stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp gevraagd: Notariële akte 1761 Amsterdam [opgelost]


Profiel afbeelding

Graag hulp bij het ontcijferen en vertalen

Deel1 was het ontcijferen - Met dank aan Peter B en Pauwel getranscribreerd :-)

Deel2 is het vertalen - Wat staat er nu in Jip & Janneke-taal?

Het is een lastig taalgebruik.

Ik heb eigenlijk geen idee waar het over gaat.

Akte:
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/a3cb51cc-3292-50ee-e053-b784100a6caf?person=e0842c93-0a32-01e8-e0de-33c64c2579f3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 April 1761

No 441

Venlo den 24 Maart 1761
F 1000 gl.

Een maant naar dato betale deese
mijne sola wisselb[rief] aan d'ordre van
de Heer Salomon Philip Joel een
somma van Een duijsent guldens
Hollans courant de waarde van
de Heer Levij Jonas ontfangen
ten vervaltijd bij de Harme[n] Keerrel(?)
Heere Homerus Ab[rahams]
Silvius 

Amsterdam

Op heeden den 29 April 1761
hebbe ik Salomon Dorper
openbaar Notaris tot Amsteldam
ter requisitie van de Heer Salomon
Philip Joel geinterpelleert den
Heer Homerus Abraham Silvius
meede alhier wonende omme
te hebben de prompte en dadelij-
ke voldoeninge van de hier
vooren woordelijke gecopieerde
sola wisselbrieff door Herrmanus
Keevel(?) uijt Venlo ten sijne eijgene

------------------------------------

vervallen sijnde
laste getrocken ende betaling
daarvan bij hem ter vervaltijden
aangeweesen die aan mij
Notaris tot antwoord gav dat hij die
wisselbrief niet en soude
betalen om reedenen aan den 
trecker gemeld
Soo hebbe ik notaris voorn[oem]t
uijt de naam alsboven tegen
hem Heer Homerus Abraham
Silvius wel uijtdruckelijk geprotes-
teert van nonbekomene voldoe-
ninge des voorz. wisselbriefs
voorts van wissel herwissel en
alle verdere kosten schaden
en interessen omme die
alle na regt en style van 
wissel te mogen werden
gevonden en verhaalt daar en so 
dat behoort
Aldus geprotesteert binnen
Am[sterdam] in presentie van Christoffel
Abraham Doublet en Jacobus de
Bordes als getuijgen.

Bvd
Grtn

Jan K.

voortaan graag de link naar de originele akte in het bericht zetten [hier]

29 April 1761

No 441

Venlo den 24 Maart 1761
F 1000 gl.

Een maant naar dato betale deese
mijne sola wisselb[rief] aan d'ordre van
de Heer Salomon Philip Joel een
somma van Een duijsent guldens
Hollans courant de waarde van
de Heer Levij Jonas ontfangen
ten vervaltijd bij de Harme[n] Keevel
Heere Homerus Ab[rahams]
Silvius 

Amsterdam

Op heeden den 29 April 1761
hebbe ik Salomon Dorper
openbaar Notaris tot Amsteldam
ter requisitie van de Heer Salomon
Philip Joel geinterpelleert den
Heer Homerus Abraham Silvius
meede alhier wonende omme
te hebben de prompte en dadelij-
ke voldoeninge van de hier
vooren woordelijke gecopieerde
sola wisselbrieff door Herrmanus
Keevel uijt Venlo ten sijne eijgene

Peter B

Hartelijk dank!

Grtn

Jan K.

vervallen sijnde
laste getrocken ende betaling
daarvan bij hem ter vervaltijden
aangeweesen die aan mij
Notaris tot antwoord gav dat hij die
wisselbrief niet en soude
betalen om reedenen aan den 
trecker gemeld
Soo hebbe ik Notaris voorn.
uijt de naam alsboven tegen
hem Heer Homerus Abraham
Silvius wel uijtdruckelijk geprotes-
teert van nonbekomene voldoe-
ninge des voorz. wisselbriefs
voorts van wissel herwissel en
alle verdere kosten schaden
en interessen omme die
alle na't Regtenslijk van
wissel te mogen werden
gevonden en verhaalt daaren...
... behoort
Aldus geprotesteert binnen
Am[sterdam] in presentie van Christoffel
Abraham Doublet en Jacobus de
Bordes als getuijgen.

Peter B

Hartelijk dank!

Grtn

Jan K.

Pauwel

Hartelijk dank!


Ontcijferen is één, vertalen/begrijpen is iets anders ...

Wat staat er nu in Jip & Janneke-taal?


Grtn

Jan K.

De vraag is duidelijk.

Voor wissel, sola, trekker, zie bijvoorbeeld https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB02:000119108:00119&objectsearch=sola

"De waarde van denselven"
https://books.google.nl/books?id=NmEc6KIOy2MC&pg=PA102&dq=%22de+waarde+van+denselven%22&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwi35MzHt6PtAhUCqaQKHY9ZDBUQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=%22de%20waarde%20van%20denselven%22&f=false

Het is natuurlijk een erg technisch verhaal. Verdiep je zelf eens in het wisselwezen. 
wissel
wisselbrief
solawissel
trekker

Pauwel

TRECKER

Woordsoort: znw.(m.)

Modern lemma: trekker

...

23.  Die een wissel trekt; verg. trassant.

  Eerste Schipv. 1, 120 [1598].

Op Coellen en vinde ick nu gheen ghelt ten ware teghen 3 perc. avanso per tuto deser te betalen. Hier sijn vele treckers ende weijnich ghelts op Coellen,   Br. Coll. v. d. Meulen (n° 609d) v. 4 Dec. 1598.

Men wisselt van Venetia … op Vincensa a la pari oft wel 1 a 2 pro cento toegeven soo wel voor den trecker als voor den gever min oft meer naer cours van de wissel,   in denucé, Koopmansleerb. 100 [midden 17de e.].

Om soo veel doenlijk te verminderen het trekken van Wissel-brieven op personen, die niet gevonden werden, of daer de Treckers wel weten geen acceptatie sal volgen,   Handv. v. Amst. 545 b [1679].

J. binnen Altenburg, heeft wegens Ryxdaalders 600:— Capitaal, eenen Wisselbrief getrokken, te betaalen aan C.; die denselven daarna aan P. heeft geëndosseert, en dese verder aan N. gecedeert; de welke beslooten heeft, om de Ryxdaalders 600:— van den Trekker J. in te casseeren,   le long, Verv. Wissel-Styl 1, 140 [1729].

Dat by wanbetaling na gedaan protest de houder zyn verhaal heeft tegen den trekker of endossant,   heineccius-reitz, Wisselr. 1, 115 [1766].

Ik kan dien wisselbrief niet in zijn geheel accepteeren, omdat ik zoo veel aan den trekker niet schuldig ben,   mabé, Notarissen 4, 266 [1848].

Trekkers of houders van 'n wisselbrief,   multatuli 7, 152 [1873].

Dat opposante o.m. tot verweer heeft aangevoerd, dat geopposeerde trekster is geweest van den betreffenden wisselbrief,   Weekbl. v. h. Recht 22 Aug. 1933, 4 b.

De nieuwe wet laat voorts toe, dat de wissel getrokken wordt op den trekker zelf,   völlmar, Ned. Handelsr. 1ᴦ, 253 [1953].

Pauwel

Ik sluit niet uit dat

"ten vervaltijd bij de
Heere Homerus Ab[raham]
Silvius"

later in de kantlijn is toegevoegd.

Keevel haal ik er in de ondertekening niet uit overigens. Er is daar gecorrigeerd. Staat er Keerrel? (dan twee verschillende typen -r-)

 

[...] ten sijne eygene |
laste getrocken ^vervallen sijnde^ ende betaling
daarvan bij hem [...]

 

Pauwel

Hartelijk dank, Pauwel


Er is inderdaad een (behoorlijk) verschil tussen de 1e en de 2e vermelding van dhr. H.K.

http://keevel.eu/stamboom/K1.jpg 

http://keevel.eu/stamboom/K2.jpg
 

De 1e vermelding lijkt idd Keerrel te zijn.
De 2e is open voor interpretatie :-/

Grtn

Jan K.

2e vermelding

Ik zie eigenlijk geen bezwaren om Keerel te lezen.
Vgl. de -r- in "middenpositie":
Dorper
notaris
geïnterpelleert

Voor de -v- in "middenpositie" zie de volgende pagina:
daarvan
vervaltijden
als boven
gevonden

 

Het archief leest blijkbaar ook Keerel.
https://www.openarch.nl/search.php?name=Hermanus+Keerel

Meertens geeft de naam Ke(e)rel niet.
https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/lijst_namen.php?operator=cn&naam=keerel

allelimburgers.nl geeft wel een Joannes Kevel uit Venlo.
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?search_fd0=2193205&search_fd10=1725

Een Harmen Kerel bij de VOC.
http://hdl.handle.net/10648/e331a4b6-d66a-d899-ee4b-0da06a5ca023
https://www.openarch.nl/ghn:bcde9331-a51e-4af8-8756-3f6d488b5d9c/nl

Groet, Pauwel

Pauwel


Hartelijk dank Pauwel.

Keer(r)el idd

Grtn

Jan K.Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu