stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 3014

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

De jongeman op deze foto is mijn opa, Jan Joppe. Hij is geboren in 1925 in Den Haag. Ik vermoed dat hij op deze foto zo'n 20 jaar was. Ik kwam deze foto tegen tussen de spulletjes van mijn opa en ik vroeg mij af wat dit voor uniform is wat hij hier draagt. Mijn beide ouders weten het antwoord niet, maar wellicht zijn er hier mensen die mij meer kunnen vertellen.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Watvoor uniform is dit?

Steekwoord(en)

Joppe Den Haag uniform 

Vraagsteller

Esmaralda de Haan

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 5 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


Het is het uniform van de Nederlandsche Arbeidsdienst. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Arbeidsdienst Hier duidelijker het embleem op de muts: http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Nederlandsche_Arbeidsdienst

A.Peters

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22N.A.D.+Den+Haag%22&coll=ddd&identifier=ddd%3A010329835%3Ampeg21%3Aa0012&resultsidentifier=ddd%3A010329835%3Ampeg21%3Aa0012 Artikel over de oproep van mannelijke arbeidsdienstplichtigen : DEN HAAG, 26 Oct. De secr.-generaal van het dep. van Algemeene Zaken heeft bepaald: Van de mannelijke arbeidsdienstplichtigen, geboren in het jaar 1925, zullen tot het vervullen van hun arbeidsdienstplicht gedurende het tijdvak van en met 5 Jan. 1944 tot en met 15 Juni 1944 worden opgeroepen: 1e. Zij, die zijn aangesteld in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, voor zover zij hun arbeidsdienstplicht niet reeds hebben vervuld. 2e. Van de overigen zij, wier opkomst door den commandant van den Ned. Arbeidsdienst nodig wordt geoordeeld.

A.Peters

Het is dus niet zo dat hij "fout" was. Vanaf 1 januari 1942 werd de NAD voor iedere Nederlander verplicht in het jaar dat hij 18 werd. Velen ontvluchtten dit vooraf of op het moment dat ze bijvoorbeeld bericht kregen naar Duitsland of erger nog achter het front moesten werken bij aanleg van loopgraven en verdedigingswerken.

A.Peters

Wow, Ada! Dank je wel. Dat is interessant om te lezen. Mijn opa is nooit naar Duitsland geweest of achter het front. Hij is op een gegeven moment wel ondergedoken, bij mijn oma. Wellicht had dat dan hiermee te maken.

Esmaralda de Haan

Dit betreft een voorman van de Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD), een op nationaal socialistische basis ge-entte organisatie die leek op de arbeitsdienst in Duitsland. Ten behoeve van opbouw werkzaamheden. Eerst vrijwillig, later een meer verplichtend karakter. Werd aangestuurd door het Duitse bestuur (Seyss Inquart). Wel interessant uniform want daarvoor zijn vaak de oude Nederlandse soldatenuniformen (nu enorm zeldzaam!) gebruikt nadat ze mosgroen waren geverfd.

Piet Augustijn

Heeft u ook een suggestie?