stamboomforum

Forum logoMilitairen » Gezocht; reden van vertrek naar Batavia en achterlating gezin in NL - Hermanus J.M. Koch - 1914 opgelostProfiel afbeelding

Beste lezer, 

Ik hoop via deze weg aanknopingspunten te vinden (of uit te sluiten) over het verleden van mijn betovergrootvader Hermanus Josephus Maria Koch (geb. 8-8-1880 te Amsterdam, overl. 9-1-1955 te Wassenaar).

In 1900 is hij loteling bij de militie in Amsterdam, lotnummer 2879 en wordt tot de dienst aangewezen op 21 december 1899. In de huwelijksbijlagen van zijn huwelijk in 1905 is terug te vinden dat hij buiten oproeping gebleven is en dus niet verplicht is tot de dienst. 

In 1901 verhuisd hij naar Den Haag, waarna hij drie kinderen krijgt in 1906/1908/1910. In het bevolkingsregister is zijn uitschrijving uit Den Haag van 2-7-1914 terug te vinden, waarna hij naar Batavia vertrekt (alleen, de familie blijft achter in NL) - bij de aanmerkingen in het register staat de stempel met afkorting LS. 

Bekend is dat hij 4 juli 1914 met het stoomschip S.S. Rembrandt naar Batavia gegaan is en daar 8 augustus 1914 is aangekomen. Zijn reden van vertrek en achterlaten van familie is ons onbekend - wat hij precies in Batavia ging doen is ook onbekend. Hij is in 1921 gescheiden van zijn vrouw die nog in Nederland was en daarna twee keer opnieuw getrouwd in Nederlands-Indië, waar hij een nieuw leven begonnen is. 

Wie kan mij wellicht helpen met het traceren of hij voor zijn vertrek opgeroepen werd voor de Landstorm (vanwege de afkorting LS in het bevolkingsregister van Den Haag) en of dit wellicht reden voor emigratie is geweest? Waar kan ik deze registratie informatie vinden en of hij wellicht niet is komen opdagen?

Naar mijn begrijpen had hij zich wellicht moeten aansluiten hierbij, daar hij 34 jaar was en buiten dienstplicht is gebleven eerder bij zijn loting in Amsterdam.  

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, Jolanda

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 15:53 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 21:21 door auteur)

Frank Fransz - 7 nov 2022 - 16:12 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 16:15 door auteur)

Bedankt voor deze bevestiging, dan had ik inderdaad goed begrepen dat hij inderdaad zou hebben moeten dienen bij de Landstorm. 

Dit artikel is van 1917, op dat moment is hij al 3 jaar in Batavia (hij keert pas in 1953 definitief terug naar NL) - waar hij net vóór de start van WO! in juli 1914 naartoe vertrokken is. 

Ik denk dan dat zijn emigratie wellicht toch een andere reden heeft, wat wel duidelijk is, is dat hij waarschijnlijk wel verzuimd heeft op deze oproep te reageren... 

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 16:17 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 19:09 door auteur)

Uit 2004INN17:
Camille Victoire Livain, geb. Batavia 17 nov. 1884, overl. Leiden 14 sept. 1965, tr. Ie Cheribon 10 april 1907 Dirk Johannes Reinier Nelissen, geb. Cheribon 25 jan. 1884, 2e machinist sf. Djatiwangi, overl. Bandoeng 26 mei 1925, zn. van Johannes Matthias Nelissen en Emilia Antoinette Marie Swart; tr. 2e Batavia 22 okt. 1948 Hermanus Johannes Maria Koch, geb. Amsterdam 8 aug. 1880, directeur handelsonderneming, overl. Wassenaar 9 jan. 1955, zn. van Gerardus Adrianus Koch en Catharina Maria Josephina Vos.

Uiteraard bekend.

mvg-Ben

Ben Wegman - 7 nov 2022 - 16:26

Adresboek 1915 Ned INdië:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Adresboek 1917 Ned Indie: H.J.M. chef mij de Vries Bandoeng (L.A. Dekker)

Adresboek 1919 Ned Indië: H.J.M. empl mij O. Hulp Weltevreden (L.A. Dekker)

Adresboek 1920 Ned Indië: idem

Adresboek 1923 Ned Indië: H.J.M. toko Koch te Weltevreden (H. Minas)

Adresboek 1930 Ned Indië: H.J.M. pastoor Solo

Adresboek 1934 Ned Indië: H.J.M. hulppriester Solo

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

mvg-Ben

Ben Wegman - 7 nov 2022 - 16:50

Beste Ben, 

Hartelijk dank voor de toevoeging - deze informatie is inderdaad bekend uit Batavia.

In Batavia zelf hebben wij enkel een onduidelijke periode tussen aankomst in 1914 tot ongeveer 1925 - in dit jaar krijgt hij een zoon (Herman Jr. Koch) met zijn nieuwe vrouw Heghine Ter-Minassian (zij overlijdt bij de geboorte van een later kind in 1927) en begint hij werk als filiaal manager bij handelsvereniging Onderling Belang in Bandoeng, waar hij tot september 1937 voor verschillende vesitigingen in NL-Indië als filiaalmanager blijft werken. Na deze periode begint hij voor zichzelf.

Waar ik op dit moment vooral op fixeer is zijn reden van vertrek en verlating van de familie in NL (hij laat deze in armoe achter, terwij hij een overduidelijk zeer welvarend leven in NL-Indië geniet - bij tijde van vertrek (in dagboek) zijn geen tekenen van ruzie) - en of dit wellicht dus met de Landstorm of oorlog te maken kan hebben gehad. 

Wat gebeurde er in de paar jaar voor vertrek, hij refereerd in dagboek aan onaangename gebeurtenissen en de start van een nieuw leven, maar verder geen details...

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 16:53 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 16:57 door auteur)

Enorm bedankt voor de tweede reactie, dit is nieuwe informatie omtrent het begin in Batavia!

Helene Koch (echtgenote Heghine Ter-Minassian) is inderdaad overleden binnen 1 maand na doodgeboren kindje Thecla - deze informatie was bekend. Hij hertrouwde pas veel later met Camille Livain in 1948.

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 16:56

Hij is in 1921 gescheiden van zijn vrouw die nog in Nederland was

In de scheidingspapieren staat dat zijn vrouw Louise Anthonia Dekker ook in Batavia woont:

https://hdl.handle.net/21.12102/65CDAD7A4CF84D21BF78D3A7C1F945A1

Anje B. - 7 nov 2022 - 17:10

Beste Anje, hartelijk dank voor je reactie! 

Ik heb het volgende in mijn stamboom geregistreerd over L.A. Dekker + kinderen

zij verhuizen in mei 1917 van Den Haag naar Amsterdam

https://haagsgemeentearchief.nl/genealogy/personenoverzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mizk_alle=hermanus%20josephus%20maria%20koch 

Verplaatsing 25-05-1917 naar kaart Alphonsus Anthonius Fransiscus Dekker (geboren 1877, beroep gemeenteambtenaar), broer van Louise Antonia Dekker

https://www.openarch.nl/saa:d0e93de1-b9bd-44ac-a31d-0469468a3432/nl 

https://www.openarch.nl/saa:fd19991e-9d18-4d57-8c55-8eb64145178b

12-12-1918 Louise, Anthon & Bernadine uitgeschreven naar andere kaart van Anthonius Johannes Lammers (geboren 1871)

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/98533445-3fc8-56a3-e053-b784100ade19?person=98533445-3fc9-56a3-e053-b784100ade19  

In 1920 krijgt L.A. Dekker een eigen gezinskaart. Uitgeschreven uit Amsterdam 18-06-1921 naar Eemnesserstraatweg (?), Laren

Het is ons bekend dat zij in de jaren 1920-1930 in Laren gewoond moeten hebben en zij een pension zou runnen aldaar (ik heb hier verder nog niet naar gezocht). In 1930 verhuisd het gezin kort naar Den Haag terug en daarna naar Hilversum waar de familie is blijven wonen en onder andere mijn vader geboren is. 

Bovenstaande informatie wordt ook bevestigd in brief/kaart wisselingen in ons persoonlijk bezit tussen mijn opa Anthoon Koch (zoon van L.A. Dekker en H.J.M. Koch) - H.J.M. Koch is alleen in Batavia en komt pas voor de eerste keer op groot verlof terug naar NL in 1929/1930, waar zeer waarschijnlijk een grote familieruzie/discussie heeft plaatsgevonden. Een brief na terugkomt van H.J.M. in NL-Indie gedateerd in 1930 heeft een boze toon en stelt zijn bezoek aan NL een teleurstelling. 

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 17:23 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 19:11 door auteur)

In de scheidingspapieren gedateerd van 1921 zijn mij twee dingen opgevallen:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-8FGP?i=633&wc=MCLC-XWL%3A341763001%2C345830101&cc=2020117 

1. Het stelt dat het echtpaar tussen 1910 en 1914 te Amsterdam samen gewoon hebben - **maar zij woonden in deze tijd in Den Haag, zoals terug gevonden in de bevolkingsregisters

2. De bepaling dat H.J.M. Koch 200 gulden per maand zou moeten betalen aan L.A. Dekker voor levensonderhoud - **ik vermoed dat deze betalingen niet gedaan zijn en daar wellicht ook de "ruzie" van 1929/1930 op gebaseerd is. Dit strookt ook met de mondelinge familie-verhalen dat het gezin van L.A. Dekker in armoede achtergebleven is en L.A. Dekker daardoor erg verbitterd was in persoonlijkheid. 

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 17:29

Even de bron van het grafschrift:

BRP DEEL 5:  GRAFSCHRIFTEN VAN EUROPEANEN IN NEDERLANDSCH-INDIË naar de originele aantekeningen van P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS door E.J.C. Boutmy de Katzmann

Op pagina 19 staat de aangehaalde tekst. Begraafplaats BANDOENG, Oudste der nog bestaande begraafplaatsen aldaar.

mvg-Ben

Ben Wegman - 7 nov 2022 - 17:41

Reeds bekend en dus verwijderd.

mvg_Ben

Ben Wegman - 7 nov 2022 - 17:50 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 17:57 door auteur)

doodgeboren kindje Thecla

Volgens het grafschrift is Thecla niet doodgeboren, maar na 1 dag overleden (geboren 2 maart, overleden 3 maart 1927). Het feit dat het meisje een naam heeft maakt het al onwaarschijnlijk dat ze levenloos geboren zou zijn. Levenloze kinderen kregen (vrijwel) nooit een naam.

Hermanus Josephus Maria had uit zijn eerste huwelijk naast de drie kinderen van 1906, 1908 en 1910 ook een levenloos geboren kind op 25-8-1907 [hier]

Anneke 12 - 7 nov 2022 - 17:56

Enorm bedankt Anneke - ik was op de hoogte (door mondelinge familie informatie) van het levenloos geboren kind in 1907, maar had de documentatie nog niet terug kunnen vinden! :-) 

Ik ben zoals gewoon in de genealogie helemaal opgeslurbt in de hoeveelheid informatie omtrent mijn voorouders, dat ik soms het spoor van zoeken een beetje bijster ben - ik heb nog vele opstaande vragen rond mijn stamboom, die ik één voor één aan het onderzoeken ben.

Rond H.J.M. Koch is zijn reden van vertrek en achterlating van familie toch wel één van onze grootste "familie-geheimen" die ik graag zou ontrafelen...

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 18:04

De zoon Gerardus Hermanus Josephus werd iets later op de gezinskaart van de moeder bijgeschreven komende uit Oudenbosch.

@ Jolanda,

Een klein aandachtsdpuntje. Op het forum wordt getracht de onderwerptitel van een vraag zo duidelijk mogelijk te maken opdat forumleden een indruk krijgen waar en wanneer iets gezocht dient te worden. Kun je ook bij deze vraag de titel aanpassen? Naam, plaats/regio, tijdsperiode/jaar.

Alvast bedankt. (aanpassen titel: klik rechtsonder jouw eerste bericht op -bewerk)

mvg-Ben

Ben Wegman - 7 nov 2022 - 18:17 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 18:21 door auteur)

Beste Ben, 

Geen probleem, ik heb het aangepast, hoop dat het zo duidelijker is. 

En heel erg bedankt voor alle hulp, ik hoop iets dichter bij de ontrafeling te komen!

Groet, 

Jolanda

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 18:45

Adresboek 1930 Ned Indië: H.J.M. pastoor Solo

Adresboek 1934 Ned Indië: H.J.M. hulppriester Solo

Deze twee adresvermeldingen zijn voor de broer van Hermanus J.M. Koch - namelijk Hendricus Josephus Maria (H.J.M.) Koch (geb. 1885 te Amsterdam, ovl. 1936). De vader en moeder van het gezin Koch waren streng Rooms-Katholiek en volgens hen waren hun kinderen uitverkoren voor een geestelijk beroep.

Hermanus J.M. Koch - mijn voorvader dus - zat op de Hogere Burger School (naar horen zeggen) en had andere plannen en na een gezinsbreuk rond ongeveer 1895/1896 is hij uit het ouderlijk huis gezet en op zichzelf gaan wonen - hij was toen 15 of 16 jaar. Mondeling bekend is dat hij als volontair in dienst zou zijn geweest bij Hollenkamp aan de Vijzelstraat in Amsterdam (dit moet ongeveer tussen 1896 en 1900 geweest zijn en daar dus waarschijnlijk ook kost en inwoning heeft gehad), waar hij zijn commerciële carriëre als winkelbediende/winkelchef gestart is. Hierna is het eerstvolgende feit dat hij in 1901 naar Den Haag is verhuisd, gevonden op de adres registraties - en daarna in 1905 in het huwelijk getreden is met L.A. Dekker. 

Van het gezin op de Berenstraat 14 in Amsterdam van ouders Gerardus Adrianus (G.A.) Koch en Catharina Maria Josephina (C.M.J.) Vos (huwelijk 16 april 1868, Amsterdam), zijn van de totaal 11 kinderen, maar liefst 6 kinderen in NL-Indië terecht gekomen, hieronder de andere 5 genoemd:

1873-                     Johanna Maria (J.M.) Koch          

 • Verhuisd 18-07-1892 van Amsterdam naar Batavia

1879-                     Christina Maria Geertruida (C.M.G.) Koch            

 • Verhuisd 06-12-1893 naar Culemborg (Pensionaat Maria Kroon?)
 • Wanneer naar Batavia verhuisd nog onduidelijk.
 • 1910 – geestelijk zuster te Malang

1884-                    Susanna Maria Francisca (S.M.F.) Koch

 • Verhuisd 27-01-1905 van Amsterdam naar Batavia
 • Non bij Orde van de Ursulinen, abdis van een klooster
 • Mère Emmanuel = Ursulinen naam

1885-1936           Hendricus Josephus Maria (H.J.M.) Koch              

 • Verhuisd 15-10-1904 naar Velp (NB), Mariendal
 • Afgestudeerd aan Jezuïeten Seminarie
 • Wanneer naar Batavia verhuisd nog onduidelijk.
 • Rond 1930 – leraar groot seminarie te Giri Sonta bij Semarang

1887-                    Antonia Johanna Maria (A.J.M.) Koch                                    

 • Non bij Orde van de Ursulinen, hoofd van een meisjes HBS
 • Mère Cleménce = Ursulinen naam
 • Wanneer naar Batavia verhuisd nog onduidelijk.

Jolanda Koch - 7 nov 2022 - 19:05 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 21:21 door auteur)

via roosjeroos.nl:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 12 - 7 nov 2022 - 19:56 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 19:57 door auteur)

Buiten het kader van je vraag: Johanna Maria Koch: zie antwoord Anneke

 

Christina Maria Geertruida  zie antwoord Anneke

Antonia Johanna Maria: archiefkaart In 1949 wonend te Noordwijk.

@ Jolanda,

Weet jij wat de onderneming/maatschap is waar hij in 1914 ging werken in Weltevreden?   Mij O. Hulp.

Hebben de zusters Urselinen een archief in Nederland? 

mvg-Ben

Ben Wegman - 7 nov 2022 - 20:29 (laatst bijgewerkt 7 nov 2022 — 23:04 door auteur)


Hi Ben, 

Naar wat ik begrijp is dit ook een handelsmaatschappij/winkel - volgens de krantenadvertenties die ik inmiddels gevonden heb van een latere periode verkopen ze onder andere tabak en herenmode (in 1921). 

De zusters Ursulinen en pater Jezuiet Henk - de levens van de zussen en broer van Herman J.M. Koch, parkeer ik momenteel even - dit gaat weer een hele nieuwe wereld worden waar ik mij in ga verdiepen. Ik heb hier zelf nog weinig aandacht aan besteedt, dus op het moment dat ik ergens ga vastlopen, kan ik een nieuw forum onderwerp openen met een specifieke vraag. :-)

 

Ik heb inmiddels behoorlijk wat duidelijke info over de periode van Herman J.M. Koch in NL-Indië, onderaan dit bericht op een rij voor het overzicht.

Wat er precies is gebeurd in de jaren vóór vertrek in Den Haag en wat de aanleiding is geweest om op de bonnefooi met 7 gulden op zak (volgens het dagboek) naar NL-Indië te vertrekken, ben ik nog niet achter.

Zijn activiteiten in Den Haag zijn ook nog redelijk onbekend, ik heb alle woonadressen kunnen natrekken en weet verder het volgende (naast de geboortes van de 3 kinderen):

1. van 1901-1904 woonde hij in bij de familie Van der Kroft op Westeinde 193 in Den Haag - zij hadden een slagerij, mogelijk werkte hij hier in de winkel voor kost en inwoning. Waar hij na zijn huwelijk vanaf 1905 werkte is onbekend. 

2. in 1907 hebben L.A. Dekker en H.J.M. Koch een doodgeboren kind

3. in 1909 overlijdt zijn oudere broer A.J. Koch door een noodlottig ongeval (deze valt van een trap tijdens zijn arbeid als kerkornamenten schilder).

4. Hij is betrokken in 1911-1912 bij de Ancient Order of Foresters in Den Haag, mogelijk zat hij in het bestuur. 

5. Zijn vader Adrianus Gerardus Koch overlijdt 4 februari 1914 - er zijn geen tekenen in het reisdagboek van H.J.M. Koch dat dit overlijden de reden is van zijn vertrek naar NL-Indië om een nieuw leven te starten.

Is dit hierboven genoeg reden om te emigreren op de bonnefooi en een nieuw leven te beginnen - ik ben er nog niet zeker van... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresboek 1915 Ned INdië - Batavia

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

1917 - Chef bij handelsmaatschappij De Vries in Bandoeng

1919 - Handelsmaatschappij Onderlinge Hulp in Weltevreden

1921 maart - leiding over bijkantoor Handelsmaatschappij Appel & Co in Weltevreden

1921 augustus - opent een eigen toko "Herman Koch" in Weltevreden

1921 juli-december - scheiding van L.A. Dekker in NL

1922, 22 februari - huwelijk met Heghine Ter-Minassian (Helene Minas), te Batavia

1923 - geboorte zoon Leo Basil Koch - overlijdt ong. 1 maand oud

1924 november - N.V. Herman Koch gaat failliet

1925 - geboorte zoon Herman Jr. Koch

1925 - gaat in dienst bij N.V. Onderling Belang als 2e Tokochef in Soerabaja

1927 - geboorte Thecla Koch, overlijdt na 1 dag - te Bandoeng

1927 - overlijden vrouw Helene Minas - te Bandoeng

1929-1930 - groot verlof, bezoek NL voor familie en handelszaken

1937 - ontslag genomen van Onderling Belang na verschillende leidinggevende posities in verschillende vestigingen, gewerkt o.a. in Soerabaia - Malang - Bandoeng 

1938 - begint weer eigen Toko Herman Koch in Batavia

ong. 1940-1946 - in de oorlog komt hij in een kamp terecht, deze info is bij ons bekend

1947 - brieven in ons persoonlijk bezit stellen dat hij opnieuw een eigen detailzaak wilt beginnen, maar onbekend of dit plaats heeft gevonden

1948 - huwelijk met Camille Livain te Batavia

1953 - emigratie terug naar NL

1955 - overleden te Wassenaar, NL

Jolanda Koch - 8 nov 2022 - 13:50 (laatst bijgewerkt 8 nov 2022 — 13:52 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu