stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 2938

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Hierbij gepost twee ansichtkaarten waarop mogelijk mijn grootouders staan.
De kaarten zijn genummerd 1583 en 3841
Grootvader was in 1914 sergeant bij afd. mitrailleurs van het 9e regiment infanterie.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Wat was O.O.V. Thalia (vermoedelijk in Friesland).
Bestaan er foto's met andere data.

Steekwoord(en)

Friesland boot Thalia 9e regiment infanterie 

Vraagsteller

Gerard

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 5 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


Men schrijft ons, dat ten gevolge van de overplaatsing van het 9e regiment infanterie, naar Assen, het werken van de O. O. V. „Thalia" te Leeuwarden een einde heeft genomen. Bij de herdenking op 5 Juli 1919 van het 50-jarig bestaan der Vereeniging vermoedde niemand, dat Is zoo spoedig „Thalia" Leeuwarden zou moeten verlaten. Zeker heeft de vereeniging er het hare toe bijgedragen, dat de omgang me; en de verhouding 1 tot do burgerij van Leeuwarden zoo aangenaam -luk was. Het is het bestuur een behoefte de burgerij van Leeuwarden in het algemeen dank te zeggen voor de betoonde belangstelling. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010602616:mpeg21:a0018 http://collections.tresoar.nl/cdm/ref/collection/TRLffa/id/7006 Identificatienummer AH71 Beschrijving Snits, Sneek ; wettersport, watersport, sile, zeilen Opschrift Boottocht o.o.v.Thalia 12 aug 1912 Datering datearring/datering : 1912 Uitgever [s.n.] Uitgever Niet Gestand [s.n.] Plaats van uitgave [S.l.] Documenttype Ansichtkaart Collectie PBF Prentbriefkaarten Titel AH000071

A.Peters

Dank u. Inmiddels van de OOV ook Gymnastiekvereniging Thalia ontdekt waarvan ik een foto bezit: http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclubsperiodieken/gids/vereniging/978471537

Gerard

Ik heb een beetje in Google aan het zoeken geweest. Ik denk dat het een korps van veldwachters is geweest in opleiding. Kijk maar eens een Google met: "Openbare orde en veiligheid Leeuwarden". In Leeuwarden is ook een studendenhuis met de naam: "Thalia". Misschien dat dit u verder helpt.

John Hendriks

Ik verwacht toch meer relatie met het leger. In het krantenbericht uit 1913 wordt gesproken over 'muziek van het 9e regiment'. Onderstaande link toont een epaulet van een muziekkorps uit 70-er jaren wat sterk overeenkomt met dat van de personen op de voorgrond. http://www.marktplaza.nl/verzamelen/militaria/1-epaulet-Intendance-muziek-korps-jaren-70-16147223.html

Gerard

Via Google: onderofficiersvereniging Thalia > Historisch Centrum Leeuwarden > aantal treffers o.a. het 50-jarig bestaan van OOV Thalia in 2007. Personen op het plaatje mij onbekend. Succes, Niek van Bezooijen

N. van Bezooijen

Heeft u ook een suggestie?