stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Openbaarheid namen van familieleden in rouwadvententies, rouwkaarten, bidprentjesProfiel afbeelding

@Hr Besteman: ik kan geen Archiefwet 1997 vinden, wel archiefwet 1995 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2015-07-18

Het enige wat ik daarin aangaande privacy lees is

Artikel 15

1 Bij de overbrenging van de in artikel 1, onder c 1° en 2°, bedoelde archiefbescheiden kan de zorgdrager, na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts beperkingen aan de openbaarheid stellen voor een bepaalde termijn en met het oog op:

  • a. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

Maggy - 26 feb 2016 - 13:49

Ik ben eens even in de Memorie van Toelichting van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens gedoken. Als jurist leer je dat daar de beste omschrijving van het doel van bepaalde wetsartikelen in staat. Met name staat daar over openbare vrijwillige publicatie van persoonsgegevens - zoals dus nabestaanden van een overledene in een rouwadvertentie - dat je moet kijken met het doel waarmee die gegevens zijn gepubliceerd. Het doel van een rouwadvertentie is dat de partner, kinderen en kleinkinderen (bijvoorbeeld) melden dat er iemand overleden is. Zij oormerken zichzelf dan openbaar en vrijwillig als partner, kind of kleinkind (in dit voorbeeld). Dus zij geven openbaar en vrijwillig hun familierelatie aan. En die vrijwillige en openbare bekendmaking van familierelaties mag je dan niet verder gebruiken om familierelaties in kaart te brengen? Dat lijkt me toch heel sterk. Voor wie het niet met me eens is: ik wacht op de eerste uitspraak van de rechter hieromtrent!

ElsRh - 26 feb 2016 - 14:31

Met andere woorden, als ik iets overneem moet de ander het maar aanhangig maken.

U legt nu de publicatie uit, zoals U denkt dat die is.

Buiten het recht van publiceren is er ook nog iets zoals een fatsoensnorm.

U hebt het over de eerste uitspraak.

Diverse kranten zijn van Delpher gehaald na een juridische uitspraak over publicatierecht.

 

Groet,

Everardus

Everardus Rollema - 26 feb 2016 - 14:46

Beste Els, In kaart brengen en publiceren van gegevens van levenden zijn juridisch twee zeer verschillende zaken... Groet, Melle

Melle van der Heide - 26 feb 2016 - 15:14

@Everardus Rollema: ik vind de omschrijving "pikken" in dit verband niet correct en insinuerend.

ElsRh - 26 feb 2016 - 15:18

@Melle: Publiceren heb ik niet gezegd. En: we zullen in de toekomst wel zien wat de rechter ervan zegt.

ElsRh - 26 feb 2016 - 15:19

@Els,

Als je met dit woordje moeite heb, zal ik er van maken: overneem..

Hopende dit naar te tevredenheid te hebben gecorrigeerd.Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Groet,

Everardus

Everardus Rollema - 26 feb 2016 - 15:54

Beste allen,

In het Burgerlijk Wetboek boek 1 personenrecht artikel 17a staan de overbrengingstermijnen van een gemeente naar een archiefbewaarplaats. Dit is de bron van de door mij genoemde 100, 75, 50 jaar. Het betekent dat openbaarmaking pas kan als deze burgerlijke stand gegevens zijn overgebracht dus BS blijft vóór genoemde jaren bij een gemeente berusten dus ontoegankelijk voor stamboomonderzoek.

De link werkt bij niet !                ik googlede op Burgerlijk Wetboek boek 1 en dan scrollen naar 17a

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656

 

Joep Besteman

J. Chr. Besteman - 26 feb 2016 - 17:41


Internet kan zowel een zegen als een vloek zijn dat weten we intussen allemaal wel. Toen b.v. mijn vader in 1983 onverwacht stierf en wij overmand door verdriet een rouwadvertentie in de krant zetten had niemand in onze familie nog een computer en van internet wist ik persoonlijk weinig af. Volgens mij had je toen ook alleen nog Dos en kwam Windows later pas.

Hoe hadden wij indertijd kunnen bedenken dat die gegevens later wereldwijd te vinden zouden zijn op iets dat internet ging heten? Sterven en geboren worden zijn emotionele gebeurtenissen waarbij een mens al genoeg aan zijn hoofd heeft. En dat bedenkende zou iedereen zichzelf eens moeten raadplegen voor wij als enthousiaste stamboomonderzoekers gegevens over mogelijk nog in leven zijnde mensen op dat grote en soms gevaarlijke internet neerzetten.


met vriendelijke groet,

Ans

A. Schmidt - 27 feb 2016 - 03:23Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu