stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 1881

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Deze personen zijn Jan Webster, Alexander G, Webster, Johannes Hatzmann, Alexander G. Hatzmann, diens vrouw Margireta N.Seidel en Helena Clara Crayevelt.

Vraag over deze afbeelding gesteld

De afbeeldingen zijn van zwart-wit ansichten in het Drents Archief, aangeboden door Hans Seidel (1918- 2000). Ik zou graag willen weten WAAR de originelen van deze afbeeldingen zich bevinden.

Steekwoord(en)

Hoogersmilde Hatzmann Seidel 

Vraagsteller

Elsina

Suggesties

Een lid van het Stamboom Forum heeft de volgende suggestie gedaan bij dit zoekplaatje:


Ik weet dat rond 1970 tenminste een dezer portretten, misschien alle, in bezit waren van de dames Hommes in Assen. Dat waren tweeling zusters geboren in 1909. G. Hommes is in 1984 overleden, de zuster later. Hun lijn staat hier http://www.genealogieonline.nl/terug-in-de-tijd/I759.php. Zij zijn via de familie Hommes familie van Johannes Hatzmann. Wie weten waar nazaten van deze twee gezuster Hommes nu zijn of waar de portretten zijn?

Elsina

Heeft u ook een suggestie?