stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Transcriptie en vertaling van Latijnse tekst uit een cijnsregister


Profiel afbeelding

Tja, eerlijk gezegd had ik van begin af aan al mijn twijfels.

Pauwel

Beste Pauwel,

Hopelijk vinden we morgen in Den Bosch wel de juiste Willem Henricks. Wil je nog weten of en zo ja wat we gevonden hebben?

C.P. van der Beek

Dat stel ik zeer op prijs.

Pauwel

Beste Pauwel,

We hebben gisteren in het Bosch’ Protocol 3 generaties personen gevonden die enerzijds zouden kunnen aansluiten bij de personen die we in de cijnsregisters van de Heer van Helmond hebben gevonden en anderzijds bij de akte uit 1461 waarbij drie broers (Willem, Henrick en Jan) een stuk land in Lierop van hun vader Willem Henricks verkopen. Het gaat om de deken Aert (Aij) van Antwerpen, die een aantal natuurlijke kinderen had, waaronder ene Henrick. Voor deze Henrick koopt hij, als hij deken van Woensel wordt, in het gehucht Goirle in Lierop van Willem van Heersel het landgoed “Afterbroeck” (tegenwoordig Achterbroek ten noorden van Lierop) en gaat zich dan “van Goirle” noemen. Henrick van Goirle heeft 3 zoons: Aert, Henrick en Willem en we denken dat deze Willem de Willem Henricks zou kunnen zijn waarvan de 3 zonen Willem, Henrick en Jan in 1461 het stuk land in Lierop verkopen. Ook de  aansluiting met de cijnsregisters zou kunnen kloppen. Henrick van Goirle zou dan de Hendrick Militis uit cijnsregister 284 kunnen (zijn maar dan in de betekenis Henrick de soldaat, een niet onlogisch beroep voor een bastaardzoon van een deken) en Henrick en Willem uit de cijnsregisters 285 en 286 twee van zijn drie zoons. We moeten voor deze theorie natuurlijk nog wel aanvullend bewijs zien te vinden maar qua tijd en qua namen klopt het. In de hieronder aangegeven bestanden zie je de kaartjes van Ferdinant Smulders waar onze theorie op is gebaseerd. Van een aantal kaartjes (met een rood randje) heb ik bijbehorende Latijnse akten gescand maar ik ben nog niet aan de transcripties en vertalingen toegekomen. Ik heb inmiddels wel het boek over het Bosch’ Protocol van Geertrui van Synghel binnen en dat ga ik tijdens mijn vakantie (3 weken Algarve vanaf zondag) aan de rand van het zwembad eens op mijn gemak bestuderen.

https://www.mupload.nl/img/d5yejvx9y.jpg

https://www.mupload.nl/img/wqideuagqulir.jpg

https://www.mupload.nl/img/sxzt6vfe.jpg

https://www.mupload.nl/img/aog8hzazyf.jpg

https://www.mupload.nl/img/fgh5xfnv6va.jpg

https://www.mupload.nl/img/j3yrnrk657.jpg

C.P. van der Beek

Dank je. Ik ga het bekijken.

Pauwel

De op de fiches gevonden personen komen ook in deze bestanden voor, waarnaar ik je eerder verwees i.v.m. de naam Ridder(s).
(Ik neem aan dat je de links in mijn reacties geopend hebt.)
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/hist_inf_helmond.htm

Goirle ken ik alleen als een dorp vlak onder Tilburg. Dat het een gehucht in Lierop was, wist ik niet.

en Henrick en Willem uit de cijnsregisters 285 en 286 twee van zijn drie zoons

Dat er in de cijnsregisters sprake is van twee broers, heb ik er nog niet uit kunnen halen.

waarvan de 3 zonen Willem, Henrick en Jan in 1461 het stuk land in Lierop verkopen

Deze akte lijkt nogal cruciaal. De kopie is echter te slecht om er een correcte transcriptie van te maken.
Als je een betere scan hebt, wil ik er nog wel naar kijiken.

Veel succes.

Pauwel

Ad: De op de fiches gevonden personen komen ook in deze bestanden voor, waarnaar ik je eerder verwees i.v.m. de naam Ridder(s). (Ik neem aan dat je de links in mijn reacties geopend hebt.) http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/hist_inf_helmond.htm

Ik heb het gezien. Ik had deze 15 documenten al eerder aan elkaar geplakt om er makkelijker in te kunnen zoeken. De kleinzoon van Willem Hendricks (Goessen Henrick Willems) heeft zich namelijk in 1483 in Helmond gevestigd en daar het Poorterschap verkregen (zie nr 279 in: http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1963_1_65_67.pdf). In Helmond wordt hij overigens Goessen Willems genoemd.

Ad: Goirle ken ik alleen als een dorp vlak onder Tilburg. Dat het een gehucht in Lierop was, wist ik niet.

Ik ook niet. Aad Verouden kwam daarmee maar ik kan er tot nu toe inderdaad ook niets over vinden. Ik zal hem eens vragen waar hij dat heeft gelezen.

Ad: Dat er in de cijnsregisters sprake is van twee broers, heb ik er nog niet uit kunnen halen.

In cijnsregister 285 scan 335 staat dat de cijnsplicht van Henrick zoon van Henrick de Ridder (via diens weduwe) is overgegaan op Willem zoon van Henrick de Ridder. Ik heb dat geïnterpreteerd als dat Henrick en Willem broers van elkaar waren.

Ad: Deze akte lijkt nogal cruciaal. De kopie is echter te slecht om er een correcte transcriptie van te maken. Als je een betere scan hebt, wil ik er nog wel naar kijken.

Zie https://www.mupload.nl/img/jdbtfrbz93i6.jpg voor een betere kwaliteit. Mijn transcriptiepoging stond in: https://www.mupload.nl/img/9nyewj.jpg

Groeten uit de Algarve: Kees van der Beek

C.P. van der Beek

Ad: Deze akte lijkt nogal cruciaal. De kopie is echter te slecht om er een correcte transcriptie van te maken. Als je een betere scan hebt, wil ik er nog wel naar kijken.

Zie https://www.mupload.nl/img/jdbtfrbz93i6.jpg voor een betere kwaliteit. Mijn transcriptiepoging stond in: https://www.mupload.nl/img/9nyewj.jpg

Foto 1349: RHC-Eindhoven 13141-38 folio 288v
Vergroot de afbeelding door erop te klikken.

   1           He[n]ric Willem He[n]rix s[oen] wilnee[re] en[de] Wille[m] sij[n] brued[er] en[de] Ja[n] sij[n] brued[er], kynd[er?]
                Willem He[n]rix voirs. en[de] hebbe[n] erfelicke[n] v[er]coeft, ov[er]g[egeven] en[de] opgedrag[en]
                Brusten Ja[ns] s[oen] van der Brake[n] wilnee[re] va[n] Liedrop een half bunre bee[m]s
                een derde[n]deel mij[n] dat geleg[en] is i[n] die p[ro]chie va[n] Liedrop (doorhalingen)
   5           (doorhaling) tussche[n] erff[enisse] gelege[n] Yden Ysbouts Yout[er]s docht[er] ae[n] d’een side en[de]
                Jans va[n] d[er] Hove[n] en[de] d[er] hove[n] toebehoe[re]nde te Rundonc aen d’and[re] side
                st[reckende] op erve ons hee[re]n va[n] Myerle gelic ene[n] scepen[en]brief va[n] (doorhaling)
                Zomere[n] begrepe[n] heet? die die voirg. v[er]coeperen Bruste[n] de[n] cop[er] mede
                ov[er]geg[ev]en en[de] gemechtigcht hebbe[n] gelic sij desselver mechtich waer[en]
10            als erfgename[n] Willems haers vaders en[de] hebbe[n] op ’t voirg.
                stuc beems en[de] (doorhaling) ^scepenbrief ^ hel[melin]ge[n] v[er]tegen tot behoef Brustens [s?] cop[er]s
                gelovende he[m] dat? voirg. coep ov[er]g[even], opdrag[en], mechtich maken
                en[de] t’vertien ewelic, vast en[de] stedich te hauden en[d]e te we[re]n va[n]
                alle voirko[m]m[er] va[n] ha[er]e wege[n] wesende op hen en[de] op alle[n] (doorhaling?) haer
15            goet, hebben[de] en[de] v[er]crige[n]de, en[d]e Bruste[n] sal den hee[re] va[n] Myerle jaerlix
                gelde[n] uyt dese[n] stuc beems III d[enarii] schijns opte[n] yrste[n] dach va[n]
                der oestmaent [= augustus] a[nn]o LXI.

r.   4  Ik heb geen idee wat 'mij[n]' hier betekenen moet.
r.   5  'Yout[er]s' zou een patroniem moeten zijn. Ik kan er geen bekende naam uithalen. Had de eerste lettter een W- moeten zijn (en betreft het een perseveratie van de Y-)?
r.   6  Jans va[n] d[er] Hove[n] en[de] d[er] hove[n] toebehoe[re]nde; ik weet niet wat hier bedoeld wordt. Zijn er woorden uitgevallen?
r.   8  'begrepe[n] heet'. Elders leest men 'begrepen steet', maar ik lees toch echt een h-.
r. 11  Vóór cop[er]s, helemaal aan het einde van de regel, staat iets wat ik niet kan lezen. Een (wellicht doorgehaalde) s-? Wilde de klerk 'sijns copers' schrijven?
r. 14  Vóór 'haer', helemaal aan het einde van de regel, staat een s-, die ws. gedelgd had moeten worden. De klerk wilde wellicht aanvankelijk 'sijn goet' schrijven.

Deze tekst komt waarschijnlijk uit:
13141 Schepenbank Mierlo, 1432-1810
I TAKEN C VOLUNTAIRE RECHTSPRAAK
1 Algemene protocollen 38-75 Algemeen schepenprotocol, 1432-1705
38          1432-1463

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=48&micode=13141&milang=nl&mizk_alle=schepenbank%20mierlo&miview=inv2#inv3t1

edit

Ik kom met deze tekst niet verder.

Pauwel

Ad: De op de fiches gevonden personen komen ook in deze bestanden voor, waarnaar ik je eerder verwees i.v.m. de naam Ridder(s). (Ik neem aan dat je de links in mijn reacties geopend hebt.) http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/hist_inf_helmond.htm

Ik heb het gezien. Ik had deze 15 documenten al eerder aan elkaar geplakt om er makkelijker in te kunnen zoeken. De kleinzoon van Willem Hendricks (Goessen Henrick Willems) heeft zich namelijk in 1483 in Helmond gevestigd en daar het Poorterschap verkregen (zie nr 279 in: http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1963_1_65_67.pdf). In Helmond wordt hij overigens Goessen Willems genoemd.

Is dit inmiddels allemaal via de zoekfunctie te vinden op de site http://www.geschiedenishelmond.nl/zoek/1/goerle+ridders?
Ik krijg die indruk.

Pauwel

Beste Pauwel,

Ook nog dank voor de aanvullingen op en verbeteringen van mijn transcriptie. De akte komt inderdaad uit de schepenbank van Mierlo (RHC-Eindhoven 13141-38 folio 248v). Zou in regel 5 ook niet gewoon "erffs" kunnen staan i.p.v. erff(enisse)? 

Het is dus de vader (Henrick) van de vader (Willem Henricks) van deze drie broers (Henrick, Willem en Jan) die ik probeer te vinden en waarvoor ik nu als mogelijke kandidaat de natuurlijke zoon Henrick van de Antwerpse deken Aert Ayen van Goerle gevonden heb. Let wel mogelijke kandidaat want ik heb nog geen ander bewijs gevonden dan de kloppende namen en dat men het Landgoed Afterbroeck in Lierop bezat. Inmiddels weet ik dat de veronderstelling dat er ook een buurtschap Goirle bij Lierop was, onjuist is dus dan verwacht je eigenlijk ook de achternaam de/van Goerle terug in de cijnsregisters (tenzij het eigen grond was waarover geen cijns betaald hoefde te worden). Weet jij of er een leenboek bestaat waar ik de perceelbeschrijvingen kan vinden die horen bij de nummers in de cijnsregisters?

C.P. van der Beek

Ik kijk er z.s.m. naar.

Pauwel

Weet jij of er een leenboek bestaat waar ik de perceelbeschrijvingen kan vinden die horen bij de nummers in de cijnsregisters?

Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet, je zou daarvoor het betr. archief moeten raadplegen.

In Hoenen en Kapoenen vond ik zo gauw niets.

Je zou ook eens kunnen goog(e)len op cijnsgoeder(en), cijnskavel, cijnskring enz.

Pauwel

In cijnsregister 285 scan 335 staat dat de cijnsplicht van Henrick zoon van Henrick de Ridder (via diens weduwe) is overgegaan op Willem zoon van Henrick de Ridder. Ik heb dat geïnterpreteerd als dat Henrick en Willem broers van elkaar waren.

 Is het scannummer juist? Of bedoel je scan 235?

Pauwel

Oops, typefoutje. Het is inderdaad scan 235

C.P. van der Beek


285 [1421-1446] ► Scan 235/381

Ik had het zo gelezen dat na het overlijden van Henricus filius Henrici Militis de cijnsplicht overgaat op zijn — erboven geschreven — weduwe en 5(?) kinderen.
Na haar overlijden gaat de cijnsplicht dan over op — nu rechts genoteerd — een van die nagelaten kinderen, i.c. Wilhelmus filius Henrici [filii Henrici] Militis.
Het betreft dan niet een broer, maar een zoon.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu