stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 1330

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Bron: Trouwen rk Ginneken 1647-1793, folio 30v. In dit trouwboek is een 'gat' van 27 februari tot 21 augustus 1729. Deze tekst staat daarvoor in de plaats.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Ik vermoed dat de reden van het niet inschrijven van huwelijken in deze periode in wordt genoemd. Wat is deze?

Vraagsteller

Rob de Hoon

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 3 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


[1] Cum acatholici exactum Registrum [2] teneant matrimonio iunctorum [3] de consensu Illustrissimi ac Reveren- [4] dissimi Domini Episcopi nostri Joannis van [5] Beughem consilio aliquorum non [6] amplius in Regimine Statuum [7] sub Generalitate in Registro [8] scripsimus eos, qui coram nobis in facie [9] Ecclesiæ nostræ iuncti sunt matrimo- [10] nio, ob aliquas inconvenientias [11] et difficultates nobis et matrimo- [12] nio iunctis ortas.- [13] Cum vero maiora incommoda [14] aliunde suboriantur matrimonio [15] iunctis, et familiæ eorum etc. [16] iudicavi tutius tenere Registrum [17] eorum, tanquam testimonium, quod [lees: qui] [18] non solum coram acatholicis, [19] sed coram nobis in facie Ecclesiæ [20] nostræ contraxerint. [21] Sic ergo incepi denuo inscribere [22] Anno 1729 21. Augusti. [23] Hactenus non scio quod aliqui ex [24] meis Romano catholicis, qui coram [25] Magistratu, vel Predecutio contrax- [26] erunt ab ante, quin etiam coram me [27] susceperunt sacramentum matrimonii. [28] Eorum, quorum alteruter erat aca- [29] tholicus matrimonio nunquam [30] adstiti. [31] Hi fuere Joannes Mol, et Joannes Bogaerts [32] qui acatholicæ iuncti fuere.

Pauwel

M r g p de Gier: dank je voor de vertaling. Het wordt mij niet echt meer duidelijk waar deze tekst over gaat, maar bevestigt mijn vermoeden dat het leven voor een Katholiek niet echt eenvoudig moet zijn geweest.

Rob de Hoon

Toen ik ging door het register van niet-katholieken [2] greep van gehuwden en [3] met de toestemming van de meest illustere en Reveren- [4] van John van minnaressen, onze bisschop [5] Beughem geenszins [6] niet meer in de regering van State [7] in het register onder het algemene geval [8], hebben wij hen geschreven, die voor ons in de aanwezigheid van de [9] ecclesia | Nostra | zich gekoppeld aan de matrimo- [10] een droom die, op grond van een aantal ongemakken [11] en de moeilijkheden die we te maken met matrimo- [12] NIO toegetreden ortas.- [13] wanneer echter de nadelen van een grotere [14] anderszins verheven huwelijk [15] groef, etc. en hun familia | [16] Ik heb vastgesteld is het veiliger om het register van de [17] hun voeten te houden, omdat de getuigenis, die zij [lees: dat] [18], niet alleen in de ogen van niet-katholieken, [19], maar in de ogen van ons, in het gezicht van Ecclesia | [20] Nostra | gecontracteerd. [21] Om dus inschrijven derhalve begon de [22] In het jaar 1729 21 augustus gebruiken. [23] Het is tot nu toe niet ik weet dat sommige van de [24] van mijn rooms-katholieke kerk, die in de aanwezigheid van [25] magistraat of Predecutio contrax- [26] worden gelaten, vanaf de voorzijde van, maar ook in de ogen van mij, [27] God heeft het sacrament van het huwelijk ontvangen. [28] Waarvan was aca- [29] tholicus nooit getrouwd [30] adstiti. [31] Dit waren John Mol en John Bogaerts [32] die werden vergezeld acatholicà |. Heb het op internet laten vertalen bekijk het maar eens.

MWijngaarden

Heeft u ook een suggestie?