stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Europa » Voorouders van Oostrum [opgelost]


Profiel afbeelding

Wie kan mij iets vertellen over Maria van Oostrum overleden in 1630 en gehuwd met Eustachius van Asseweijn (Azewijn) overledenin 1633

Frans van Oostrum

Hallo Frans, ik denk dat je een beetje bent door geschoten. Dit soort vragen kan je eigenlijk niet plaatsen. Dit is zeer veel werk en vraagt veel tijd. En gebruikelijk is, dat wij mensen helpen met het zoeken naar hun voorouders. Hier plaats je 4 vragen met de zelfde strekking !!!!!!!

DHv. E.

NIET WAT JE VRAAGT !

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Brouwer-2016, p 48].
• "De Oostrummerhofstede is sinds de 17e eeuw (...) verdwenen. Zij lag aan het huidige Groene dijkje in het gelijknamige tiendblok tussen het oude dorpscentrum van 't Goy en de thans nog bestaande boerderij Oostrum. Op de plaats van de Oostrummerhofstede kan aan de hand van archeologische vondsten een praktisch ononderbroken bewoning vanaf de late IJzertijd tot de 17de eeuw worden gekonstateerd. De Westrummerhofstede is waarschijnlijk op de plaats van het huis Wickenburg te zoeken." "Het dorp 't Goy kwam tussen het kasteel (van de graven van Goye) en de Oostrummerhofstede tot ontwikkeling. De kapel werd wel capelle tot Oestrem (1332) genoemd en de daaraan verbonden kapelaan capellane van Oesterhem (1295). De graven van Goye dankten hun naam niet aan het dorp 't Goy, maar aan hun graafschap. Zij en indirekt het kasteel, waarin zij woonden, hebben hun naam gegeven aan het dorp en de oorspronkelijke naam verdrongen. Er is geen twijfel aan dat die oude naam Oostrum was. Van de villae die in 1227 worden genoemd, hebben alleen Houten en Oostrum zich kunnen handhaven en zijn tot dorpen uitgegroeid. Loerik en Westrum schijnen al in de late middeleeuwen niet meer dan een paar huizen te hebben bevat" [C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie, Stichtse Historische Reeks 9, Zutphen 1983].
• Dideric van Oesterhem, draagt in 1294 18 morgen land te Houten op (OBU V 2632). Geraert Philipssoen van Oesterhem is in 1295 landgenoot in 't Goy (OBU V 2687). "In een lijst van tienden toebehorend aan het kapittel van St.-Marie, daterend van 1227, worden Westerhem en Osterhem genoemd als kennelijke woonkernen naast Houten (Halten) en Loerik (Lurke). Beide namen, Westrum en Oostrum, zijn oude '-heem' namen welke terug zullen gaan tot de Karolingische tijd, terwijl op de plaats van de Oostrummerhofstede aan de hand van archeologische vondsten een vrijwel ononderbroken bewoning vanaf de late IJzertijd tot de 17e eeuw kan worden geconstateerd. Het oriëntatiepunt van waaruit gezien Westrum en Oostrum hun naam ontvingen, was het slot van de graven van Goye [...]. Bron: Dekker. Vgl. kaartje. "Reeds vroeg in de 14e eeuw behoren leden van het geslacht Van Oostrum tot de meer aanzienlijke burgers van stad en lande rond Utrecht, getuige het predikaat 'knape' dat door hen gebezigd wordt en hun sociale status. Dan gaan zij zich in de 16e eeuw ook zelf als 'heren' gedragen: sommigen worden in de ridderschap beschreven en er is sprake van een eigen leenhofje." De eerste naamdrager in de hier beschreven genealogie is Willam van Schayck van Oistrum Snoyenss, leefde midden en tweede helft van de 15e eeuw. P 53: "Bij het onderzoek naar de afkomst van de rond 1600 in Houten en omgeving levende drie broers Ernst, Anthonis en Adriaan Janszonen van Oostrum is komen vast te staan dat hun familienaam oorspronkelijk Van Schaik luidde! Voor de kenners betekent dit dat je van het ene probleem in het andere rolt, omdat de al vroeg wijdvertakte familie Van Oostrum in uitgebreidheid en onoverzichtelijkheid zo mogelijk nog wordt geëvenaard door de familie Van Schaik welke ook tot één van de oudsten in het Krommerijngebied gerekend moet worden" [M.S.F. Kemp, 'Van Oostrum te Houten; aanzetten voor een genealogie', in: Jb. CBG 41 (1987), p 51-79].
• Dirc van Oestrum mbt. land in Abstederweide en Schalkwijk. Zie vervolgens item viif morghen lants mitter hofstede tot Oestrum gheleghen bi den huse ten Goye [Leenmannen Utrecht 1379, p 27, 49].
• Philips van Oestrum en Dirc van Oestrum, ivm. land te Schonauwen, Schalkwijk [Leenmannen Utrecht 1379, p 32].
• Deze uitgave heeft betrekking op het voorgeslacht van Omius van Oostrum, die in de tweede helft van de 19e en eerste helft van de 20e eeuw leefde. De Van Oostrums zijn afkomstig uit Jorwerd, waar voorvader Keimpe Minks in de 18e eeuw schoenmaker was [H. van Loo, Van Oostrum. Beeld van een familie van Friesland tot Zuid- Holland en Zuid-Afrika, Rijswijk z.j.; vgl. Med. CBG (1994), nr 4].
• [Familievereniging met periodiek: Ooster Heem, kwartaalblad families van Oostrum etc. (Bergen op Zoom 1996...)].
• [M.J. Janssen, 'Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum (Venray)', in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 33 (1896), p 1-127].
• Eastrum < Asterhem, eastlik hiem (vanuit Dokkum gezien) [F. Dykstra, 'Ien en oar oer de doarpsnammen yn Eastdongeradiel', in: It Beaken 26 (1964), p 103].
• [Redmer Alma, 'Oostrum en het Eesterrecht', in: DMB 53 (2001), p 123-128].
• Oostrum, van; van Oosterum, (van) Oosterom: PlN Oostrum (FL, NL) en bij Houten (U). 1440 Cornelis van Oestrum, Brugge (PARM.); 1509 Dirk van Oostrum, Wijk-bij-Duurstede (NL 23 (1905), 75); 1522 Alexander Oestrum de Trajecto Inferiori (WF).   [WFZ]

Meertens Familienamen

Renee2

vervallen

Jan...

Het is niet de bedoeling om op deze wijze in verschillende fora een topic te plaatsen over een familie.

Ik kijk het nog even aan en jammer dat op verschillende fora op de vraag is ingegaan.

Op deze wijze vragen stellen wordt het forum vervuild.

Gr.

Everardus moderator

Everardus Rollema

Wie kan mij iets meer verteleen over Arie van Oostrum geboren 1760, gehuwd met Neeltje de Jong

Frans van Oostrum

En in welke regio/plaats speelt een en ander af?

Gr.w

aanvulling Linschoten 16 november 1783 gehuwd gerecht

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-168R?i=406&cc=2037906 zie ook de afbeelding daarna

Everardus Rollema

Wie kan mij meer vertellen over Maria van Oostrum, overleden in 1630 en gehuwd met Eustachius van Aessewijn (Azewijn) overleden in 1633.

B.v.d.

Frans van Oostrum

Wie weet er iets meer te vertellen over de ouders van  Claas van Oostrum geboren 29-06-1738 in Woerden 

Frans van Oostrum

Op basis van de geboortedata moet het toch  mogelijk zijn de doopinschrijving te vinden? Welk geloof had de familie? Is de genoemde datum overgenomen van een internetpagina?

De doopinschrijving gereformeerd Woerden. http://proxy.handle.net/10648/553c67e7-b355-4b79-8d39-0f80005d9b83

Claas Oosterum 29-06-1738 Woerden . Ouderpaar Claas Oosterum en Josina Oppelaar. Let op: hier geen van Oosterum.

mvg-Ben

Ben Wegman

Dit onderwerp graag voortzetten op stamboomforum.nl bij de relevante vragen (geen mails aan mij toesturen meer daarover).
Zie ook gahetna.nl en geni.com (publicaties van vragensteller => google zie naam = vragensteller) veel succes en gelukkig 2019.

Macy Deden

Ben op zoek naar de ouders van Claas van Oostrum geboren ca.1760 en Fijtje Sandberg geboren 1760.

Wie kan mij helpen?

Frans van Oostrum

N.a.v. uw vraag heb ik ook nog enige vragen. Probeer svp forumleden ook behulpzaam te zijn door informatie te verschaffen die u al hebt met verwijzing naar evt vindplaats.

Gaarne vermelding van plaats of regio. Waarop is het geboortejaar gebaseerd? Ondertrouwakte? Waar en wanneer was de ondertrouw? Zijn er kinderen uit dat huwelijk geboren en zo ja is er vermelding van doopgetuigen? Welk geloof had deze familie?

mvg-Ben

Ben Wegman

Notariële akte op 18 mei 1839te Woerden

Vermeldingen

 

Bronvermelding

RHC Rijnstreek en Lopikerwaardte Woerden, Notariële archieven
Notarieel archief Woerden, Woerden, archief W054, inventaris­num­mer 8803B, aktenummer 107

 

Notariële akte op 15 april 1842te Woerden

Vermeldingen

 

Bronvermelding

RHC Rijnstreek en Lopikerwaardte Woerden, Notariële archieven
Notarieel archief Woerden, Woerden, archief W054, inventaris­num­mer 8803E, aktenummer 567

Renee2


Overlijden op 2 maart 1845te Woerden

=

   

Vader

Jan Sandberg

Moeder

Jannigje van den Berg

     

Overledene (vrouwelijk)

Partner

 

Bronvermelding

 

RHC Rijnstreek en Lopikerwaardte Woerden, BS Overlijden
Overlijdensakte, Woerden, inventaris­num­mer 1697, 3 maart 1845, aktenummer 26

Renee2Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu