stamboomforum

Forum logoFora » Genealogische sites en publicaties » Kwartierstaatboek Sible Hettinga Friesland 1946-2015

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Sible Sjoerd Nicolaas Hettinga, zijn Friese kwartieren                                                                  Fryslân, juli 2016


L.S.

In november 2015 is Sible Sjoerd Nicolaas Hettinga overleden. Naast zijn werkzaamheden als notaris in Den Haag, heeft hij veel tijd besteed aan genealogisch onderzoek. Mede op zijn initiatief is de Hettinga Stichting opgericht en is in 2010 is het boek “Hettinga, Friese families” verschenen.

Toen dat boekwerk eenmaal klaar was, begon het idee te ontstaan, mede op aandringen van Jan Rein Hettinga, om zijn eigen kwartieren in boekvorm uit te geven. Jarenlang heeft hij gewerkt aan de zoektocht naar zijn voorouders en hun gezinnen. Dat onderzoek was al zover gevorderd, dat het plan rees om op zijn 70ste verjaardag, 6 december 2016, zijn kwartierstaat in boekvorm te presenteren. Helaas heeft hij dit niet mogen meemaken.

De familie heeft besloten het boek toch uit te geven, omdat alle gegevens inclusief beeldmateriaal in zijn PC waren opgeslagen. Het wordt een bijzondere publicatie. Niet alleen qua volume (ruim 700 bladzijden), rijk geïllustreerd en fraaie vormgeving, maar zeker ook wat de inhoud betreft.
De kwartieren van Sible Hettinga betreffen o.a. de families Andela, de Boer, Bootsma, Brandsma, Bruinsma, Engwerda, Ettema, Faber, Galama, Galema, Hettinga, Hollander, Van den Oever, Popma, Rollema, Symonsma, Teppema, Terpstra, Tolsma, van der Werf, Witteveen, Zeinstra, Van der Zweep en Ypma die allen in Friesland leefden.

Daar de kwartieren niet “buiten” Fryslân geraken en er zeer veel gegevens zijn verzameld uit het beschikbare historisch materiaal bij Tresoar, vormen ze voor Friese families en genealogen een belangrijke bron van informatie!
De opmaak en uitvoering geschiedt door Drukkerij v.d. Eems in Easterein.

 Het is de bedoeling een beperkte oplage te realiseren van ongeveer 150 exemplaren. Donateurs van de Hettinga Stichting genieten voorrang bij de aanschaf. Het is een waardevolle aanvulling op het boek “Hettinga, Friese families”, zeker als in de familie een of meerdere van de vermelde Friese families voorkomen.

Voor 1 oktober 2016 kunt u het boek bij voorintekening met korting bestellen. De intekenprijs bedraagt €  89,-. Na 1 oktober is de prijs € 99,-. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten, deze bedragen binnen Nederland € 10,-, voor de rest van de Europese Unie € 25,- en voor alle overige bestemmingen € 35,-.

U kunt op het boek intekenen door onderstaande strook in te vullen en deze per post of e-mail te verzenden. Uw intekening is definitief, nadat het verschuldigde bedrag inclusief eventuele verzendkosten, zijn ontvangen.

Het boek kan worden afgehaald op 6 december aanstaande bij de presentatie in Tresoar te Leeuwarden. Na 6 december op afspraak in Kimswerd of Dronrijp. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Tsjebbe Hettinga, Kimswerd tel. 0517-641958 of Wietske Hettinga-Gerlsma, Dronrijp tel. 0517-231741.

Met vriendelijke groet, familie Hettinga

 

Onderstaande strook duidelijk leesbaar invullen en per post sturen naar: 
Wietske Hettinga-Gerlsma, Hatsum 17, 9035 VK Dronrijp of per e-mail aan: wietske.hettinga@kpnmail.nl

__________________________________________________________________________________

Ondergetekende:

Adres:                                                                                 huisnummer                     postcode

Woonplaats:                                                                    tel.nr.

e-mail:

Bestelt hierbij   …. exempla(a)r(en) van het boek “Sible Hettinga, Friese kwartieren”

En maakt per omgaande  € …….. (incl. verzendkosten) over op bankrekeningnummer

NL48INGB0000 0002 23 t.n.v. erven Mr. S.S.N. Hettinga

Onder vermelding van “Sible Hettinga, Friese kwartieren”.

Maikel Galama

Hoi Maikel,

Het boek met de Friese kwartieren van Sible lijkt me erg interessant en heb heden 1 exemplaar besteld.

 

Vr. gr.

Everardus

Everardus Rollema


Hoi Everardus,

daarmee heb je een goed besluit genomen!

Er komen veel niet eerder gepubliceerde gegevens in het boek.

Denk ik..........

En wat ik zeker weet is dat het een collectors item wordt!

Groetjes, Maikel

Maikel GalamaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!