt 5 mei 2024 — 22:07 door auteur)

Bij geen van jouw 8 linken staat een aanwijzing dat het een kind met een naam is
 

In de 4 begraafinschrijvingen staat steeds dat het om een kind (namen niet genoemd) gaat van Bernardus Siemering (archief 5001)
In de laatste link bij elk kind, archief 5005, staat de voornaam van het desbetreffende kind vermeld.

Anje B. - 6 mei 2024 - 07:40

Dankjewel Anje voor de nadere toelichting.

Olav - 6 mei 2024 - 13:37


Dag Michael, met zo'n toon maak je het niet makkelijker om aanvullende informatie te delen.

Olav - 6 mei 2024 - 13:38







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu