stamboomforum

Forum logoGenealogie software / GEDCOMs » Transgenders op te nemen in de stamboom? opgelostProfiel afbeelding

Pauline, 

ik las dat je zegt dat je in Pro-Gen geen man/man vrouw/vrouw huwelijken kan opnemen. Dat is echter wel mogelijk. Dat gaat als volgt:

Om een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen vast te leggen moet u de betreffende personen eerst invoeren in PRO-GEN. Vervolgens kiest u een van deze twee personen als hoofdpersoon in het "relatieschema" en drukt u op de INSERT-toets. Alleen via de keuze
"Partner kiezen uit lijst" kan nu de betreffende relatie vastgelegd worden. Hiertoe dient u de andere partner aan te wijzen in de lijst en op de ENTER-toets te drukken. Er verschijnt dan een melding :

LET OP: Er worden nu twee personen van hetzelfde geslacht aan elkaar gekoppeld !
Om deze partners te koppelen moet er een relatie aangemaakt worden!
Druk op een toets om de relatie in te voeren. (Esc=stoppen)

Nadat u hier met bijv. de ENTER-toets heeft aangegeven dat u deze relatie inderdaad wilt vastleggen verschijnt er een "Relatieblad" waarin u enkele gegevens over deze relatie kunt vastleggen. In de meeste gevallen zullen enkel de gegevens bij "Samenwonen" ingevuld gaan worden.

Bovenstaande is een tekst uit het jaar 2000 in Pro-Gen-eralia.

Mogelijk kan je op deze wijze ook twee personen op nemen waarvan geen geslacht is vermeld, maar dat heb ik nog niet hoeven toe te passen.

Wim van Beek - 9 jul 2021 - 19:52

Hoi Wim, 

"ik las dat je zegt dat je in Pro-Gen geen man/man vrouw/vrouw huwelijken kan opnemen. Dat is echter wel mogelijk."

Bedankt voor je bijdrage, ook al was wat je beweert al duidelijk, zie 28 jun 2021 — 16:09😉 

Je schreef verder:

"Mogelijk kan je op deze wijze ook twee personen op nemen waarvan geen geslacht is vermeld" 

Dat kan dus niet in Pro-Gen, in de schermafdruk zie je Geslacht niet ingevuld, 'n partner koppelen is dan niet mogelijk, zie 6 mei 2021 — 15:13. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In het menu zie  je ook dat 'n tweede vader opgeven niet mogelijk is, alleen 'n moeder, als iemand al 'n vader heeft. In de wet staat inmiddels dat van 'n lesbisch stel de partner van de biologische moeder juridisch moeder kan wezen van 'n kind, zie 4 jul 2021 — 13:09. Ik pleit dus voor de term juridisch moeder, en bij homo-stellen voor juridisch vader, toevoegen aan de mogelijkheden van Pro-Gen en andere genealogieprogramma's. Of juridisch ouder, dat lijkt me ook 'n passende term. 

Dit lijkt misschien 'n uitstapje van de oorspronkelijke vraag in dit forum-item, maar als je transgenders wilt opnemen in 'n stamboom loop je vanzelf aan tegen genoemde problemen van geslacht, relaties en ouderschap.

Pauline Berens EBBI - 10 jul 2021 - 08:53

niet meer relevant

Uitgeschreven lid - 11 jul 2021 - 17:30 (laatst bijgewerkt 20 aug 2021 — 21:11 door auteur)

Hoi Herman, bedankt voor de link naar de interessante filmpjes. Kun je iets specifieker aangeven waar in welk filmpje iets over transgenders staat? Al bladerend heb ik dat nog niet gevonden. Je schreef:

"Onbekend zou je dus transgenders in kunnen plaatsen."

Neem aan dat je hier geslacht bedoelt. Aan "geslacht onbekend" heb je weinig als je vervolgens geen relatie of kinderen kunt koppelen aan 'n transgender, zoals in Pro-Gen 't geval is.

Ik stel voor naast kwartierstaten ook octogrammen en hexagrammen mogelijk te maken om recht te doen aan andere vormen van ouderschap dan 't gangbare biologische ouderschap. Naast 1 vader en 1 moeder zou je ook 'n adoptieouder, co-ouder, homo of lesbisch ouderpaar, stiefouder, juridisch of pleegouder in moeten kunnen voeren. Heeft 'n kind op die manier geen 4 grootouders maar bijv. 6 dan moet je 'n hexagram kunnen genereren. Heb je minder dan 4 bekende grootouders dan blijft je kwartierstaat deels leeg. Dat is nu ook al zo. Heb je geen 4 maar 8 grootouders dan lijkt me 'n octogram fantastisch. Kijk 'ns op

https://www.ecosia.org/images?q=octogram

https://www.ecosia.org/images?q=hexagram

Hoe gaaf zou 't zijn je kamer te behangen met zo'n hexa- of octogram? The sky's the limit:-) 

Daar schiet me iets te binnen. Jij hebt toch zelf 'n genealogieprogramma ontwikkeld? Jij zou het dus zelf al mogelijk kunnen maken in jouw programma om transgenders in te voeren, 'n partner en kinderen te koppelen. Je zou zelf al meerdere vormen van ouderschap mogelijk kunnen maken dan alleen biologisch ouderschap. Je zou zelfs al kunnen experimenteren met hexa- of octogrammen! Desnoods met ASCII-art. Eventueel met gestippelde of gekleurde lijnen onderscheid maken tussen biologisch en andere vormen van ouderschap. Help de genealogie de volgende eeuw in! Wat heet, het volgende decennium. Zo gauw je met jouw programma hexa- of octogrammen kunt genereren word ik graag je (eerste?) klant!

Pauline Berens EBBI - 12 jul 2021 - 10:09 (laatst bijgewerkt 12 jul 2021 — 12:17 door auteur)

niet meer relevant

Uitgeschreven lid - 12 jul 2021 - 22:38 (laatst bijgewerkt 20 aug 2021 — 21:11 door auteur)

Hoi Pauline,

Genealogie is in de voorouders en nakomelingenlijn toch vooral een biologisch (DNA) verhaal. Een stiefmoeder of -vader kan gewoon worden toegevoegd als nieuwe partner van de vader of moeder van de kinderen, maar een biologische relatie met de kinderen is er niet.

Je ziet zo vanzelf wie er allemaal betrokken zijn geweest bij een gezin in de loop der jaren. Bij adoptie gaat dat inderdaad niet op.

 

Wat doe je met geadopteerde kinderen waarvan de biologische ouders wel bekend zijn, maar het adoptiekind daar niets van wil weten. Publiceer je dan de namen van de biologische ouders?

(openbaar) Publiceren gaat natuurlijk pas als iemand is overleden dus dan is de beladenheid er sowieso af. Maar ja natuurlijk publiceer je dat, je moet niet gaan doen alsof DNA niet bestaat. Genealogie gaat over feiten, niet over gevoelens.

Ronk - 13 jul 2021 - 11:22 (laatst bijgewerkt 13 jul 2021 — 11:23 door auteur)

Jullie hebben natuurlijk helemaal gelijk als je stelt dat genealogie gebaseerd is op al dan niet vermeende bloedverwantschap. Dat is al heel lang zo, maar betekent niet dat dat niet kan veranderen onder druk van sociaal-maatschappelijke veranderingen. Kijk op je heen, LHBTI-ers zijn zichtbaarder dan ooit, zie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie

Maar nog niet in de genealogie. Waar het mij om gaat is dat dit problematisch is voor iedereen die niet in ’n standaard hetero-gezin is opgegroeid met biologische ouders. Ik wil graag dat in alle stamboomsoftware ook andere waarden van geslacht dan man en vrouw, andere relaties dan hetero en andere vormen van ouderschap dan biologisch mogelijk gemaakt worden in het kader van de emancipatie van LHBTI-ers. GEDCOM zal vast ook aangepast moeten worden aan emancipatie van LHBTI-ers en platforms zoals GenealogieOnline met bijv. hexa- en octogrammen. Alleen als genoeg klanten zich sterk maken voor emancipatie zal er verandering komen. Dus, ga a.j.b. niet op de rem zitten door steeds maar weer biologisch ouderschap te overwaarderen, maar sta open voor LHBTI-ers:-) 

Hoe? Dit kun je doen. 

 • Bekijk in hoeverre het in jouw stamboomprogramma al mogelijk is om ...
 1. bij Geslacht iets anders dan man of vrouw in te vullen
 2. 'n partner te koppelen van iemand van 'tzelfde geslacht of iemand anders dan geslacht is man of vrouw
 3. kinderen te koppelen aan ouders van 'tzelfde geslacht of mensen waarvan geslacht anders is dan man of vrouw
 4. de aard van het ouderschap in te vullen, behalve biologisch ouderschap bijv. ook adoptie-, pleeg-, stief-, juridisch-, co-ouder
 5. kinderen te koppelen aan meer dan 2 ouders
 • Mail je bevindingen naar de makers van je stamboomprogramma o.v.v. maak meer mogelijk of zoiets.
 • Oja, en laat ons weten dat je die makers hebt gemaild. Liefst met je bevindingen, als ze nieuw zijn in deze forumdiscussie, zodat we snel 'n overzicht hebben van wat in welk stamboomprogramma (on)mogelijk is.

Dat is 'n begin, eventuele aanpassingen in genealogiesoftware, GEDCOM-standaard en publicatieplatforms zoals Genealogieonline volgen hopelijk vanzelf als er massaal gevolg gegeven wordt aan m'n oproep:-) 

Succes!

Pauline Berens EBBI - 13 jul 2021 - 12:04 (laatst bijgewerkt 14 jul 2021 — 13:48 door auteur)

Hier volgen m'n bevindingen, gemaild zojuist aan de makers van Pro-Gen:

ik doe mee aan 'n actie via GenealogieOnline die beoogt meer mogelijk te maken voor LHBTI-ers en hun partner(s) en kinderen in stamboomprogramma's. Hier volgen de vragen en m'n antwoorden over Pro-Gen:

Vragen: Bekijk in hoeverre het in jouw stamboomprogramma al mogelijk is om ... 

 1. bij Geslacht iets anders dan man of vrouw in te vullen 
 2. 'n partner te koppelen van iemand van 'tzelfde geslacht of iemand anders dan geslacht is man of vrouw 
 3. kinderen te koppelen aan ouders van 'tzelfde geslacht of mensen waarvan geslacht anders is dan man of vrouw 
 4. de aard van het ouderschap in te vullen, behalve biologisch ouderschap bijv. ook adoptie-, pleeg-, stief-, juridisch-, co-ouder 
 5. kinderen te koppelen aan meer dan 2 ouders 

Antwoorden:

 1. Niets invullen bij Geslacht kan, maar dan kun je geen partner of kind koppelen 
 2. Partner van hetzelfde geslacht koppelen kan, mits geslacht man of vrouw is 
 3. Kan niet 
 4. Kan niet 
 5. Kan niet 

Benieuwd naar je reactie. Zou fijn zijn als je dit onderwerp op de wensenlijst zet🙂
 


 

Pauline Berens EBBI - 14 jul 2021 - 15:02

Hoi Marianne, wat vind je van deze actie? Doe je zelf ook mee?

Pauline Berens EBBI - 14 jul 2021 - 15:16

Ja, ik doe ook mee!

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Pro-Gen, maar voor alle stamboomprogramma's!

Had je deze tekst (de vragen) misschien ook al in het Engels of mag ik 'm zelf gaan vertalen?

Marianne van Harten - 14 jul 2021 - 15:51

Leuk! Als je de vragen wilt vertalen in 't Engels graag.

Wat bedoel je met:

"Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Pro-Gen, maar voor alle stamboomprogramma's!"

De antwoorden zullen verschillen per stamboomprogramma, hoop dat de meest gebruikte stamboomprogramma's op GenealogieOnline bereikt worden. Waarschijnlijk bedoel je dit ook zo:-)

Pauline Berens EBBI - 14 jul 2021 - 16:27

Je kunt de makers van de stamboomprogramma's natuurlijk bereiken vanuit een overkoepelend forum, maar ik denk dat makers van stamboomprogamma's eerder geneigd zijn te luisteren naar wat er leeft bij de gebruikers.

Daarom schreef ik dat het niet alleen geldt voor Pro-Gen, maar voor alle stamboomprogramma's. Ik ben zelf geen gebruiker van Pro-Gen.

Ik zal een aanzet geven voor een vertaling naar het Engels...

Marianne van Harten - 14 jul 2021 - 16:35

Voor de andere stamboomprogramma's zijn uiteraard alleen de vragen van toepassing.

Google translate maakt er meestal wel een mooie vertaling van. Verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom:

 

I am participating in an action via the Dutch forum GenealogieOnline that aims to make more possible for LGBTI people and their partner(s) and children in family tree programs. Here are the questions:

Questions: Check to what extent it is already possible in your family tree program to ...

* enter something other than male or female as the people's gender.
* match a partner of someone of the same sex or someone other than gender is male or female
* linking children to same-sex parents or people whose gender is different from male or female
* fill in the nature of the parenthood, in addition to biological parenthood, e.g. also adoptive, foster, step, legal, co-parent
* linking children to more than 2 parents

Regards.

Marianne

Marianne van Harten - 14 jul 2021 - 16:45

Hoi Marianne, bedankt voor de vertaling. 

Ik bedoel idd de meest gebruikte stamboomprogramma's op GenealogieOnline, niet alleen Pro-Gen. Vraag me toch af of we op 1 lijn liggen. Ik krijg de namelijk de indruk dat je verwacht dat gebruikers alleen de vragen naar de makers van hun stamboomprogramma sturen. Het is mijn bedoeling dat mensen eerst de vragen beantwoorden voor hun eigen programma en dan vragen EN antwoorden sturen naar de makers, en vervolgens delen met ons. Dan doen we tenminste wat voorwerk voor de makers, wordt het voor hen concreter, minder vrijblijvend en wordt het ons vanzelf duidelijk hoever verschillende programma's al zijn. Zijn we het eens? 

Pauline Berens EBBI - 14 jul 2021 - 17:05 (laatst bijgewerkt 14 jul 2021 — 20:55 door auteur)

niet meer relevant

Uitgeschreven lid - 14 jul 2021 - 21:04 (laatst bijgewerkt 20 aug 2021 — 21:12 door auteur)

Hoi Herman, je schreef:

"een Productie medewerker, die vertelt de directeur hoe iets moet, maar weet zelf niet waar die het over heeft."

Au, wat n arrogantie, je manier van discussiëren wordt nu wel heel vervelend, omdat je suggereert dat ik minder verstand van stamboomonderzoek zou hebben dan jij, terwijl ik slechts n andere mening heb. Dus, als je niet mee wilt doen aan de actie die ik gestart ben prima, maar bemoei je verder dan ook niet meer met dit forum-item, oké? Fijne avond!

Pauline Berens EBBI - 14 jul 2021 - 22:42

Pauline, je bedoeling is me nu iets duidelijker.

Ik zal proberen dit voor webtrees en voor Aldfaer te beantwoorden.

Jarenlang heb ik Aldfaer gebruikt om mijn stamboom te bouwen, maar toen ik meer ging samenwerken met andere genealogen en ik mijn publicaties ook zichtbaar wilde maken voor mijn "opdrachtgevers" ben ik overgestapt naar webtrees. Nog steeds kijk ik af en toe naar wat Aldfaer allemaal kan, want het blijft een mooi programma.

Marianne van Harten - 14 jul 2021 - 22:59 (laatst bijgewerkt 19 jul 2021 — 00:53 door auteur)

niet meer relevant

Uitgeschreven lid - 15 jul 2021 - 08:00 (laatst bijgewerkt 20 aug 2021 — 21:12 door auteur)

@Herman, vraagsteller Marianne van Harten heeft positief gereageerd op de actie, jij treedt op als stoorzender, het is al lang duidelijk dat je de actie niet steunt, vandaar 't vriendelijke verzoek je niet meer te reageren op dit forum-item. PS: Meer info over mij vind je op LinkedIn:-)

@Marianne, succes met het beantwoorden van de vragen in Webtrees en Aldfaer. Benieuwd naar de reactie van de makers. Inmiddels de reactie op vragen en antwoorden binnen van Pro-Gen:

"Bij 1. kan je nog aanvullen dat een vraagteken ook mag. Dat wordt in
GEDCOM vertaald naar 'U' van 'Unknown'.
In de nieuwe GEDCOM 7 standaard (zie bijgevoegde PDF) staat op pagina 88
een beschrijving van de mogelijke waarden voor geslacht bij geboorte.
Nieuw daarin is de 'X' met omschrijving 'Does not fit the typical
definition of only Male or only Female'.
Vroeger viel dat ounder 'U' maar ze maken dus nu onderscheid tussen 'U'
en 'X'. Die waarde 'X' zal in de volgende PRO-GEN versie ook gebruikt
kunnen worden.

Bij 4. kan je natuurlijk in het Info-veld invullen dat je geen
biologische ouders hebt ingevoerd, maar bijv. adoptie-ouders.
Maar de vraagstelling bij 4. klopt niet, want de vraag impliceert dat er
meer dan 2 ouders ingevuld moeten kunnen worden, terwijl dat juist het
onderwerp van vraag 5 is.

In feite zou vraag 5 moeten luiden:
   5. kinderen te koppelen aan meer dan 2 ouders met vastlegging
      van de aard van het ouderschap zoals biologisch, adoptie-,
      pleeg-, stief-, juridisch-, co-ouder."

Pauline Berens EBBI - 15 jul 2021 - 09:00


niet meer relevant

Uitgeschreven lid - 15 jul 2021 - 09:15 (laatst bijgewerkt 20 aug 2021 — 21:12 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu