stamboomforum

Forum logoGenetische genealogie (DNA) » Wat is de beste en goed betaalbare DNA test, mannelijke lijn, om mijn roots te achterhalen?


Profiel afbeelding

Ja, zij geven de resultaten. Het is aan jezelf om die te interpreteren naar mijn mening (wat representeren de regio's, wat is een waarschijnlijke geschiedenis). Overigens kreeg ik medio juni reeds uitslag, waar ik die deze maand pas verwachtte.

VvdHeijden

De test van LivingDNA is een leuk begin maar zij hebben geen (en waarschijnlijk ook nooit in de toekomst) equivalent als FTDNA's Big-Y of FGC's Y-elite. Wat LivingDNA doet is waarschijnlijk een Y STR test. De Big-Y en Y-elite geven je de mogelijkheid om tot nog recenter te bepalen hoe je paternal line van Y-chromosomal Adam loopt naar jezelf.

Gerrit van Doorn

LivingDNA doet volgens mij een SNP test bij Y-dna, want ze geven een file met positieve SNP's (groot nadeel: géén vermelding van negatieve SNP's: dwz. ze gaven mij R1b-U152, maar ik weet dus niet of ik negatief test voor subclades, zoals L2, die wel in hun test zitten). Inderdaad, voor puur Y-dna, is uiteindelijk de big Y test van FTDNA of soortgelijk van FGC meer veelzeggend; nadeel hiervan is de prijs - maar die zal de komende jaren vast omlaag gaan.

VvdHeijden

Ah ok dat wist ik niet. Dat is wel handig. Je zou in principe daarna nog een big-Y kunnen doen (ik neem aan dat ze alleen de high level SNPs testen). Helaas kun je alleen een Big-Y aanvragen als je al een STR test bij FTDNA hebt gedaan. Prijs is idd niet laag. Hij zal wel iets omlaag gaan maar nooit zo laag worden als de gebruikelijke Autosomal en STR testen.

Gerrit van Doorn

Inmiddels heb ik mijn resultaten binnen van mijn DNA test bij LivingDNA. Mijn haplogroep is R1b-U106 (aangegeven als West-Germaans en voornamelijk toegeschreven aan de Friezen en Saksen), en binnen R1b-U106 specifiek de 'subclade' RZ8. Dus vanaf de haplogroep R1b-U106 > R-S263 > R-Z301 > R-L48 > R-Z9 > R-Z30 > R-Z2 > R-Z7 > R-Z8. Behoorlijk specifiek! Verder is mijn mtDNA ingedeeld bij de haplogroep J1C. Bijzonder is de verdeling van mijn autosomaal DNA: LivingDNA heeft aangegeven dat ik 94,6% Brits 'ben' (waarvan 49,4% South East England en 18,7% East Anglia), en 5,4% Noordwest-Europees (waarvan 3,8% 'Germanic', daarmee bedoelen ze Nederland en Duitsland, en 1,5% Scandinavisch). Zoals hiervoor aangegeven, komt dat met name omdat ze nog weinig Nederlanders en Duitsers in hun database hebben en Nederlanders in genetisch opzicht sterk lijken op Britten in de streken waar zich in de grote volksverhuizing onder meer veel Saksen en Friezen (Sussex, Essex en Wessex) zich hebben gevestigd vanuit onze streken. Zuidoost-Engeland schijnt zelfs genetisch te verschillen van andere delen van Engeland vanwege onder meer het hoge aandeel R1b-U106 dat wordt toegeschreven aan invasies vanuit de Lage Landen en Noord-Duitsland. LivingDNA geeft zelf echter weinig informatie en is vooral Brits georiënteerd. Meer info is te vinden op de website www.eupedia.com/genetics waar veel, heel veel gedetailleerde en actuele informatie is opgenomen van zowel Europees veel voorkomende haplogroepen als elders in de wereld voorkomende haplogroepen. Ook staan er duidelijke verspreidingskaarten. 

Voor genealogische doeleinden zou ik DNA onderzoek door SNP analyse nog niet gebruiken. DNA onderzoek door STR analyse geeft vooralsnog meer informatie om DNA te vergelijken met elkaar en matches te zoeken. Dat kan nog niet optimaal door SNP analyse, hoewel daar mogelijk op termijn verandering in komt door de steeds verdere indeling van haplogroepen in 'subclades' tot op familieniveau. Via Gedmatch Genesis kan ik wel zoeken naar matches, maar dit is nog een betaversie. Voornamelijk interessant in Gedmatch Genesis (m.i.) zijn de 'admixturetools', waarmee je kan berekenen aan de hand van je autosomaal DNA wat de samenstelling is van al je voorouders in verschillende perioden in de geschiedenis. Dus bijvoorbeeld hoeveel % jagers-verzamelaars, hoeveel % neolithische landbouwers, enz. De admixturetools zijn onder meer afkomstig van projecten als Dodecad, Eugenes en GedrosiaDNA. 

Over het geheel ben ik wel tevreden met de keuze voor LivingDNA, vanwege de hoge mate van gedetailleerdheid van de indeling in subgroepen van een halpogroep. Het heeft mij meer inzicht gegeven in de herkomst van zowel mijn vaderlijn, moederlijn en voorouders, wat ik graag wilde weten. Zoals gezegd zou ik voor genealogische doeleinden vooralsnog gebruik maken van een DNA test op basis van STR's, maar kan het goed zijn dat DNA testen op basis van SNP's straks geavanceerder zullen zijn vanwege zowel de mogelijkheid om je in te delen in specifieke haplo(sub)groepen (bij STR onderzoek wordt een verwachting gegeven, dus nog geen 100% zekerheid) als je te matchen met families.

Sander Hunink

Leuk om ook andere Nederlanders te zien die bij LivingDNA getest hebben; ik kreeg ook 68% Brits (met name SE England, Lincolnshire en East-Anglia), dus de gebieden die met name op Nederland lijken, ook 20% Scandinavisch en 1,5% Germanic, samen dus representeren zij het Nederlandse element.

Bij admixture-testen op gedmatch dient men wel uit te kijken component-namen niet te letterlijk te nemen, zo is Eurogenes K36 een vrij gedetailleerde test, maar bijvoorbeeld componenten als "Italiaans" en "Iberisch" wijzen zo het schijnt op neolithische componenten en niet op de moderne bevolkingen met die naam, evenzo geldt dat andere componenten ook historisch gevormd zijn en geen betrekking hebben op de moderne bevolkingen met die naam, behalve dan dat de componenten in die gebieden de hoogste frequentie lijken te vertonen.

VvdHeijden

Wij hebben ook een DNA test gedaan bij living DNA, bij welke databanken kunnen wij een match proberen? Weet u ook hoe dat in zijn werk gaat?

Inge Sinnema - de Jager

Beste Inge, bij LivingDNA kunt u uw DNA resultaten downloaden. De autosomal DNA resultaten kunt u vervolgens uploaden in Gedmatch Genesis, waardoor u de DNA kan matchen met andere Gedmatch Genesis gebruikers. Let wel, er zijn op dit moment erg weinig Nederlanders die Gedmatch Genesis gebruiken. De meesten gebruiken Gedmatch, maar dat kan niet met de resultaten van LivingDNA. Gedmatch gaat langzaam maar zeker in zijn geheel over op Gedmatch Genesis, dus het is een kwestie van geduld totdat gekeken kan worden naar een match met de gehele Gedmatch database. De website van Gedmatch Genesis is te vinden via deze link: https://genesis.gedmatch.com/login1.php

Sander Hunink

Een vraag betreffende die DNA testen en resultaten: Zijn deze nou goed? Op Radar zag ik dat deze testen niet zo betrouwbaar zijn. Op Internet staat er ook veel over betrouwbaarheid. Hier staat eigenlijk dat ze niet echt betrouwbaar zijn. (hierhier bijvoorbeeld)

Nu wil ik hier 200 euro aan uitgeven om meer te weten te komen over mijn afkomst.. Maar ben ik bang een miskoop te doen en heb het op dit moment natuurlijk niet heel ruim net na de dure decembermaanden. Hierboven lees ik dat men er dus wel succes mee heeft en nu weet ik dus niet wat ik moet geloven. Hulp wordt zeer gewaardeerd. 

Meester_V

Beste Meester V, of en welke test 'goed' is, hangt met name af voor welk doel je de test doet. Voor genealogische doeleinden geeft geen enkele test een beter resultaat dan ouderwets de archieven in te duiken. Dat kan tegenwoordig vrijwel zonder een cent uit te geven, veel archieven zijn digitaal te raadplegen of hebben een dienst om stukken voor je te scannen. En Nederland heeft haar archieven vrij goed op orde, zodat je je stamboom in veel gevallen tot 400-500 jaar terug kan traceren. Ook in het buitenland zijn archieven steeds beter te raadplegen. Voor meer interesse in je geografische herkomst kan een DNA test best leuk zijn. Bedenk dan wel dat aangegeven regio's vooral zijn gematched aan je DNA door te kijken naar overeenkomsten in DNA in hun database. Zoals gezegd zijn Nederlanders of nog niet veel vertegenwoordigd in databases of zijn de beschouwde regio's te algemeen en niet specifiek genoeg. Alle gegevens kan je wel gebruiken om via internet meer te weten te komen. In mijn geval gaf LivingDNA weinig info en ben ik door te zoeken op mijn subhaplogroep meer te weten gekomen door Eupedia te raadplegen. Maar ook dan moet je beseffen dat DNA onderzoek en indeling in haplogroepen nog in de kinderschoenen staat en er de komende tijd veel zal worden ontdekt. Als je de tijd hebt en je nieuwsgierigheid kan bedwingen, zou ik nog even wachten. Zo heeft LivingDNA aangekondigd te werken aan een onderverdeling van de Benelux in 21 regio's. Ook andere tests hebben een meer specifieke indeling aangekondigd. En verder, over 'Nederlanders' is al heel wat bekend qua afkomst (zie Eupedia), al is Nederland natuurlijk een mengelmoes van allerlei volkeren en culturen. Vrijwel alle landen zijn gevormd door de vele immigraties en migraties van volkeren, waardoor we een best interessante geschiedenis hebben die we allemaal met elkaar delen...

Sander Hunink

Het ligt er met name aan wat het doel is van je test.

Stel dat je een Engelse vader en een Duitse moeder hebt, dan zal een etniciteitstest heden ten dage dit niet ondubbelzinnig vast kunnen stellen; Duitsers en Engelsen (en ook Nederlanders) overlappen veel met elkaar, o.a. vanwege prehistorische en historische migraties. Vaak zal je in zo'n uitslag dan ook "Noordwest-Europees", "Scandinavisch", "Engels" zien. Het is dan zaak om dit niet te letterlijk te interpreteren. 
Bedenk echter wel dat dit de interpretatie is die de bedrijven geven van jouw DNA-gegevens op basis van de ruwe data die zij hebben uitgelezen. De ruwe data zelf kunnen vaak gedownload/geupload worden en ook door jezelf geinterpreteerd worden, mits je er wat handigheid in hebt (dit zal voor velen niet gelden). Zou testen bij één van de grote vier (FTDNA, 23andMe, Ancestry of MyHeritage); heb zelf bij FTDNA getest, alsmede bij LivingDNA. Die laatste staat nog in kinderschoenen, FTDNA heb ik geupload bij MyHeritage; aldaar vrij veel Nederlandse DNA-matches.

Deze DNA-matches geven veel meer zekerheden dan de schatting van de etniciteit, naar mijn mening; iemand met een Engelse en een Duitse ouder zal nabije Engelse en Duitse matches hebben. De bedrijven zijn vaak echter wel heel optimistisch in hun schattingen voor verwantschap. Veel matches zullen in de categorie "3rd - 5th cousin" staan. Van de matches die ik heb weten thuis te brengen, moet ik echter vaak 7-11 generaties terug voor een gemeenschappelijke voorvader. Dat vind ik altijd wel een mooi moment, om een voorvader uit 1750 terug te vinden in mijn DNA. Hiernaast zijn er zogenaamde "pile-up regions", stukken op het DNA waar veel matches bij elkaar clusteren; aan die matches heb je dan niet zoveel. Maar toch, met behulp van DNA-matches heb ik nu al mijn 8 overgrootouders weten te bevestigen. (Met name MyH.eritage heeft best wat Nederlandse matches zo vond ik). Heel handig vind ik hierbij de tool DNAPainter, waarbij je je matches kunt visualiseren door ze op je chromosomen te "verven" (werkt niet met Ancestry, omdat Ancestry niet aangeeft wáár op het DNA een match zit).

Naast deze "autosomale" testen zijn er ook andere testen, bijvoorbeeld diepere testen voor het Y-chromosoom en mt-DNA (rechte mannelijke en vrouwelijke lijn). Dit zou ik bij FTDNA doen. De verwanten die hierbij tevoorschijn komen liggen over het algemeen (ver) vóór het genealogische tijdvak, tenzij je Amerikaans bent. Zo lijk ik rond 200 v.Chr. een gemeenschappelijke voorvader in rechte mannelijke lijn te hebben met een Zuid-Engelse familie (een Galliër? Wie zal het zeggen). Bij mijn grootmoeder heb ik het mt-DNA laten testen, omdat ik een vraag had omtrent haar voormoeder in rechte vrouwelijke lijn. Was zij afkomstig uit Nederlands-Indië of Brits-Indië? De uitslag suggereert sterk dat haar rechte moederlijn uit India komt.

Ik zou zeggen, kijk er eens rustig naar, en veel plezier met het puzzelen.

VvdHeijden

Ik zou het verwoorden als: u heeft DNA dat overeenkomt met mensen uit ...

Wat betreft SNP testing. Individuele SNPs zullen u niet veel zeggen. Een Big-Y test vele SNPs en kan u dus een beter idee geven waar u aan de evolutionaire boom hangt. Zelf ben ik het begin van een nieuwe tak onder I-P109 en dus sta ik momenteel alleen. Als meer mensen die test doen wordt die tak uiteindelijk ook groter en specifieker. 

Gerrit van Doorn

Het boek "Zonen van Adam"  ISBN 97890 5613 9407, van 2008, kan zeer interessant zijn. Bevat gegevens van veel personen. Remmelt J. Spreen

R.J.Spreen

de beste test is een volledige Y chromosoom test. Ik ben in 2011 begonnen met 37 markers FTDNA. Ik heb gekozen voor FTDNA omdat die de meeste privacy bescherming geeft ook al moet je realiseren dat dat in de toekomst kan veranderen. Daarna 67 markers. Het levert allemaal weinig op omdat er relatief weinig mensen uit Nederland bij zitten. Uiteindelijk ben ik naar bigY 500 gegaan en dan wordt het pas interessant. Ik heb inmiddels 174 (achter)neven in dezelfde sub clade Z382 zitten. Allemaal een vermoedelijke voorouder die 3500 jaar geleden in zuid Zweden begonnen is. Binnenkort krijg ik de bigY 700 binnen en dan weet ik of mijn sub clade echte Vikingen zijn of dat het Angelsaksen die naar Engeland zijn overgestoken. 

Conclusie als je wat wil weten moet je focussen op het Y DNA en dat helemaal uitzoeken Dus Big Y 700. Wat de prijs betreft is dat nooit de goedkoopste oplossing maar er zijn vaak weken in het jaar dat er aanbiedingen zijn. Met autosomaal DNA heb ik mijn manlijke voorouders kunnen bevestigen tot ca 1700 daarna wordt het moeilijk omdat het DNA verdunt. 

jasperarend


Sander, bij Amazon.com is op dit moment de Genographic test het goedkoopst. Deze wordt uitgevoerd door Helix in de VS. Een testpakket voor nog geen 50 dollar levert je zowel de Y- als de mtDNA haplogroep op en een prima verhaal met details over die groepen. Over mtDNA is er 19 sept 2019 in Tiel een symposium over Nederlandse haplo groepen. Kijk eens op DNAinTiel.nl

Jan MiddelkoopPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu