stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Testament Maarten van Heemskerk (1498-1574) en de rechtsgeldigheid anno 2018Profiel afbeelding

Op 16-04-1558 maakte de beroemde 16e eeuwse Nederlandse schilder Maarten van Heemskerk en zijn 2e vrouw, Martytgen Gerritsdr, (beiden kinderloos) hun testament op, waarbij o.a. werd bepaald, dat een deel van het vermogen (benoemd in het testament) tot in de eeuwigheid moest worden aangewend (de inkomsten uit verhuur en verpachtingen) ten behoeve van twee bruiden (maagden) per jaar van onbesproken gedrag uit Haarlem of Heemskerk die op zijn graf in de St. Bavo (Grote Kerk) in Haarlem mochten trouwen. Na alle goedkeuringen mochten zij daar trouwen en kregen ze geld uit het fonds. De bestuurders van het Heilige Geesthuis, na de reformatie het Burgerweeshuis, werden belast de de uitvoering van het testament. Het testament is nog een aantal keer gewijzigd (qua landerijen), maar de strekking bleef hetzelfde. De adminstratie van de uitvoering is niet volledig en het laatste huwelijk op zijn graf vond plaats op 19-11-1787.

De vraag is: Welke rechten kunnen er anno 2018 nog ontleend worden aan het testament (1558-1572) van Maarten van Heemskerk?

Een transcriptie van dit testament van Dr. G.D.J. Schotel is in te zien in het blad Vaderlandsche Letteroefeningen 1871; (https://www.dbnl.org/tekst/_vad003187101_01/_vad003187101_01_0018.php). Het origineel en de uitvoering van het testament tot 1787 is in te zien via FamilySearch Heemskerk, film M994-W85, pagina 260 met een lijst der gehuwden tot 1787 vanaf pagina 305-2 (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QK-V8VN?i=259&cc=2037985).

Het is een bijzonder testament van een zeer bijzonder persoon uit onze culturele geschiedenis. Ter ere aan hem en zijn testament, zou ik het gestichte fonds uit zijn nalatenschap nieuw leven willen inblazen, mits daar juridische grondslag voor is.

 

(NB: Dit bericht is door een moderator naar het subforum 'Rechtspraak, notariaat, wetgeving' verplaatst.)

Frank Bakkum - 7 okt 2018 - 19:25 (laatst bijgewerkt 6 aug 2020 — 14:35 door moderator)

Informeren bij een notaris, omdat het een testament betreft en ook omdat het gaat over een fonds.
Persoonlijk en/of telefonische informatie (niet gratis Notaristelefoon) website} https://www.notaris.nl/
Voorbeeld om te lezen} https://www.goededoelen.nl/
en verder vragen bijv.} https://www.goededoelen.nl/fonds-op-naam
Voorbeeld via google gevonden bijv.} https://www.heuvelrugfonds.nl/de-goede-doelen-gids/
Betreft de notaris en goede doelen} https://www.goededoelen.nl/samenwerking-met-notarissen

Zie ook vragen bij de notaris, via google zoeken gevonden} http://www.kenniscentrumfilantropie.nl/
Er zijn nog meer vragen voor de notaris zoals belastingen} https://www.belastingdienst.nl
Zie ook startpagina's met vragen, bijv.} https://www.startpagina.nl/v/financien/belastingen/
Zoals deze via google zoeken gevonden} https://testament.startpagina.nl/
Via die startpagina bij testament ook nog bijv.} https://erfenis.startpagina.nl/

Zie ook via google gevonden} https://www.lokalefondsen.nl/hulp-bij-oprichting.html
Op de kaart in Nederland} https://www.lokalefondsen.nl/lokale-fondsen-in-kaart.html
Tenslotte nog deze pagina} https://www.notaris.nl/page/zoek-een-notaris

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 7 okt 2018 - 19:39

Marianne, wij kennen elkaar op afstand (internet) al heel lang en een notaris hierover vragen, gaat vast veel geld kosten. Ik probeer het eerst graag via het vrijwilligersnetwerk. Hopelijk heb je betere suggesties voor dit vraagstuk. Het gaat mij om het cultureel-maatschappelijke element, waarbij het jurische element misschien nog wel veel belangrijker is om het eerste element te rechtvaardigen.

Trouwen op het graf van Maarten van Heemskerk met de daarbij behorende emolumenten moet weer mogelijk worden. Over hoe dat dan moet gebeuren en wie daarvoor in aanmerking komen, is van latere zorg. Eerst het testament en de rechtsgeldigheid daarvan anno 2018.

Ik heb hier persoonlijk geen enkel belang bij, behalve dan een afgeleid cultureel-maatschappelijk belang, omdat ik mij interesseer voor het erfgoed (materieel en inmaterieel) van Noord-Holland.

Frank Bakkum - 7 okt 2018 - 20:35

Hallo Frank, Veel succes toegewenst. Persoonlijk ben ik gewend om op te bellen naar notariskantoren en dat was allemaal gratis kort gesprek. Alleen notaristelefoon.nl daarvoor telefoonkosten dat was niet gratis. Moet er wel bijvertellen, dat ik gewerkt heb bij een notaris- en advocatenkantoor, tegenwoordig gepensioneerd en kan het niet meer als medewerkster gratis vragen. Bij de gemeentes Haarlem en Heemskerk verder gratis informeren, met een van de wethouders die daarover gaat dit soort zaken moet lukken is het allerbeste idee.
De wetgeving en wat hierbij komt kijken dat is zo te lezen wat ingewikkelder geworden en het gaat immers om de huidige wetgeving van 2018.
Bij de Kamer van Koophandel zijn ook wel gratis adviezen mogelijk of niet soms over een aantal punten actueel. Eerst eens telefonisch informeren bij de Kamer van Koophandel en eventueel een afspraak maken voor een gesprek.

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 7 okt 2018 - 20:41

"follow the money" :Dus eerst op zoek gaan naar het deel van het vermogen dat gereserveerd is (tot in de eeuwigheid?) voor het beschreven doel.  Als dat vermogen al vergeven is (of onvindbaar is)  houdt het op.

richard ambagtsheer - 7 okt 2018 - 20:48

@ Frank, Betreft het vermogen; dat is precies waar de notaris verstand van heeft.
De plaatsen Haarlem en Heemskerk zijn hier ook vermeld, in de krant alsmede website}
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/blog/564-kaas-brood-en-de-grote-kerk
Daarom hoop ik dat u nog meer geschikte antwoorden gaat krijgen via stamboomforum.nl.

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 7 okt 2018 - 20:54

Wat een vondst! En wat een leuk initiatief om dit uit te zoeken.

Ik ben eens gaan snuffelen op het internet en vond het volgende, waarbij ik wel moet opbiechten dat ik geen juridische achtergrond heb, dus of ik het bij het goede eind heb?

De term eeuwigdurend is niet echt zo eeuwigdurend zoals gedacht wordt. Er moet zich iemand voor in zetten om het eeuwigdurend te laten zijn. En dit zal waarschijnlijk in de loop der tijden gaan verwateren tot iemand er geen erg meer in heeft om 2 maagden te laten trouwen, zoals ook is gebleken, aangezien het laatste huwelijk in 1787 plaats vond.

Dat ten eerste. Dan ten tweede.... het graf van Maarten van Heemskerk. Hiervan zullen de grafrechten waarschijnlijk afgekocht zijn. Ik heb ergens gevonden, dat een graf echter op naam van iemand (in leven) moet staan, anders vervallen de grafrechten. Dus, lijkt het mij, dat als het graf op niemands naam staat, er ook geen grafrechten meer zijn, en er dus ook geen recht (of verplichting) zou moeten/kunnen zijn om op dat graf te moeten trouwen.

Het blijft echter een interessant onderwerp. Houd je ons op de hoogte over het verdere verloop?

Succes!

Bedet - 7 okt 2018 - 21:44

Voor bijvoorbeeld een notaris vragen te stellen dan heeft men onder andere nodig, archiefstukken bij het Rijksarchief in Haarlem,
=> 113. Stukken betreffende de stichting van Mr. Maarten van Heemskerk c.u. vanwege twee maagden uit Haarlem of Heemskerk
die op zijn graf willen trouwen, ca.1585-1787.
=> 114. Register van de jaarlijkse inkomsten uit de goederen, door Mr. Maarten van Heemskerk besproken aan twee bruiden,
die op zijn graf trouwen, 1602-1669.

Uit de tekst bij de index van 113. blijkt, dat het gaat om maagden uit Haarlem of Heemskerk.
Voor de betekenis van het woord maagden, => Verkleinwoord => meisje} https://nl.wikipedia.org/wiki/Meisje
Dan is het misschien mogelijk bij de gemeente Haarlem, Heemskerk, provincie Noord-Holland, enzovoorts,
subsidie te vragen. Over de locatie om te trouwen op het graf in de Grote of Oude Sint Bavokerk in Haarlem,
=> website HKH} https://www.historischekringheemskerk.nl/publicaties/artikelen/maerten-van-heemskerck/

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 7 okt 2018 - 21:50

Het testament is opgesteld in Haarlem, Maarten is begraven in Haarlem en zijn graf is er nog steeds, de executeurs van zijn testament kwamen uit Haarlem. Heemskerk speelt alleen een rol als betrokken gemeente in zijn testament: het mochten bruiden zijn uit Haarlem of uit de banne van Heemskerk. De laatste 80 jaar van de uitvoering van het testament waren het wel hoofdzakelijk Heemskerkse bruiden die in aanmerking kwamen.

De door mij eerder aangehaalde dr. Schotel vermeld in zijn artikel uit 1871: "Het is zeer te betwijfelen of de H. Geestmeesters steeds in gevolge van het testament gehandeld hebben, daar zij omstreeks 1737 land verkochten, en de ban van Heemskerk in dit jaar klaagde ‘dat zij zulks tegen den wil van de erflaters gedaan hadden.’..."

Frank Bakkum - 7 okt 2018 - 23:23

Is deze site al bekend? Vraag stellen en gratis antwoord van wetenschappers} https://www.ikhebeenvraag.be/
Wellicht ook van belang voor de Nederlandse adel,} https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Heemskerck_(geslacht)
Voorts voor subsidiemogelijkheden, => Maarten van Heemskerck} https://rkd.nl/nl/explore/artists/36851
Stichting RKD, internationaal bekend, informatie Engelse taal.} https://rkd.nl/en/explore/artists/36851
Bij de bronvermeldingen literatuur bijv. voor genealogie en heraldiek} auteur: S.A.C. Dudok van Heel,
titel : 'Het embleem van de schilder Maerten van Heemskerck (1498-1574) en de heraldiek van
Van Veen en Van der Heck', => De Nederlandsche Leeuw 133 (2016) no.2, p.49-56.
Haarlem,) https://en.wikipedia.org/wiki/Haarlem_Guild_of_St._Luke

Betreft zijn testament in Amsterdam! volgens wikipedia, met nog meer informatie,
zoals over de betekenis van een huwelijk op zijn graf in Haarlem, bijv. Engelse taal
zie: Death} https://en.wikipedia.org/wiki/Maarten_van_Heemskerck
(wikipedia, -> Death) "In Amsterdam he made a will, which has been preserved.
It shows that he had lived long enough and prosperously enough to make a fortune.
At his death, he left money and land in trust to the orphanage of Haarlem,
with interest to be paid yearly to any couple who should be willing to perform
the marriage ceremony on the slab of his tomb in the cathedral of Haarlem.
It was a superstition in Catholic Holland that a marriage so celebrated
would secure the peace of the dead within the tomb."
=> Biografie ook om zijn testament te kunnen vinden,
volgens dbnl, in 1568 in een tweede testament het eerste wijzigde,
(het eerste was bij de notaris in Haarlem, volgens dblnl, nagaan
datum en plaats bij welke notaris zijn allerlaatste testament was.
Omdat het gebruikelijk is dat allemaal te controleren, tevens over
met wie getrouwd in zijn testamenten, zie betrouwbare bronnen.
Betreft zijn werkzaamheden in Amsterdam, 1572-1573. => hier
 

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 7 okt 2018 - 23:29

Maerten trouwde met Marytgen Gerritsdochter maar het huwelijk bleef kinderloos. Hij stierf op 1 oktober 1574 in zijn woonplaats. Bij testament bepaalde hij dat meisjes uit Heemskerk en Haarlem, die ‘wel gescapen ende gesien soude wesen’ en die op zijn graf trouwden een som geld als bruidschat kregen. Het testament spreekt van een bruidenfonds ‘dat in alle naevolgende jaeren ten eeuwygen dagen toe’ toegekend moest worden. De huwelijksgift, waarvoor dus elk jaar twee bruidsparen in aanmerking kwamen, mocht alleen worden besteed aan ‘heure huyse en huysraet’. Om de herinnering aan Maerten en zijn vrouw levend te houden moesten de bruidsparen trouwen op zijn grafsteen in de Grote of Oude Sint Bavokerk in Haarlem. Er zijn in totaal 199 bruidsschatten vergeven. De meeste kwamen terecht in Heemskerk, om precies te zijn bij 138 meisjes, terwijl 58 meisjes uit Haarlem een som geld kregen. Van drie bruiden is de herkomst niet bekend. Het laatste paar dat op zijn graf trouwde was Trijntje Klaasse de Boer die op 27 november 1787 trouwde met Jan Kuil. Trijntje kwam uit Heemskerk. 

J. van der Linden - 8 okt 2018 - 11:31

Dan moet de bruid op het moment van kerkelijk huwelijk nog niet getrouwd zijn. Dat kan tegenwoordig ook niet meer zoals in DTB-periode voor invoering Burgerlijke Stand in Nederland. Op het moment dat de bruid dan trouwt op die grafsteen, dan is zij al geen ongehuwde bruid meer. Zo zijn er nog wel meer zaken om eens over na te denken anno 2018. Men kent nu ook de rechtsgeldigheid van personen van gelijk geslacht die met elkaar in het huwelijk treden in Nederland. Dat is dan wel mogelijk bij de gemeentes in Nederland, maar het is mij niet bekend of alle kerkgenootschappen dat ook doen en dan moet de geestelijke dat ook nog willen overeenkomstig het Testament van Maarten van Heemskerk.
Niet iedereen zal een huwelijk op een graf(steen) willen voltrekken; helemaal niet als het eigenlijk bijgeloof was toen.
Daarom nog de vraag, of bijvoorbeeld een Dominee of Pastoor tegenwoordig huwelijken voltrekken op een graf(steen).
Voorts nog gelezen: Maarten van Heemskerk: hij was Rooms-Katholiek.
Nog iets om over na te denken, enige tijd geleden een rondleiding verzorgd voor familieleden uit de USA, is te vinden bij youtube.
Men veronderstelde dat er grafstenen zouden zijn in de kerk. Maar die zijn er nooit geweest in de RK-kerk met dezelfde naam
als van de St Bavo kerk waar Maarten van Heemskerk en anderen zijn begraven. Omdat die twee kerkgebouwen
met elkaar worden verward, hierbij betreft RK kerk: Sint Bavokerk => https://www.rkbavo.nl/
Volgens wikipedia} https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedrale_basiliek_Sint_Bavo
Met de grafstenen betreft,} https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_of_Sint-Bavokerk
Volgens wikipedia) De kerk werd oorspronkelijk gebouwd als een katholieke kerk. In 1559 werd de kerk de kathedraal van het nieuw opgerichte bisdom Haarlem, totdat de kerk na de Reformatie een protestants bedehuis werd. (...) In de Grote of Sint-Bavokerk liggen ongeveer vierhonderd grafstenen. In veel zerken zijn zogenaamde huismerken, eenvoudige merktekens of wapenschilden gebeiteld van de eigenaars van de graven.
De nummers op de stenen staan in zogenaamde grafboeken geregistreerd. De namen van de begraven personen staan erin opgetekend.(...)//
Zie ook over: Rijksmonumenten.} https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/19264
Het is dus wel verder zoeken precies waar het graf is van Rooms-Katholieke schilder Maarten van Heemskerk.
Volgens "Van der Aa" overleden op 1 oktober 1574 te Haarlem, begraven aan de noordzijde in de kapel, Groote Kerk (Haarlem).
Hij was gehuwd met: Maria Jacobs, doch verwekte geen kinderen. Veel geld met zijne kunst verdienende, zuinig, ja gierig van aard zijnde,
kon hij eene aanzienlijke som besparen, die hij, bij zijn overlijden, gedeeltelijk aan de armen schonk en gedeeltelijk tot een vreemd doel bestemde.
Hij wees namelijk een stuk land, te Heemskerk liggende aan, waarvan de jaarlijksche opbrengst strekken zou tot huwelijksgift voor hen,
die zich op zijn graf in den echt zouden willen verbinden, met deze bepaling echter, dat een van beiden te Heemskerk moest geboren zijn. (...)//

Dan verder lezen, dbnl.org betreft de laatste datum dat honderd en drie maagden die huwelijksgift hadden genoten = 1787. (...)
Vanaf het begin op dezelfde pagina leest men de namen van zijn twee echtgenotes. De naam van de schilder en zijn echtgenotes,
zijn vermeld met verschillende naamsvarianten en spellingsvarianten in primaire en secundaire bronnen.// Volgens dbnl.org (p.414)
zie vanaf p.414. (..) Van Mander meldt, dat de Spanjaarden in 1572 de meeste zijner kunstgewrochten naar Spanje vervoerd hebben,(...)
Kort na zijne terugkomst uit Rome huwde hij eene schoone vrijster, Marie Jacobs Coninghs dochter, (...).
Anderhalf jaar later stierf zij in 't kinderbedde, waarna hij 'hertrouwde met de dochter van Cornelis Cornelisz.,
een oude vrijster. (...) zie verder vanaf p.415. (...) Reeds toen hij zijn eerste vrouw huwde was hij een oud vrijer,
en in 1558, dus op 62jarigen leeftijd maakte hij met haar dit zonderlinge testament. (..., datum testament 16apr1558.)
=> de eersame ende voorsichtigen meester Marthyn Jacobszoon, van Heemskerck principalyck voor hem selffs
ende Marytgen Gerrits dochter met hem Mr. Martyn Jacobsz. voornoemt heure wettige ende getroude man ende vooght
inwoonende poorteren der stadt van Haerlem, (...). // Volgens dbnl.org tekst op de pagina's bij dit verhaal, zijn de bruiden
afkomstig uit Haarlem en Heemskerk (gemeentegrenzen zijn dan nu veel groter dan toen in de testamenten 16de eeuw.//
Gelezen, vergeleken met => http://resources.huygens.knaw.nl/ => hier
En gelezen, https://www.dbnl.org/tekst/_vad003187101_01/_vad003187101_01_0018.php //
Betreft de verschillende datums van overlijden => dbnl.org, / Volgens Van Mander
overleed Van Heemskerck den 3. October 1574, in den ouderdom van 78 jaren, en werd te Haarlem in de
Groote kerk, aan de noordzijde, in de kapel begraven.(...) Of zulks echter naar de bepaling in dit testament
geschiedde, is eenigszins onzeker, daar hij in 1568 in een tweede testament het eerste wijzigde, (...). //
Uit deze bronnen blijkt in ieder geval dat een testament was gemaakt door Marthijn Jacobszoon/Martyn Jacobsz.,
van Heemskerck (= een komma na zijn naam. Daarna volgt: van Heemskerck = afkomstig van Heemskerck.),
Marrytgen Gerrits dochter / Marritje Gerrits voorn. (in deze tekst, daaruit blijkt = met Mr. Martyn Jacobsz. voornoemt
heure wettige ende getroude man ende vooght (...) / Zijn achternaam niet in die tekst,testament: van Heemskerck. //
Datum overlijden 1 oktober 1574 te Haarlem, elders zoals dbnl.org : overleden 3 oktober 1574 te Haarlem. //
Volgens rkd.nl, Maerten van Heemskerck (bekend met naamsvarianten), schilder, tekenaar, nationaliteit: Noord-Nederlands.
Overleden te Haarlem 1574-10-01 = 1 oktober 1574. /
Plaats van werkzaamheid: Delft, Haarlem 1527-1532, Rome 1532-1536, Mantua 1536-1537, daarna volgt:
terug naar Nederland 1536-1537 ook vermeld als plaats van werkzaamheid na Mantua naar Haarlem,
Haarlem 1536-1574, Amsterdam 1572-1573 (dat is volgens wikipedia tevens locatie plaats testament).
Na plaats van werkzaamheid Amsterdam, wordt weer vervolgd Haarlem tot 1574 datum van overlijden.//
Geboren te Heemskerk 1498. = Rekensommetjes 1574-1498=overleden oud 76 jaren. / Volgens dbnl.org = 78 jaren.
Opnieuw zijn geboortedatum nagaan: 1574-78= geb.1496. / Dat betekent, in betrouwbare bronnen meer nagaan,
geboortedatum in Heemskerk, juiste datum van overlijden en begrafenisdatum in Haarlem, leeftijd 76 of 78 jaren.//
Voorts nagaan, welke namen zijn gebruikt in alle testamenten, welke met en welke zonder achternaam: van Heemskerck,
incl. naamsvarianten. Van de originele texten hierboven zijn overgetypte bronnen, in originele kan anders zijn.//
Daarom de vraag over rechtsgeldigheid anno 2018 = Dus zonder moeilijk doen over exacte namen en datums.//
Nagaan = genealogie} voornaam, patroniem, achternaam, welke zijn vermeld in stambomen, bronnen, enz.//
Maarten van Heemskerck, geboren: Maerten van Veen (wikipedia, plaats Heemskerk, jaar 1498) = geboren ca.1498.//
Zijn eerste huwelijk (wikipedia) ca 1540, met de Haarlemse: Marie Jacobs Coningsdochter, overleden in het kraambed,
na ongeveer anderhalf jaar huwelijk, waarbij het kind ook was overleden. Daarna hertrouwde Maarten als weduwnaar,
met: Martytgen Gerritsdochter. Het echtpaar woonde in een groot huis aan het Donkere Spaarne, te Haarlem. //
Na zijn overlijden in Haarlem in oktober 1574, is zijn echtgenote nog in leven, waarna zij hertrouwde (haar voornaam
daarna vermeld met spellingsvarianten) = weduwe: Martytgen Gerritsdochter hertrouwde met (voornaam ?) Van Zuren,
een van de twee broers van burgemeester Jan van Zuren, advocaat en burgmeester van Haarlem (Mr. Jan van Zuyren,
burgemeester van Haarlem 1573) = https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Haarlem
Zie verder nog over zijn testamenten; nalatenschap na zijn overlijden (begrafenis) in Haarlem in oktober 1574.
Tegenwoordig wordt na het overlijden, van iemand in Nederland, door de notaris uitgezocht of er een testament
was opgemaakt of niet. Het laatste testament is dan wel van belang vooral voor begrafenis, crematie, enzovoorts.
In dit geval wordt geschreven over het eerste testament met nog meer testamenten daarna, bijv. 10 jaren later.
Het is beter om dat in archiefbronnen na te gaan welke testamenten, vanaf de eerste tot en met de laatste.//
Maarten van Heemskerck is begraven overeenkomstig zijn wensen in zijn (laatste?) testament.//

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 8 okt 2018 - 13:19

Bedankt voor al uw berichten. Jammer dat er nog geen jurist heeft gereageerd. Ik weet ook wel, dat het testament nu anno 2018 niet zomaar weer opgepakt kan worden. Tijdens de uitvoering van het testament werd in 1722 en 1732 land verkocht met goedkeuring van de "Heeren Burgermeesters" (van Haarlem), dat door de erflaters was aangewezen om nooit te verkopen ten einde het testament tot in de eeuwigheid uitvoerbaar te laten zijn. Het testament voorzag ook in kosten van onderhoud en belastingen op de landerijen en in een salaris en onkosten van de administrateurs van de uitvoerders van het testament. Er zijn ook vele jaren waarin geen bruid een verzoek indiende of soms slechts één. In die jaren werden de inkomsten op een tegenrekening 'rekening van overschotten' geboekt om in balans te blijven. De 'overschotten' werden aan het eind van enig boekjaar, conform testament, vermaakt aan het 'Godshuijs' zonder aanduiding welke kerk dat dan wel was. Ik vermoed, dat dit de kerk was, waar Maarten van Heemskerk is begraven. Op enig moment waren er gedurende jaren wel erg veel 'overschotten'. De administratie voorziet echter alleen in het aantal toegekende verzoeken, niet in afgewezen verzoeken.

Ik wind er geen doekjes omheen. We hebben het hier over een RK-testament dat aan het begin van de reformatie moest worden uitgevoerd door gereformeerde executeurs. Maarten van Heemskerk was voor iedereen in Haarlem een zeer gerespecteerd burger, hij heeft zelfs nog een behoorlijke som geld in leen gegeven aan de stad Haarlem om de Spanjaarden tijdens het beleg in 1572 af te kopen. De uitvoering van zijn testament werd tot 1722 gerespecteerd en tot 1787 nog uitgevoerd, dat is 214 jaar na zijn overlijden. Wat er met de nog overgebleven bezittingen uit zijn testament na 1787 is gebeurd, is onbekend.

Frank Bakkum - 8 okt 2018 - 20:08

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 8 okt 2018 - 20:31

Betreft website} https://www.notaris.nl/
=> https://www.knb.nl/de-notaris/notariele-akte
==> "De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol
(dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger)."
===> https://www.notaris.nl/page/het-opvolgersarchief

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 9 okt 2018 - 07:12

Ik weet dat de Historische Kring Heemskerk een jaar of 25 geleden eens een huwelijk georganiseerd heeft op het graf van de schilder. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente Haarlem en naar ik meen het Noord-Hollandsarchief. Volgens mij was dat toen een wettig huwelijk.

J. van der Linden - 9 okt 2018 - 09:08

Tijdens het herdenkkingsjaar in 1998 (500 jaar Maerten van Heemskerck (1498-1998) zijn op zaterdag 3 oktober 1998 twee bruidsparen op het graf in de Grote of Sint Bavokerk getrouwd door de burgemeester van Heemskerk de heer W.J. Hoobroeckx en de burgemeester van Haarlem de heer J. J. H. Pop. Elk neem huwelijk voor hun rekening. Helaas weet ik de namen van de bruisparen niet , maar zij kregen wel een legaat volgens het testament.

J. van der Linden - 9 okt 2018 - 09:19

Het laatste nieuws van mijn onderzoek is ook toevallig vandaag (dinsdag, 9 oktober 2018).
Na bezoek aan het Rijksarchief in Haarlem opnieuw naar de Grote of Sint-Bavokerk aldaar.
In de winkel van de kerk gekocht: Gids/Guide, Nederlands/English, Grote of St.-Bavokerk,
pag.7 en 9 betreft: Maerten van Heemskerk - in de kerstkapel / in the Christmas Chapel.
En het boek titel: De Grote of Sint-Bavokerk, Een wandeling door gebouw en geschiedenis.
Auteurs: Maarten Brock, Leontine Delleman, Steef Katee, Aad Peters, Henk Soetens, Adriaan de Vries.
Uitg.: Vereniging Vrienden van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. /
Vormgeving  en druk: Damen, Haarlem. / ISBN 90-803700-7-X / mei 2003 //
Voorwoord: Haarlem, mei 2003. / In dit boek zijn de onderwerpen over het fonds, het graf,
ook over het meest recentelijk huwelijk in 1998, dat is allemaal in deze laatste uitgave.
Er zijn voldoende exemplaren van beide uitgaven in de winkel van de kerk aanwezig.
In de winkel van de kerk was het druk, mogelijk dat meer de moeite waard is om te kopen.
Gratis o.a. folder: Gilde Haarlem, Stadswandelingen, 2e halfjaar 2018 = www.gildehaarlem.nl
Zie met name: Agenda, op woensdag 10 okt.2018, Bavo-arrangement met torenbeklimming.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nog een boek van eerder bezoek: Een rondleiding door de Grote- of St. Bavo Kerk te Haarlem /
door: Th. A. Delleman / foto's E. A. van Voorden / Uitgeversmaatschappij Interland - Aalten, 1974 /
ISBN-nummer 90 70049 10 4 / Druk en grafische vormgeving: B.V. Grafisch bedrijf De Graafschap. Aalten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vervolg archiefstukken NHA te Haarlem, https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/
=> 430 Briefwisseling met de burgemeester van Heemskerk inzake de uitvoering
       van het testament van Maarten van Heemskerk, 1870-1881

      1846 Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem
           Inventaris
              3. Burgerweeshuis (sedert 1825 ook Gereformeerd Weeshuis)
               3.3. Eigendommen
NB: Zie ook nrs. 113-114 / Omvang: 1 pak / laatste wijziging 03-04-2007 //
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Conclusie, deze vraag betreft een fonds en testament en dat is het werk van de notaris.
Zie notaris.nl, => https://www.notaris.nl/stichting-en-vereniging/stichting/stichtingen-en-belasting
Fonds, => zie bijvoorbeeld ook trefwoorden zoals bijv.: Stichting, => https://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting
Bovendien ook nog rekening houden met de nieuwe AVG, dat is ook van toepassing (zie AVG -> jaar 2018)
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zie vnd. boek uitg.2003 om te kopen, de inhoud betreft ook het fonds en testament is al bekend.
Of het fonds is voortgezet, stichting? Via google gevonden, zie} https://bavovrienden.nl/home
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

M.C.(Macy) Deden-Kazenbroot - 9 okt 2018 - 20:56

Helaas, zijn er na bij een jaar na plaatsing van dit bericht geen juristen geweest die over de uitvoering van dit testament iets zinnigs hebben gezegd. Wel heel veel suggesties naar websites, maar nimmer iets wat hoop biedt om deze cold-case opnieuw aanhangig te maken (de initiële vraag on topic).

Zelf heb ik er geen enkel belang bij, behoudens dan het bewaren en behouden van ook Cultureel Immaterieel Erfgoed.

Misschien moet er maar eens een aanstaande bruid uit Haarlem of Heemskerk een beroep doen op dit testament (mits van onbesproken gedrag, ook wat de bruidegom aangaat) en kijken wat daar verder uitkomt.

Frank Bakkum - 25 aug 2019 - 22:59 (laatst bijgewerkt 25 aug 2019 — 23:07 door auteur)


Het inventarisnummer in situ is 114 van het Noord-Hollands Archief, toegang 1846, Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem 1394-1920. Na Transcriptie door Remko Ooijevaar en mijn correcties daarop, gaat het om de volgende aantallen:

  • Het zijn 225 records;
  • Er is sprake van 197 Huwelijken;
  • Er is sprake van 28 Verzoeken, waarvan er 14 ook tot een huwelijk leiden;
  • Van de overgebleven 14 Verzoeken zijn er 11 hard afgewezen en 3 hebben een onduidelijke afloop.

Frank Bakkum - 10 jul 2020 - 20:39Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu