stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Willem Barentsz (ca. 1550 - 1597), de cartograaf, ontdekkingsreiziger en familie van...Profiel afbeelding

Is er iemand die een tip kan geven over Willem Barentsz? De Willem Barentsz uit de geschiedenisboeken, die van 't Behouden Huys en Nova Zembla.

Wij proberen een lang gekoesterd verhaal binnen een familie te bevestigen of te ontkrachten. Het verhaal is dat ze afstammen van Willem Barentsz. Nu vind ik online nog geen info over de familie van Willem Barentsz. Uiteraard veel info over zijn zeereizen, maar verder weinig. Waar zoek ik het beste verder? Heeft iemand een link naar interessante sites?

Vriendelijke groet,
Afke.

Afke van der Meulen - Koehoorn - 11 mar 2023 - 09:51

Afke, wat prachtig... een familieverhaal dat meer dan vier eeuwen is blijven bestaan en doorgegeven?  Ik kan me voorstellen dat je dat wel eens wilt natrekken.
Jammer, ik kan je niet aan bronnen helpen. Maar ik ga met belangstelling volgen wat anderen kunnen aandragen.

Petra - 11 mar 2023 - 11:49

Een begin is wellicht het volgende:

"..... dat in de Resolutien van Holland op 17 Maart 1598 geboekt staat: "Op het versoeck van de nagelaten Wed. van Willem Barentz van Amsterdam, op zijn derde Reise anno 1596, omme Noordomme na China te varen, gekomen zijnde op de 76 graden, en door het ijs belet zijnde, vorder te reizen, den geheelen winter op Nova Sembla hem met zijn volck hadde moeten onthouden, en in het wederkeeren te schuyte van koude en ongemak was gestorven, omme, uijt compassie, te hebben onderhoud met haere vijf vaderloze kinderkens; hebben de Staten verklaert daerinne niet te consenteren, maer dat de Suppl. aen die der Admiraliteyt tot Amsterdam wel sal mogen worden gerecommandeert, ende oock aen de Magistraten, dat sijl. op het onderhoud van de Suppl. uit compassie willen voorsien, bij de een of de ander middelen, ten minsten quetse."

Hij had dus een vrouw en  kinderen.

Zie: G.A. Tindal en Jacob Swart: Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewwezen en de Zeevaartkunde, zevende deel, blz. 103
Te vinden in Delpher, bij Boeken Google.

Bruno Klappe - 11 mar 2023 - 14:10 (laatst bijgewerkt 11 mar 2023 — 17:46 door auteur)

Ik vind op Alle Friezen niets wat op hem zou kunnen slaan. Verschillende sites vermelden wel dat hij 02-03-1594 te Amsterdam poorter werd. Die inschrijving betreft een stuurman en als plaats wordt Haarlem vermeld. Wellicht is hij dus in Haarlem getrouwd? Maar het ref. Trouwboek van Haarlem begint in 1578.

In zijn algemeenheid vrees ik dat bevestiging van het familieverhaal waarschijnlijk niet te vinden is. Het is zo'n bekende naam in de vaderlandse geschiedenis, dat ik aanneem dat als er iets bekend was van/over vrouw en kinderen dit al talloze malen gepubliceerd zou zijn.

Maarten Krips - 11 mar 2023 - 16:58 (laatst bijgewerkt 11 mar 2023 — 17:34 door auteur)

In Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden (1594-1595) is vermeld, dat Willem Barentsz van Terschelling afkomstig was :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Maar veel meer dan dat en dat hij een vrouw en 5 kinderen naliet, is over hem persoonlijk in al die eeuwen niet bekend geworden.


Uit : Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz Rijp en anderen naar het Noorden, 1594 - 1597, Deel 2 [pag. III e,v,  (58/334)] :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum


Zoeken (vanaf hem) naar zijn nakomelingen zal dan ook, zoals Maarten Krips hierboven al schreef, niets opleveren.
Maar wellicht, dat terug zoeken vanuit je voorouders (toch) een link zou kunnen leggen ?

Willem H. - 12 mar 2023 - 09:02

Wat al fijn dat er deze reacties zijn! Bedankt voor jullie hulp. Deze citaten en verwijzingen naar boeken had ik waarschijnlijk niet zonder hulp gevonden.

Enigszins verbaasd ben ik dat er van deze historische figuur wel bekend is dat er een weduwe met 5 kinderen was, maar klaarblijkelijk hebben we geen info over wie zij of de kinderen waren. Iets in mij zegt dan “als dit al bekend is, dan móét er toch wel een draadje te vinden zijn in Amsterdam naar deze vrouw en kinderen”… Maar hee, laten we eerlijk zijn: die zal ik dan ook wel niet vinden ;-))

Toch teruglopen in de geschiedenis van voorouder naar voorouder, brengt ons tot nu toe bij een persoon die (nog onbevestigd met aktes o.i.d.) rond 1573 geboren zou zijn op Ameland. Vanaf daar allemaal walvisvaarders en namen als “… Barentsz”. Met de kerkelijke registers van Ameland komen we niet verder.

Afke van der Meulen - Koehoorn - 12 mar 2023 - 09:23

Lastig dat Barent een voornaam, en Barentsz een patroniem is. Dat kan dus makkelijk een verkeerd spoor opleveren.

De weduwe met kinderen kan in Amsterdam zijn gebleven, al dan niet met onderstand van Admiraliteit of de stad. Ze kan daar ook hertrouwd zijn (in de ondertrouwboeken zoeken op: vorige echtgenoot). In dat geval is er misschien iets te vinden via de weeskamer -- maar daarin ben ik niet thuis, en zoals Maarten Krips al zei: als er iets te vinden valt, was dat waarschijnlijk allang gebeurd.

Het vaderloze gezin kan ook teruggegaan zijn naar Terschelling (en van daaruit kunnen er kinderen zijn uitgewaaierd naar Ameland). Maar bewijs dat maar eens...

Petra - 12 mar 2023 - 09:36

@Afke van der Meulen - Koehoorn,
Veel interessante boeken in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.

Willem H. - 12 mar 2023 - 09:49

Misschien helpt het als je iets meer kan vinden over de in onderstaand krantenbericht genoemde scheepsmakelaars Wijnne en Barends. De naam Barentsz kan in de loop der tijd namelijk best veranderd zijn in Barends. 
Nicolette

Datum: 01 januari 1881

Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Wrak en inventaris. Ten overstaan van notaris Jentink te Delfzijl zal, op maandag 3 januari 1881, des voormiddags te 10 uur, precies bij en ten huize van den logementhouder J.M. Veltman, aan de Waterpoort te Delfzijl, publiek worden verkocht de geborgen inventaris en vleet, zomede het wrak van het op de Randsel in de Eems gestrande brikschip CHRISTINA, gevoerd geweest door kapt. L.H. Mulder.

Wijnne & Barends, scheepsmakelaars.

Nicolette Jentink - 12 mar 2023 - 11:39


Wellicht kan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam je verder helpen.

Frank Bakkum - 14 mar 2023 - 21:24Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu