stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 1247

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Het betreft een foto genomen door atelier 'Jacobi' in Drachten.

Aangezien mijn Friese voorouders naar de provincie Groningen zijn verhuisd ergens tussen 1880 en 1885, kan het welhaast niet ander of het moet via de Huizenga's (eertijds Huizinga geheten) uiteindelijk bij mij terecht zijn gekomen.

Een klein stukje uit mijn kwartierstaat ter oriëntatie:

28. Ruurd [Kornelis] HUIZINGA, geb. Nes (gem. Westdongeradeel) 4-7-1850, gardenier, slagter, daglooner, overl. Stedum 24-10-1918, tr. Oostdongeradeel 29-9-1871
29. Aukje [Fokkes] KLIMSTRA, geb. Paesens (gem. Oostdongeradeel) 2-1-1845, dienstbode, overl. Stedum 19-2-1928.

56. Kornelis [Ruurds] HUIZINGA, geb. Lioessens (gem. Oostdongeradeel) 11-8-1822, armenopziener, gardenier, winkelier, overl Lioessens (gem. Oostdongeradeel) 30-4-1874, tr. Oostdongeradeel 19-5-1849
57. Gertje [Rienks] KOOISTRA, geb. Niawier (gem. Oostdongeradeel) 14-12-1821, overl Niawier (gem. Oosdongeradeel) 28-12-1893.

58. Fokke [Pieters] KLIMSTRA, geb. Hantumeruitburen (grietenij Westdongeradeel) circa 1795, ged. Aalrum, gardenier, overl. Paesens (gem. Oostdongeradeel) 10-12-1875, tr. (1) Oostdongeradeel 8-6-1819 Tjetske Teunis Dijkstra, geb. Paesens circa 1793, overl. dr. van Teunis Klazes Dijkstra en Trijntje Johannes, tr. (2) Oostdongeradeel 25-6-1836
59. Jeltje [Jans] VAN DER VEEN (Feenstra), geb. Nes (grietenij Westdongeradeel) 28-8-1812, dienstmeid, overl. Paesens (gem. Oostdongeradeel) 6-7-1865.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Als iemand weet wie dit is, of weet hoe ik er achter kan komen, dan wel meer informatie heeft over de foto, dan wel atelier Jacobi, graag reageren.

Steekwoord(en)

Huizinga Huizenga Kooistra Klimstra van der Veen Feenstra atelier Jacobi 

Vraagsteller

K.J. van Veen

Suggesties

Een lid van het Stamboom Forum heeft de volgende suggestie gedaan bij dit zoekplaatje:


Dag Hr. Mw Van Veen, De fotograaf was Reinder Jacobi. Hij is op 10-7-1890 geboren te Nijega (Smallingerland) Friesland en overleden te Drachten op 15-9-1948. Hij begon te fotograferen in Drachten (1906) en vervolgens naar: Wymbritseradeel (1907) en weer Drachten. Begon als Jacobi - Van der Helm (stiefbroer) & Koster (zwager). Later in zijn leven werkte hij onder de naam: Foto Jacobi. Misschien heb je hier iets aan. (bron: Photographers of the Netherlands door Steven Wachlin) Groet Jan van den Berg, Delft

Jan van den Berg

Heeft u ook een suggestie?