stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd: staten van goed akte Maria de Cock Sint Pauwels 1665

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik heb de eerste twee pagina's van deze akte redelijk kunnen lezen maar heb nog een paar onzekerheden

Dit is wat ik er zelf van heb kunnen maken:

 

folio 267v (linker deel)

 1. Inerghebrocht en(de)  accaert

 2. bij Pieter van Duijse in

 3. ghebannes verschaere den

 4. 10e juny 1665 en(de) voor

 5. onet H. Ysebrant

folio 267v (rechter deel)

 1. Staet ende inventaris van

 2. goede die bij desen overgeeft

 3. Pieter van Duijse hauder

 4. ghebleven van Maijken Scocx

 5. sijne huijsvrouwe s(aliger) m(emori) beneffens

 6. sijne hoirs ende kinderen

 7. gheprocreert bij tvoornoemde

folio 268

 1. Maijken Scocx met name Jan

 2. van Duijse Pierijnken Pieter

 3. Margruete ende Lauwereijs van

 4. Duijse ende dat vande gronden

 5. van erfven meubelen e(nde) schulden

 6. van achterdeele ten selven sterfhuijse

 7. bevonden ende dat inder manieren

 8. naervolghende

 9. Eerste ende tevoren buete benoemden

 10. ten voorn(oemde) sterfhuijse


 1. Item inden eersten benomden voor

 2. baete ten voorn(oemde) sterfhuijse een

 3. behuijsde hofstede gheleghen binnen

 4. de p(a)rochie van S(int) Pauwels opden

 5. Herwech groot vijf hondert roeden

 6. handthoostuende suijt Jan Haelbrecht

 7. noort tsheerenstraete deze voorn(oemde)

 8. hofstede is belast met vier xdn(tienden)

 9. grooten tjaers ten profijte vande

 10. hoirs van Tanneken van Haevere

 11. midtsgh(aarde) noch drij mauten coren

 12. tsjaers ten profijte vanden

 13. armen van S(int) Pauwels

 

 1. Item noch een stuck saijlant groot

 2. seven hondert roeden gheleghen

 3. binnen de selven parochie inden

 4. wijck genaempt den grauwensteen

 5. handthouende oost de weduwe

 6. Joos Verbaaecken suijt ende

 7. west de weduwe Mattheus Verberckmoes

 

de blauwe woorden ben ik zeer onzeker over omdat ze zo totaal onlogisch op mij overkomen.

Harold van Aalderen

sorry de kleuren kwamen niet over....het gaat om eerste woord eerste regel 5 en regel 16, 18 en 28

Harold van Aalderen

folio 267v (linker deel)

1. ..verghebrocht en(de) v(er)claert

3. ghebannen vierschaere den

4. 10en juny 1665 en(de) voor

5. ... L. Ysebrant

 

folio 268

01. Maijken Scocx met naeme Jan


09. Eerste ende alvoren baete bevonden

 

11. Item inden eersten bevonden voor

14. de p(a)rochie van S(int)e Pauwels opden

16. handthoofvende suijt Jan Haelbrecht

21. midtsgh(aeders) noch drij maeten coren

23. armen van S(int)e Pauwels

 

26. binnen de selve prochie inden

28. handthovende oost de weduwe

 

Kasper Ludeman

Als begin:

  

1.       Overghebrocht en(de)  v(er)claert

2.       bij Pieter van Duijse in

3.       ghebannen vierschaere den

4.       Xen junii 1665 en(de) was

5.       ond(erteycken)t L. IJsebrant

ChrisvD

folio 267v (linker deel)

Overghebrocht en(de)  v(er)claert

bij Pieter van Duijse in

ghebannen vierschaere den

Xen junii 1665 en(de) voor

ond(ergeteecken)t L. IJsebrant  [voor L zie Lauwereijs]

 

folio 267v (rechter deel)

Staet ende inventaris van

goede die bij desen overgeeft

Pieter van Duijse hauder

ghebleven van Maijken Scocx

sijne huysvr(ouwe) s(alige)r m(emori)e beneffens

sijne hoirs ende kinderen

gheprocreërt bij ’t voornoemde

folio 268

Maijken Scocx, met name Jan

van Duijse, Pierijnken, Pieter,

Margriete ende Lauwereijs van

Duijse ende dat van de gronden

van erfven, meubelen en(de) schulden

van achterdeele ten selven sterfhuyse

bevonden ende dat in der manieren

naervolghende.

Eerste ende alvoren baete bevonden

ten voorn(oemde) sterfhuyse

 

Item in den eersten bevonden voor

baete ten voorn(oemde) sterfhuyse een

behuysde hofstede gheleghen binnen

de prochie van S(in)te Pauwels op den

Herwech groot vijfhondert roeden

handthoofvende suyt Jan Haelbrecht

noort tsheeren straete deze voorn(oemde)

hofstede is belast met vier pon(den)

grooten tsjaers ten profijte van de

hoirs van Tanneken van Haevere

midtsgh(aeders) noch dry maeten coren

tsjaers ten profijte van den

armen van S(in)te Pauwels

 

Item noch een stuck saylant groot

sevenhondert roeden gheleghen

binnen de selven prochie in den

wijck genaempt den Grauwensteen

handthovende oost de weduwe

Joos Verbraecken suyt ende

west de weduwe Mattheus

Verberckmoes.

Pauwel

268 17 dese

ChrisvD


Bedankt voor alle verbeteringen. Dit maakt de tekst weer wat duidelijker en ik heb er weer wat bijgeleerd.

Harold van AalderenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!