stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht de ouders van Hendrik Jacobsz Bloncq (Blonck, Blonk), geb. ca 1635-1640. Ravensberg, Sluipwijk. opgelostProfiel afbeelding

Hendrik of Heijndrick trouwde met Hadewij Jans Blonck, dochter van Jan Pietersz Blonck en Sara Maertensz Blonck.

Gevonden tot nu toe:

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard - Beheersnr: R009 - Archief: Schoutambacht Sluipwijk - Inventarisnr: 19-21
Dorpslasten Sluipwijk 1667-1675  - Hendrik Jacobsz Bloncq,  Adres:   Ravensberg

HOGENDA  - Index op de kopers, verkopers en borgen uit de transportacten en schuldbrieven van SLUIPWIJK
Blonck, Hendrick Jacobsz    6, 67v    30- 01-1679   geh.m. za. Hadewij Jans Blonck
za. Blonck, Hadewij Jans      6, 67v    30- 01-1679   geh.m. Hendrick Jacobsz Blonck
Blonck, Fijtgen Hendricxs      6, 67v   30- 01-1679        
Blonck, Arien Jansz                6, 67v     30- 01-1679  
za. Blonck, Arien Jansz          5 ,114       09-12-1668   overl. te Sluipwijk  -  geh.m. za. Aeltje 2 kinderen

En mogelijk 2 kinderen,  Fijgje Hendricks (Fijtje) Blonck  en  Pieter Hendrijkz Blonk.

Gezocht de ouders van Hendrik Jacobsz Bloncq (Blonck, Blonk), geb. ca 1635-1640. Ravensberg, Sluipwijk.


 

Willem van de Pol - 21 apr 2024 - 17:07 (laatst bijgewerkt 29 apr 2024 — 10:00 door auteur)

Dag Willem,

desgewenst kun je die transportakte in Sluipwijk hier bekijken:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-43TJ-SQF7?i=72&cat=66765

(linker pagina en nog twee meer)
Daar staan nog veel meer Bloncken vermeld en hun onderlinge relaties.
De akte is goed leesbaar.

Succes.

Jan CIavaux - 21 apr 2024 - 20:25

Sijtge Pieters Costerus, weduwe van Pieter Jacobsz Blonck, geassisteerd door de schout, aan de ene, en Jacob Jacobsz Blonck en Jan Pietersz Coster als ooms en bloedvoogden van Neeltgen Pieters Blonck, 4 jaar, en Marijtgen Pieters Blonck, 2 jaar oud, nagelaten weeskinderen van voornoemde Pieter Jacobsz Blonck, verwekt bij voornoemde Sijtgen Pieters Costerus, mitsgaders Jacob Huijgen Blonck en Claes Willemsz Stehouder, weesmannen van Sluipwijk, aan de andere zijde. Uitkoop. Sijtgen Pieters Costerus houdt alle goederen in de boedel en zal de kinderen opvoeden en onderhouden. Bij een huwelijk of op hun 25e krijgen ze 2 gld. 10 st.
RHCRL, ORA Sluipwijk (beh.nr. R068), inv.nr. 6, fol. 88, d.d. 15-10-1681 (FS scan 93)

Er zijn dus in ieder geval drie broers:
Pieter, Hendrick en Jacob Jacobsz Blonck

De meest waarschijnlijke kandidaat als vader is Jacob Pietersz Blonck uit Sluipwijk.

Jacop Pietersz Blonck, wonende aan de Reede onder Sluipwijk, verkoopt aan zijn broer Jan Pietersz Blonck, mede wonende aldaar, een perceeltje weiland, 2 morgen 50 roeden groot.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 7, fol. 133v, d.d. 13-10-1655 (FS scan 244)

Jan Pietersz Blonck als broer en erfgenaam van Jacob Pietersz Blonck, zich sterkmakende voor de overige erfgenamen van voornoemde Jacob Pietersz Blonck, verkoopt aan Johan de Vrij, secretaris van Gouda, de beterschap van 4 morgen erfpachtsland.
RHCRL, ORA Sluipwijk (beh.nr. R068), inv.nr. 4, fol. 118, d.d. 07-03-1663 (FS scan 395)

Het betekent overigens wel dat Hendrick Jacobsz Blonck en Hadewij Jans Blonck neef en nicht waren.

Jacob en Jan Pietersz Blonck zijn op hun beurt de zonen van Pieter Adriaensz en Fijtgen Jacobsdr.

Timon Schuurman - 21 apr 2024 - 20:55

Hallo Jan,

Dankzij de link was de akte snel gevonden en deze is inderdaad goed leesbaar. 

Hartelijk dank weer voor jouw reactie, ik ben er altijd geweldig mee geholpen,

groet, Wim.

Willem van de Pol - 21 apr 2024 - 21:23

Hallo Timon,

Als gebruikelijk weer zeer uitgebreide en bruikbare informatie, geweldig !   Jouw info samen met die van Jan Clavaux moét haast wel voldoende zijn om mijn 'probleem' op te lossen.

Dank je wel,

groet, Wim

 

PS.  Heb trouwens  ook jouw site 'https://www.genealogierijnland.nl/'  gevonden, zeker aanbevolen !

Willem van de Pol - 21 apr 2024 - 21:34 (laatst bijgewerkt 22 apr 2024 — 00:39 door auteur)

u kunt ook informatie vinden bij het streekmuseum Reeuwijk. er wordt hard gewerkt aan digitalisatie van de persoonsgegevens van inwoners van reeuwijk en sluipwijk of neem eens contact op 0182393773   

grada knoop - 21 apr 2024 - 22:37

Grada,  ik heb kort geleden nog contact gehad met het Streekmuseum.  Informatie daar op gevraagd en gekregen, prima service !

Bedankt voor de verwijzing,
Wim.

Willem van de Pol - 21 apr 2024 - 22:56

Ik heb eens in mijn kwartierstaat gekeken naar de Bloncken, hier een (verkort) overzicht zoals ik het nu heb:

5202 Jan Pietersz Blonck, te Sluipwijk. Hij is gehuwd met
5203 Sara Maertensdr. Blonck, uit Sluipwijk.

10404 Pieter Adriaensz Blonck, te ’s-Gravenbroek onder Sluipwijk, overleden na 7 december 1633. Hij is gehuwd met
10405 Fijchgen Jacobsdr., overleden voor 8 mei 1623. 
10406 Maerten Cornelisz Blonck, schout van Sluipwijk 1641, begraven aldaar op 10 oktober 1662. Hij is gehuwd met
10407 Adriaentje Jacobsdr.

20808 Adriaen Blonck, [te Sluipwijk], van patroniem bekend.
20810 Jacob Huijberts, te Reeuwijk, overleden na 8 mei 1623. Vermoedelijk zoon van Huijbert Stevensz en Aeltje Jans.
20812 Cornelis Maertensz Blonck, te Reeuwijk.

41624 Maerten Blonck, [te Reeuwijk], van patroniem bekend. Vader van Jan en Cornelis.

veel te vinden in de indexen op RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, de (transport)akten van Sluipwijk in familysearch en de site van dhr Schuurman zoals hierboven.

Of  Adriaen Blonck familie was van Maerten weet ik niet, maar het zou goed kunnen,

vr gr Vincent
 

VvdHeijden - 26 apr 2024 - 13:38

Vincent, leuke reactie, dank je wel.
Ik had de boel even naast me neer gelegd. Ik begon zelfs over Bloncken te dromen.
Dit is dus een goede reden om de zaak weer op te pakken.

Onderstaand  mijn Blonken tot nu toe ......

Generatie 1
2   Jan Pietersz Blonck  X  
3    Sara Maertensz Blonck

Generatie 2
4  Pieter Adriaensz Blonck  X   
5  Soffije** Jacopsdr
6  Maerten Cornelisz Bloncq  X
7  Ariaentgen Jacobs.

Generatie 3
8   Andries Pietersz   X   9  Marritgen Jansdr,
10   Jacop Jan Aertsz X   11  Quirijntgen Maertensdr
       Uit dit huwelijk:
        a. Soffije ** Jacopsdr
         b. Jan Jacopsz. 
         c. Marritgen Jacopsdr
12  CORNELIS MAERTENSZ BLONCK heeft als oom 
van de 4 weeskinderen, nagelaten door SARA MAERTENSZ BLONCK, 
geprocreert bij JAN PIETERSZ BLONCK, die mede compareerde, 
het voogdijschap aanvaard.
Bron: REEUWIJKSE BRONNEN - deel 9 - SLUIPWIJK - Weeskamer 1666-1811 - 
ARA, inv. nr. 1,2 - nr.1.° - nr.2.° idem boedelpapieren, regesten van akten - 
samenstelling: medewerkers  Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.
 

Willem van de Pol - 26 apr 2024 - 21:50 (laatst bijgewerkt 26 apr 2024 — 22:22 door auteur)

Ik ben blij dat mijn website helpt met het vinden van informatie.

Ik denk dat Vincent de uitkoop van 08-05-1623 uit ORA Reeuwijk gebruikt, gezien Jacob Huijbertsz op de website van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard foutief grootvader wordt genoemd. Er staat in het origineel wel Jacop Huijbertsz, nergens het woord grootvader of bestevader, maar gezien het onderstaande hoofdgeld moet het Jacop + Huijbert zijn.

Ik lees: Gecompareerd zijn geweest Pieter Adriaensz Blonck, getrouwd geweest met Fijtgen Jacopsdr za., aan de ene, en Arien Pietersz, zijn mondige zoon, voor zichzelf, Cornelis Cornelisz getrouwd met Maritgen Pietersdr, voornoemde Arien Pietersz met Jan Jacopsz, wonende te Reeuwijk, als broer, oom en gerechte bloedvoogden van Jacop, Huijbert en Jan Pieters zonen en Haduwij, Janneken en Trijntken Pieters dochters, nagelaten weeskinderen van wijlen Fijtgen Jacopsdr.

Het past bij het hoofdgeld van Sluipwijk, waar ik het volgende gezin vindt (Pieter Ariensz is inmiddels hertrouwd):

2 149r E Pieter Ariensz hofstede
2 149r Aeffken Mellen huisvrouw
2 149r Arien Pietersz kind 1, dient bij Pouwels Leedertsz te Oucoop
2 149r Jacob Pietersz kind 2 dient bij Pieter Huygensz
2 149r Haduwy Pieters kind 3 dient bij Jan Sijmonsz te Reewijk
2 149r Huybert Pietersz kind 4
2 149r Jannichgen Pieters kind 5
2 149r Jan Pietersz kind 6
2 149r Tryntgen Pieters kind 7

Gezien de akte van 15-05-1596 uit ORA Reeuwijk heeft Willem gelijk met Jacop Jan Aertsz als vader van Soffije Jacopsdr. Andries Pietersz lijkt me dan weer niet de vader van Pieter Adriaensz Blonck. Uit de transportakte (ORA Sluipwijk, inv.nr. 1, fol. 27v, d.d. 27-04-1616) blijkt geen familierelatie.

Maerten Cornelisz Blonck is inderdaad de zoon van Cornelis Maertsz, gezien de transportakten van 23-04-1614 in ORA Reeuwijk op RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

Timon Schuurman - 26 apr 2024 - 23:37

vervallen

Willem van de Pol - 27 apr 2024 - 19:04 (laatst bijgewerkt 27 apr 2024 — 19:12 door auteur)

Timon, hartelijk dank weer voor je reactie. 

Sorry met mijn vorig bericht bericht ging het even mis, excuses daarvoor.

Je stelt o.a.

Andries Pietersz lijkt me dan weer niet de vader van Pieter Adriaensz Blonck. Uit de transportakte (ORA Sluipwijk, inv.nr. 1, fol. 27v, d.d. 27-04-1616) blijkt geen familierelatie.

Daar heb je helemaal gelijk in als dat het enige bewijs zou zijn.  Maar er is nog een andere akte,

d.d.  27-04-1616
De erfgenamen van het echtpaar Jan Arijen Pietersz en Annetgen Gerritsdr transporteren aan Pieter Adriaensz Blonck een boerderij met circa 25 morgen land 
onder Reeuwijk en Sluipwijk. 
De transportanten zijn: 
1) Andries Pietersz, gehuwd met Marritgen Jansdr, en 
b) Cornelis Adriaensz Blonck en Adriaen Gerritsz als voogden over de minderjarige kinderen van het echtpaar.

Het betreft: 
a) een boerderij met opstallen op 6 morgen erfpachtland van Hillebrant den Otter, heer van Sluipwijk, op 's-Gravenbroek onder Sluipwijk. 
Het geheel ligt tussen de 's-Gravenbroeksedijk en de Oudeweg en wordt ten oosten belend door perceel b en ten westen door Pieter Adriaensz Blonck. 
De jaarlijkse erfpacht bedraagt 20 gulden;

b) de helft van 8 morgen erfpachtland van Hillebrant den Otter op 's-Gravenbroek onder Sluipwijk, waarvan de andere helft eigendom is van Goessen Claesz. 
Dit land ligt tussen de 's-Gravenbroeksedijk en de Oudeweg en wordt ten oosten belend door Hermen Dircxz Heij en ten westen door perceel a. 
De jaarlijkse erfpacht bedraagt 9 gulden;

c) de helft van 9 morgen 100 roe land op Lang Gravekoop onder Sluipwijk, waarvan de andere helft eigendom is van Jan Coenen. 
Dit land ligt tussen de Ruigekade en de Kerfwetering en wordt ten noorden belend doro Melchior Willemsz en ten zuiden door Dirck Willemsz van Daen. 
Dit land is belast met een jaarlijkse losrente van vier gulden en vier stuivers, en

d) 10 morgen 300 roe land op 's-Gravenbroek onder Reeuwijk. 
Het land ligt tussen de 's-Gravenbroeksedijk en de Grote Ree en wordt ten oosten belend door Dirck Jacobsz Blonck en ten westen door Pancras Elbertsz. 
Dit land is belast met losrentes van 6 gulden ten behoeve van de weduwe van Reijnier Jansz de Swaen, van 6 gulden ten behoeve van mr Lambert Carpert, 
van 8 gulden en 8 stuivers ten behoeve van de weduwe van Maerten Huijgen en van 28 stuivers ten behoeve van de koster en pastoor van Sluipwijk.

De akte is verleden voor schout en schepenen van Reeuwijk en Sluipwijk gezamenlijk.

Bron:  RHC Rijnstreek en Lopikerwaard - Beheersnr: R065 - Schoutambacht Reeuwijk (oud-rechterlijk) - Schepenakten Reeuwijk, 1616 - Inventarisnr: 2 - Folionr: 106v
 

Weliswaar  blijkt ook uit deze akte geen directe familierelatie maar ik vraag mij toch af, levert deze akte dan ook geen indirect bewijs ?
 

Willem van de Pol - 27 apr 2024 - 19:38

Timon,

nog zomaar een vraagje tussendoor,

28 stuivers ten behoeve van de koster en pastoor van Sluipwijk.

heb jij enig idee wie daarmee bedoelt worden ?

groet, Wim

Willem van de Pol - 27 apr 2024 - 21:12 (laatst bijgewerkt 27 apr 2024 — 21:16 door auteur)

Wim, ik denk dat het zit als volgt:
Jan Arijen Pietersz en Annetgen Gerritsdr hebben in 1616 vier kinderen. Maritgen Jansdr is getrouwd met Andries Pietersz en de andere drie kinderen zijn nog onmondig. De voogden die optreden, lijken de ooms van de kinderen te zijn (hoewel ze niet zo in de akte worden genoemd), dus Cornelis Arijensz Bloncq is m.i. de broer van Jan Arijensz Pietersz en Arijen Gerritsz de broer van Annetgen Gerritsdr. Ze verkopen het stukken land aan Pieter Adriaensz Blonck, m.i. dus ook een broer van Jan Arijensz Pietersz.

Ik heb een vermoeden dat de onderstaande twee stukken land, die door Adriaen Pietersz worden getransporteerd aan Jan Adriaensz [= Jan Arijen Pietersz], onderdeel zijn van 10 morgen 300 roe land op 's-Gravenbroek onder Reeuwijk.

Adriaen Pietersz transporteert aan zijn zoon Jan Adriaensz: a) 2 morgen 150 roe land op 's-Gravenbroek, gelegen tussen de 's-Gravenbroeksedijk en de Grote Ree, ten oosten belend door de Zoetendijk en ten westen door Leendert Willems, en b) 2 morgen 450 roe land op 's-Gravenbroek, gelegen tussen de 's-Gravenbroeksedijk en de Grote Ree, ten oosten belend door Dirck Jacopsz Blonck en ten westen door Jacop Jacopsz Blonck. Het land is belast met diverse jaarlijkse los- en lijfrenten, te weten acht gulden en acht stuivers ten behoeve van Maerten Maertensz, zes pond Vlaams ten behoeve van Jan Maertsz, schout van Reeuwijk, en zeven of acht stuivers ten behoeve van de pastoriegoederen van Reeuwijk. De koopsom wordt door de koper voldaan met de overname en aflossing van deze losrentes.
RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 1, fol. 3, d.d. 10-11-1593

Ik kijk naar de belending onder het tweede perceel (2 morgen 450 roe). Ten oosten ligt het land van Dirck Jacopsz Blonck. Het lijkt te gaan om 1 morgen 300 roe land dat op 14-05-1618 door Dirck Jacopsz Blonck wordt getransporteerd aan zijn zoon Jacop Dircksz Blonck. Die 1 morgen 300 land ligt tussen de dijksloot en de Grote Ree en wordt ten oosten belend door Dirck Hermensz en ten westen door Pieter Adriaensz [Blonck]. Als in 1623 de boedelscheiding van Pieter Adriaensz Blonck wordt geregeld, wordt het 10 morgen 300 roeden land belend ten oosten door Jacop Dircxz [Blonck].

Daarmee lijkt Adriaen Pietersz de vader van Pieter Adriaensz Blonck te zijn.

Ik zou bij de 28 stuivers denken aan erfpacht. De kerk of pastorie van Sluipwijk kreeg van de nodige percelen in de omgeving een jaarlijks (klein) bedrag aan erfpacht.

Timon Schuurman - 27 apr 2024 - 22:01 (laatst bijgewerkt 27 apr 2024 — 22:01 door auteur)

Timon,

Bedankt weer voor je moeite en belangstelling, ik ga alles op m'n gemak doorlezen. En zal je voorlopig niet meer lastig vallen ;-).

Het laatste vraagje had te maken met een M.M. Blonck, die koster was, maar of dat in Reeuwijk of Sluipwijk was weet ik niet meer.

Hartelijke groet,

Wim

 

Nog gevonden;

dd  19-07-1624 - Schepenakten Reeuwijk
Maerten Maertensz Blonck, bakker te Reeuwijk, leent 250 gulden tegen 5,5% van Maerten Maertensz Blonck, de voormalige koster van Reeuwijk. 
 

Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard - Beheersnr: R065 - Archief: Schoutambacht Reeuwijk (oud-rechterlijk) - Inventarisnr: 3 - Folionr: 83

Willem van de Pol - 27 apr 2024 - 22:32 (laatst bijgewerkt 28 apr 2024 — 00:49 door auteur)

Hoewel het aan belangstelling en reacties tot nu toe niet heeft ontbroken is mijn oorspronkelijke vraag daardoor 
toch wat op de achtergrond geraakt.  

Gezocht de ouders van Hendrik Jacobsz Bloncq (Blonck, Blonk), geb. ca 1635-1640. Ravensberg, Sluipwijk.

In de transportakte waar Jan Clavaux naar verwijst worden veel Bloncken en hun onderlinge relaties genoemd.
In het heel kort weergegeven,

30 jan 1679,  verschenen:
Jan Pieterss Blonck, weduwnaar van   za: Sara Maertens Blonck overleden tot  Slúijpwijck, ter eene en

Pieter Jansz Blonck , Jacob Janse Blonck en Arien Jansz Blonck
Neeltgen Jans Blonck  X   Huijgh Wouterss de Hoogh 
Jannetgen Jans Blonck  X   Pieter Pieterse Trim 
Cornelia Jansdr Blonck  X   Wouter Eno, Schout en secretaris van Sluijpwijck 
verder
Cornelis Maertense Blonck als  oom en voogd over Ariaentgen Jans Blonck,  
Pieter Jacobse Blonck als  oom en voogd over Pieter, Marijtgen en Fijtgen Hendricxs Blonck die 
kinderen waren van   Hendrick Jacobse Blonck  en  Hadewij Jans Blonck  
samen kinderen en kleinkinderen van de bovengenoemde  za:  Sara Maertens Blonck,  ter andere sijde.


Jacob Pietersz Blonck uit Sluipwijk is waarschijnlijk de vader, maar wie was zijn vrouw en moeder  van Hendrik Jacobsz Bloncq?

Willem van de Pol - 29 apr 2024 - 09:59 (laatst bijgewerkt 30 apr 2024 — 15:18 door auteur)

Dank voor jullie berichten, tijd voor enkele aanvullingen dus. Ik heb de meeste door mij genoemde gegevens inderdaad enige tijd geleden uit de regesten op de site van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard gehaald (ik ben er een van de lijn Trimp-Blonck), onder meer de genoemde akte uit 1623; dat ook de oorspronkelijke akten (elders) online in te zien waren, was mij toen nog niet bekend; het laat maar zien dat het loont om deze ook te bekijken! Heel mooi zou het zijn als de regesten op de archiefsite zelf gekoppeld zouden worden aan de afbeelding van de akte zoals je dat weleens ziet; wellicht dat dat nog eens gebeurd. Maar goed, Rome is niet op één dag gebouwd.

VvdHeijden - 30 apr 2024 - 20:23

Gezocht de ouders van Hendrik Jacobsz Bloncq (Blonck, Blonk), geb. ca 1635-1640. Ravensberg, Sluipwijk.

De volgende verwijzingen gevonden naar Jacob Pietersz Blonck, waarschijnlijk vader van Hendrik Jacobsz Bloncq

Waarschijnlijk kinderen van Jacob uit onbekende relatie:

1 Pieter Jacobsz Blonck trouwde met Sijtge Pieters Costerus. 
2 Jacop Jacopsz Blonck.
3 Hendrik Jacobsz Bloncq trouwde met Hadewij Jans Blonck.

Vermeldingen, o.a. gevonden;

1622                  GenealogieRijnland > Hogenda - HOOFDGELD van SLUIPWIJK - 1622 - Genea Rijnland, Leiden -                                                 2.149r
                          Jacob Pietersz dient bij Pieter Huygensz
09-05-1633       Hogenda - Index op de kopers, verkopers en borgen uit de transportacten en schuldbrieven van                                     SLUIPWIJK
                          Blonck, Jacob Pietersz
                             1,151v 24- 5-1622
                             2,136 9- 5-1633 schepen van Sluipwijk
                             2,137 9- 5-1633 schepen van Sluipwijk
                             2,138 9- 5-1633 schepen van Sluipwijk
1626  - 1638     Genealogie Rijnland  - Sluipwijk - ORA index - Inv.nr. 2 (1626-1638) - fol. 138
                           Pieter Adriaensz Blonck opdracht aen Jacob Pietersz Blonck sijn soon
13-10-1655      Genealogie Rijnland - RHCRL, ORA Reeuwijk (beh.nr. R065), inv.nr. 7, fol. 133v, (FS scan 244)
                           Jacop Pietersz Blonck, wonende aan de Reede onder Sluipwijk, verkoopt aan zijn broer 
                           Jan Pietersz Blonck, mede wonende aldaar, een perceeltje weiland, 2 morgen 50 roeden groot.
07-03-1663     Genealogie Rijnland - RHCRL, ORA Sluipwijk (beh.nr. R068), inv.nr. 4, fol. 118, (FS scan 395)
                           Jan Pietersz Blonck als broer en erfgenaam van Jacob Pietersz Blonck, zich sterkmakende 
                           voor de overige erfgenamen van voornoemde Jacob Pietersz Blonck,verkoopt aan Johan de Vrij, 
                           secretaris van Gouda, de beterschap van 4 morgen erfpachtsland.

 

Maar de onbekende relatie nog niet gevonden en dus nog op zoek naar de echtgenote van Jacob Pietersz Blonck .............

Willem van de Pol - 2 mei 2024 - 23:30 (laatst bijgewerkt 3 mei 2024 — 00:55 door auteur)

Beste Willem, 

Interessante informatie en discussie en wellicht een aanknopingspunt naar een openstaande vraag in de kwartierstaat van mijn kinderen. Ook daarin komt een familie Blonck naar voren uit Sluipwijk. Ik ga me nu weer opnieuw hier in verdiepen, maar vroeg me af of je wellicht beschikt over informatie van Pieter Jansz Blonck, broer van Hadewij en zoon van Jan Pietersz Blonck en  Sara Maertens Blonck.

Ik vraag dit omdat ik een open einde heb met drie kinderen Blonck:

Maarten Pietersz Blonck x Merrigje Huysman (otr 19-12-1694 Sluijpwijk
Sophia Pieterse Blonck x Pieter Cornelisz de Jong (1703 Sluipwijk huwelijk)
Jacob Pietersz Blonck x Marietie Ariens de Jonge (19-01/10-02-1704 Sluipwijk otr/tr)
 

Deze drie zijn over en weer elkaars doopgetuigen en alle drie krijgen ze een dochter Anna/Annigje. Ik zoek dus hun ouders en wellicht heb je een aanknopingspunt in de door jou gevonden gegevens: mogelijk is genoemde Pieter Jansz Blonck hun vader?

 

Met vriendelijke groet,

Marleen

Marleen Wilschut - 5 mei 2024 - 13:52


Dag Marleen,

Dat je op enig moment vast loopt met de Bloncken, dat ken ik ook .......  Enkele dagen geleden dacht ik nog een heel eind op de goede weg te zijn, dan kom je onverwacht een akte tegen die alles weer op z'n kop zet.  

Twee Bloncken waarvan ik dacht dat het vader en zoon waren, blijken broers van elkaar te zijn ! 
Maar dat gepuzzel maakt deze hobby juist zo leuk, toch ....

Het gezin Pieter Jansz Blonck zit inderdaad in  mijn bestand, maar hoe kan het anders, dat gezin ziet er iets ander uit ..........
Ik heb er een kwartierstaat van gemaakt, met bronvermeldingen, dus nogal wat tekst. Daarom stuur ik je e.e.a. per mail toe.

Wees verstandig kijk er kritisch naar, ik heb niet de wijsheid in pacht, dus zitten er fouten in, laat het mij aub weten.
Heb je vragen, stel ze via het forum of  als je dat liever wilt mail me gerust,

Met vriendelijke groet,
Wim.

Willem van de Pol - 5 mei 2024 - 20:10De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu