stamboomforum

Forum logoBoeken, publicaties, websites » Stoppen met het publiceren van inconsistente genealogische gegevens?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Het controle systeem is niet perfect, er kunnen dus meldingen van inconsitstenties in een publicatie verschijnen die niet kloppen. Het is nu voor auteurs mogelijk om deze meldingen "in de prullenbak" te gooien!

Als u inlogt op mijn.genealogieonline.nl en via Publicatie beheren naar de inconstentie meldingen toe gaat ziet u nu bij elke melding een ikoontje van een prullenbak. Klik er op en de melding wordt verwijderd (ook als u uw publicatie bijwerkt met een nieuwe GEDCOM blijven deze meldingen weg).

mvg,

Bob Coret

Bob Coret

Perfect. De opzet blijft, inconsistenties worden gesignaleerd en weergegeven en de auteur heeft de mogelijheid of te verbeteren of icoontje te verwijderen en de inconsistentie te laten staan  en te benadrukken als een opmerkelijke waarheid (wat een zin).

Dank

Wim

Wim Hobers

Hartelijk dank, ben het er mee eens, dat deze mogelijke fouten gesignaleed worden.

Snelle reactie, waarvoor dank.

Wim Belgraver

Wim Belgraver

Citaat: Vraag is of - als je dit geautomatiseerd kunt detecteren

Het is maar wat je echt wil; maar als je het Kekúle principe gebruikt als uiteindelijke basis (elk kind z'n eigen kwartierstaat, met de verwijzing naar gelijke personen, die daarin altijd voorkomen (voorkomt ook dubbele invoer), dan kan je software matig heel veel controleren.

Kekúle is om te beginnen een computer logisch principe; alles wat daaruit voorkomt kun je de computer groten deels laten controleren, zoals vader op vader en vader op moeder binnen zekere logische grensen bv. mbt. o.a. datums.

Grootste fout (vindt ik in de meeste) software zijn de veld formaten (niet alleen de ruimte (grote, lengte)), maar wat kun je er in kwijt en wat doet het programma er vervolgens mee (hoe wordt het opgeslagen).

Ik gebruik zelf alleen het tekst principe gerelateerd aan controle procedures, waar bv. getallen uit het tekstveld omgezet worden naar nummerieke controle berekeningen, voor de juistheid van de gegevens.

Als je nummerieke informatie nummeriek opslaat, dan heb je automatisch al een beperking en ook geen standarisatie, want wat doe je dan met de tekst georienteerde informatie.

Laat hier de computer het werk doen, waar heel veel mensen hun computer als tekstverwerker gebruiken, doe ik het tegen over gestelde.

Het valt me altijd op dat veel Genealogen zij uitstapjes maken naar kinderen en hun verwanten; daar is waar het vaak mis gaat, om een juiste verbinding te leggen.

Terug naar ontopic:

Inconsistente gegevens worden vaak veroorzaakt, doordat (soms) oude(re) software vaak niet goed rekening houden met o.a in het verleden het milenium probleem; de notatie van datum voormaten.

was softwarematig te voorkomen door datums als tekst (b.v. 11-11-2011) als tekst op te slaan en dit vervolgens als datum voormaat te controleren door de software.

Zo kun je dus ook gemakkelijk geschatte datums (die er altijd zullen zijn) zoals circa datums invoeren en bv.ook deels controleren op het datum formaat.

Voor sommige die het niet beseffen: We zijn met z'n allen één grote Kekúle kwartierstaat, denk eens alleen op die manier en zie wat ervan kan komen.

Groet Herman

Herman

Datums kun je op syntax controleren maar niet zondermeer op leeftijd.

Het is en blijft schijnnauwkeurigheid.

Je kunt cijfermatig controleren wat je wilt, dat verhoogt de betrouwbaarheid niet.

Zelfs als alle te berekenen datums goed zijn, dan nog kun je software matig niet de juistheid van relaties controleren.

Jan_K.

Ik citeerde: binnen zekere logische grensen

Een kwartierstaat vorm geeft wel degelijk een hogere betrouwbare invulling.

En datums kun je heel goed berekenen, maar is dom om in te voeren als date().

Maar als je dat niet met je software niet kan/doet dan zal het resultaat zeker onnauwkeuriger zijn.

Citaat: syntax controleren maar niet zondermeer op leeftijd.

Wel degelijk is er een methode om dit te berekenen; er dient natuurlijk wel met het één en ander rekening te worden gehouden; maar inderdaad niet zonder meer te berekenen.

Citaat: software matig niet de juistheid van relaties

Nee als je dit in de kwartierstaat fout doet, dan zal dit ook fout zijn; maar dan heeft dit ook hele grote opmerkelijke gevolgen in de rest van de kwartierstaat en dan wordt dit ook sneller geconstateerd.

Controle dat is toch waar het omgaat !!!!.

Rekenen waar de computer kan rekenen......

Inconsistente gegevens kunnen hierdoor ook plaatsvinden, maar het is simpeler recht te zetten, dan alleen maar ijverig gegevens intikken en handmatig herstellen.

Door onze van nature arrogante houding van het kan niet beter of ik weet het beter, dan zal het ook nooit beter worden; ik zie wel degelijk mogelijkheden, die de computer kan oplossen.

Herman

Hallo Bob,

Deze draad is van een paar jaar terug, maar alsnog een reactie. Ik zie pas net dat je gegevens uit mijn stamboom noemt als exemplarisch voor niet bestaande/foutieve gegevens, met een link naar de gewraakte persoon. Daar schrik ik van. Hoe zeker weet je dat de gegevens waarnaar je linkt niet juist zijn? Ik ben me namelijk van geen kwaad bewust. Of ik lees ergens heel erg overheen. Heb naar aanleiding van je opmerking de bewuste gegevens nog nagezocht en volgens mij is het niet incorrect.

 

Groeten,

Agnes

Hallo Agnes,

In uw publicatie komen op dit moment geen inconsistente gegevens voor. Als er inconsistente gegevens zijn ziet u dit ook in het beheer menu van uw publicatie (https://www.genealogieonline.nl/mijn/).

De controles die Genealogie Online uitvoert staan opgesomt op https://www.genealogieonline.nl/help/item.php/222  Hierbij gaat het bijv. om niet bestaande datums als 34-4-1813 of kinderen die zijn geboren na overlijden van de moeder. De controles zijn een hulpmiddel voor zowel de auteur als de bezoekers van deze website.

mvg,
Bob Coret

Bob Coret

Bob, Misschien nog een zinvolle uitbreiding wat betreft de datum controles: - een onvolledige datum ( bijvoorbeeld maand en/of jaar ontbreekt) - een niet herkende datum (bijvoorbeeld tekst die niet naar een datum te vertalen valt) verder: - Is er voldoende overlap tussen de periodes waarin partners geleefd hebben om relatie aannemelijk te maken (soortelijk aan verschil in leeftijd van partners is meer dan 30 jaar) - Kinderen binnen 9 maanden van elkaar geboren (was geloof ik al genoemd) - Kinderen schelen meer dan 25 jaar in geboortedatum (mogelijk kind van andere partner) - Verschil Geboorte- en doopdatum wijkt sterk af van dat van andere kinderen in gezin. - Meerdere gezinnen met dezelfde partners (of meerdere 1 ouder gezinnen van dezelfde persoon) - Was al overleden/begraven/gecremeerd bij doop/geboorte van kind (bij man 9 maanden marge nemen, was dacht ik ook al genoemd) - Persoon is een voorouder van zichzelf (voorouderlus): Indien mogelijk betreffende personen noemen (is anders soms lastig te vinden) - relatief veel generaties zonder datums tussen 2 personen waarvan wel datums bekend zijn (indien mogelijk personen noemen) - relatief weinig generaties zonder datum tussen 2 personen waarvan datums bekend zijn (indien mogelijk personen noemen) - levenloos geboren (als dat te bepalen valt) met partner of kind - meerlingen - Was ouder dan 60 jaar toen kind werd geboren (misschien verschillende leeftijd voor man en vrouw?) - kind meer dan 9 maanden geboren na scheiding - geboorte/doop datum kind ligt tussen geboorte/doopdatum van kinderen uit andere relatie - huwelijk tussen nauw verwante personen - overlap in relaties waarvan begin- en einddatum bekend zijn

J. Waterreus

Zolang elk archief zijn eigen akten digitaal maakt (dus als het ware uitleest), blijven ze menselijke fouten maken. Zolang elk archief op zijn eigen manier dit digitaal verwerkt en zichtbaar maakt blijf je meerdere verschillende werkwijzen houden. Er is geen standaard voor. Bij ieder archief, die zijn data wel ter beschikking stelt, ziet de uitwerking er anders uit en zijn de zoekfuncties anders. Pas als er een standaard is kun je er een algoritme op los laten en inconsistenties behoorlijk reduceren. Want als de getuigen verwart worden met de biologische vader, dan wordt het zoeken ook bemoeilijkt en zo heb ik zeer veel fouten gecorrigeerd bij verschillende archieven. De controle op het overnemen van de gegevens vanuit akten is ook een kwestie van goed lezen en niet alleen of het leesbaar is. Dus hetgeen overgenomen is vanuit een akte moet je zelf blijven controleren, kortom lees de akten zelf. En daar hopen de archieven ook op dat we dat blijven doen en wij zo hun weer corrigeren.

Ed

Bob,

Een 9-maandencheck zou alleen een waarschuwing moeten opleveren, aangezien kinderen die eerder geboren zijn nog steeds kunnen overleven. 

Groet,

Kevin

Shariff

Maar wat doen we met het volgende: in het doopboek van Gilze Rijen uit 1667 kom ik op pagina 27v de volgende doopinschrijvingen tegen: op 31 juni worden twee en op 32 juni van dat jaar wordt nog een doop genoteerd. Nu is het natuurlijk mogelijk om er maar 1 en 2 juli van te maken maar wie vertelt mij dat dat de goede data zijn?

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-persoon/persons/#/registers?ss=%7B%22q%22:%22Gilze%20Rijen%22%7D&sort=%7B%22order_i_periode%22:%22asc%22%7D

Ik hoop dat de hierbij geplakte URL werkt. Het betreft DTB Gilze Rijen 33.

Gerrit van Heeswijk

Ik heb ook gemerkt dat gegevens gewoon doodleuk foutief werden opgeschreven. Het staat in de akte zelf, dus is het dan waar??? Zo staat als moeder van mijn betovergrootmoeder Johanna Carolina als moeder vermeld Johanna Catharina Leendertsen in 1852. Verder zoekend levertellen een geboortejaar van de moeder op: 1802. De vader is 52 jaar oud, dat vormt geen probleem, maar 50 jaar bij de geboorte als moeder meestal wel. Johanna Catharina is dan al 21 jaar dood! Ik zoek verder en vind nóg een echtgenote met de naam Leendertsen. Ha! Haar zusje! Zij heet Catharina Hendrica. Na verloop van tijd lijkt ze dat zelf ook te vergeten, ze noemt zich vaak in familie advertenties Catharina Johanna. Ik wed dat de ambtenaar van de burgerlijke stand dacht; oh, daar heb je Augustinus weer om een kind aan te geven, die was toch met die Leendertsen getrouwd? Die had toch Catharina in haar naam? Wat was die ook al weer? Oh.. eh.. Zo ging dat volgens mij. Daar liep ik al gelijk tegenaan toen ik begon.

Nienke Oudbier-Wiarda

@ Nienke, het is een gegeven feit dat een bs akte een officieel document is. Dat wil zeggen dat wat erin wordt vermeld rechtsgeldig is. In jouw geval zal er sprake van zijn geweest dat de amtenaar naar goeddunken? heeft ingevoerd. Keek je dan niet na wat er is ingevoerd (niet kunnen lezen?) en je zet een handtekening oftwel kruisje ga je akkoord. Dat is heden ten dage ook nog zo.

ien lejeune


Als nieuw lid heb ik een paar dagen geleden deze discussie uit 2012 met belangstelling gelezen. Ik heb er veel van geleerd, vooral via de links naar Tamura Jones. Dank aan alle leden (en vooral aan Bob) die hier aan hebben bijgedragen!

Deze discussie heeft mijn perspectief op stamboomonderzoek veranderd. Ook op het delen van gegevens met anderen. Ik pas nu mijn werkwijze aan om de kwaliteit van mijn data grondiger en vaker te controleren. Een belangrijke stap voor mij is mijn stamboomdata onafhankelijk van specifieke websites en programma's te gaan beheren. 

Ik waande me dat ik de laatste jaren vrij zorvuldig te werk ben gegaan. Maar n.a.v. van deze discussie deed ik een proef met de gegevenscontrole van 'My Heritage Family Tree Builder'. Ik was onaangenaam verrast met het resultaat: een lange lijst 'onmogelijkheden' en 'waarschuwingen'! Ik ben blij dat ik deze fouten nu kan herstellen en de waarschuwingen kan gaan controleren. Ik lees ook dat programma's zoals Legacy Family Tree en RootsMagic vergelijkbare controlefuncties hebben. Die wil ik verder gaan verkennen. Ik ga er van uit dat dit soort programma's 'vanzelfsprekende tegenstrijdigheden' in de data opsporen. Op zich is dit mooi. Ik besef ook dat gedisciplineerd en zorgvuldig onderzoek de enige manier is om de kwaliteit en betrouwbaarheid van stamboomdata te waarborgen. 

Groeten,

Mike

PS. ik ga ook genealogieonline verkennen!

Mike MorrellPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!