stamboomforum

Forum logoNaamkunde, namen, verhaspeling, veredeling » Wat is leidend als familienaam? De Mos


Profiel afbeelding

WAT IS LEIDEND ALS FAMILIENAAM?

  1. Geboorte-/doopakte.
  2. Gezinskaart gemeente den Haag.
  3. Vonnis Arr. Rechtbank omtrent aanstelling curator over minderjarige kinderen bij overlijden van hun vader.
  1. Grootvader (Jacob, 1793) heeft als familienaam DE MOS in zijn huwelijksakte 146 uit 1815 met Haasje Torgerstedt. Deze akte is opgemaakt a.h.v. doopaktes. Beiden kunnen niet schrijven.

Van JACOB’s 9 kinderen krijgen er 3 als familienaam in hun geboorteaktes “MOS” en 6 heten er “DE MOS", waaronder LEENDERD DE MOS (1821-1851).

Van de 5 kinderen van deze LEENDERD DE MOS (1821) heet alleen het 1e kind (Haasje) “DE MOS”, de overige 4 krijgen als familienaam in hun geboorteaktes “MOS”.

Omdat geboorte-/doopaktes leidend zijn voor de huwelijksaktes, heten de daaropvolgende (klein-) kinderen dan ook “MOS” resp. “DE MOS”.

     2.   Op de Gezinskaart van de Gemeente den Haag wordt als familienaam van hun 3e kind, AAGJE, vermeld “DE MOS”, terwijl a.h.v. haar        geboorteakte in 1866 haar huwelijksakte wordt opgemaakt als “AAGJE MOS”.

     3.   Wanneer LEENDERD (1821) in 1851 overlijdt wordt hij in deze akte 644 “LEENDERD DE MOS” genoemd én in het vonnis van Rechtbank dd. 29-03-1862 worden zijn 5 minderjarige kinderen allen genoemd met hun voornamen en hun familienaam "DE MOS".

Peter de Mos46

Voor mij is de naam op de geboorte-akte de juiste.

Ook als die niet gelijk is aan de naam op de geboorte-akte van de vader.

 

Grtn

Jan K.

Beste Peter,

zoals Jan ook al schrijft is enkel de naam op de geboorteakte de juiste en dus leidend, tenzij deze nadien bij vonnis/beschikking van de rechtbank werd gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

Indie van Lieshout

Uitgeschreven lid

een kind van een ongehuwde moeder krijgt soms een andere achternaam bij het eerste huwelijk van die moeder (voor zover ik weet is dat vanaf een bepaalde leeftijd een vrije keuze van het kind) 

voor zover ik weet werd dat - en ook de gevallen die Indie al noemde - bijgeschreven (in de kantlijn) op de oorspronkelijk akte in het geboorteregister
(dat zal in BRP vergelijkbaar zijn zij het digitaal i.p.v. in de kantlijn met pen/potlood)

Grtn

Jan K.

Hallo Indie,

Helemaal mee eens, dat de geboorteakte leidend is. Ook de huwelijksakte van deze persoon wordt hiervan afgeleid. In dit specifieke geval van AAGJE MOS wordt zij ook zo genoemd in haar huwelijksakte in 1866 (conform de geboorteakte), maar bij vonnis van de Arrond.Rechtbank uit 1862 bij het overlijden van haar vader (Leenderd DE MOS) wordt zij vermeld als Aagje DE MOS:

De Arrondissements Regtbank te ’s-Gravenhage heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van Adriana Keus, weduwe van Leendert de Mos, in leven visscher te Scheveningen, zonder beroep, wonende te Scheveningen, ten deze domicilie gekozen hebbende te ’s-Gravenhage, in de Brede Molstraat no. 5. Als curator over hun minderjarige kinderen Haasje de Mos, Jansje de Mos, Aagje de Mos, Jacoba de Mos en Arie de Mos wordt aangesteld Lambertus Troost.

Hierbij is de rechtbank denkelijk uitgegaan van de familienaam van de vader en niet van geboorteaktes van deze 5 kinderen. Vandaar de verwarring.

Peter de Mos46


Hallo Jan,

Een kind van een ongehuwde moeder krijgt haar familienaam. Deze kan inderdaad worden veranderd wanneer zij huwt en haar partner het kind erkent. Dit wordt dan veelal in de huwelijksakte vermeld, maar soms ook apart (eerder of later). Dank voor het meedenken.

Met vr.gr.,

Peter de Mos

Peter de Mos46Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu