stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Duitsland » Wie waren de ouders van Wilhelm Heinrich G?bel?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie waren de ouders van Wilhelm Heinrich Gébel? Hij is geboren circa 1749 in Eisenach (Thüringen, Duitsland). Wilhelm is overleden op 22-12-1812 in Scheveningen (ZH), 62 of 63 jaar oud [bron: akte 1468]. In de (franstalige) overlijdensakte worden als ouders van Wilhelm Hendrik Gebel genoemd: Coenraad Gebel en Barbara. In een Genealogie Gébel is hij een zoon van Johan Heinrich Gébel en Susanna Dorothea Wilk. Wie kan helpen?

W.F.H. Naudin ten Cate

Idd. klopt de Echtgenote?

Aagje Onwijn

BS Overlijden met Wilhelm Hendrik Gebel

https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/24836071

nog gevonden...

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-hak/I13039.php

Janny Bijsterveld

Hallo W.F.H. ,  Wilhelm (Willem) Heinrich (Hendrik) Gébel (Gebel) huwde inderdaad met ene Aagje (Aagtje) Onwijn, ged. op 28-10-1760 te Brielle, Image nr.565 (682)en overl. op 12-01-1825 te 's-Gravenhage. En zijn ouders waren inderdaad: Conrad Gebel en Barbara NN. De ouders van Aagje (Aagtje) waren: Cornelis Onwijn en Helena Hoogwerf.

Nog een kleine aanvulling: Wilhelm en Aagje hadden in ieder geval een zoon: Kornelis Gebel, geb. 1794 ('s-Scheveningen) geh.1817, akte nr.19 te 's-Gravenhage met ene Maria Turfboer, geb. ca.1797 te 's-Scheveningen, overl. / in het jr.1825 te 's-Gravenhage. Kornelis huwde nu voor de 2de keer, met ene: Geertruida Maria van der Burgh uit Delft. Ged. op 21-02-1804 te Delft. Het Huwelijk was op 10-10-1827 te 's-Gravenhage. (akte nr.328)

DHv. E.

Dat is mij allemaal bekend. Deze ouders staan in de overlijdensakte. Een achterkleinzoon van Kornelis Gebel en Geertruida Maria van der Burgh, Thomas Johannes Robert Gebel, is naar Eisenach gegaan ter verificatie en hij vermeld de andere ouders (Johan Heinrich Gébel en Susanna Dorothea Wilk). Hij heeft dit opgenomen in een "Genealogie Gebel" (niet gepubliceerd, maar in het bezit van een nakomeling Gebel). Het lukt mij niet om in het bezit te komen van een doopakte van Wilhelm Heinrich Gébel uit 1749. Hoe kan ik aan een kopie van die akte komen?

W.F.H. Naudin ten Cate

Geachte heer Naudin ten Cate,

1.  Vooraf: het ligt misschien aan mij, maar ik zie in uw bijdrage niet de geloofsrichting vermeld van de gezochte persoon (katholiek? protestants?), en die is voor het DTB-kerkboek-tijdperk toch wel héél belangrijk om te kennen. Dus dit moet u zelf ook wéten, anders komt u in dit DTB-tijdperk (in Duitsland veel langer; pas in 1875 kwam er een landelijk-uniforme burgerlijke stand) niet veel verder. Kent u die?

- Verder lijkt mij die spelling "Gébel" voor een Duitse herkomst wel heel typisch. Heeft u misschien onderzocht welke van die naamsvarianten nu echt de juiste is, of 'Gébel' een verbastering is, en we de echte spelling als 'Gebel' moeten zien, of 'Gäbel' met a-Umlaut (vgl. Clark Gable), ook te spellen als 'Gaebel' ?

2.  Het is mij niet duidelijk wat u precies bedoelt met 'doopakte' (doop-inschrijving in een kerkboek DTB, doop-trouw-begraven : Kirchenbuch THS, Trauung-Heirat-Sterben ?), maar :  het lijkt niet zo eenvoudig als u zich misschien voorstelt, uitgaande van de situatie in "genealogisch paradijs" Nederland.

Waar u voor Nederland in principe zowat àlle openbaar geworden akten van de burgerlijke stand kunt "opsporen" via een mooie landelijke databank met "levensgebeurtenissen" als WieWasWie.nl, plus -uit het tijdperk tot 1811- heel veel DTB-inschrijvingen via de databanken van regionale archieven, en dankzij mooie projecten als ZoekAkten.nl (toegang tot FamilySearch-collecties), Digitale Bronbewerkingen en diezelfde archiefinstellingen ook daadwerkelijk heel veel akten en DTB-inschrijvingen zèlf als digitale afbeelding online kunt bekijken, is dat in Duitsland bepaald niet zo. Nog láng niet. Helaas.

3.  Het is goed mogelijk dat ik het niet juist zie (het is door de Duitse geschiedenis en grote afkeer van centralisering heel moeilijk om een Duitsland-breed overzicht te krijgen van moderne digitaliseringsprojecten, "if any", qua DTB-index (databank-op-naam) en DTB-scans (daadwerkelijke afbeeldingen online van de kerkboek-inschrijvingen), maar als ik probeer enigszins systematisch te onderzoeken, of u "zomaar" gemakkelijk aan de kopie van zo'n doopinschrijving zou kunnen komen, komt het volgende beeld naar voren :

a)  Bij FamilySearch is het aantal via internet toegankelijke collecties uit burgerlijke stand en DTB, hoewel nog steeds indrukwekkend, gezien over heel Duitsland nog steeds vrij klein: zie https://familysearch.org/search/collection/location/1927074?region=Germany. U moet maar nèt geluk hebben qua onderzochte regio. Dan zou er nog de optie zijn om op microfiche verfilmde collecties, waarvan FS er wel veel beschikbaar heeft, ter plaatse te gaan inzien (op een microfiche-leesapparaat) bij een plaatselijke vestiging van FS in Nederland, een Family History Center. In uw geval gaat het dus om echte primaire documenten, kerkboeken: Church Records. Die collecties vindt u op de FS-website via de catalogus op plaatsnaam: https://familysearch.org/catalog/search . In uw voorbeeld voor Eisenach: https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=53055&query=%2Bplace%3A%22Germany%2C%20Sachsen-Weimar-Eisenach%2C%20Eisenach%22&subjectsOpen=528521-50  en  https://familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=55694&query=%2Bplace%3A%22Germany%2C%20Th%C3%BCringen%2C%20Eisenach%22&subjectsOpen=528522-50 . In dit voorbeeld zie ik alleen een kerkboek-collectie 1626-1648, en àls die al ergens als microfiche in te zien zou zijn: dat is voor ùw doel (1749) te vroeg. Het lijkt hier dan ook 'einde verhaal' qua FS.

b)  Dan zijn er in Duitsland zèlf twee grote Duitsland-brede projecten gaande om Kirchenbuch-inschrijvingen als digitale afbeeldingen online beschikbaar te maken voor iedereen: één van regionale kerkelijke archieven in de grote protestantse gemeenschap (evangelisch-luthers), Archion, dat inmiddels een vrij groot gebied omvat, maar betaalde toegang kent (abonnement!), en dus voor u pe-per-duur kan uitpakken; en één van regionale kerkelijke archieven van de rooms-katholieke kerk, dat qua voortgang en aangesloten regio's nog niet zo opschiet, maar waarbij wel de toegang gratis is, Matricula.  Zie de inmiddels deelnemende regio's :

Bij Archion, protestants: https://www.archion.de/de/archive-in-archion/

Bij Matricula, RK: http://data.matricula-online.eu/en/bestande/

U ziet: de regio Eisenach is kennelijk nog niet deelnemend, noch bij het RK, noch bij het protestantse project; vooralsnog een "witte vlek" qua toegang via internet tot Kirchenbuch-documenten.

c)  Dan rest ons nog (tenzij u al gauw contact krijgt met plaatselijke onderzoekers, via zo'n gratis mailinglijst) de "ouderwetse" manier: onderzoeken of de plaatselijke geloofsgemeenschappen (kerkregio's), in eigen kleine kring, wellicht zèlf iets aan digitalisering of ook maar micro-verfilming hebben gedaan, en wellicht de mogelijkheid van (betaald, dus in principe duur!) onderzoek-op-afstand kennen: zodat u misschien bij hen een fotokopie van een doop-inschrijving zou kunnen "bestellen".

----- Voor de protestantse kerk (ev.-luth.) zien we hier een pagina over kerkboeken-verfilming van het Landeskirchenarchiv Eisenach, en voor alle informatie ziet u hier een contactformulier.  (Men doet verbazend zuinig over beschikbaarstelling via internet in de verre toekomst: "Langfristig ist die Bereitstellung aller (auch der bereits verfilmten) Kirchenbücher unseres Bereiches auf der Basis anderer Wiedergabetechnik, wie z.B. PC, Server, Internetportal usw., nicht ausgeschlossen." Deze mensen leven duidelijk mentaal nog in 1995.)  Dat contactformulier is natuurlijk een mooie mogelijkheid voor u. Als ik het goed zie, maakt die kerk wel nù al een voorbehoud voor als u vragen heeft "welche umfangreiche Recherchen erfordern", maar wellicht is dat "omvangrijk onderzoek vereisen" in uw geval niet aan de orde, en is wat u vraagt een simpele kwestie. Vult u dus liefst dat formulier in, met uw vraag naar die doopinschrijving, het is 100% het proberen waard!       

----- Voor wat betreft de katholieke kerk lijkt het een kort verhaal, zodat bij uw gezochte persoon een protestantse herkomst waarschijnlijker is. Volgens deze pagina http://www.katholische-kirche-eisenach.de/index.php/st_elisabeth_geschichte.html was er namelijk al wel sinds 1221 in Eisenach sprake van een RK gemeenschap met de latere parochienaam Eisenach, Sankt-Elisabeth, maar betekende de Reformatie in Eisenach (de grote opsplitsing in het Westerse christendom, sinds de 95 stellingen van Martin Luther in 1517) daar het complete "einde van de katholieke traditie". Er is dan ook pas sinds 1843-1844 weer sprake van een nieuwe katholieke gemeenschap in Eisenach. - Opnieuw lijkt dus bij uw gezochte persoon (1749) een protestantse herkomst waarschijnlijker.

________________________

Zoals een overheidsfunctionaris zou zeggen: "het spijt mij u niet anders te kunnen berichten"; maar: de bestaande mogelijkheid is zeker uw moeite waard!

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas


"Gebel" en "Göbel" klinkt en klonk in veel Duitse lokale dialecten hetzelfde (vgl de fonetische varianten Feuniks en Feniks (Phoenix))

Beide varianten klinken en klonken hetzelfde en werden vroeger als schrijfwijzen door elkaar gebruikt - soms zelfs door dezelfde schrijver op 1 pagina.

Daarnaast klinkt/klonk in veel dialecten de B als V.

Bij een huwelijk werd dat door mijnheer pastoor de naam fonetisch opgeschreven, soms Gebel, soms Göbel, soms Goebel en soms Kevel (na de spellingwijziging eind 18e eeuw als Keevel)  

Daarnaast in Duitsland ook wel: Kehbel.

 

De klemtoon ligt/lag op de eerste lettergreep; "Gébel" is dus te begrijpen (hoewel ik deze nog niet eerder had gezien)

 

"Gäbel" ben ik nog niet tegengekomen.

 

Een voorbeeld

een ander voorbeeld

 

Geen directe antwoorden op de vragen, maar wel een hint om op andere schrijfwijzen te zoeken.

 

Grtn

Jan_K.Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!