stamboomforum

Forum logoFora » Militairen » vrijloting in 1811 te Dongen

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Joannes Sprangers werd 12 juni 1791 gedoopt te Dongen. Op zijn huwelijksakte van 7 februari 1828 te Dongen is de voorgedrukte zin over het vervullen van de nationale militieplicht doorgehaald. Ik begrijp dat in 1810 de dienstplicht door Napoleon werd ingevoerd en dat Joannes dan in januari van het jaar dat hij 19 jaar werd (1810?) zich had moeten melden voor de loting. Hij was bouwman, oudste zoon, hoefde niet te zorgen voor een moederweduwe, was waarschijnlijk ook niet kleiner dan 1m55.

Betekent dit alles dan dat hij is vrijgeloot? En gebeurde dat in Dongen zelf?

sprangers

Beste Sprangers,

In een lijst van overledenen in Franse krijgsdienst, bij het Nationaal Archief in Den Haag, komt een Jean Corneille Sprangers voor, uit Dongen.

Wie zou dat dan kunnen zijn?

Mvg

Bas Lems

De lijsten met lotelingen van Dongen bevinden zich zeer waarschijnlijk bij het Rijksarchief te Antwerpen.

De inventaris is te raadplegen op http://www.arch.be/

Zoek dan naar: Archief van het Departement van de Twee Neten en van de Provincie Antwerpen. Beknopte plaatsingslijsten van de blokken B en M (ca. 1794-ca. 1860) / E Houtman en H Coppens.

De inventaris staat ook in PDF op de website. Dongen viel onder het arrondissement Breda.

Mvg

Bas Lems

AANGEPAST BERICHT

Beste Bas, hartelijk dank voor je reaktie.

Joannes Cornelis is mogelijk de neef die in 1812 te Leiden is overleden op 24 jarige leeftijd. Begrijp ik daaruit dat in 1811 niet alleen de negentien-jarigen werden opgeroepen, maar ook de 19 tot 24 jarigen?  Mijn Joannes Sprangers was de zoon van Thomas Sprangers.

Hoewel ik dacht dat Dongen tot het departement Bouches du Rhin viel, blijk jij toch beter geïnformeerdBlozend  want ik heb via de door jou opgegeven link naar het archief van Antwerpen inderdaad bij het departement Twee Neten, een Jan Sprangers uit Dongen gevonden die in 1812 vermeld is bij "Inlijving in het leger" (rol:militieplichtige). Zijn doopakte is bijgevoegd maar ik kan die daar niet online raadplegen om te zien of het om mijn gezochte Joannes Thomas gaat.

En kan het Joannes Thomas zijn ondanks dat, bij zijn huwelijk in 1828, de vermelding over nationale militie werd doorgestreept? M.a.w. gold de dienst bij het leger van Napoleon niet min of meer als Nationale Militie?

En als er in Antwerpen maar één Joannes Sprangers uit Dongen vermeld is, zou het dan niet om Joannes Cornelis moeten gaan?

Een reisje naar Antwerpen om de bijgevoegde doopakte te zien, zit er voor mij niet in, maar wat denk je, kan ik redelijkerwijs aannemen dat mijn Joannes Thomas in 1811 is vrijgeloot?

Overigens heb ik geen lijsten met lotelingen kunnen vinden die online konden worden ingezien.

vriendelijke groet

sprangers

Mooi dat je die link hebt gevonden naar Jan Sprangers, alleen is inderdaad niet vast te stellen om welke Jan het nu gaat. Een bezoek aan Antwerpen zal het verlossende antwoord kunnen geven. Probeer anders een mail of brief aan het Rijksarchief (dus niet het Stadsarchief), wie weet.

Je vraagt of dienst onder Napoleon gold als dienstplicht voor de Nederlandse dienstplichtigen. Nee, daar hebben velen zich al over verbaasd. Ook al had je zware ontberingen geleden op een van Napoleons veldtochten, als je terug kwam in Nederland (na de bevrijding in 1813), moest je gewoon opkomen voor je nummer.

Maar je hebt gelijk, de kans is groot dat jouw Jan Sprangers niet in Franse dienst is geweest. Want in principe zouden er dan op de website van het Belgische Rijksarchief twee Jannen moeten staan vermeld.

 

Mvg

Bas Lems

ken je deze link al?
http://www.stamboomgids.nl/details/22042

misschien kan deze zeer behulpzame groep je helpen om de akte in te zien

grtn

Jan_K.

Bas en Jan bedankt voor jullie suggesties.

Overigens waren er in Dongen in die tijd nog 2 Jannen die geloot  zouden moeten hebben voor de 5-jarige Franse krijgsdienst nl. Jan Adriaan Sprangers geb.1791 en nog een andere Jan Cornelis Sprangers geb.1793. Dat er maar één van deze vier Jan Sprangers ingelijfd is, wordt dan wat onwaarschijnlijker. Nu ben ik niet per se op zoek naar de levenswandel van alle vier, maar eigenlijk voornamelijk slechts naar die van Jan Thomas.

Maar eerst heb ik nog een onbeantwoord vraagje staan: nadat (als ik het wel heb) de dienstplicht in 1810 werd ingevoerd en de eerste 19-jarigen zich in januari 1811 moesten melden om te loten, werden toen ook meteen de 19 tot 24-jarigen opgeroepen? En gebeurde die loting in Dongen zelf?

sprangers

Sorry, je vraag staat nog steeds open.

De klasse 1808 (geb. 1 jan. t/m 31 dec. 1788) werd opgeroepen per Keizerlijk decreet van 3-2-1811: Bulletin der Wetten (NL) No. 348: No. 6498: Keizerlijk Decreet houdende bevel tot oproeping van 600 Conscrits in de klasse van 1808, in de departementen der Monden-van-den-Rhyn, der Monden-van-de-Schelde en in het arrondissement van Breda. No. 6499: Keizerlijk Decreet houdende bevel tot oproeping van 3000 Conscrits uit de klasse van 1808, in de zeven departementen van Holland.

Klasse 1809 (geb. 1 jan. t/m 31 dec. 1789) werd opgeroepen per decreet van 11-8-1811: 3600 man totaal, waarvan 2400 voor de landmacht en 1200 voor de zeemacht.

Klasse 1810 (geb. 1790) per decreet van 24-12-1811.

Klasse 1811 (geb. 1791) per decreet van 22-9-1812.

Klasse 1812 (geb. 1792) per decreet van ?-2-1813 of 20-12-1811.

Wat betreft de loting en de procedures, op Google Books staat een handleiding uit die tijd zelf:

Uittrekzel ten behoeve van de conscrits uit de Algemeene Instructie betreklyk de conscriptie. Regten en pligten van de conscrits en van hunne familie

Link: http://books.google.nl/books/about/Uittrekzel_ten_behoeve_van_de_conscrits.html?id=RQZDAAAAcAAJ&redir_esc=y

Is interessant!

 

Mvg

Bas Lems


Hartelijk dank Bas, voor deze waardevolle informatie.

Neef Jan Cornelis (geb. april 1788) behoorde dus tot de eerste loting.("klasse 1808")

Ik ben het "uittrekzel" (een understatement!) aan het bestuderen. Hoe hebben die arme boeren jongens uit Dongen dit allemaal moeten begrijpen? Waarschijnlijk niet ! Ze konden nauwelijks hun eigen naam schrijven en zullen dus wel braaf gedaan hebben wat de maire hen zei te doen. Ik zie dat de loting in de hoofdstad van het kanton plaatsvond, dus dat zal waarschijnlijk Oosterhout zijn geweest (binnen het arrondissement van Breda). Ik kan me zo voorstellen dat de opgeroepenen met z'n allen op een boerenkar naar Oosterhout zijn gegaan voor de loting.

Ik ben dit alles aan het uitzoeken in verband met een te verschijnen boek over de familie. Dankzij jouw informatie kan ik een historisch redelijk juist verhaaltje schrijven over hoe Jan Thomas zijn dienst heeft kunnen ontlopen. Nu nog zien hoe zijn neef Jan Cornelis aan zijn einde is gekomen in Leiden. Wellicht een epidemie in de kazerne?  PS ik zie nu (op zoekakten scan 205) dat hij is overleden in het militair hospitaal bij Leiden en behoorde tot de Nationale Garde te Den Haag.

vriendelijke groet,

sprangersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!