stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Notari?le akte. Leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Goededag..
Wil iemand me helpen met zoeken in de notarièle  zie hier  akte te zoeken en lezen. Hoe moet ik het zoeken lezen heb hier geen ervaring mee., kijk ik naar de nr. links boven aan ga ik naar blad wat zelf in te vullen is. Al vast bedankt

Bronvermelding

1624 II., archiefnummer 506, Archief van notaris Ewout Hendricxz. Craen, 1611-1627, inventarisnummer 145, blad026

Gemeente: Leiden

Periode: 1624

Jaar 1631 en jaar 1634 als u tijd en zin heeft. Mijn dank is groot.

Mvg Elisabeth

Elisabeth

Bij deze bijv:
1624 II., archiefnummer 506, Archief van notaris Ewout Hendricxz. Craen, 1611-1627, inventarisnummer 145, blad026
 

Klik op ‘Bladeren door bron’ en zoek blad 26. In totaal zijn er 355 scans. Blader eerst met intervallen van 25: scan 25, 50, 75. Bij 75 zie je dat je te ver bent voor blad 26 (het nummer  rechts bovenaan op de scan). Blader dus met kleinere stappen terug tot je bij blad 26 bent, dat is scan 66.

ChrisvD

inventarisnummer 145, blad 026


De nummers van het "blad" staan steeds rechts bovenaan de pagina. Blad is m.i. ongelukkig gekozen, aangezien het het nummer van de akte betreft en niet van het blad. Een akte heeft meestal meerdere pagina's.
De gezochte akte (26) begint op Pagina 66 van 355.

Willem Hak

Chris en Willem hartelijk dank, wat namen zijn ook niet goed te lezen anders heb je nog even houvast.

Groet Elisabeth

Elisabeth

Blad is m.i. ongelukkig gekozen, aangezien het het nummer van de akte betreft en niet van het blad. 

Mee eens. Ook Pagina (66 van 355) is ongelukkig gekozen, aangezien het geen pagina, maar een Beeld/Opname/Image/Scan betreft.

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?f=%7B%22search_s_deed_type_title%22:%7B%22v%22:%22Index%20Notarieel%20Archief%22%7D,%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216210000%22,%2216299999%22%5D,%22d%22:%221621%20-%201629%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22abraham%20Macare%201624%22%7D

Pauwel

Goedemorgen.

Zou iemand dit voor mij willen transcriberen,  ik kom er echt zelf niet uit.

Hartelijk dank zie hier

Elisabeth

Pauwel

  1        Den eersten notaris publyc hierop v[er]socht, zal hem beneffens
  2        twee getugen vanwegen mij Abraham Macaré coopman
  3        van wolle (doorhaling) wonende tot Leijden, vinden aen den per-
  4        soon ofte ter woonstede van Joseph Ghijseling mede coopman
  5        (doorhaling) ende denselven insinueren ende verwittigen
  6        dat ick tevreden ben, gelijc ick altijts geweest zij,
  7        aen hem te laten volgen ende over te leveren zodanige
  8        droochscheerderskaerden als onder mij zouden mogen
  9        berusten, boven de tseventich schijven die v[er]cocht ende
10        gediverteert (doorhaling) ende aengeroert zijn in den uytspraecke
11        bij goede mannen tusschen mij ende den voorn[oemde] Joseph
12        Ghyseling ^tot Amstelredam^ gedaen in dato den eersten novembris a[nn]o
13        XVIc drye en[de] twintich, mits dat hij mij eerst ende
14        vooral effectuelicken zal ontlasten ende ontslaen >(gelijc ic ooc (doorhalingen) v[er]souc (doorhaling) bij hem (doorhaling) eerstdaechs                                                                gedaen te werden)<
15        van de borchtochte bij mij voor hem Joseph Ghijseling
16        aen Jan Macaré mijn broeder (doorhaling) geïnterponeert,
17        nopen[de] de betalinge van (doorhaling) honderttsestich ponden
18        groten Vlaems en[de] interesten vandien in d’v[oor]s. uytspraecke
19        geroert, afslaende ’tgene ic in d’selve interesten volgens
20        d’selve uytspraecke gehouden ben, ende behoudens
21        mij zodanige actie als mij ^tot laste^ (doorhaling) van den v[oor]s. Joseph Ghijselingh verder
22        zoude mogen competeren, protesterende bij refuys weyge-
23        ringe of v[er]trec vandien jegens den voorn[oemde] Joseph Ghijselingh
24        wel expresselic dat bij mij nyet en staet dat d’v[oor]s. overige
25        kaerden aen hem nyet gelev[er]t en werden. Ende voorts van
26        alle costen schaden en[de] interesten bij mij ter oorsaecke van
27        ’tgene v[oor]s. es alrede gehadt en[de] geleden ende noch te hebben en[de]
28        lijden, mit last dat de voorn[oemde] notarys hiervan ende
29        van sijn wedervaren maecken en[de] expediëren sal behoorlicke
30        acte o[m]me mij te dienen en[de] strecken als naer behoren. Act[um]
31        den Ven juny a[nn]o XVIc vierentwintich.
32        [get.] Abraham Macaré          

v[er]trec met dank aan Peter S. [Die zijn bijdrage heeft laten vervallen, zie ik nu. Waarom?]

[meermalen aangevuld]

Pauwel

vervallen

Peter S

Dit stond op de mail, bijdrage Peter S     Allemaal heel hartelijk dank.   Had er zelf nooit uitgekomen.

22   zoude mogen competeren, probesterende? bij refuijs weijge,,
23   ringe of vertrec vandien jegens den voorn[oemde] Joseph ghijselingh
24   wel expresselic dat bij mij nijet ende staet dat d'v[oor]s verge[-]?
25   kaerden? arghe.. nijet gel... en worden. Ende voorts van
26   alle costen schaden ende interesten bij mij ter versaecke van
27   tgene v[oor]s abr.. gehadt ende geleden ende noch te hebben ende
28   lijden, ... last dat den voorn[oemde] notarijs hier van ende
29   van sijn wedervaren maecken ende expedieren sal behoorlicken
30   acte omme mij te dienen ende strecken als naer behoren, Acte
31   den Ven Junij a[nn]o XVIe vierentwintich

Elisabeth

v[er]trec met dank aan Peter S. [Die zijn bijdrage heeft laten vervallen, zie ik nu. Waarom?]

@Pauwel - Om de loop van de discussie voor derden duidelijk te laten zijn. Als ik heb gereageerd op iemand's bericht die dat vervolgens aanpast, dan is mijn bericht (en zijn de latere berichten) niet langer te volgen. Mijn bericht was geen reactie op jouw bijgestelde bericht (welke een volledige transcriptie bevat, mijn bericht zou daar een bizarre reactie op zijn), maar een aanvulling van je oorspronkelijke bericht (die eindigde op r.21). I.p.v. mijn bericht weer verder aan te passen heb ik deze maar verwijderd. Het is een verschil van inzicht, mij maakt het verder allemaal niet zo veel meer uit. (Overigens maakte ik de aanvulling ondanks dat je "wordt vervolgd" onder je oorspronkelijke bericht had staan omdat het me leek dat je onlangs overuren had zitten draaien hier maar dat bleek inderdaad niet nodig.) 

Bedankt voor het citaat, @Elisabeth. Overigens had ik mijn bericht nog wat aangepast voordat ik het verwijderde, maar ik heb zojuist geverifieerd a.d.h.v. een copie gemaakt voor verwijdering dat de wijzigingen ook niets toevoegen aan Pauwel's transcriptie.

Peter S

@Peter,

Bedankt voor je toelichting.

Groet, Pauwel

Pauwel

Ik heb in mijn transcriptie nog wat foutjes verbeterd.

Pauwel

Dankjewel. Pauwel. 

Heeft u de mogelijkheid en de zin om de akte uit 1634 ook te doen?   Beetje brutaal om te vragen. Mijn dank is groot.

Mvg 
 

Elisabeth


Elisabeth, er lijken 2 akten van 1634 te zijn, folio 109 en folio 123. Ik heb de eerste vluchtig getranscribeerd hieronder (scan 204), ik heb helaas geen tijd om dit verder te corrigeren en de andere te proberen. Hopelijk kun je wel uit onderstaande opmaken of een nauwkeurige transcriptie nodig is.

1   Den eersten not[ari]s publick hier op versocht sal
2   hem mit en[de] beneffens twee getugen van
3   (i.d.marge: ... mij? Abraham Macré) gelieven te vinden ter woonplaetse off a[e]n[den]-?
4   p[er?]soon van den E Mathias van Overbeeck, En de-
5   selve rechtelicke insimieren? dat (doorgeh. ick volgen) ick
6   alsnoch ten overvloede zijn overgecomen, omme te
7   presteren ende te doceren. mijnsegs?; dat (doorgeh. de verscheijden)
8   de luijden, hem ^ende^ mijn bekent, tentijde hij Overbeeck
9   hem meester? maect van de schulden van de selve debiteurs (i.d. marge: ende mijn daer van frusteerde)
10 de respectieve sommen deuchdelck schuldich waren
11 mit aanbiedinge dat ick op morgen off overmorgen
12 de compar.tie dienaenga[a]n sal wart nemen?
13 mits dat hij to tdien eijnde de selve debiteurs
14 sal insinueren (doorgeh. ende d?ch) ende plaets presigen?
15 ende mij sulx tijdelick .ensegen? omme ..
16 mede te compareren, en[de] bij refuijs, weijgeringe
17 off vertreck van tselve alsoo naer te com.n ende
18 hem naer desen te reguleren dat ick protestere
19 v.cost, schade ende interessen alrede gehadt ende gelden
20 ende alsnoch te hebben ende te lijden, mit verclaringe
21 dat ick int verder, mijn saecke, bijde heer?
22 arbiter sal vervoegen soo ick te rade sel? vinden
23 ensal de voors. Nots hier van ende van sijn wedervaren
24 maecken ende expediren behooren acte omme mijn
25 te dienen ende streck als naer behooren Actum den
26 XIen Decemb anno 1634
27 [get.] Abraham Macaré

Peter SPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!