stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Pietersz, Simon - Heinrics, Bennigje huwelijk Amsterdam 28-06-1595. Leeshulp gevraagd

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Dag forumleden,

ik zou graag de transcriptie hebben van de tekst bij het huwelijk van Simon  Pietersz en Bennigje Heinrics, zie link

http://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=si*&i2=2&p2=d&y2=1595&x=20&z=a#OTR00004000118

 

b.v.d. voor de genomen moeite.

 

vr.gr. Anne

vries

Simon pietersz van Purmerend oud omtrent 27 jaren wonende op de Nieuwendijk, geassisteerd met Jacob Pietersz zijn broeder hem overleggende sijnen geboden tot Purmerend

 

Helaas verder kom ik niet en bovenstaande zin zal ook nog wel correctie behoeven

Annemarie57

Annemarie,

bedankt, begin is er ;-)

 

vr.gr. Anne

vries

Tot nu toe kom ik niet verder dan:

Compareerden voor Herman Gijsbertss vande Pol, commissaris ...
Sijmon Pieterss van Purmerend oudt? omts? XXVII jaeren woonende
opden nieuwendijk, geassisteert met Jacob Pieterss sijn broeder,
hem overleggende sijne geboden tot Purmerend me.. e laten delen?
ende daer.. betooch .. te brenghen, te eenre, Ende Bennichgen
Heinricsdr oudt XXI jaren wonende ..als voren geassisteert
met Philips Corneliss? ende Hillebrant den Otter haren vooghden te
andere zijden, Ende gaven? aen datse aen malcandr.. .... enden
met trouwen  ..er..nen waeren ...... aene drie sondaeghsche uijtroepingen
... naer? deselve de .. trouw. te solemeniseren ende in alles
te voltrecken soo ... daer? anders geene wettige verhindringe?
.... ... alle? Ende naer dien sij bij? de waerheijt verclaerende
datse met haren vrije wille, sonder on bedwanck? oft gekijnstheijt?
verscheijn?. .......... waren? ... ...
...bes..en Sijn hier haer geboden verwillight.

Get. Sijmen Pieterss Bennick Heijndrickx

In de marge:
... dit betooch
is innegebracht mit
her? moeders consent
Dit geteeken bij Jan
Claess .... ende tgeene
bij Gerhardius Laeranius?
dienaer des geloofs? wort?
tot Purmerendt? 

(De predikant te Purmerend indertijd ook vermeld hier Bericht aangepast 9.6.17 om 20:47)

NB (10.6.17): Het blijkt van belang te zijn te weten of in de marge wordt verwezen naar de moeder van de bruid of van de bruidegom. Staat er "her" of wat anders? De bruid werd geassisteerd door haar voogden - betekent dat dan haar beide ouders al waren overleden of misschien alleen de vader? [edit: is inmiddels beantwoord, zie bericht van Chris van Dijkum 11.6.2017 hieronder]

Peter S

Peter S,

dank voor de transcriptie, ik had gehoopt dat de ouders genoemd werden, helaas.

maar toch; leeftijd en een broer.

 

vr.gr. Anne

vries

Terzijde - ik neem aan dat je gezien hebt dat zij opnieuw ondertrouwd is op 17.5.1601 na "2.5 jaar weduwe? geweest te hebben" edit: en de doopinschrijvingen van de kinderen van Simon Pieters en haar in Amsterdam hebt gevonden?

Peter S

@ Peter S,

ditis wat ik heb/had (1kind)

Bennigje Heinrics.

otr. (1) te Amsterdam op woensdag 28 jun 1595

met Simon Pietersz, ovl. te Amsterdam voor donderdag 17 mei 1601.

Uit dit huwelijk een zoon:

 

1.              Pieter Simonsz Purmerent, ged. te Amsterdam op dinsdag 29 dec 1598, otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 17 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 26 jul 1619 met Jannetje Jacobs, dr. van Jacob Sanders en Griet Jans, ged. te Amsterdam op dinsdag 9 okt 1601. Uit deze relatie 2 kinderen.

 

otr. (2) op donderdag 17 mei 1601

met Joris Adriaensz.

ik wist dus niet dat ze bij hertrouwen  2 1/2 jaar weduwe was,

 

vr.gr. Anne

vries

Er is nog een kind, Sijmen Pietersen, copman x Bennetgen Hijndricx: een kind Barber ged. 6.10.1596 getuige Jannitgen Hijndrickx [link]
Ook bij het dopen van zoon Pieter staat dat de vader copman was. En er waren kinderen uit het tweede huwelijk.
Edit: Nog een snippertje info uit de ondertrouwakte van 1601 - Bennichgen woonde toen in de Lastagie, ik neem aan dat dit de Lastage is. Verder verklaarde ze geen ouders (in leven) te hebben, ze werd geassisteerd door haar nicht ... Stuijvers? Joris A[d]riaens was wednr. van Lijsbeth Aerts, won. Medemblik. 
 

Peter S

 Peter S

bedankt voor de aanvullingen.Blij

 

vr.gr. Anne

vries

dit zal dan broer Jacob Pieters zijn;

datum overdracht: 02-05-1591

verkoper: [van] Purmerendt, Jacob Pietersz
koper: Dircxz, Matheus
straatnaam: Weespad
straatnaam in bron: Weespad
omschrijving: Land

Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21597466

vr.gr. Anne 

vries

Er is een Jacob Pieters won. Buiksloot ondertrouwd te Amsterdam op 8.2.1586 [link] met Geert? Cornelis. Zijn ouders leefden niet meer en hij werd geassisteerd door zijn broer Sijmon Pieters. Hij was ca. 23 jr. Ik weet echter niet of de gezochte Sijmon (die ca. 27jr was in 1595) toen te jong was (ca. 18 jr) om te assisteren bij de ondertrouw. Natuurlijk wel de gemelde leeftijden met een korrel zout nemen. Het is maar een kandidaat natuurlijk.

Ik heb overigens niet alle ondertrouwakten van Jac* P* te Amsterdam bekeken in die periode, het lijkt me wel te doen, hoewel mezelf daar nu de tijd voor ontbreekt. Ik heb bovengenoemd echtpaar ook niet verder nagezocht (doopregisters?).

Peter S

dit zal dan broer Jacob Pieters zijn;

datum overdracht: 02-05-1591

verkoper: [van] Purmerendt, Jacob Pietersz
koper: Dircxz, Matheus
straatnaam: Weespad
straatnaam in bron: Weespad
omschrijving: Land

Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21597466

vr.gr. Anne 

Ter aanvulling, via bovenstaande link van @Anne gaat het hier om scan 20.

Peter S

Er is een Jacob Pieters won. Buiksloot ondertrouwd te Amsterdam op 8.2.1586 [link] met Geert? Cornelis.

dit zal niet de broer zijn, want in 1595 leeft de moeder nog,

ik ga verder kijken. 

 

vr.gr. Anne

vries

dit zal niet de broer zijn, want in 1595 leeft de moeder nog,
 

Eeeh, waar blijkt dat uit? Ik zie dat zo niet in de ondertrouwakte van 1595.

Peter S


Blozend oeps iets te snel, niet goed gekeken

is innegebracht mit
her moeders consent

betreft dus haar moeder.

 

vr.gr. Anne 

vriesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!