stamboomforum

Forum logoGenetische genealogie (DNA) » Opvallende verschillen tussen MyHeritage DNA en FTDNA in ethniciteit


Profiel afbeelding

@Ien, hartelijk dank voor je antwoord en voor het delen van je testresultaat. Maar volgens mij kan 23andMe niet onderscheiden welke helft van jouw DNA jij van je moeder hebt gekregen (tenzij zij ook een DNA sample van je moeder zouden hebben). Indien je neef een test laat doen kunnen ze wel iets zeggen over het Y-chromosomaal DNA dat hij van zijn vader heeft gekregen (en eventueel over het x-chromosomaal DNA van zijn moeder), maar bij een vrouw is zoiets niet mogelijk (afgezien van mitochondriaal DNA). Een vrouw heeft een xx-chromosomenpaar; één van beide x-en is van haar moeder afkomstig, maar het is niet te zeggen welke van de twee!  Ik ga er daarom vooralsnog vanuit dat jij de resultaten hebt gekregen van je genetische afkomst van je beide ouders.

Maar los daarvan; als je moeder de vijfde generatie is, dan is haar DNA een willekeurige mix van haar 16 betovergrootouders. Een percentage van 52,8% zou dan betekenen dat ca. de helft van die 16, dus 8 betovergrootouders van "Frans/Duitse" afkomst zijn, terwijl ik begreep dat zo'n afkomst in je stamboom pas 200 jaar geleden bij 1(?) betovergrootouder optreedt. Kan het zijn dat, hier kijkend, 23andMe geen aparte groep "Nederlands" onderscheidt, maar dat Nederlanders verdeeld zijn over de groepen Frans/Duits, Brits/Iers en Scandinavisch ?

En overigens "52,8% Frans/Duits" wil niet perse zeggen dat je Frans/Duitse voorouders hebt. Het wil zeggen dat 52,8% van je DNA overeenkomt met samples van 23andMe-cliënten die zij als "Frans/Duits" karakteriseren (wellicht op basis van hun huidige woonplaats).

sprangers

Over opvallende verschillen in de (geschatte) ethniciteit tussen MyHeritage DNA en FTDNA gesproken .......

In mijn geval maakt FtDNA het wel héél erg bont, want volgens FtDNA "ben ik 0% Noord- en West-Europees" en dat terwijl mijn kwartierstaat (over de volledige breedte minstens 8 tot 10 generaties bekend) uitsluitend uit Nederlandse en Duitse voorouders bestaat.

De testresultaten van de verschillende providers zeggen voor wat betreft dit onderdeel dus vooral wat over de (voorlopig nog beperkte en eenzijdige) inhoud / samenstelling van hun databases ......... en hoogstwaarschijnlijk de grote oververtegenwoordiging daarin van Amerikanen van Britse afkomst met wie ik "toevallig" wat DNA deel uit een heel erg grijs verleden?!

Zie het staatje hieronder. Het actuele aantal DNA-matches dat ik bij deze providers heb is FtDNA (FamilyFinder): 593; MyHeritage: 1171 en 23andMe: 1062.

G.J.M. Derks

Via mijn naaste familie zijn voor mijn kwartierstaat zowel voorouders van vaderszijde en moederszijde bekend; vergeleken met DNA resultaat onderzoek myheritage, komt wel overeen met reeds bekende voorouders in Nederland en elders.

Marianne Christina

@ Sprangers, een mens heeft 23 paar chromosonen waarvan er 22 paar autosomaal zijn dat betekent dat daar geen geslachtelijke chromosonen inzitten. Het 23ste paar heeft het Y en X chromosoon. Daarom kan via de vrouw ook nooit de vaderlijke lijn worden gevonden. Daar heb ik in mijn geval mijn neef voor gevraagd. Heb voor hem een set aangevraagd bij FTDNA die heeft in mijn ogen de meeste mogelijkheden om te testen.

ien lejeune

Precies de reden waarom ik wel zo blij ben voor mijn kwartierstaat dat de onderzoeksresultaten zijn ontvangen van een van de mannelijke nakomelingen; als een van de vrouwelijke nakomelingen van mijn ouders is dat immers niet hetzelfde voor DNA onderzoek voorouders - via myheritage; geciteerd, met cijfers achter de komma lees punt systeem bij de percentages dat zijn drie regio's op de aardbol, t.w.:
66.6% Noord-west Europa, 32.4% Scandinavisch, 1% midden-oosten, = totaal 100%. (Geen idee wat het zou zijn als wij allemaal datzelfde onderzoek zouden doen; volgens youtube zijn de onderzoeksresultaten van tweelingen, ook niet altijd met hetzelfde DNA resultaat; nog niet echt gemotiveerd geld uit te geven voor onderzoek waar ik niets aan heb voor stamboomonderzoek; lees het wel met belangstelling - misschien toekomstmuziek.) Voor DNA onderzoek om medische redenen is het waarschijnlijk mogelijk om via ziektekostenvergoeding te laten doen (zie google zoekmachine daarover; geen reclame, niet deskundig wat dat betreft - wanneer we kijken naar oorzaak van overlijden in bijv. Nederland en de meest voorkomende, dan lijkt het alsof het voor veel mensen wel relevant zou kunnen zijn; de premies voor ziektekosten gaan wel gigantisch omhoog als wij dat allemaal zouden gaan doen om medische redenen DNA onderzoek).

Marianne Christina

@ Marianne,  1 van mijn voorouders (vaderskant) is in het midden vd 18de eeuw volgens mij uit de lucht komen vallen. Zou voor mij handig zijn om te weten of ik in Europa en in welk deel of buiten Europa zou moeten zoeken. Anders zoek je naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg.

De resultaten van mijn DNA (moederskant) klopt precies volgens mijn kwartierstaat.

Je tip om het eventueel verhalen van een DNA test voor medische redenen wordt op prijs gesteld. Bij groupon sowieso al een actie voor een healthtest bij DNA Healthtest voor die prijs kan je het rustig doen en dan misschien ook nog vergoed krijgen zou wel leuk zijn.

ien lejeune

@Ien  Het was mij duidelijk waarom je je neef hebt ingeschakeld en we zijn erg benieuwd naar de resultaten.

Maar mijn reactie van 19 april heeft betrekking op je conclusie "Heb een test laten doen bij 23andMe (vrouwelijke kant) en dat klopt perfect..."  Moet ik dan nu begrijpen dat 23andMe je mitochondriaal DNA heeft getest en dat je met  "voorouderlijke lijn van de moederskant" de bet/over/groot/moeders van je moeder bedoelt? Anders zie ik nog steeds niet hoe 23andMe kan onderscheiden welke helft van jouw autosomaal DNA jij van je moeder hebt gekregen.

sprangers

@ Sprangers, 23andm heeft maar 1 soort test om voorouders te sporen. Het XX chromosoon via mij is duidelijk dat wordt gevolgd de autosomalen niet.

ien lejeune

@Ien

Je XX-chromosomen-paar heb je voor de helft van je vader. Je hebt dus van 23andMe de afkomst van je beide ouders gekregen en niet alleen van je moeder. Klopt het dan nog of praten we langs elkaar heen?

(edit 29.4.18: uit je cryptische zin "Het XX chromosoon via mij is duidelijk dat wordt gevolgd de autosomalen niet." maakte ik op dat je een XX-chromosomale test hebt laten doen. Navraag leert me dat 23andMe zo'n test niet heeft, dus je bedoelt kennelijk iets anders.)

sprangers

Denk het ook [e-mailadres verborgen] Het vrouwelijke X chromosoon van mijn vader is uiteraard meegenomen. Een man heeft het cromosoon XY en een vrouw XX.

ien lejeune

@Ien

edit: mijn eerder hier geplaatste tekst heb ik verwijderd omdat we langs elkaar heen praatten en omdat we van het eigenlijke onderwerp afdwaalden zoals onderstaand G.J.M. Derks terecht opmerkt. Ik blijf wel benieuwd naar de resultaten van de FTDNAtest van je neef. Dus het zou fijn zijn als je die t.z.t. met ons zou willen delen. 

sprangers

Interessante discussie, maar we dwalen intussen ongemerkt steeds verder af van het eigenlijke onderwerp van dit item: "Opvallende verschillen tussen MyHeritage DNA en FTDNA in ethniciteit" ......

G.J.M. Derks

Inderdaad teveel opvallende verschillen: Het actuele aantal DNA-matches, providers FtDNA (FamilyFinder), MyHeritage, 23andMe.
Reuze benieuwd waarom; zal ongetwijfeld te maken hebben met wat aanwezig is bij de providers. De DNA-matches bij MyHeritage,
via de mail ontvangen door mijn familie zijn zowel Nederlandse familienamen als Britse familienamen (onbekend in de kwartierstaat,
de Nederlandse familienamen alleen van aangetrouwde personen = 3e - 5e graads verwantschap "DNA matches MyHeritage").
Het is voor mijn familie wel mogelijk contact te maken met de andere MyHeritage leden betreft hun DNA genealogie.
Voor mijzelf bestaat die mogelijkheid voor contact niet, omdat ik geen DNA onderzoek heb gedaan bij MyHeritage.
Het genealogisch onderzoek wordt in feite alleen door mij verricht, openbaar en gepubliceerd via internet.
De kwartierstaat van onze gemeenschappelijke voorouders is bekend ook voor het jaar 1800.
DNA-matches van deze 3e - 5e graads neven en nichten hetzelfde als van onze DNA.
De Britse "matches" familieleden komen voor in Engelstalige landen wereldwijd.
Datzelfde ook bij Nederlandse "matches" familienamen incl. emigratielanden.
Geen idee nog of door mijn familie nog meer wordt onderzocht.
Desondanks wel degelijk belangstelling voor DNA genealogie.
Vooral ook dankzij bijdragen door dhr Peter R. de Vries.

Marianne Christina

Bob Coret heeft bij diverse partijen zijn DNA laten onderzoeken, zie zijn blog  https://blog.coret.org/2017/06/waar-komen-mijn-voorouders-volgens-mijn.html

Yolanda Lippens


Nu kan dhr Bob Coret veel gemakkelijker zijn DNA onderzoeksresultaten vergelijken met eigen kwartierstaat voorouders
en vermoedelijke nakomelingen daarvan incl. aangetrouwden dan anderen (zoals ik) dankzij bijv. genealogieonline.nl.

Er zijn immers zoveel meer mensen om dat te kunnen vergelijken.
Veel genealogen publiceren bovendien met daarbij de mededeling, dat:
De publicatie (...... ) is samengestel door (......) en verder nog daarbij zoals op de site genealogieonline.nl :
De gegevensverzameling bestaat uit ........ (enz.) personen, vanwege privacy zijn de gegevens van ....... (enz.) personen niet gepubliceerd.
Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.

Met andere woorden, ook die publicisten van bijvoorbeeld ook gegevens van mijn kwartierstaat voorouders kunnen op de hoogte zijn wat de werkelijke identiteit is van de DNA-matches 3e en 5e graads familieleden.
Dat zijn personen die allemaal nog in leven zijn momenteel in 2018 volgens MyHeritage.
Echter, dat betekent niet dat de publicisten op genealogieonline.nl ook zouden (kunnen) weten wie de personen zijn die volgens MyHeritage "onze" familieleden zijn.
Bovendien, het simpele feit dat men dezelfde (voor)ouders heeft als die van mij "op papier" - dan betekent dat ook weer niet, dat mijn DNA onderzoeksresultaten exact dezelfde familieleden 3e en 5e graads zal gaan ontvangen als mijn allernaaste familie
(zoon van dezelfde ouders als die van mijzelf, volgens erfrecht - ouders 1e graads verwantschap en kinderen 2e graads verwantschap familie van elkaar;
- bij kwartierstaten rekent men zichzelf als generatie nr.1, kwartierstaat nr.1,
- bij onze ouders - dan is dat generatie nr.2, kwartierstaat nrs. 2 en 3.).

Het zal niet iedereen duidelijk zijn of berichtgevingen in de mail van bijv. MyHeritage wel of geen familie zouden kunnen zijn.
Berichten zoals, er zijn DNA matches gevonden en dat is goed nieuws voor u, 3e en 5e graads familieleden:
zijn dat verwantschapsberekeningen zoals men rekent bij de notaris voor het erfrecht
of zijn dat verwantschapsberekeningen zoals men dat publiceert in kwartierstaten.

Voor opsporingen van bijv. het Ned. Rode Kruis, dan telt men ook zoals bij het erfrecht (in Nederland en elders) van toepassing.
Men kan dat volgens hun mededeling voor die doeleinden rekenen tot en met de 2de graad verwantschap:
ouders, grootouders = generatie 1 en 2; of ouders en hun kinderen (dat gaat ook niet verder dan generatie nummers 2).

Met dat voorbeeld is het niet mogelijk om opsporingen te doen verder dan grootouders, broers en zusters.
Ook voor donorwetgeving gaat het niet verder dan naaste familieleden 2de graad.
Men telt ook aangetrouwde personen mee - betekent niet, dat men zelfs weet wie dat allemaal zijn tegenwoordig.

Derdegraads familieleden wordt nog moeilijker; door privacy wetgeving is het voor de overheid, notarissen, artsen, enz.,
veel gemakkelijker na te gaan wie dat zijn maar niet voor de doorsnee burger.

Wanneer men zou willen weten waar eigen familieleden wonen, bijv. na verhuizing of vermoedelijk overlijden,
dan wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk die informatie te krijgen bij gemeentes in Nederland of elders.
Om redenen van privacy meestal dat het niet verstrekt mag worden sinds 1995 privacy wetgeving.
Ook originele burgerlijke standaktes niet meer verkrijgbaar zoals voor 1995, vanwege privacy wetgeving.
 

Marianne ChristinaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu