stamboomforum

Forum logoOnderzoek in de Antillen en Suriname » Informatie gezocht over Cordelia Bor!


Profiel afbeelding

Hallo,

Ik ben op zoek naar informatie over mijn oudmoeder Cordelia Bor (en haar familie). Zij is de moeder van mijn bet overgrootmoeder Olimpia Andrea Garcia Bor gehuwd met mijn bet overgrootvader Johannes Fabianus Sebastianus Leend op 25 december 1909 te Curacao. Wie de familie/ouders zijn van Cordelia, is voor mij en mijn familie onbekend.

Wat ik van mijn familieleden heb gehoord is dat Cordelia op Curacao woonde en zwanger raakte van ene meneer Giribaldi (?), met het gevolg dat zij door haar familie gestuurd "verbannen" werd naar Riohacha, Colombia. Haar dochter Olimpia is geboren op 30 november 1880 te Riohacha, Colombia. Olimpia zou gesmokkeld zijn naar Curacao, waar zij voor de familie Leend ging werken. Zij trouwde dan ook met Johan Leend. Op de huwelijksakte van Olimpia en Johan staat vermeld dat Cordelia te Barranquilla, Colombia woonde. Ik vermoed dat zij ook in Colombia bleef wonen tot haar overlijden. 

In het Nationaal Archief Curacao kan ik geen aktes van Cordelia Bor zelf vinden. Haar naam staat wel vermeld op de trouw- en overlijdensakte van Olimpia. Het ontbreken van de aktes van Cordelia is erg frappant, omdat de Bor familie vanaf de 19e eeuw op Curacao woont en er een heleboel aktes te vinden zijn van personen met die achternaam. Daarnaast kan ik ook geen informatie vinden over Cordelia op WieWasWie.

Ook draagt Olimpia de Garcia naam. Vermoedelijk zou Cordelia getrouwd zijn met een Garcia, die Olimpia erkend heeft als zijn dochter. 

Maandenlang heb ik gezocht naar informatie over Cordelia en haar familie, maar jammer genoeg kon ik niks vinden. Als iemand iets weet over Cordelia, haar ouders, een familielid, haar leven in Colombia, de man met wie ze trouwde etc. Laat het graag weten! Alle hulp en informatie is welkom :)

Gina Locadia - 7 jun 2021 — 15:10 (laatst bijgewerkt 7 jun 2021 — 17:20 door auteur)

Als je via Familysearch de huwelijksakte van 1909 opzoekt, dan zitten er ook de scans van de huwelijksbijlagen bij.

Johannes Fabianus Leend blijkt in 1871 te zijn geboren als Johannes Fabianus, zoon van Maria Cecilia. In de marge staat geschreven dat hij gewettigd is bij het huwelijk van Maria Cecilia en Louis Isidro Leent in 1872.

Van Olimpia Andrea Garcia zit in de huwelijksbijlagen geen geboorteakte, maar een notarieel opgestelde 'akte van bekendheid'. Daaruit blijkt dat Olimpia Andrea Garcia (naam 'Bor' niet genoemd) de dochter is van Cordelia Bor, en dat haar geboorteakte niet op te vragen is omdat de plaatselijke registers van de Burgerlijke Stand in Colombia 'ten gevolge van revolutien [...] vernield zijn'

Ik heb tot nu toe nog geen aanwijzingen gevonden dat Cordelia - zoals de vraagstelster meldt - ook inderdaad oorspronkelijk van Curacao afkomstig zou zijn. Wat ook m.i. niet helemaal voor de hand ligt als haar dochter op Curacao woont bij haar huwelijk, maar zij zelf - zo blijkt i.d.d. uit de huwelijksakte - woont nog in Colombia.

Uiteraard: ik heb geen bewijs dat het niet zo gegaan is als in de vraag gesteld. Maar dus ook geen aanwijzing gevonden dat dat deel van het verhaal ook klopt.

-Bart- - 7 jun 2021 — 16:35

Hoi Bart,

Bedankt voor je hulp! Johan is inderdaad buitenechtelijk geboren en is bij het huwelijk van zijn ouders erkend. Ook heeft een oudoom mij inderdaad verteld dat de archieven en dus aktes in Colombia verwoest zijn. 

Cordelia zou volgens verhalen gestuurd zijn naar Riohacha, omdat zij zwanger geraakt was van een getinte jongen. Ik heb een foto van mindere kwaliteit waarop Olimpia en Johan te zien zijn. Daarop kan je zien dat Olimpia erg licht is van kleur. Het was in de 19e eeuw natuurlijk not done om ongehuwd zwanger te raken en het was zeker not done om van een getinte jongen zwanger te raken als wit meisje. Dus dat Cordelia's familie haar misschien naar Riohacha stuurde om deze redenen zou best mogelijk kunnen zijn. Of het inderdaad zo gegaan is, weet ik niet 100%

Gina Locadia - 7 jun 2021 — 17:17 (laatst bijgewerkt 7 jun 2021 — 17:19 door auteur)

Dag Gina,

Ik heb wat globaal onderzoek gedaan naar de achternaam Bor. Ik kwam die naam tegen bij zowel de 'hogere' als de 'lagere' sociale klassen om het zo maar even te noemen. Of om het anders te zeggen: zowel bij 'eigenaars' van 'slaven', als bij slaafgemaakten. En hun respectievelijke nakomelingen.

De informatie die jij hebt aan de hand van foto's v.w.b. de huidskleur is nieuw voor mij. Je zegt dat Olimpia 'erg licht is van kleur' is. Dat kan betekenen dat óf de vader, óf de moeder een 'blanke' zou kunnen zijn. (Of natuurlijk ook dat zowel vader als moeder beiden ook 'erg licht is van kleur' waren). Uit de akten kun je opmaken dat zowel Olimpia als Cordelia als beroep 'naaister' hebben. Mijns inziens toch niet direct een beroep uit de 'hogere' sociale klassen.

M.a.w. ik had zelf (zonder de informatie van de foto's) bij Cordelia niet direct de associatie van een 'wit meisje'. Zou het niet andersom kunnen zijn geweest, dat een gekleurd meisje is zwanger geraakt van een 'wit' manspersoon? Dat zou - mijns inziens - meer in lijn zijn met het beroep van naaister dat Cordelia uitoefende.

Bovenstaande is uiteraard 'veronderstellenderwijs' gebruik maken van de schaarse beschikbare informatie, om daaruit zo veel mogelijk de meest voor de hand liggende conclusies te trekken.

Ik ben geen nieuwe informatie m.b.t. de herkomst van Cordelia tegen gekomen.

-Bart- - 7 jun 2021 — 17:43

Hoi Bart,

De naam Bor heb ik inderdaad ook vooral gevonden bij de slavendrijvers. De kans dat jouw theorie klopt is denk ik klein, althans van wat ik heb vernomen van mijn familie. Ik blijf bijvoorbeeld met de vraag hoe Cordelia dan de reis naar Riohacha betaald heeft als ze tot de 'lagere' sociale klasse hoorde. Ik had zelf ook een tijd terug aan die mogelijke verklaring gedacht. Dus besloot ik in de slavenregisters te zoeken. Ik vond twee Cordelia's:

  • Louisa Cordelia

Geboren 1858

Vrijgeworden als Louisa Cordelia Evert

Moeder: Carolina Mathilda

Eigenaar: Christina Evertsz

Deze persoon is vrijgeworden als Louisa Cordelia Evert en is dus niet Cordelia Bor.

  • Girigorie Cordelia

Geboren 1831

Moeder: Rita

Eigenaar: Maria Helena en Maria Johanna Sterling

Overleden 12/12/1840

De persoon is overleden in 1840, Olimpia is geboren in 1880. Dit is dus ook niet mogelijk.

Dit zijn twee andere personen dan mijn oud moeder. Cordelia staat dus noch in de bevolkingsregisters noch de slavenregisters. Ze kan ook bijvoorbeeld een andere voornaam gehad hebben, maar wel Bor als achternaam. 

Wat betreft het beroep naaister. Toen ze aankwam in Colombia (en dus vermoedelijk verstoten werd door haar familie) kon het zijn dat ze geen andere keuze had en naaister moest worden. In je eentje, zwanger, gestuurd worden naar een 'vreemd' land, waar ze een andere taal spreken, is niet iets waar een jonge vrouw natuurlijk op hoopt. Olimpia, zoals ik al eerder vermeldde, werd uit Riohacha gehaald door de familie en ging voor de Leend familie werken. Daarom was zij naaister als beroep. 

Ik bedenk mij nu dat die oudoom waar ik het voorheen over had, ook zelf onderzoek gedaan heeft naar Cordelia. Hij kwam in contact met een verre familielid van de echtgenoot van Cordelia, die beweringen van het verhaal van hierboven heeft kunnen bevestigen zoals dat Cordelia verbannen werd naar Colombia omdat zij zwanger raakte van een jongeman met de achternaam Giribaldi die dus getint was. Verder weet mijn oudoom ook niet meer. 

Gina Locadia - 7 jun 2021 — 18:36 (laatst bijgewerkt 8 jun 2021 — 02:04 door auteur)

Hoi Gina,

de naam Bor komt inderdaad al in de 18e eeuw op Curaçao voor, waar o.a. Abraham Bor uit Amsterdam met de dochter van een vooraanstaande familie trouwde. Zij waren in goeden doen. Je kunt online zien hoeveel slaven Abraham Bor in de tijd voor zijn dood in 1810 heeft vrijgemaakt. Later maakten zijn kinderen/kleinkinderen nog meer slaven vrij. Cordelia is niet te vinden in de geboorten van Curaçao, tenzij onder een andere naam. In een dergelijk geval, waar men de geboorteplaats van een voorouder kent, moet men daar ter plekke verder zoeken, dat is dan Riohacha in Colombia. Vanuit Curaçao vertrokken in de 18e en 19e eeuw veel handelaren en zakenlieden en bootslui richting alle kleinere kustplaatsen aan de Zuid-Amerikaanse kust. Daar kan ook een Bor bij zijn geweest die zich daar vestigde of er een tweede familie op nahield - zeker geen uitzondering in die tijd. Ook al zeggen ze dat er geen burgerlijke stand uit die tijd meer bestaat, dan heb je altijd nog de doopakten. Vooral in katholieke plaatsen moet men sowieso in de dopen zoeken. Dagelijks zie je mensen op fora over de hele wereld zoeken naar familieleden. Met doorzettingsvermogen is ook in Riohacha iemand te vinden die of al transcripties in huis heeft van dopen of weet hoe eraan te komen. Ook zijn er overal genealogische verenigingen en archieven waar vrijwilligers heel veel werk verzetten. Het is zaak om de juiste personen aan te spreken om verder te komen. Het is ook waar dat de naam Giribaldi op Curaçao voorkwam, maar zonder bewijzen als b.v. een testament of deposities bij een notaris kom je niet verder. Ik heb al voor je in de notariële aktes op alle namen gecheckt en kon niets vinden. Dus op naar Riohacha.....

groetjes

Christel Monsanto 

Christel Monsanto - 9 jun 2021 — 02:32

Beste mevrouw Monsanto,

Heel erg leuk om van u te horen!  Ik had u gezien in het NTR programma 'Verborgen Verleden', waar u een verre neef van mij, Olivier Locadia, hielp met zijn stamboom. Heel erg bedankt voor uw hulp. Ik ga aan de slag met het verder zoeken :)

 

Ik had ook een andere vraag voor u. Weet u misschien of de Curaçaose katholieke  trouw- en doopaktes toegankelijk zijn voor het publiek? Ik ben namelijk ook op zoek naar meer informatie over mijn Locadia naam/kant. 

Groetjes,

Gina Locadia

Gina Locadia - 9 jun 2021 — 11:37

Ik neem de vrijheid om ook antwoord te geven omdat ik (in ieder geval voor een deel) weet waar de RK registers te vinden zijn: familysearch

RK dopen 1795-1800
RK dopen 1800-1806
RK dopen 1806-1812
RK dopen 1812-1819

Geen transcripties of index voor zover ik weet, dus: bladeren

-Bart- - 9 jun 2021 — 12:34

Hier nog meer:

RK dopen 1768-1771 en trouwen 1769-1770
RK dopen 1774-1778
RK dopen 1782-1786
RK dopen 1786-1790
RK dopen 1791-1795

Opnieuw: bladeren maar

-Bart- - 9 jun 2021 — 12:49

Hoi Bart,

Erg bedankt voor de links naar de verschillende registers. Echter ben ik meer op zoek naar registers van 1860 en later. 

Gina Locadia - 9 jun 2021 — 13:08

Bart, zijn dit de dopen van Riohacha? Daar moet men veel later zoeken, als Olimpia in 1880 geboren is, is haar moeder misschien tussen 1850 en 1860 geboren? 

Christel Monsanto - 9 jun 2021 — 13:15

Gina, 

is het niet zo dat Olivier Leocadia heet? Er zijn katholieke dopen van diverse parochies bewaard, maar heel veel zijn ook in 1969 op 30 mei in het bisschopspaleis in vlammen opgegaan. Er zijn ook aantekeningen van ricibimentu bewaard. Afhankelijk van welke parochie men woonde. Deze archieven zijn ook allemaal in het Nationaal Archief op de Scharlooweg.  

Groetjes

Christel Monsanto - 9 jun 2021 — 13:20

Beste mevrouw Monsanto,

Dit zijn de doopregisters van Curacao, die Bart stuurde. In mijn vorige bericht had ik de vraag gesteld of u wist of de doop- en trouwregisters (rond 1860 en later) van Curacao voor het publiek toegankelijk zijn, omdat ik een trouwakte zoek van mijn andere bet overgrootouders aan opa's kant. 

Gina Locadia - 9 jun 2021 — 13:22

Gina, wat bewaard is aan kerkelijke akten, ligt in het Archief. Als je me laat weten, wat je zoekt, wil ik wel kijken.

Christel Monsanto - 9 jun 2021 — 13:25


Beste mevrouw Monsanto,

Dankuwel dat u de tijd wilt nemen om de akte voor mij te zoeken :) Ik zal zo duidelijk mogelijk het verhaal vertellen. Olivier Locadia en ik zijn verre familie van elkaar. Ik ben de achterkleindochter van Pablo Eugenio Locadia. Olivier is de achterkleinzoon van Amacia Francisca Locadia. De ouders van Pablo en Amacia heten Ersilia 'Macadie' Locadia/Leocadia (geboren 1870) en Pablo Leent (geboren 1861). (Ik had zelf inderdaad een overlijdensakte van een Ersilia Leocadia gevonden, die waarschijnlijk juist is).

Op alle aktes van de kinderen van Ersilia en Pablo staat Pablo niet vermeld als de vader van de kinderen. Mijn opa had mij verteld dat zijn ouders (Maria Margaretha Susanna 'Margot' Leend en Pablo Eugenio Locadia) somehow familie van elkaar zijn. Ik vond na veel zoekwerk, een Pablo Eugenne Paula geboren 25 januari 1861 (zoon van Susanna Bernadina Paula). Op de akte stond ook deze notitie vermeld: "Bij Gouvernementsbeschikking van 16-07-1908 nr 482 is aan het hierin genoemd kind vergunning verleend om met weglating van zijn geslachtsnaam "Paula" die van "Leent" te voeren. Willemstad, 01-07-1908". -> deze Pablo is de vader van Pablo (geboren 25 jan 1908), Amacia (geboren 4 okt 1899) en nog een ander dochter genaamd Faustina (geboren 19 dec 1893). 

Op alle aktes waar Amacia vermeld op staat, heet ze Amacia Locadia. Op 1 akte van 11 september 1930 die ik gevonden heb, een overlijdensakte van haar kind, staat ze vermeld als Amacia Leent. Mijn opa vertelde mij dat toen hij een kleine jongen was en naar school ging, hij eerst ingeschreven stond als Charles Leent. Daarna werd het opeens aangepast naar Charles Locadia en dat vond hij altijd raar. Mijn opa heeft alleen zijn oma Macadie (Ersilia) gekend, zijn opa Pablo is in 1934 gestorven (mijn opa is in 1941 geboren). Ook was de bijnaam van mijn opa's vader 'Pachi Leent', dit duidt aan dat hij dus ook Leent als achternaam had en gebruikte, maar iets gebeurde waardoor Locadia opeens gebruikt werd.

Mijn oud tante heeft mij verteld dat Pablo en Ersilia alleen getrouwd zijn in de kerk van Pietermaai en niet bij de burgerlijke stand. Hierom zijn ze dus niet voor de wet getrouwd en werd hun huwelijk niet erkend. Mijn familieleden hebben mij ook verteld dat Locadia eigenlijk een tweede naam was van Ersilia die ze hebben opgeschreven als haar achternaam, en Locadia dus niet haar achternaam was. 

Om deze redenen ben ik dus op zoek naar de trouwakte van Ersilia en Pablo

Verder heb ik heel lang gezocht naar hoe die link in elkaar zit en hoe de ouders van mijn opa ergens familie van elkaar zijn, maar elke keer kwam ik op een dood spoor. Wie de vader van Pablo Leent is, is onbekend. 

Gina Locadia - 9 jun 2021 — 14:32 (laatst bijgewerkt 9 jun 2021 — 16:49 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu